intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp làm bài toán về đột biến nhiễm sắc thể

Chia sẻ: UCE Academy UCE Academy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

116
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp làm bài toán về đột biến nhiễm sắc thể giúp các bạn tiếp cận với những kiến thức về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, đột biến số lượng nhiễm sắc thể, ngoài ra các bạn còn được làm quen với các dạng bài tập về xác định số lượng nhiễm sắc thể trong thể lệch bội, xác định số thể lệch bội của loài, xác định kết quả phân tích của F khi biết kiểu gen kiểu hình P biết tính trội lặn,... Để nắm vững nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp làm bài toán về đột biến nhiễm sắc thể

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TOÁN VỀ<br /> ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ<br /> Page | 1<br /> <br /> * ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ<br /> - Nguyên nhân: do mất đoạn nhiễm sắc thể ,lặp đoạn nhiễm sắc thể ,đảo đoạn nhiễm sắc<br /> thể,chuyển đoạn nhiễm sắc thể<br /> - Các bài toán :đột biến gen và sự biến đổi cấu trúc gen( so sánh gen bình thường và gen<br /> đột biến)<br /> - Phương pháp giải:sử dụng phương pháp giải của đột biến gen<br /> <br /> * ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ<br /> A. Thể dị bội<br /> - Sẩy ra ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể tương đồng<br /> - Phân loại<br /> . thể 1 nhiễm(2n-1)<br /> . thể 3 nhiễm(2n+1)<br /> . thể 4 nhiễm(2n-2)<br /> . thể 1 kép(2n-1-1)<br /> . thể 3 kép(2n+1+1)<br /> . thể 4 kép(2n+2+2)<br /> . thể khuyết nhiễm(2n-2)<br /> . thể khuyết nhiễm kép(2n+2+2)<br /> - Cơ chế:<br /> .,1 Nguyên phân:<br /> NP<br /> <br /> 2n<br /> <br /> 2n-1<br /> 2n+1<br /> 2n-2<br /> <br /> www.facebook.com/trungtamluyenthiuce<br /> <br /> Copyright by UCE Corporation<br /> <br /> 2n+2<br /> <br /> 2n<br /> NP<br /> <br /> 2n-1-1<br /> Page | 2<br /> <br /> 2n+1+1<br /> 2n+1-1<br /> 2n-1+1<br /> 2. Giảm phân<br /> a, Cơ chế giảm phân bình thường<br /> ( 2n) giảm phân bình thường cho giao tử (n) bình thường<br /> b, Cơ chế giảm phân không bình thường cho giao tử không bình thường<br /> 2n<br /> <br /> (n-1)(n+1)<br /> <br /> GP<br /> <br /> (n-1-1)(n+1+1)<br /> <br /> c, thụ tinh<br /> Giao tử bình<br /> thường<br /> <br /> x<br /> <br /> Giao tử không<br /> bình thường<br /> <br /> hợp tử<br /> <br /> n<br /> <br /> x<br /> <br /> (n-1)<br /> <br /> 2n-1<br /> <br /> n<br /> <br /> x<br /> <br /> (n-1-1)<br /> <br /> 2n-1-1<br /> <br /> …<br /> <br /> x<br /> <br /> Giao tử không<br /> bình thường<br /> <br /> x<br /> <br /> www.facebook.com/trungtamluyenthiuce<br /> <br /> Giao tử không<br /> bình thường<br /> <br /> hợp tử<br /> <br /> Copyright by UCE Corporation<br /> <br /> n-1<br /> <br /> x<br /> <br /> n-1<br /> <br /> 2n-2<br /> <br /> Ít gặp<br /> <br /> n-1<br /> <br /> x<br /> <br /> n-1<br /> <br /> 2n-1-1<br /> <br /> Hay gặp<br /> <br /> n-1<br /> <br /> x<br /> <br /> n+1<br /> <br /> 2n-1+1<br /> <br /> Hay gặp<br /> <br /> n-1<br /> <br /> x<br /> <br /> n+1<br /> <br /> 2n<br /> <br /> Ít gặp<br /> <br /> n+1<br /> <br /> X<br /> <br /> n+1<br /> <br /> 2n+1+1<br /> <br /> Hay gặp<br /> <br /> n+1<br /> <br /> X<br /> <br /> n+1<br /> <br /> 2n+2<br /> <br /> Ít gặp<br /> <br /> * Các bài toán<br /> Bài toán 1:Xác định số lượng nhiễm sắc thể trong thể lệch bội<br /> - Phương pháp giải:<br /> + Xác định số NST dơn bội của loài (n)<br /> + Xác định thể đột biến và áp dụng công thức<br /> - Bài toán áp dụng:ở 1 loài thực vật có bộ NST 2n=24,Tb sinh dục chín ở thể 3 nhiễm<br /> kép,Tính sô NST,các cặp NST đều phân li bình thường thì ở kì sau I số NST của tế bào<br /> là bao nhiêu,<br /> Giải:<br /> ta có 2n=24 =>n= 12(xác định số nst đơn bội n)<br /> (thể 3 kép)=>2n+1+1 =26(NST)<br /> Do kì I của GP NST thuộc ở trạng thái kép và chưa phân li=> số nhiễm sắc thể<br /> <br /> www.facebook.com/trungtamluyenthiuce<br /> <br /> Copyright by UCE Corporation<br /> <br /> Page | 3<br /> <br /> Bài toán 2:xác định số thể lệch bội của loài<br /> Công thức tính đột biến có thể xuất hiện<br /> Dạng đột biến<br /> <br /> Công thức<br /> Page | 4<br /> 1<br /> <br /> Số dạng lệch bội khác nhau<br /> <br /> C n=n<br /> <br /> Số dạng lệch nội kép khác nhau<br /> <br /> C2n=n(n-1):2<br /> <br /> Có a thể lệch bội khác nhau<br /> <br /> Aan=(n-a)!=n(n-1)…(n-a+1)<br /> <br /> Xác định số NST đơn bội của loài(n)<br /> Xác định dạng đợt biến=> ADCT<br /> Bài toán só dụng:bộ NST lưỡng bội của loài 2n=24.Xác định:<br /> a. Có bao nhiêu trường hợp thể 3 xẩy ra<br /> b. Có bao nhiêu trường hợp thể 3 kép xẩy ra<br /> c. Có bao nhiêu trường hợp đồng thời xẩy ra 3 đột biến : thể 0 ,thẻ 1,thể 2<br /> Giải:<br /> Ta có 2n=24=> n=12<br /> a; Trường hợp xẩy ra thể 3 là: C112=12<br /> b, Trường hợp xẩy ra thể 3 kép là:c212=66<br /> c, Số trường hợp xẩy ra đồng thời cả 3 thể đột biến :thể 1,thể 0.thể 2 là<br /> n(n-1)(n-2)=12*11*10=1320<br /> Bài toán 3: Xác định loại giao tử của thể lệch bội<br /> 3.1: Thể 3 nhiễm:tạo 2 loại giao tử<br /> Để giải nhanh ta sử dụng sơ đồ tam giác<br /> <br /> www.facebook.com/trungtamluyenthiuce<br /> <br /> Copyright by UCE Corporation<br /> <br /> a.vd:đối với kiểu gen Aaa<br /> <br /> A<br /> Page | 5<br />  1AA:2Aa:2A;1a<br /> A<br /> <br /> a<br /> <br /> Bài toán áp dụng:Quy ước A quy định cây cao ,a quy định cây thấp xác định tỉ lệ kiểu<br /> gen và kiểu hình trong phép lai Aaa x aaa<br /> Giải<br /> Ta có<br /> A<br />  2Aa:1aa:1A:2a<br /> a<br /> a<br /> <br /> a<br /> <br /> =.3aa:1a<br /> <br /> a<br /> <br /> a<br /> <br /> =>Aaa x aaa=(2Aa:1aa:1A:2a)x(3aa:1a)<br /> <br /> www.facebook.com/trungtamluyenthiuce<br /> <br /> Copyright by UCE Corporation<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2