intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu sử dụng oxylosop vào công tác chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong, chương 4

Chia sẻ: Do Van Nga Te | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

132
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối tượng chẩn đoán có thể coi nh một hệ các tham số cấu ư trúc m mỗi tham số này có một trạng thái kỹ thuật (tốt, xấu) nào à đó. Một trạng thái kỹ thuật lại có thể bộc lộ ê n ngoài theo nhiều triệu chứng khác b nhau. ra Thông qua các phương pháp xác định triệu chứng có thể đánh giá trở lại trạng thái kỹ thuật các tham số cấu trúc của đối tượng. Trạng thái kỹ thuật của một đốitượng chẩn đoán thường thay đổi rất phức tạp và khó biết trước. Tiến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu sử dụng oxylosop vào công tác chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong, chương 4

  1. Chương 4: Lý thuyết cơ bản về kỹ thuật chẩn đoán Đối tượng chẩn đoán có thể coi nh một hệ các tham số cấu ư trúc m mỗi tham số này có một trạng thái kỹ thuật (tốt, xấu) nào à đó. Một trạng thái kỹ thuật lại có thể bộc lộ ê n ngoài theo nhiều triệu chứng khác b ra nhau. Thông qua các phương pháp xác định triệu chứng có thể đánh giá trở lại trạng thái kỹ thuật các tham số cấu trúc của đối tượng. Trạng thái kỹ thuật của một đốitượng chẩn đoán thường thay đổi rất phức tạp và khó biết trước. Tiến hành chẩn đoán xác định trạng thái kỹ thuật
  2. của đối tượng dựa trên cơ sở số liệu thống kê xác suất của trạng thái kỹ thuật đó. Ví dụ : Chẩn đoán bộ chế h khí hư hỏng có thể do mòn các òa cơ cấu truyền động, bị tắc ở giclơ… nên có thể rơi vào nhiều trạng thái kỹ thuật khác nhau. Lý thuyết thông tin đánh giá mức độ bất định (không xác định) của hệ theo Entropi: im Entropi  (x) = -  p i log 2 (1.2) pi Trong i 1 đó: m : Số trạng thái kỹ thuật của đối tượng x. P : Xác xuất tin cậy của đối tượng x ứng với trạng thái i. Đơn vị đo Entropi là bít. Bít là Entropi một liệt số nhị nguyên, nếu có đồng xác xuất, nó có thể bằng 0 hoặc bằng, nghĩa là: 1 1 =1 1 bít = = 0.5 log2 log Pi 2 Để đơn giản bài toán, trước hết cho đồng xác xuất tất cả các trạng thái kỹ thuật của đối tượng, khi đó (1.2) có dạng:  (x) = log2 m (1.3) Trường hợp này Entropi là lớn nhất. Nhờ chẩn đoán ta biết được một phần trạng thái kỹ thuật. Do đó độ bất định (Entropi) của đối tượng sẽ giảm, khi trạng thái kỹ
  3. thuật của đối tượng hoàn toàn xác định thì Entropi của nó bằng 0. Trong trường hợp này số lượng về tin tức của đối tượng bằng Entropi của nó. U(x) =  (x) = log2 m
  4. Nếu đối tượng có m trạng thái kỹ thuật c ng xảy ra một ù lúc v các trạng thái kỹ thuật có đồng xác suất, thì phần tin tức à thu được từ một trạng thái nào đó cũng bằng: Uxi = log2 Pi Trong đó: Pi : xác xuất trạng thái thứ i của đối tượng x. Pi = 1 m Giữa Entropi của đối tượng và hàm độ tin cậy có mối quan hệ xác định. Chẩn đoán kỹ thuật của đối tượng Xác Phân Xác Thu nhận và phân định tích đặc định tích số liệu hệ thống mức điểm và xác suất về đặc tính hư hỏng độ sai nguyên của sự lệch so với nhân sai làm tiêu lệch việc tốt chuẩ Những Những đề n đề nghị nghị về hợp lý cải tiến hóa về hợp lý Những Nhữn kỹ hóa gia Kiể kết g thuật công các m tra luận về dự bảo chi tiết kỹ chẩn dưỡng của đoán đoán thuật tổng thành máy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2