Quy chế quản lý điều hành sản xuất công trường

Chia sẻ: Ha Cong Bien BIÊN | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
651
lượt xem
223
download

Quy chế quản lý điều hành sản xuất công trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ban chỉ huy gồm ;chỉ trưởng công trường, phó chỉ huy ,kế toán, thủ quỹ, cán bộ vật tư, cán bộ an toàn,thủ kho,Công trường gồm: Các đội trưởng, các cán bộ kỹ thuật, kế hoạch, cán bộ vật tư, thống kê , thủ kho kiêm bảo vệ. Công nhân sản xuất được biên chế vào các tổ do 1 tổ trưởng phụ trách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chế quản lý điều hành sản xuất công trường

 1. C.ty cp xây dựng ABC Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – tự do – hạnh phúc quy chế quản lý điều hành sản xuất Công trường 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy: Bộ máy Công trường gồm có ; • Ban chỉ huy gồm ;chỉ trưởng công trường, phó chỉ huy ,kế toán, thủ quỹ, cán bộ vật tư, cán bộ an toàn,thủ kho, • Công trường gồm: Các đội trưởng, các cán bộ kỹ thuật, kế hoạch, cán bộ vật tư, thống kê , thủ kho kiêm bảo vệ. Công nhân sản xuất được biên chế vào các tổ do 1 tổ trưởng phụ trách. • Bộ phận xe máy hoạt động như một độivà chịu sự quản lý trực tiếp của ban chỉ huy công trường. Các công trường hoạt động theo quy chế chung của công ty CP xây dựng ABC. 2. Phân công, phân nhiệm: 2.1. Chỉ huy trưởng: - Tổ chức điều hành, phối hợp mọi hoạt động trên công trường theo đúng hợp đồng và quy chế của công ty. - Quan hệ với Chủ đầu tư, ban QLDA tìm kiếm công việc, giải quyết các vấn đề vướng mắc. Tìm kiếm các đối tác phục vụ cho việc thi công công trình. - Chịu trách nhiệm tổng thể trước Giám đốc công ty về các mặt hoạt động của công trường . - Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc công ty giao. 2.2.Phó chỉ huy côngtrường : - Phụ trách công tác kỷ thuật ,chất lượng ,tiến độ của toàn công trường - Lập biện pháp thi công .lập hồ sơ thanh quyết toán,và nghiệm thu - Thực hiện các nhiệm khác do chỉ trưởng phân công. 2.3 .Đội trưởng: - Quản lý các nguồn lực ( Vật tư , thiết bị , công cụ dụng cụ , tiền vốn ) và nhân lực được giao để thi công công trình. - Tổ chức thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ mỹ thuật; quản lý chi phí thi công,làmhồ sơ thanh quyết toán thu hồi vốn của hạng mục do mình phụ trách. - Duy trì chế độ giao ban, điều độ sản xuất và chế độ báo cáo thống kê. 1
 2. - Trực tiếp quan hệ với Chủ đầu tư, giải quyết các công việc hàng ngày tại hiện trường. - Chịu trách nhiệm tổng thể trước Chỉ huy trưởng và Giám đốc công ty về các mặt hoạt động của công trường. 2.2. Cán bộ kỹ thuật : - Lập biện pháp thi công công trình. - Chỉ đạo kỹ thuật hiện trường. Lập phiếu giao việc. - Chịu trách nhiệm kỹ thuật về phần việc được giao. - Lập và nghiệm thu hợp đồng giao khoán nhân công. - Nghiệm thu khối lượng, chất lượng, xác nhận nhật trình. 2.3. Cán bộ kế toán : - Dự thảo hợp đồng cung ứng vật tư , thiết bị. Lập bảng thanh toán lương, thanh lý hợp đồng, đối chiếu công nợ. - Tập hợp chứng từ chi phí thi công công trình. - Quản lý chi phí thi công công trình. Quyết toán chi phí thi công với phòng Tài vụ công ty. - Quản lý việc sử dụng vốn. Đảm bảo vốn cho công trình. - Thu hồi vốn sau khi có hồ sơ thanh quyết toán. 2.4. Cán bộ kế hoạch: - Xây dựng kế hoạch, tiến độ sản xuất theo yêu cầu của đội trưởng. - Lập dự toán thi công công trình, hạng mục công trình. - Lập phiếu yêu cầu vật tư, kế hoạch vốn. - Lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình. - Lập báo cáo định kỳ gửi Ban QLDA và Công ty. 2.5. Cán bộ an toàn và các an toàn viên: - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác an toàn , vệ sinh lao động trên công trường. - Xây dựng phương án đảm bảo an toàn , vệ sinh lao động. Kiểm tra , đôn đốc , nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn , vệ sinh lao động. - Có quyền đình chỉ thi công , chấm dứt làm việc ngay lập tức với bất kỳ cá nhân , tổ đội nào hoặc từ chối cho thi công bất cứ công việc nào nếu xét thấy không đảm bảo an toàn. Đồng thời báo cáo Đội trưởng để xử lý. 2.6. CB Vật tư : - Đảm bảo cung ứng vật tư theo kế hoạch đã được duyệt. Trình duyệt báo giá vật tư , thiết bị trước khi ký hợp đồng. 2
 3. - Lập báo cáo vật tư theo định kỳ hàng tuần. 2.7. Thủ kho : - Tiếp nhận, bảo quản, theo dõi việc sử dụng vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ thi công. Nếu để mất mát , hư hỏng, hao hụt quá định mức thì phải bồi thường . - Lập báo cáo kho theo định kỳ hàng tuần. 2.8. Thống kê : Đối với công trình không có cán bộ thống kê riêng thì công việc này do cán bộ kế hoạch đảm nhận. - Thống kê hao phí thi công công trình. - Thống kê nhân lực, xe máy thiết bị, tài sản. - Cập nhật, Tổng hợp số liệu báo cáo theo định kỳ. 3. Quy chế điều hành sản xuất : Các công trường hoạt động dưới sự điều hành thống nhất của Chỉ huy trưởng. Đội trưởng và các bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện, thi công công trình theo đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động. 3.1. Chế độ điều độ sản xuất: 3.1.1. Giao ban công trường : - Do chỉ huy trưởng chủ trì hàng tuần vào ngày thứ sáu tại công trường. Thành phần : Chỉ huy trưởng, kế toán, Đội trưởng, cán bộ kỹ thuật, thống kê, thủ kho, vật tư công trường. - Nội dung : Kiểm điểm công việc trong tuần, chuẩn bị kế hoạch sản xuất tuần tiếp theo. Cụ thể : + Báo cáo khối lượng thực hiện trong tuần, kế hoạch tuần tiếp theo. + Báo cáo Danh sách lao động hiện có, Tình hình an toàn lao động. + Báo cáo Vật tư Nhập – Xuất. Nhật trình hoạt động xe máy. + Báo cáo tình hình sử dụng vốn. + Xử lý vấn đề vướng mắc trong sản xuất. + Nộp chứng từ chi phí phát sinh trong tuần. + Trình Chỉ huy trưởng phê duyệt: • Đơn giá giao khoán, tiền lương, tiền thưởng, hợp đồng... • Yêu cầu vật tư, tiền vốn, thiết bị. • Các báo cáo trình chủ đầu tư, ban QLDA. • Kết quả bình bầu xếp loại, thi đua... 3.1.2. Điều độ sản xuất : 3
 4. - Do đội trưởng chủ trì vào cuối hoặc đầu mỗi ngày làm việc. Thành phần gồm Bộ phận gián tiếp công trường và các tổ trưởng. - Nội dung : Kiểm điểm công việc trong ngày và phân công công việc ngày tiếp theo. Xử lý các vấn đề vướng mắc , kiến nghị trong thi công. 3.2. Chế độ báo cáo : - Đội trưởng phải thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về Ban chỉ huy công trường tại cuộc họp giao ban tuần bằng biểu mẫu. - Chỉ huy trưởng phải tổng hợp báo cáo về công ty vào ngày 28 hàng tháng, gồm các nội dung : Tổng giá trị sản lượng, doanh thu, tình hình sử dụng lao động, danh sách lao động, máy móc thiết bị, tình hình sử dụng vốn và đề xuất kế hoạch tháng tiếp theo. Riêng tổng hợp tiền lương, ngày công lao động báo cáo vào ngày 10 tháng sau. 4. Quy chế quản lý cụ thể : 4.1. Quản lý hợp đồng : 4.1.1. Ký hợp đồng: - Hợp đồng mua vật tư, thuê máy móc thiết bị phải trình Giám đốc công ty ký, trường hợp do chỉ huy trưởng ký thì phải có giấy uỷ quyền. - Hợp đồng giao khoán nhân công do Đội trưởng ký sau khi thống nhất đơn giá với Chỉ huy trưởng. 4.1.2. Thanh lý hợp đồng: - Sau khi kết thúc hợp đồng, phải lập thanh lý hợp đồng, đối chiếu công nợ. Trừ hợp đồng giao khoán nhân công. 4.2. Quản lý khối lượng, chất lượng: - Đội trưởng phải chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ thiết kế, phát hiện các sai sót, quản lý chặt chẽ khối lượng thi công hàng tuần, thường xuyên cập nhật đối chiếu khối lượng thực tế thi công và khối lượng dự toán thiết kế, báo cáo ngay cho chỉ huy trưởng các trường hợp có sự chênh lệch. - Cán bộ kỹ thuật phải có Phiếu giao việc( theo mẫu) cho các tổ sản xuất trong đó nêu rõ nội dung công việc, các yêu cầu kỹ thuật và định mức sử dụng vật tư. - Mọi trường hợp thi công không đảm bảo chất lượng, để thất thoát khối lượng do không được nghiệm thu thì Đội trưởng và các cán bộ liên quan phải chịu trách nhiệm. - Đội trưởng phải lập đầy đủ hồ sơ nghiệm thu khối lượng thi công, khối lượng phát sinh. Hồ sơ quản lý khối lượng, chất lượng phải được lưu giữ tại văn phòng ban chỉ huy công trường 1 bộ. 4.3. Quản lý tài chính: Công trường 1 thực hiện hình thức hạch toán báo sổ về công ty. 4.3.1. Kế hoạch vốn : 4
 5. - Ban chỉ huy công trường, các Đội phải có kế hoạch vốn hàng tháng, hàng tuần báo cáo Giám đốc công ty để bố trí vốn. 4.3.2. Sử dụng vốn : - Vốn cấp cho Ban chỉ huy công trường có thể là tiền mặt, vật tư, thiết bị... Ban chỉ huy công trường phải đảm bảo quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích. - Hàng tháng muộn nhất là ngày 15 tháng sau, Ban chỉ huy công trường phải tổng hợp quyết toán, báo cáo tình hình sử dụng vốn và nộp toàn bộ chứng từ về Phòng Tài vụ công ty. - Ban chỉ huy công trường có trách nhiệm trực tiếp thanh toán các khoản cho các khách hàng theo hợp đồng. 4.3.3. Tạm ứng: - Các đội sản xuất chỉ tạm ứng để thanh toán các khoản chi tiền ăn, chi phí sinh hoạt, phí giao dịch, mua các vật tư nhỏ lẻ. - Cá nhân tạm ứng không được cho người khác tạm ứng lại. 4.3.4. Thanh quyết toán công nợ: - Việc hoàn nợ ứng phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định. Hoàn nợ ứng lần trước xong mới được ứng lần tiếp theo. Nếu không hoàn ứng kịp thời thì kế toán sẽ trừ vào lương hàng tháng. - Việc thanh toán các khoản công nợ với khách hàng và người lao động sẽ do Ban chỉ huy công trường hoặc Công ty trực tiếp thanh toán. 4.3.5. Tập hợp chi phí : - Kế toán viên tại công trường là đầu mối tập hợp toàn bộ các chứng từ chi phí thi công công trình và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của số liệu. 4.3.6. Thanh, quyết toán thu hồi vốn: - Chỉ huy trưởng công trường, Đội trưởng phải chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ thanh quyết toán thu hồi vốn. 4.4. Quản lý quỹ tiền mặt : - Thủ quỹ chỉ được phép chi tiền khi có phiếu chi với đầy đủ chữ ký của Chỉ huy trưởng và kế toán công trường. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo và sau đó phải hoàn tất chứng từ ngay. - Cuối mỗi tuần, thủ quỹ phải lập báo cáo quỹ tiền mặt nộp cho Chỉ huy trưởng. 4.5. Quản lý vật tư: 4.5.1. Yêu cầu vật tư: - Mỗi công trình phải có Sổ yêu cầu vật tư cho kế hoạch sản xuất hàng tuần trình Chỉ huy trưởng công trường phê duyệt để làm căn cứ cho cán bộ vật tư mua. 5
 6. - Nếu việc cung cấp vật tư không kịp thời do không có yêu cầu thì đội trưởng phải chịu trách nhiệm. 4.5.2. Mua vật tư : - Việc cung ứng vật tư phải đảm bảo kịp thời, đảm bảo chất lượng và đủ số lượng. Nếu gây lãng phí, ách tắc công việc do công tác cung ứng vật tư mà không có lý do chính đáng thì bên cung ứng phải chịu trách nhiệm. 4.5.3. Nhập vật tư : - Vật tư nhập kho phải được kiểm đếm về số lượng, chất lượng và phiếu nhập phải có chữ ký của người cung cấp, thủ kho, cán bộ kỹ thuật hoặc kế toán. - Thủ kho là người chịu trách nhiệm chính đối với vật tư nhập kho. 4.5.4. Sử dụng vật tư: - Vật tư xuất kho hàng ngày phải có phiếu yêu cầu vật tư của cán bộ kỹ thuật và Đội trưởng. Bộ phận sử dụng phải ký nhận và có trách nhiệm bảo quản vật tư trong quá trình thi công ngoài công trường. - Cuối tuần, kế toán công trường phải lập phiếu xuất kho. - Các bộ phận sử dụng có trách nhiệm sử dụng vật tư tiết kiệm. Nếu để mất mát, hư hỏng, lãng phí vật tư thì bộ phận đó phải bồi hoàn. 4.6. Quản lý máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng: 4.6.1. Mua sắm : - Việc mua sắm máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng phải có kế hoạch mua sắm được Giám đốc công ty phê duyệt. 4.6.2. Sử dụng : - Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng khi đưa ra sử dụng phải có giấy giao nhận cụ thể giữa thủ kho và bộ phận hoặc người sử dụng. - Bộ phận hoặc người sử dụng có trách nhiệm bảo quản, sử dụng máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng đúng quy trình vận hành. Nếu để mất mát, hư hỏng thì phải bồi hoàn. Khi không có nhu cầu sử dụng nữa thì phải vệ sinh, bảo dưỡng và bàn giao lại ngay cho kho. - Đối với cốt pha, giáo, chống, đà gỗ thì thủ kho có trách nhiệm báo Đội trưởng xin kinh phí và chỉ đạo thực hiện việc vệ sinh, lau chùi, quét dầu sau khi thu hồi về kho. 4.6.3. Theo dõi xác nhận nhật trình: - Máy móc thiết bị thi công hoạt động phải có nhật trình chi tiết theo dõi hoạt động và do cán bộ phụ trách thi công xác nhận. 4.6.4. Quản lý chi phí máy: - Máy móc thiết bị thi công hoạt động phải có định mức tiêu hao nhiên liệu, Trường hợp sử dụng nhiên liệu vượt định mức thì phải trừ vào giá 6
 7. trị ca máy đối với máy thuê ngoài và trừ vào lương của thợ vận hành nếu là máy của Công ty. - Mỗi công trình phải mở Sổ nhật ký sửa chữa, bảo dưỡng máy. - Việc điều động máy móc thiết bị thi công phải có ý kiến của đội trưởng, mọi người có trách nhiệm sử dụng máy tiết kiệm, hợp lý. Nếu để vượt định mức sử dụng máy thì đội trưởng phải chịu trách nhiệm. 4.7. Quản lý lao động và bảo hộ lao động: 4.7.1. Tổ chức quản lý lao động: - Hàng tuần, đội trưởng phải thống kê báo cáo Chỉ huy trưởng danh sách lao động hiện có gồm lao động trong danh sách và lao động hợp đồng. - Người lao động phải tuyệt đối chấp hành sự điều động của cán bộ quản lý và tuân thủ Nội quy công trường. 4.7.2. Lao động trong danh sách: - Lao động trong danh sách là số lao động được Công ty điều động đến làm việc tại Công trường 1 theo quyết định của Giám đốc công ty. Lao động trong danh sách phải nộp BHXH, đoàn phí công đoàn, BHYT và được hưởng các chế độ theo Luật lao động. 4.7.3. Lao động hợp đồng thời vụ: - Lao động hợp đồng thời vụ là lao động không có tên trong danh sách được thuê vào làm việc tại công trường trong thời gian nhất định. Số lao động này phải ký hợp đồng lao động trước khi vào công trường. Đội trưởng phải lập danh sách lao động hợp đồng ngắn hạn báo cáo Chỉ huy trưởng và Phòng Tổ chức công ty ngay sau khi ký hợp đồng lao động. 4.7.4. Bảo hộ lao động : - Người lao động được trang bị quần áo + giày vải: 6 tháng/ 1 bộ. Các trang bị khác như : Mũ, kính, dây an toàn...người lao động ký nhận để sử dụng và phải hoàn trả cho công trường sau khi xong công việc, nếu để mất phải bồi hoàn. Chi phí trang bị bảo hộ lao động hạch toán vào giá thành. 4.7.5. An toàn lao động : - An toàn viên : Mỗi công trường phải có ít nhất 1 cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn, mỗi tổ sản xuất phải có 1 an toàn viên. Đội trưởng phải lập danh sách bộ máy an toàn viên gửi Ban chỉ huy công trường và Chủ đầu tư trước khi thi công. Bộ máy an toàn viên được hưởng phụ cấp : + Cán bộ phụ trách an toàn : 100.000 đ/tháng + An toàn viên : 50.000 đ/tháng - Thực hiện quy chế ATLĐ : Tất cả cán bộ, công nhân viên phải được tập huấn về công tác an toàn lao động, phổ biến quy chế ATLĐ và ký cam kết đảm bảo an toàn lao động trước khi thi công. Việc tập huấn ATLĐ do cán bộ an toàn của Ban chỉ huy công trường thực hiện, thời gian tập huấn ATLĐ người lao động được hưởng lương. 7
 8. 4.7.6. Quy định khác đối với người lao động : - Chế độ khi ốm đau: Người lao động khi ốm đau được nghỉ để điều trị. Tuỳ mức độ và yêu cầu của người lao động, có thể nghỉ tại trại hoặc đi điều trị. - Nghỉ việc riêng: Đội trưởng chỉ được phép cho người lao động nghỉ 1 ngày, nếu nghỉ trên 1 ngày phải có đơn và chấp thuận của Chỉ huy trưởng mới được nghỉ. Người lao động nghỉ việc riêng không được hưởng lương và thanh toán tiền tàu xe trừ các trường hợp quy định tại Luật lao động. - Nghỉ ngơi: Người lao động được nghỉ ngơi theo quy định tại Luật lao động. Do yêu cầu công việc người lao động phải làm việc vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì sẽ được bố trí nghỉ bù. Thời gian nghỉ do Đội trưởng sắp xếp theo kế hoạch sản xuất. - Nghỉ chờ việc : Trường hợp phải chờ việc liên tục quá 3 ngày hoặc cộng dồn quá 5 ngày trong tháng ( sau khi trừ các ngày nghỉ/nghỉ bù theo quy định) thì người lao động được hưởng 20.000 đ/ngày chờ việc. - Nghỉ Lễ, Tết: Người lao động được nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định. Nếu do yêu cầu công việc mà phải làm việc vào các ngày Lễ, Tết thì được hưởng các chế độ theo quy định. 4.8. Quản lý tiền lương: 4.8.1. Tiền lương gián tiếp: - Tiền lương gián tiếp tạm thời qui định như sau: + Chỉ huy trưởng hưởng mức lương 4,5 Tr.đ/thg. + Phó chỉ huy ,đội trưởng hưởng mức lương 3,0 Tr.đ/thg. + Cán bộ kỷ thuật,kế toán ...............................2,5Tr,đ/thg + Việc trả lương còn phụ thuộc vào giá trị thực hiện của toàn công trường,của từng đội trong tháng ,vào mức độ hoàn thành nhiệmvụ cũng như xếp loại thi đua A,B,C theo bình bầu của từng cá nhân trong tháng. - Tiền xăng xe, điện thoại : Khoán tuỳ tính chất công việc, nhiệm vụ được giao, chỉ huy trưởng công trường xem xét quyết định hàng tháng cho từng cá nhân theo mức sau: + Tiền điện thoại : Tối thiểu : 70.000 đ ; Tối đa : 400.000 đ + Tiền xăng xe : Tối thiểu : 50.000 đ ; Tối đa : 300.000 đ - Làm thêm giờ: Cán bộ gián tiếp làm thêm giờ phải có nội dung công việc và thời gian làm việc cụ thể, có xác nhận của đội trưởng. Thời gian làm việc thêm giờ được hưởng lương thêm giờ theo quy định. Đối với thủ kho , bảo vệ mà phải làm việc cả ban đêm thì được bù thêm lương với mức 5.000 đ/đêm. - Chờ việc: Cán bộ gián tiếp trong thời gian chờ việc được hưởng lương cấp bậc , không áp dụng hệ số điều chỉnh lương và tiền điện thoại, xăng 8
 9. xe. Nếu thời gian chờ việc kéo dài quá 1 tháng thì Chỉ huy trưởng báo Phòng Tổ chức công ty để điều động. - Bình bầu xếp loại : Hàng tháng Đội trưởng phải chủ trì họp bình bầu xếp loại cho bộ phận gián tiếp tại công trường theo 3 loại A-B-C trình Chỉ huy trưởng phê duyệt. Kết quả xếp loại sẽ là căn cứ để trả lương và xét thi đua hàng quý, hàng năm: + Loại A hưởng hệ số lương 1,3 + Loại B hưởng hệ số lương 1,2 + Loại C hưởng hệ số lương 1,0. Cắt tiền điện thoại , xăng xe. Tiêu chuẩn để xếp loại như sau : + Loại A : Hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, trách nhiệm cao với công việc. + Loại B : Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn có những mặt hạn chế. + Loại C : Không hoàn thành nhiệm vụ.Không chấp hành điều dộng của cấp trên. Để xảy ra những sai phạm trong phạm vi công việc được phân công phụ trách. Vi phạm quy định về ATLĐ, kỷ luật lao động. 4.8.2. Tiền lương công nhân trực tiếp: áp dụng hình thức khoán khối lượng cho các tổ sản xuất. - Đơn giá giao khoán: Là đơn giá cho từng công việc cụ thể (phải nêu rõ biện pháp thi công, điều kiện thi công, nội dung công việc) được Ban chỉ huy công trường xây dựng dựa trên đơn giá nhân công nội bộ của công ty và hệ số điều chỉnh đơn giá khu vực thi công hoặc có thể là giá khoán gọn cho một nội dung công việc nào đó, trường hợp công việc không có trong bảng đơn giá thì áp dụng theo giá thoả thuận. Các đội trưởng phải trình Chỉ huy trưởng công trường duyệt giá trước khi ký hợp đồng. - Hợp đồng giao khoán : Tất cả các tổ phải ký hợp đồng giao khoán với đội trưởng trước khi bắt đầu thi công. Hợp đồng giao khoán, khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu và bảng đơn giá giao khoán sẽ là cơ sở để thanh toán tiền nhân công cho các tổ. - Làm thêm giờ: Đối với các trường hợp đã ký hợp đồng giao khoán khối lượng thì thời gian làm thêm giờ không được tính lương làm thêm giờ. Không được bố trí làm thêm giờ quá 4 tiếng một ngày. Trường hợp đặc biệt do yêu cầu tiến độ, tính chất kỹ thuật của công việc mà phải làm thông tầm ( Trưa làm đến sau 13h30’ , tối làm đến 21h) thì được bồi dưỡng với mức tối thiểu 5.000đ và tối đa 10.000 đ/người. - Làm đêm : Trường hợp làm việc ban đêm (trong thời gian từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau) thì được bù lương với mức 5.000 đ/người/đêm hoặc điều chỉnh đơn giá tiền lương với hệ số 1,189. - Phụ cấp trách nhiệm : Tổ trưởng sản xuất được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 2% tổng quỹ lương của tổ trong tháng đó. 9
 10. - Công nhật: Chỉ áp dụng cho những công việc không thể xác định được khối lượng hoặc có đặc thù riêng : có tính phức tạp, tỉ mỉ, nhỏ lẻ. - Thưởng phạt: + Tuỳ theo yêu cầu công việc chỉ huy trưởng công trường có thể thưởng tiến độ cho tập thể hoặc cá nhân sau khi báo cáo Giám đốc công ty. + Các hành vi vi phạm an toàn lao động, không tuân thủ quy trình thi công, không chấp hành điều động của cán bộ đều bị phạt. Cá nhân hoặc tổ thi công không đảm bảo chất lượng phải phá đi làm lại, sử dụng vật tư vượt định mức, để mất mát hư hỏng vật tư thiết bị đều phải bồi hoàn. - Tiền ăn : mức tiền ăn do các tổ tự quyết định, Công trường cho các tổ ứng tiền ăn và thu qua lương. - Bình bầu, xếp loại: Hàng tháng các tổ phải có bình bầu xếp loại cho các cá nhân trong tổ. Kết quả bình bầu hàng tháng sẽ là căn cứ để xét thi đua hàng quý, hàng năm. 4.9. Quản lý chi phí công trường: 4.9.1. Lán trại: - Trong trường hợp phải làm lán trại : Chi phí lán trại do công trường thanh toán. Chỉ huy trưởng phải lập kế hoạch trình Giám đốc công ty phê duyệt trước khi thực hiện. - Trong trường hợp phải thuê nhà: Thực hiện khoán chi phí trong trường hợp thuê ở ổn định, lâu dài trên 2 tháng với mức 50.000 đ/người.tháng. Trừ trường hợp đặc biệt , hoặc ở dưới 2 tháng. 4.9.2. Chuyển quân: - Các trường hợp chuyển quân do yêu cầu công việc theo yêu cầu của chỉ huy trưởng thì chi phí chuyển quân gồm cả đi và về sẽ do công trường thanh toán. Địa điểm về cuối cùng là nơi Công ty đóng trụ sở. 4.9.3. Công tác phí: - Đối với cán bộ nghiệp vụ : được thanh toán tiền tàu xe và công tác phí trong trường hợp được cử đi công tác, học tập, nghỉ phép có sự chấp thuận của chỉ huy trưởng. - Các trường hợp nghỉ việc riêng không được thanh toán công tác phí. 4.9.4. Chi phí khác: - Vào các ngày lễ, Tết theo quy định của Luật lao động: BCH công trường có thể xem xét trích từ lợi nhuận thưởng cho người lao động với mức tối đa 20.000đ/người và phải báo cáo xin ý kiến Giám đốc công ty. - Thu tiền phục vụ nấu ăn , dụng cụ nhà bếp với mức 1.500 đ/người/ngày và tiền điện nước với mức 500 đ/người/ngày. Phần thiếu do Công trường chi trả. 10
 11. 5. Khen thưởng , kỷ luật và trách nhiệm vật chất: • Kỷ luật: Người vi phạm kỷ luật lao động, quy chế quản lý tuỳ mức độ sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau: 5.1. Đình chỉ công việc, khiển trách . 5.2. Chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn. 5.3. Báo cáo công ty đề nghị sa thải. Ngoài ra , nếu hành vi vi phạm có gây thiệt hại cho Công trường thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại đã gây ra. • Khen thưởng: -Hàng năm công ty trích thưởng cho công trường từ nguồn tiền lãi của công trường thực hiện trong năm với giá trị khoảng từ .......%giá trị làm lãi.Ban chỉ huy công trường có trách nhiêm phân phối tiền thưởng công bằng,đúng qui định -Các hình thức khen thưởng khác thựchiện theo đúng qui định của pháp luật và qui chế của công ty cổ phần xây dựng ABC . 6. Thực hiện và Phạm vi áp dụng : Bản quy chế này áp dụng tại các công trình do các Ban chỉ huy công trường của công ty điều hành thi công nhằm cụ thể hoá một số quy định trên các mặt hoạt động của công trường. Các công trường có trách nhiệm thực hiện theo đúng bản Quy chế quản lý điều hành sản xuất công trường này. công ty cp xây dựng ABC ( Đã ký ) Sao gửi : - Đội trưởng , kỹ thuật - Kế toán - Lưu TC-HC 11
Đồng bộ tài khoản