intTypePromotion=1

Pháp luật về đất đai - Cẩm nang tra cứu: Phần 1

Chia sẻ: ViOlympus ViOlympus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:306

0
53
lượt xem
10
download

Pháp luật về đất đai - Cẩm nang tra cứu: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm cung cấp một công cụ hiệu quả cho việc tìm hiểu và vận dụng pháp luật trong thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã xuất bản tài liệu Pháp luật về đất đai - Cẩm nang tra cứu. Phần 1 sẽ trình bày các nội dung chính sau: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai, địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tài chính về đất đai, giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp luật về đất đai - Cẩm nang tra cứu: Phần 1

o<br /> <br /> CẨM NANG TRA cứu<br /> <br /> PHÁP LUẬT VỀ<br /> <br /> ĐẤT ĐAI<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ<br /> <br /> Quốc GIA<br /> <br /> ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■<br /> <br /> CẨM NANG TRA cứu<br /> <br /> PHÁP LUẬT VỀ<br /> ĐẤT ĐAI<br /> <br /> CẨM NANG TRA cứu<br /> <br /> PHÁP LUẬT VỀ<br /> <br /> ĐẨTĐA1<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - sự THẬT<br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> Nhóm biên soạn:<br /> - ThS. PHẠM HOÀI HUẤN (Chủ biên)<br /> - ThS. HUỲNH MINH PHƯƠNG<br /> - CN. VÕ THỊ THU HÀ<br /> - CN. LÊ THỊ THU HÀ<br /> <br /> LỜI NHÀ XUẤT BẢN<br /> <br /> Ớ Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau, đa sô" các đạo luật được<br /> Nhà nước ban hành đều cần phải có văn bản hưóng dẫn thi hành của<br /> Chính phủ và các cơ quan có liên quan. Thực tiễn này đã gây ra những<br /> trở ngại không nhỏ cho các cơ quan quản lý, người hành nghề luật và<br /> các đôi tượng có quan tâm trong quá trình xác định quy chế pháp lý của<br /> những vấn đề pháp luật có liên quan.<br /> Nhằm cung cấp một công cụ hiệu quả cho việc tìm hiểu và vận dụng<br /> pháp luật trong thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã<br /> xuất bản bộ Cẩm nang tra cứu pháp luật về nhiều lĩnh vực.<br /> Các cuốn cẩm nang này được xây dựng trên cơ sở rà soát và tập hợp<br /> các văn bản pháp lý điều chỉnh đôi với các lĩnh vực chính yếu ở Việt Nam<br /> với các tiêu chí: Tổng hợp toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành của<br /> luật được đề cập và loại bỏ các văn bản không còn giá trị pháp lý tính<br /> đến ngày sách được xuất bản.<br /> Điều đáng chú ý là, Bộ cẩm nang tra cứu pháp luật này không chỉ<br /> là sự tập hợp đơn thuần các văn bản pháp luật có liên quan, mà quan<br /> trọng hơn, đã chỉ rõ được điều nào trong luật được hưống dẫn thi hành<br /> và được hưống dẫn bởi những nghị định nào, tiếp đến các điều trong<br /> nghị định lại được hướng dẫn bởi điều nào trong các thông tư. Nói cách<br /> khác, toàn bộ các quy định của pháp luật được đưa về một chỗ duy nhất,<br /> để thuận tiện cho việc tra cứu và áp dụng.<br /> Trong Bộ cẩm nang tra cứu pháp luật này, Nhà xuất bản chỉ cung cấp<br /> các văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, các công văn hưóng dẫn nội bộ<br /> của các cơ quan nhà nước không được trình bày ở đây.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2