intTypePromotion=1

quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p9

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
5
download

quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p9', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p9

  1. Có th dùng u lâu dài tr m n tr ng cá. H t u giã nát làm thành kh i nhão có th dùng p ngoài da tr eczema, m n nh t và ng a. Nên chú ý làKidney bean ch a l ng t ng i cao purines nên nh ng ng i b b nh gout c n tránh n u này. Ngoài ra u có th gây ra tình tr ng y h i, có th làm gi m tính cách này b ng cách ngâm h t u trong n c, ít nh t 3 ti ng; b n c ngâm và n u u th t chín trong n c l nh. C ng có th thêm vào n c ngâm u m t ít Sodium Bicarbonate ( Soda), giúp làm tan vách ngoài v h t, lo i b t các ch t oligosaccharides có th gây y h i. Ngoài ra không nên thêm mu i vào khi n u u, vì thêm mu i s làm h t u c ng h n, ch thêm mu i..sau khi ã n u chín u, và n u u b ng n i t..s làm v thêm m à. Tài li u s d ng : The Herb Book (J. Lust) § Whole Foods Companion ( Dianne Onstad) § The Oxford Companion to Food (Alan Davidson) § u Cây th c ph m và thu c ch a b nh ::: DS Tr n Vi t H ng ::: 'Trái gì không thi u ch ng th a' Y T Nguy t san s tháng 5-2005 có ng bài vi t v BS ng Huy L u a BS Tam Thanh, trong ó có n nói v lá u c dùng tr ung th và chính BS L u ã dùng th , tuy ch a h n ã có công hi u. Chúng tôi xin t ng h p m t s tài li u v các c tính dinh d ng và tr li u c a loài cây nhi t i quý giá này. Cây u có ngu n g c t vùng ng b ng Nam M và ngay t khi ng i Âu châu ch a t chân lên Châu M , cây ã c tr ng t i h u nh
  2. kh p vùng. Th dân vùng Caribbean ã bi t b c th t trong lá u làm cho th t tr nên m m h n, bi t khía qu xanh l y nh a tr các b nh ngoài da, và ph n dùng qu xanh giúp u kinh.. Ng i Tây ban Nha và B ào nha ã nhanh chóng truy n cây n kh p n i h chi m c . Cây c tr ng t i West Indies vào 1513, và t 1583 ã n v i E. Indies qua ngõ Philippines (t i ây r u c s c thành thu c tr b nh tr ), sau ó t Phillipines n Trung Hoa, em theo cái tên g i cây c a th dân Carib : ababai.. thành papaya. Cây c ng n Phi châu vào th i gian này và lan ng qua các h i o Thái bình d ng theo chân ng i Âu châu n 1800 tr thành cây l ng th c tr ng kh p vùng nhi t i. Hi n nay Hawaii và Nam Phi là hai n i xu t c ng u chính. Tên khoa h c và các tên g i khác : Carica papaya thu c h th c v t Caricaceae § Các tên g i khác : Mando (Ba Tây), Lichasa (Puerto Rico), Paw § Paw (Vùng Caribbean), Melon Zapote (Mexico). Riêng t i Cuba, danh t 'Papaya' c dùng nh m t ti ng lóng § ch b ph n sinh d c ph n , nên t i ây u c g i theo phép l ch s là Fruta Bomba. Tên paw paw, gây nh m l n, vì còn c g i cho m t lo i qu § khác, khác h n u : Asimina triloba, m t cây nh t i B c M , ng c n v i cây M ng c u xiêm ! Qu dài c 10 cm, và cong, ph n th t gi ng m ng c u, màu vàng nh t. Tên loài 'Carica' ch m t a ph ng c trong vùng Ti u Á : § Karia Tên Anh ng 'Papaya' là do t tên t i Carib : ababai § c tính th c v t : Cây cao 6 n 10m, mang 1 bó lá ng n. Thân s p m c th ng ng mang nhi u v t th o cu ng lá. Lá c so le, có cu ng b ng dài, l n n 60 cm, m i phi n lá chia làm 8- 9 thùy sâu hình chân v t, m i thùy i chia thêm m t l n n a nh mi ng i b xé rách. Hoa màu vàng nh t, c thành chùm xim nách lá già. Hoa th ng khác g c nh ng c ng có cây v a mang hoa c, hoa cái và hoa l ng tính. C m hoa c phân nhánh nhi u, có cu ng dài. C m hoa cái ch g m 2-3 hoa. Qu m ng to (phì qu ) , c 25 x 12 cm, có th ng n 2.5 kg, th t dày màu thay i (khi chín) t vàng n cam nh t
  3. , trong ru t có nhi u h t en. Qu u c bi t, không tr ch t b t (starch), chín t trong ra ngoài, càng chín càng ch a nhi u carotenoids và các h p ch t t o mùi th m. Qu chín tr nên m m khi n v có v ng t h n (tuy l ng ch t ng không th c s gia t ng) u th ng tr hoa sau 5 tháng tr ng (t khi gieo h t) v cho qu sau 8 tháng, có th mang 20-50 qu cùng m t lúc. Cây cho qu liên t c trong 2 m và sau ó c nb . Hai ch ng chính c tr ng t i các qu c gia Tây ph ng là : § Hortus Gold (Nam Phi) : cây c và cái riêng bi t, cây c c n b sau khi hoa cái ã th ph n. § Solo (Hawaii) có cây cái và cây l ng tính, th ng ch gi l i cây cái. i nh ng n i tr ng u không chuyên, các ch ng t lai t o và cho qu hình d ng khác bi t, có khi hình qu lê, có khi tròn, to b ng t qu táo n dài c 30cm, n ng k l c n 9 kg. Trên th tr ng còn có nh ng loài Carica khác nh : § Carica pubescens, lo i u vùng núi cao, khí h u l nh; qu to nh ng không ng t nh loài nhi t i, ch a nhi u papain và carotenoids h n, nh t là lycopene nên th t c a qu có màu h n. § Carica pentagona, còn g i là babaco, có l là m t gi ng lai t o, qu có th t màu kem, v h i chua và không có h t. § Carica candamarcencis, c ng là u vùng núi (Mountain papaya), lá nhám, qu nh có khía, th m mùi táo, r t chua khi còn non, có th n u chín hay làm m t Thành ph n dinh d ng và hóa h c : Thành ph n dinh d ng c a qu : § 100 gram ph n n c (b h t và v ) ch a : Calories 23.1- 25.8 Ch t m 0.081-0.34 g Ch t béo 0.05-0.96 g Ch t s 0.5-1.3 g Calcium 12.9-40.8 mg t 0.25-0.78 mg Magnesium 10 mg Phosphorus 5.3-22.0 mg
  4. Potassium 257 mg Sodium 3 mg m 0.07 mg ng 0.016 mg Manganese 0.011 mg Beta-Carotene (A) 2014 IU Thiamine (B1) 0.021-0.036 mg Riboflavine (B2) 0.024-0.058 mg Niacin (B3) 0.227-0.555 mg Pantothenic Acid (B5) 0.218 mg Pyridoxine 0.019 mg Ascorbic Acid (C) 35.5-71.3 mg Thành ph n dinh d ng c a Lá: § 100 gram ch a Calories 74 Ch t m 7g Ch t béo 2g Carbohydrate t ng c ng 11.3 g Calcium 344 mg Phosphorus 142 mg t 0.8 mg Sodium 16 mg Potassium 652 mg Các vitamins : Thiamine 0.09 mg Riboflavine 0.48 mg Niacin 2.1 mg Ascorbic acid 140 mg Vit E 136 mg Thành ph n hóa h c : § u ch a khá nhi u h p ch t nh : Các men (enzymes) : Nh a ch a khá nhi u men (phân hóa t ) § nh papain, papaya glutamine cyclotransferase, glutaminyl- peptide-cyclo transferase, chitinase, papaya peptidase A và B, alpha-D-mannosidase và N-acetyl-beta-D-glucosaminidase.
  5. Qu ch a beta-ga lactosidase I, II và III , và 1-amino cyclopropane-1-carboxylase (ACC) oxidase, phenol-D- glucosyltransferase. Carotenoids : Qu ch a beta-carotene, cryptoxanthin, § violaxanthin và zeaxanthin. Alkaloids : Lá ch a Carpinine và Carpaine; Ru t thân có § pseudo carpaine Monoterpenoids : Qu ch a 4-terpineol, linalool và linalool § oxide. Flavonoids : Ch i non ch a quercetin, myricetin và kaempferol. § Các khoáng ch t và vitamins : Xem ph n trên, riêng ch i còn có § alpha tocopherol. Glucosinolates : Trong h t có benzyl isothiocyanate § 100 gram t ch a 24.3 g ch t m, 25.3 g ch t d u béo, 32.5 g carbohydrate t ng c ng, 17.0 g ch t s thô, 0.09 % tinh d u d bay i. u béo c a h t ch a 16.97% acid béo bão hòa (g m 11.38% palmitic, 5.25 % stearic, 0.31% arachidic acid) và 78.63% acid béo ch a bão hòa (76.5% oleic và 2.13% linoleic). ( Các s li u trên trích trong Handbook of Energy Crops c a James Duke) u dùng trong th c ph m : Qu u- gi ng Hawaii t ng i nh , c hai bàn tay úp l i nh ng v r t ngon và ng t. u gi ng Mexico có th l n b ng qu d a h u c nh nh ng v l i nh t h n nhi u. Ngoài ra còn có nhi u gi ng cho qu có kh i ng và m u s c thay i, nh ng gi ng thông d ng nh t có v ngoài màu vàng hay vàng cam, hình d ng nh m t qu d a h u hay qu lê thuôn dài ra. Ph n th t u th ng có màu cam nh t, v ng t gi ng pha tr n gi a apricot và g ng (?). Gi a qu là nh ng h t nh có th n c nh ng th ng b i.. u xanh c ng c dùng làm salad (bào s i dài theo ki u g i u c a VN) hay s t m ng ngâm gi m. H t có th n s ng hay nghi n nát có g n nh mù t t. u khô, th t ra không có v ng t, v n u có là do thêm ng. u ngào m t (honey-sweetened papaya) ..th t ra là ' n gian' vì qu u ch c nhúng trong dung d ch ng có thêm chút.m t. u trong công nghi p : Ngoài vai trò th c ph m (qu ), cây u còn c dùng trong nhi u công nghi p khác, nh t là do papain trích t m (nh a): cây có th dùng b n giây. Lá dùng thay savon, t y v t d . Hoa làm th c ph m Java. Nh a có nhi u công d ng do kh n ng làm ông cs a
  6. và ly giãi protein. Papain có ho t tính trong vùng pH khá r ng, dùng làm thu c tr khó tiêu, pha thành dung d ch tr s ng tonsil. Kho ng 80 % bia s n xu t t i Hoa K dùng papain làm trong (papain k t t a các protein). Papain c dùng lo i ch t gôm kh i l a thiên nhiên. Tuy nhiên a s papain c nh p vào Hoa K là làm m m th t và làm k o chewing-gum. Papain còn c dùng trích d u t gan cá tuna. Trong k ngh m ph m, papain c dùng trong kem ánh r ng, shampoo, ch ph m l t da m t (face-lifting). Papin c dùng làm s ch l a và bông gòn tr c khi nhu m màu. (Xin c thêm v ung d ng c a Papain trong y h c trong Thu c Nam trên t M t p 1 c a cùng tác gi ) c tính d ch c: Tác d ng h n ch sinh s n § Kh n ng h n ch sinh s n c a u c th nghi m b ng cách cho chu t ang thì sinh s n và ang mang thai n các ph n khác nhau c a cây u . Chu t c cho n t nhiên, không b thúc ép và k t qu ghi nh n qu u xanh có tác d ng làm ng ng chu k r ng tr ng và gây tr y thai Ho t tính này gi m khi qu chín và progesterone thêm vào th c ph m giúp tái t o s cân b ng, các bào thai ch a b tr y ti p t c phát tri n bình th ng (Journal of Physiology and Pharmacology S 22-1978). Chu t c, b ch t ng c cho dùng 0.5 mg d ch chi t t h t/ kg tr ng l ng c th trong 7 ngày cho th y lu ng protein t ng c ng và l ng sialic acid trong tinh d ch gi m h ng th i tinh trùng b ông t thành m ng. So sánh v i chu t i ch ng cho th y ho t tính phosphatase trong m ng tinh trùng s t gi m . Ngoài ra m c phosphorus vô c trong tinh d ch c ng t t gi m (Asian Journal of Andrology S 3-2001). Các d ch chi t t h t u b ng chloroform, benzen, methanol và ethylacetate c th nghi m v ho t tính trên di ng c a tinh trùng ghi nh n tác ng di t tinh trùng, tác ng này tùy thu c vào li u l ng : s di ng c a tinh trùng gi m nhanh xu ng còn < 20% và ng ng h n sau 20-25 phút m i n ng th nghi m. Xét nghi m qua kính hi n vi ghi nh n có s thay i rõ r t n i màng plasma u tinh trùng và gi a thân tinh trùng, các tinh trùng này m t h n khà n ng truy n gi ng (Asian Journal of Andrology S 2-2000). Ph n chi t b ng benzen khi th trên chu t b ch t ng cho th y : tr ng ng chu t, tr ng l ng d ch hoàn, tinh nang, nhi p h tuy n không thay i, nh ng di ng c a tinh trùng, s l ng tinh trùng u gi m và s tinh trùng d d ng gia t ng kéo dài trong 60-150 ngày.(Phytomedicine S 7- 2000).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2