intTypePromotion=1

Qúa trình chuẩn về chính trị, bị tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chia sẻ: Lê Toàn Quyền | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
378
lượt xem
104
download

Qúa trình chuẩn về chính trị, bị tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình chu n ẩ bị về tư tưởng chính trị: Tháng 6/1911 Nguyễn Ái Quốc lên đường sang các nước phương Tây để tìm đường cứu nước. Người đã đến nhiều quốc gia trên thế giới nhất là các nước tư bản phát triển như Pháp, Mỹ, Anh,... Người nhận thấy các cuộc cách mạng Tư sản Pháp và Mỹ “chưa đến nơi” vì quần chúng nhân dân vẫn còn đói khổ. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thành công làm chấn động toàn cầu. Người hướng đến ánh sáng của Cách mạng tháng Mười và chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của cuộc cách mạng chỉ đạo đó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qúa trình chuẩn về chính trị, bị tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

 1. Dương Văn Đạo Phạm Xuân Hồng Huỳnh Trung Hiếu
 2. 1. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị:  Tháng 6/1911 Nguyễn Ái Quốc lên đường sang các nước phương Tây để tìm đường cứu nước.  Người đã đến nhiều quốc gia trên thế giới nhất là các nước tư bản phát triển như Pháp, Mỹ, Anh,... Người nhận thấy các cuộc cách mạng Tư sản Pháp và Mỹ “chưa đến nơi” vì quần chúng nhân dân vẫn còn đói khổ.
 3.  Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thành công làm chấn động toàn cầu.  Người hướng đến ánh sáng của Cách mạng tháng Mười và chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của cuộc cách mạng chỉ đạo đó.
 4.  Năm 1919, tại hội nghị Vecxay - Pháp, Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và gởi đến hội nghị bản yêu sách đòi quyền tự do dân chủ và quyền bình đẳng cho dân tộc Việt Nam.  Tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc được sơ khảo lần I Luận cương vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin và đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc do Lênin vạch ra.  Tháng 12/1920 tại đại hội Đảng Xã Hội Pháp họp ở Tour, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế III và tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp.
 5. Đại hội Đảng Xã Hội Pháp họp ở Tour 12/1920
 6. Nguyễn Ái Quốc tại đại hội Tour - 1920
 7.  Cuối năm 1921, tại đại hội lần nhất của Đảng Cộng Sản Pháp tại Macxay, Nguyễn Ái Quốc trình bày hội thảo về vấn đề “ Chủ nghĩa Cộng sản và các nước thuộc địa” và kiến nghị thành lập ban nghiên cứu thuộc địa trực thuộc ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Pháp.  Năm 1922, ban nghiên cứu thuộc địa được thành lập, Nguyễn Ái Quốc được cử làm trưởng tiểu ban nghiên cứu về vấn đề Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc viết nhiều bài đăng trên báo Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời sống công nhân, Báo sự thật, Báo Thanh Niên, Người viết tác phẩm bản án chế độ thực dân Pháp…
 8.  Tháng 6/1923, Người đến Maxcơva tham dự hội nghị quốc tế nông dân, đồng thời học tập kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mac_Lênin. Người đã chỉ ra rằng:  Đường lối cách mạng chiến lược ở cách mạng thuộc địa là làm cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng Xã hội chủ nghĩa.  Cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản ở các nước chính quốc có mối quan hệ khắn khít với nhau, phải thực hiện hợp tác chặt chẽ với nhau để chống kẻ thù chung.
 9.  Song, trước hết phải giải phóng dân tộc đánh đuổi bọn đế quốc giành lấy độc lập tự do. Ngoài ra, Người còn khẳng định rằng giai cấp công nhân có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng và cần thiết phải sử dụng cách mạng bạo lực.  Cách mạng muốn thắng lợi phải có Đảng cách mệnh. Hệ thống những quan điểm lý luận về đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh được truyền bá vào Việt Nam nhằm chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng Sản.
 10. 2. Quá trình chuẩn bị về tổ chức: 2.1. Thành lập hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên:  11/1924 Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) cùng các nhà Cách mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Thái Lan, Inđônêxia…, thành lập hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức.  6/1925 Người sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên  bước chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.  1925 đến 1927, Người mở những lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu, đào tạo đội ngũ cho Cách mạng Việt Nam.
 11. Phòng họp của Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên
 12. Tuần báo của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - 1926
 13.  1927, Người xuất bản sách “Đường Kách Mệnh”, và vạch rõ ra những phương hướng và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. “Muốn sống phải làm cách mệnh”, “Cách mệnh là việc chung của cả dân chúng chứ không phải là việc của môt hai người”  1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền: cùng sống và cùng làm việc với công nhân,  truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.
 14. Tác phẩm “ Đường Kách mệnh”
 15.  Phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, trở thành phong trào mang tính tự giác  phong trào đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.  Ba tổ chức cộng sản đã lần lươc ra đời: Đông Dương Cộng Sản Đảng (6/1929). An Nam Cộng Sản Đảng (8/1929). Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn (9/1929).
 16. 2.2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.  Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ  đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản thống nhất.  6/1 – 7/2/1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Kết luận: sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Người chuẩn bị tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam.
 17. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam - 1930
 18. 3. Ý nghĩa của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam:  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giải phóng dân tộc và giai cấp trong thời đại mới, là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp chủ Nghĩa Mac_Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm đầu của thế kỉ XX.  Là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước từ khi thực dân pháp xâm lược.
 19.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam và trở thành bộ phận cách mạng thế giới.  Là sự chuẩn bị tất yếu quyết định sự nhảy vọt của dân tộc Việt Nam.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2