intTypePromotion=1

Phân tích Thống kê của Ảnh số

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
59
lượt xem
12
download

Phân tích Thống kê của Ảnh số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm ảnh số Các tham số thống kê một chiều của ảnh Các phép biến đổi histogram Các tham số thống kê nhiều chiều Matrận hiệp phương sai và phương pháp PCA .Biểu diễn ảnh số Pixel (Picture Element): điểm ảnh, mang một giá trị số f(x,y) x,y: số nguyên, chỉ vị trí pixel f: độ sáng (độ xám, brightness) PIXEL X, Column Pixel No. 0 1 2 3 0 1 2 3 .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích Thống kê của Ảnh số

 1. Chương 1 Phân tích Thống kê của Ảnh số Hồ Đình Duẩn
 2. Nội dung chương 1 Khái niệm ảnh số Các tham số thống kê một chiều của ảnh Các phép biến đổi histogram Các tham số thống kê nhiều chiều Matrận hiệp phương sai và phương pháp PCA
 3. Biểu diễn ảnh số Pixel (Picture Element): điểm ảnh, mang một giá trị số f(x,y) x,y: số nguyên, chỉ vị trí pixel f: độ sáng (độ xám, brightness) PIXEL X, Column Pixel No. 0 1 2 3 0 1 CONTINUOUS 2 Height IMAGE 3 Y, Line Width Analog Image Digital Image
 4. Pixel Giá trị của Pixel
 5. Ảnh đa phổ (đa kênh) Multi Channel Image Color Image: 3 kênh cho 3 màu R,G,B Landsat TM 7 Channel Band 4 Band 3 Band Band2 1 Band or Channel
 6. Bit và hệ Nhị phân (Binary System) Độ sáng của mỗi pixel được biểu diễn bởi một số bit Nếu dùng k bit cho mỗi pixel, có cả thảy 2k cấp độ sáng từ 0 đến 2 k -1 Ví dụ: dùng 3 bit bit map graylevel bitmap graylevel bit2 bit1 bit0 bit2 bit1 bit0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 5 0 1 0 2 1 1 0 6 0 1 1 3 1 1 1 7
 7. Lấy mẫu (Sampling) & Lượng hóa (Quantization) Đó là quá trình số hóa một ảnh thực (liên tục) thành một ảnh số (rời rạc) (Analog to Digital) (1)Sampling : Chọn một lưới ô vuông (grid) để biểu diễn ảnh (2)Quantization: xác định một phép tương ứng từ độ sáng của ảnh qua một cấp độ sáng (grey level)
 8. Sampling
 9. Định lý Shannon về lấy mẫu “Thông tin sẽ không bị mất nếu ảnh được lấy mẫu theo một chu kỳ bằng một nữa nghịch đảo của tần số tín hiệu nguyên thủy”
 10. 32
 11. 64
 12. 128
 13. Lượng hóa
 14. 8bit 7bit 6bit 5bit Các mức lượng hóa khác nhau 4bit 3bit 2bit 1bit
 15. Các định dạng ảnh số vệ tinh thông thường (BSQ, BIL, BIP)
 16. Khái niệm lân cận (Neighbor) của một Pixel 4-neighbors of p 8-neighbors of p p p
 17. Tính liên tục của các pixel continuous continuous at 4-connectivity at 8-connectivity
 18. Hiển thị dữ liệu ảnh Ảnh hiển thị cần phải được tăng cường chất lượng để nhận biết tốt hơn. Phép tăng cường thông dụng nhất là tăng độ tương phản (Contrast enhancement)
 19. Histogram của ảnh Histogram (biểu đồ xám) mô tả sự phân bố của cấp độ sáng của một ảnh theo số lượng pixel mang cùng một giá trị độ sáng Histogram 8 Histogram 7 1 3 2 4 Pixel 6 Frequency Value Number 5 1 1 4 4 5 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 7 1 4 3 0 3 3 4 3 5 1 1 2 3 4 5 Total 16 Pixel Value
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2