intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiêu cứu tình hỉnh sử dụng và ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

82
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua nghiên cứu cho thấy tại Tân Yên vẫn còn 34,62% cơ sở kinh doanh, buôn bán hóa chất BVTVcủa tư nhân không có giấy phép hành nghề. Việc sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học đã bắt đầu được quan tâm, hiện có 27,91% tổng số các loại thuốc BVTV được sử dụng trên toàn huyện là thuộc BVTV có nguồn ngốc sinh học. Đa số người dân đều có kiến thức về việc sử dụng, tiêu hủy và tác hại của thuốc BVTV tới sức khỏe và môi trường. Tuy nhiên, tỷ lệ người hiểu biết đầy đủ vẫn còn thấp. Điều này cho thấy việc sử dụng thuốc BVTV còn có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người nông dân và tác động xấu đến môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiêu cứu tình hỉnh sử dụng và ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang

Hà Xuân Linh và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 107(07): 155 - 161<br /> <br /> NGHIÊU CỨU TÌNH HỈNH SỬ DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT<br /> BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI<br /> TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN - TỈNH BẮC GIANG<br /> Hà Xuân Linh1*, Diêm Thị Bình2, Hoàng Thành Lâm3<br /> 1<br /> <br /> Đại học Thái Nguyên,2 Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên<br /> 3<br /> Trường Cao đẳng Tuyên Quang<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang là huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp, việc lạm dụng và thói<br /> quen trong sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) của người dân đã gây tác động xấu đến môi<br /> trường và sức khỏe của người dân. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định hiện trạng sử<br /> dụng và ảnh hưởng của hóa chất BVTV tới sức khỏe con người và môi trường làm cơ sở cho các<br /> nghiên cứu sâu hơn về các ảnh hưởng của hóa chất BVTV. Qua nghiên cứu cho thấy tại Tân Yên<br /> vẫn còn 34,62% cơ sở kinh doanh, buôn bán hóa chất BVTVcủa tư nhân không có giấy phép hành<br /> nghề. Việc sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học đã bắt đầu được quan tâm, hiện có<br /> 27,91% tổng số các loại thuốc BVTV được sử dụng trên toàn huyện là thuộc BVTV có nguồn<br /> ngốc sinh học. Đa số người dân đều có kiến thức về việc sử dụng, tiêu hủy và tác hại của thuốc<br /> BVTV tới sức khỏa và môi trường. Tuy nhiên, tỷ lệ người hiểu biết đầy đủ vẫn còn thấp. Điều này<br /> cho thấy việc sử dụng thuốc BVTV còn có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người nông dân và tác<br /> động xấu đến môi trường.<br /> Từ khóa: thuốc bảo vệ thực vật, ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật, huyện Tân Yên<br /> <br /> MỞ ĐẦU*<br /> Nước ta là một nước nông nghiệp, động nông<br /> nghiệp chiếm khoảng 70%. Do đó, trong quá<br /> trình sản xuất không tránh khỏi việc sử dụng<br /> các loại hóa chất (BVTV). Hiện nay, việc sử<br /> dụng và bảo quản hóa chất BVTV một cách<br /> tùy tiện, thiếu hiểu biết của người dân đã trở<br /> thành thói quen và gây tác động sấu đến môi<br /> trường. Nhiều năm qua, vấn đề ô nhiễm môi<br /> trường trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta<br /> đã được các nhà khoa học, nhà BVTV quan<br /> tâm. Tuy nhiên, thực trạng này ngày càng trầm<br /> trọng và đã trở thành “vấn nạn” vì luôn thiếu<br /> các biện pháp và chế tài cụ thể.<br /> Vì vậy, việc tìm hiểu mức độ sử dụng hóa<br /> chất BVTV ở Việt Nam nói chung và của<br /> huyện Tân Yên nói riêng, ảnh hưởng của hóa<br /> chất BVTV đến môi trường sống nhằm bổ<br /> sung những kiến thức đã học và nâng cao<br /> nhận thức trong việc BVMT sống cho cộng<br /> đồng là rất cần thiết đối với những sinh viên<br /> ngành môi trường.<br /> *<br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG<br /> NGHIÊN CỨU<br /> <br /> VÀ<br /> <br /> PHƯƠNG<br /> <br /> PHÁP<br /> <br /> Đối tượng<br /> Các loại hóa chất BVTV được sử dụng trên<br /> địa bàn huyện Tân Yên-tỉnh Bắc Giang.<br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> - Phương pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả<br /> nghiên cứu đã được công nhận liên quan đến<br /> đề tài.<br /> - Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ<br /> cấp: Thu thập tài liệu có liên quan qua Phòng<br /> Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang, sách, báo, tivi, internet, các<br /> nghiên cứu khoa học kết hợp khảo sát thực địa.<br /> - Phương pháp điều tra xã hội học: Phỏng vấn<br /> trực tiếp 150 người dân, được chia làm 03 đối<br /> tượng: Người dân thường xuyên sử dụng hóa<br /> chất BVTV; Chủ cửa hàng buôn bán hóa chất<br /> BVTV; Cán bộ Trạm BVTV huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. Tổng hợp và xử lý số liệu<br /> trên phần mềm Microsof: Word và Excel.<br /> <br /> Tel: 0914.584.886<br /> <br /> 155<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Hà Xuân Linh và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 107(07): 155 - 161<br /> <br /> KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN<br /> Tình tình hình sử dụng hóa chất BVTV trên địa bàn huyện Tân Yên<br /> Bảng 1. Tình hình quản lý kinh doanh, buôn bán hóa chất BVTV trên địa bàn<br /> Số lượng<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> <br /> Tổng số cơ sở kinh doanh, buôn bán hóa chất BVTV<br /> <br /> 53<br /> <br /> 100<br /> <br /> 1. Số cơ sở kinh doanh, buôn bán hóa chất BVTV thuộc nhà nước<br /> 2. Số cơ sở kinh doanh, buôn bán hóa chất BVTVcủa tư nhân<br /> - Số cơ sở kinh doanh, buôn bán hóa chất BVTVcủa tư nhân được cấp giấy phép<br /> hành nghề<br /> - Số cơ sở kinh doanh, buôn bán hóa chất BVTVcủa tư nhân không có giấy phép<br /> hành nghề<br /> <br /> 1<br /> 52<br /> <br /> 1,89<br /> 98,11<br /> <br /> 34<br /> <br /> 65,38<br /> <br /> 18<br /> <br /> 34,62<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> (Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra, đề tài thực hiện, 2013)<br /> <br /> Huyện Tân Yên có tổng số 53 cơ sở buôn bán hóa chất BVTV trên địa bàn nên cơ bản đã đáp<br /> ứng được nhu cầu sử dụng của người dân, hầu hết các cơ sở này đã được cấp giấy phép. Tuy<br /> nhiên, vẫn có 18/53 số cơ sở tư nhân chưa có giấy phép hành nghề. Đây hầu hết là các cửa hành<br /> nhỏ lẻ, tự phát theo nhu cầu. Do đó việc kiểm soát lượng, loại, nguồn gốc các hóa chất BVTV mà<br /> những cơ sở này buôn bán gặp rất nhiều khó khăn.<br /> Bảng 2. Các loại hóa chất BVTV được sử dụng nhiều năm 2012 -2013<br /> Chỉ tiêu<br /> 1.Nhóm hóa chất BVTV<br /> - Thuốc trừ sâu<br /> - Thuốc trừ bệnh<br /> - Thuốc diệt cỏ<br /> - Thuốc kích thích sinh trưởng<br /> - Thuốc trừ ốc bươu vàng<br /> - Thuốc diệt chuột<br /> 2. Phân theo nguồn gốc hóa chất<br /> - Hóa học<br /> - Sinh học<br /> 3. Thuốc có trong danh mục được phép sử dụng<br /> - Có<br /> - Không có<br /> <br /> Số lượng<br /> (Loại)<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> <br /> 18<br /> 13<br /> 5<br /> 3<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> 41,86<br /> 30,23<br /> 11,63<br /> 6,98<br /> 3,1<br /> 3,1<br /> <br /> 31<br /> 12<br /> <br /> 72,09<br /> 27,91<br /> <br /> 43<br /> 0<br /> <br /> 100<br /> 0<br /> <br /> (Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra, đề tài thực hiện, 2013)<br /> <br /> Từ số liệu điều tra ở bảng 2, 100% hóa chất BVTV được sử dụng tại huyện nằm trong danh mục<br /> hóa chất nông nghiệp được phép sử dụng. Loại hóa chất BVTV mà người dân sử dụng được chia<br /> thành 6 nhóm, trong đó thuốc trừ sâu chiếm tỷ lệ lớn nhất (41.86%), tiếp đến là thuốc trừ bệnh<br /> (30.23%). Tỷ lệ loại hóa chất BVTV được sử dụng có nguồn gốc hóa học vẫn cao chiếm<br /> (72.09%), các loại hóa chất có nguồn gốc sinh học chỉ bằng gần 1/3 loại hóa chất có nguồn gốc<br /> hóa học.<br /> Qua khảo sát và tính toán, chỉ trong năm 2012, nhu cầu về hóa chất BVTV cho Huyện vào<br /> khoảng 13.230,81 - 17.059,73 kg. Trong đó, nhu cầu sử dụng thuốc BVTV cho cây lúa là cao<br /> nhất từ 0,78 đến 1,18 kg/ha.<br /> 156<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Hà Xuân Linh và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 107(07): 155 - 161<br /> <br /> Bảng 3. Tình hình gieo trồng và sử dụng hóa chất BVTV vụ xuân năm 2012<br /> STT Cây trồng<br /> I<br /> II<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> Cây lúa<br /> Cây màu<br /> Cây lạc<br /> Cây ngô<br /> Dưa hấu + bầu bí các loại<br /> Cây ớt<br /> Dưa chuột nhật + dưa bao tử<br /> Cà chua bi<br /> <br /> III Cây rau các loại<br /> Tổng<br /> <br /> Diện tích<br /> gieo trồng<br /> (ha)<br /> 6.250,0<br /> 2.262,0<br /> 976,4<br /> 593,0<br /> 431,6<br /> 25,0<br /> 188,0<br /> 48,0<br /> 632,0<br /> 9.144,0<br /> <br /> Số lần sử Khối lượng hóa<br /> Khối lượng hóa chất<br /> dụng<br /> chất BVTV/ha<br /> BVTV sử dụng (kg)<br /> (lần/vụ)<br /> (kg)<br /> 3-4<br /> 0,78 - 1,01<br /> 4.875,0 - 6.312,5<br /> 2-3<br /> 1-2<br /> 2-3<br /> 3-4<br /> 6-7<br /> 6-8<br /> <br /> 0.15 - 0.22<br /> 0.25 - 0.38<br /> 0.16 - 0.21<br /> 0.24 - 0.30<br /> 0.35 - 0.54<br /> 0.3 – 0.5<br /> <br /> 146,5 - 241,8<br /> 148,2 - 225,3<br /> 69,1 - 90,6<br /> 5,9 - 7,5<br /> 65,8 - 101,5<br /> 14,4 – 42,0<br /> <br /> 5-7<br /> <br /> 0,34 - 0,50<br /> <br /> 214,9 – 316,0<br /> 5.539,8 - 7.337,3<br /> <br /> (Nguồn: Kết quả điều tra việc sử dụng hóa chất BVTV của người dân địa phương)<br /> Bảng 4. Tình hình gieo trồng và sử dụng hóa chất BVTV vụ mùa 2012<br /> <br /> STT<br /> <br /> Cây trồng<br /> <br /> I<br /> II<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> III<br /> Tổng<br /> <br /> Cây lúa<br /> Cây màu<br /> Cây ngô<br /> Cây ớt<br /> Cây lạc<br /> Cây rau<br /> <br /> Diện tích<br /> gieo trồng<br /> (ha)<br /> 7.356,0<br /> 1.845,6<br /> 364,0<br /> 17,0<br /> 1.464,6<br /> 950,0<br /> 10.151,6<br /> <br /> 4-5<br /> <br /> Khối lượng<br /> hóa chất<br /> BVTV/ha<br /> (kg)<br /> 0.95 - 1.18<br /> <br /> 2-3<br /> 4-5<br /> 2-4<br /> 4-5<br /> <br /> 0,27 - 0,42<br /> 0,24 - 0,35<br /> 0,17 - 0,24<br /> 0,37 - 0,56<br /> <br /> Số lần sử<br /> dụng<br /> (lần/vụ)<br /> <br /> Khối lượng thuốc<br /> BVTV sử dụng(kg)<br /> 6.988,2 - 8.680,1<br /> 98,3 - 152,9<br /> 4,1 - 5,9<br /> 249,0 - 351,5<br /> 351,5 – 532,0<br /> 7.691,0 - 9.722,4<br /> <br /> (Nguồn: Kết quả điều tra việc sử dụng hóa chất BVTV của người dân địa phương)<br /> <br /> Thực trạng hiểu biết và cách sử dụng của người dân về hóa chất BVTV<br /> * Thực trạng hiểu biết của người dân về hóa chất BVTV (bảng 5)<br /> Nhìn chung, tỷ lệ người nông dân hiểu biết đầy đủ khi đi phun hóa chất BVTV của Tân Yên vẫn<br /> ở tỷ lệ thấp chỉ từ 21% đến 29,6% số người được hỏi là có hiểu biết đầy đủ về các kiến thức cần<br /> thiết khi phun thuốc BVTV. Đa phân người dân đều sử dụng các loại bảo hộ lao động khi tham<br /> gia phun thuốc BVTV. Nhưng tỷ lệ người sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động khi phun thuốc vẫn<br /> còn thấp chỉ chiếm 6,5% trong tổng số người dân được hỏi. Chính việc này đã khiến người dân<br /> vô tình là nạn nhân do chính nguồn ô nhiễm mà mình gây ra.<br /> * Cách xử lý bao bì hóa chất BVTV sau khi sử dụng (bảng 6)<br /> Khi được hỏi, 3,3% người dân nghĩ rằng chôn, đốt hóa chất BVTV là đảm bảo yêu cầu, 5,3%<br /> người dân bỏ bao bì hóa chất BVTV vào nơi đổ rác trên đường, đặc biệt có tới 52,7% người được<br /> phỏng vấn vẫn vứt các loại bao bì ngay trên bờ ruộng, trên đường đi, dưới ruộng. Chỉ có 32%<br /> người dân được hỏi đã thải bỏ bao bì hóa chất sau sử dụng đúng quy định. Điều này đòi hỏi các<br /> cấp chính quyền địa phương cần tiếp tục tuyên truyền nhiều hơn nữa để người dân nâng cao ý<br /> thức tự giác trong việc bảo vệ môi trường khi sử dụng thuốc BVTV.<br /> 157<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Hà Xuân Linh và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 107(07): 155 - 161<br /> <br /> Bảng 5. Hiểu biết của người dân khi sử dụng thuốc BVTV<br /> Tỷ lệ lựa chọn (%)<br /> Có<br /> Không<br /> <br /> Số phiếu<br /> phỏng vấn<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> STT<br /> I<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> Kiến thức chọn thời tiết và hướng gió khi phun hóa chất BVTV<br /> Chọn trời mát<br /> 150<br /> Đi giật lùi<br /> 150<br /> Xuôi chiều gió<br /> 150<br /> Biết đầy đủ<br /> 150<br /> <br /> 91,2<br /> 80,8<br /> 44,4<br /> 29,6<br /> <br /> 8,8<br /> 19,2<br /> 55,6<br /> 70,4<br /> <br /> II<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Kiến thức về điều kiện đảm bảo sức khỏe khi phun thuốc<br /> Không phun khi có bệnh, mang thai và cho con bú<br /> Người già, trẻ em không được đi phun<br /> Khám sức khỏe định kỳ<br /> Không phun thời gian quá 2 giờ/ngày, 2 tuần/đợt<br /> Biết đầy đủ<br /> <br /> 150<br /> 150<br /> 150<br /> 150<br /> 150<br /> <br /> 86,5<br /> 81,0<br /> 36,1<br /> 25,5<br /> 21,0<br /> <br /> 13,5<br /> 19,0<br /> 63,9<br /> 74,5<br /> 79,0<br /> <br /> III<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> Kiến thức về sử dụng bảo hộ lao động khi phun thuốc<br /> Khẩu trang<br /> Găng tay<br /> Quần áo bảo hộ lao động<br /> Mũ, nón<br /> Kính mắt<br /> Sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động<br /> <br /> 150<br /> 150<br /> 150<br /> 150<br /> 150<br /> 150<br /> <br /> 92,2<br /> 54,0<br /> 68,3<br /> 81,2<br /> 11,9<br /> 6,5<br /> <br /> 7,8<br /> 46,0<br /> 31,7<br /> 18,8<br /> 88,1<br /> 93,5<br /> <br /> (Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra, đề tài thực hiện, 2013)<br /> Bảng 6. Cách xử lý bao bì hóa chất BVTV sau khi sử dụng<br /> STT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Hình thức xử lý<br /> Tự chôn, đốt trong vườn<br /> Bỏ vào bể thu gom đặt ngoài đồng<br /> Bỏ vào nơi đổ rác trên đường về<br /> Vứt ra sông, ao, hồ, kênh, mương<br /> Bỏ tại nơi sử dụng<br /> Tổng<br /> <br /> Số người áp dụng<br /> 5<br /> 48<br /> 8<br /> 10<br /> 79<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> 3,3<br /> 32<br /> 5,3<br /> 6,7<br /> 52,7<br /> <br /> 150<br /> <br /> 100<br /> <br /> (Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra, đề tài thực hiện, 2013)<br /> Bảng 7. Mức độ tham gia các buổi tập huấn sử dụng hóa chất BVTV, BVMT<br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> Số phiếu<br /> phỏng vấn<br /> <br /> Có<br /> <br /> Không<br /> <br /> Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm sử dụng hóa chất BVTV<br /> <br /> 150<br /> <br /> 86<br /> <br /> 14<br /> <br /> Cán bộ khuyến nông hướng dẫn nông dân sử dụng hóa chất BVTV<br /> <br /> 150<br /> <br /> 91<br /> <br /> 9<br /> <br /> Quan tâm tới việc BVMT<br /> <br /> 150<br /> <br /> 77<br /> <br /> 23<br /> <br /> Tham gia các chương trình BVMT<br /> <br /> 150<br /> <br /> 79<br /> <br /> 21<br /> <br /> Các hoạt động<br /> <br /> (Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra, đề tài thực hiện, 2013)<br /> <br /> 158<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Hà Xuân Linh và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Số liệu bảng 7 cho thấy. Trong tổng số người<br /> dân được hỏi số người quan tâm mong muốn<br /> và quan tâm tới việc sử dụng hóa chất BVTV<br /> đúng cách chiếm 86-91% và vấn đề bảo vệ<br /> môi trường chiếm 77-79%. Điều này cho thấy<br /> sự quan tâm của người dẫn tới vấn đề sử dụng<br /> đúng thuốc BVTV và bảo vệ môi trường tại<br /> huyện Tân Yên là lớn. Do vậy, các buổi tuyên<br /> truyền, hội nghị, các buổi hướng dẫn sử dụng<br /> hóa chất BVTV nên bổ sung thêm nội dung<br /> BVMT để nâng cao kiến thức BVMT cho<br /> người dân, giúp người dân hiểu rõ vai trò của<br /> môi trường đối với cuộc sống của họ cũng<br /> như thế hệ tương lai. Hướng tới một nền nông<br /> nghiệp bền vững.<br /> Ảnh hưởng của hóa chất BVTV tới sức<br /> khỏe con người, môi trường<br /> Bảng 8. Tỷ lệ một số bệnh thường gặp tại huyện<br /> Tân Yên - Bắc Giang<br /> STT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> <br /> Số phiếu<br /> phỏng<br /> vấn<br /> Mũi họng<br /> 150<br /> Mắt<br /> 150<br /> Cơ, xương, khớp<br /> 150<br /> Tâm thần kinh<br /> 150<br /> Da liễu<br /> 150<br /> Tiêu hóa<br /> 150<br /> Hô hấp<br /> 150<br /> Tiết niệu<br /> 150<br /> Tim mạch<br /> 150<br /> Một số bệnh<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> Có Không<br /> 86,9 13,1<br /> 84,8 15,2<br /> 63,7 36,3<br /> 51,1 48,9<br /> 40,1 59,9<br /> 23,7 76,3<br /> 16,2 83,8<br /> 11,1 88,9<br /> 9,1<br /> 90,9<br /> <br /> (Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra, đề tài thực<br /> hiện, 2013)<br /> <br /> Trên thực tế điều tra cho thấy nhiều người<br /> dân pha hóa chất BVTV đặc hơn chỉ dẫn, pha<br /> nhiều loại hóa chất trong cùng một bình phun.<br /> Ngoài ra, để phun cho nhanh, họ còn phun<br /> ngược chiều gió, đi tiến khi phun hóa chất<br /> BVTV. Người dân vẫn còn tâm lý chủ quan<br /> khi tiếp xúc với hoá chất, thải bỏ bao bì hoá<br /> chất sau khi sử dụng chưa đúng quy định nên<br /> một số bệnh có tỷ lệ cao đã được phát hiện<br /> như: mũi họng (86,9%), bệnh về mắt (84,8%),<br /> cơ xương khớp (63,7%), tâm thần kinh<br /> (51,1%). Đây là các bệnh thường gặp nhất<br /> của những người thường xuyên phải tiếp xúc<br /> với hóa chất BVTV.<br /> <br /> 107(07): 155 - 161<br /> <br /> Bảng 9. Hiện trạng ô nhiễm môi trường khu vực<br /> nghiên cứu<br /> Môi trường bị ô<br /> nhiễm thuốc<br /> BVTV<br /> Môi trường đất<br /> Môi trường nước<br /> Môi trường không<br /> khí<br /> <br /> Số<br /> phiếu<br /> phỏng<br /> vấn<br /> 150<br /> 150<br /> 150<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> Có<br /> <br /> Không<br /> <br /> 49<br /> 53<br /> <br /> 51<br /> 47<br /> <br /> 54<br /> <br /> 46<br /> <br /> (Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra, đề tài thực<br /> hiện, 2013)<br /> <br /> Theo như người dân được phỏng vấn mô tả<br /> lại thì đó là những dấu hiệu của ô nhiễm hóa<br /> chất BVTV, các dấu hiệu như: đất, nước,<br /> không khí có mùi của hóa chất BVTV bốc lên<br /> vào những ngày nắng nóng, oi bức.<br /> Lượng hoá chất thực sự xâm nhập và có tác<br /> động trực tiếp đến sâu bệnh còn thấp. Phần<br /> lớn lượng hoá chất tác động đến các đối<br /> tượng không dự định phòng trừ. Do đó, số<br /> loài thiên địch của sâu bệnh hại ngày nay<br /> đang bị suy giảm.<br /> Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao<br /> công tác quản lý và sử dụng hóa chất BVTV<br /> Tân Yên là một huyện đang trong quá trình<br /> phát triển về kinh tế, trong đó có phát triển<br /> mạnh về nông nghiệp, việc sử dụng hóa chất<br /> BVTV trong sản xuất nông nghiệp ngày càng<br /> nhiều làm ảnh hưởng không nhỏ tới môi<br /> trường sống của con người cũng như các sinh<br /> vật khác. Vì vậy cần nâng cao công tác quản<br /> lý và sử dụng hóa chất BVTV. Để làm tốt<br /> được công tác này nhóm tác giả đề xuất Mô<br /> hình Cộng đồng sử dụng an toàn thuốc BVTV<br /> (Hình 1).<br /> KẾT LUẬN<br /> Tình hình quản lý các cơ sở kinh doanh thuộc<br /> BVTV trên địa bàn huyên Tân Yên Bắc<br /> Giang đã được các cấp chính quyền quân tâm,<br /> tuy nhiên vẫn còn một số lượng cơ sở kinh<br /> doanh, buôn bán hóa chất BVTVcủa tư nhân<br /> không được cấp giấy phép hành nghề chiếm<br /> 34,62% tổng số các cơ sơ kinh doanh chưa có<br /> giấy phép. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực<br /> vật có nguồn gốc sinh học đã được người dân<br /> 159<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2