intTypePromotion=1

Quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
34
lượt xem
4
download

Quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu mô tả quy trình khám chữa bệnh tại khoa Khám bệnh, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM năm 2010. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010

Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011<br /> <br /> QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH,<br /> BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2010<br /> Nguyễn Vũ Thanh Nhã*, Huỳnh Ngọc Vân Anh**, Tô Gia Kiên***, Cao Ngọc Nga****<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Đặt vấn đề: Quy trình khám chữa bệnh khi được tiến hành đúng cách sẽ giảm thời gian chờ đợi của<br /> bệnh nhân cũng như thời gian và công sức của nhân viên bệnh viện; qua đó, sẽ nâng cao sự hài lòng của<br /> khách hàng – bệnh nhân và chất lượng chăm sóc của bệnh viện.<br /> Mục tiêu: Mô tả quy trình khám chữa bệnh tại khoa Khám bệnh, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Tp.HCM<br /> năm 2010.<br /> Phương pháp: Nghiên cứu định tính được tiến hành nhằm mô tả quy trình khám chữa bệnh của bệnh<br /> viện. Thông tin được thu thập qua 6 cuộc phỏng vấn sâu dựa trên bảng hướng dẫn mô tả quy trình với hai<br /> người quản lý của khoa Khám bệnh và bốn đang làm việc ở bốn khâu Tiếp nhận, Khám bệnh, Xét nghiệm,<br /> và Cấp thuốc.<br /> Kết quả: Quy trình khám chữa bệnh tại khoa Khám bệnh bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Tp.HCM còn<br /> chồng chéo. Khâu tiếp nhận, khu Khám Công và khu Gan một phần do chưa có sự phối hợp ăn ý với nhau<br /> trong công việc; một phần do bệnh nhân tập trung đông ở khu Gan, khu Khám Công và khu HIV khiến<br /> những khu này thường xảy ra sự cố hơn so với các khu khác. Khâu xét nghiệm lấy máu ở khu Gan là lâu<br /> nhất. Bệnh nhân lấy thuốc bảo hiểm y tế phải chờ đợi lâu hơn những người mua thuốc.<br /> Kết luận: Các khâu trong quy trình phải đối mặt với nhiều vấn đề. Thời gian đợi của bệnh nhân lâu và<br /> thiếu nhân lực là những vấn đề lớn nhất góp phần làm ứ đọng bệnh nhân và tăng gánh nặng công việc cho<br /> nhân viên bệnh viện.<br /> Từ khóa: quy trình, quy trình khám chữa bệnh, khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhiệt Đới.<br /> <br /> ABSTRACT<br /> EXAMINING AND TREATING PROCESS OF THE DEPARTMENT OF EXAMINATION<br /> IN THE HOSPITAL OF TROPICAL DISEASES IN HOCHIMINH CITY IN 2010<br /> Nguyen Vu Thanh Nha, Huynh Ngoc Van Anh, To Gia Kien, Cao Ngoc Nga<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 15 - Supplement of No 1 - 2011: 68 – 75<br /> Introduction: As examining and treating process was operated properly, it would reduce waiting time<br /> of patients as well as time and work of hospital staff; which would improve the satisfaction of clients and the<br /> quality of healthcare activities of the hospital.<br /> Objective: The study aims to describe the examining and treating process of the Department of<br /> Examination in the Hospital of Tropical diseases in HCM city in 2010.<br /> Methods: A qualitative research was conducted aming to describe examining and treating process of<br /> the hospital. Information was collected from two managers and 4 staff-members of parts of the department of<br /> *<br /> <br /> Bệnh viện Nhi Đồng 1<br /> Bộ môn Dân số - Thống Kê, Khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh.<br /> ***<br /> Bộ môn Tổ chức – Quản lý y tế, Khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh.<br /> ****<br /> Khoa Khám bệnh, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới<br /> Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Vũ Thanh Nhã<br /> ĐT: 0933348696<br /> Email: leotea_228@yahoo.com<br /> **<br /> <br /> 68<br /> <br /> Chuyên Đề Khoa học Cơ bản – Y tế Công cộng<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> examination, including reception, treatment, laboratory and drug delivering counters by indepth interviews<br /> using topic guides.<br /> Results: The process of the hospital was overlapped. Reception, hepatic treating and public treating<br /> counter did not work harmonously with each other partly. The other part is because patients were<br /> overcrowded in hepatic treating, public treating and HIV treating counters which resulted in more sentinel<br /> events occurred than other counters did. Patients with health insurance waited longer time than private<br /> patients at the drug delivering counter.<br /> Conclusions: Parts of the process faced with many problems. Long waiting time and lack of manpower were significant problems contributing in accumulating patients and increasing burden of work of<br /> hospital staff.<br /> Keywords: process, examining and treating process, department of examination, Nhiet Doi hospital<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Quản lý tổ chức nói chung, quản lý bệnh<br /> viện nói riêng là hành động đưa các cá nhân<br /> trong tổ chức làm việc cùng nhau theo một<br /> “chuỗi các hoạt động” nhằm thực hiện, hoàn<br /> thành mục tiêu chung của tổ chức. “Chuỗi các<br /> hoạt động” này trong bệnh viện gọi là quy<br /> trình khám chữa bệnh và khi được tiến hành<br /> đúng cách sẽ giúp bệnh viện vận hành một<br /> cách hiệu quả và hiệu lực nhất. Ngược lại,<br /> chính nó cũng sẽ gây kéo dài thời gian khi<br /> quy trình không hợp lý. Nghiên cứu này được<br /> tiến hành nhằm mô tả quy trình khám chữa<br /> bệnh tại khoa Khám bệnh, bệnh viện Bệnh<br /> Nhiệt Đới Tp.HCM năm 2010. Mục đích cuối<br /> cùng là phát hiện những điểm hợp lý và<br /> không hợp lý của từng khâu trong quy trình<br /> để cải thiện. Điều này được thực hiện bằng<br /> cách mô tả cụ thể và đo thời gian các hoạt<br /> động ở các chốt quan sát được quy định để<br /> tính toán thời gian toàn quy trình. Khoa<br /> Khám bệnh thuộc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới<br /> có nhiệm vụ khám và điều trị ngoại trú các<br /> bệnh Nội – Nhi – Nhiễm, chủng ngừa các<br /> bệnh truyền nhiễm nên việc xây dựng một<br /> quy trình khám chữa bệnh một cách nề nếp,<br /> hợp lý sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi của<br /> bệnh nhân cũng như thời gian và công sức<br /> của nhân viên bệnh viện; qua đó, sẽ nâng cao<br /> sự hài lòng của khách hàng – bệnh nhân và<br /> chất lượng chăm sóc của bệnh viện.<br /> <br /> Nghiên cứu định tính nhằm mô tả chi tiết<br /> quy trình 4 khâu Tiếp nhận, Khám bệnh, Xét<br /> nghiệm và Cấp thuốc. Quy trình khám chữa<br /> bệnh sẽ được mô tả nhờ vào các thông tin có<br /> được qua 6 phỏng vấn sâu; trong đó, hai<br /> phỏng vấn sâu được tiến hành trên hai người<br /> quản lý hai khu chính của khoa Khám bệnh<br /> và bốn phỏng vấn sâu được tiến hành trên<br /> bốn nhân viên ở bốn khâu. Sơ đồ hoạt động<br /> của bốn khâu trong Khu Khám Công và Khu<br /> Theo Yêu Cầu của Khoa Khám bệnh sẽ được<br /> thu thập. Ngoài ra, chi tiết hoạt động của bốn<br /> khâu trong từng khu và phân khu như đầu<br /> vào, quá trình xử lý và đầu ra của toàn quy<br /> trình từ khâu Tiếp nhận, Khám bệnh, Xét<br /> nghiệm cho đến Cấp thuốc sẽ được mô tả cụ<br /> thể. Tính trung thực thông tin được kiểm soát<br /> bằng cách kết hợp phỏng vấn sâu với quan sát<br /> đối chứng thực tế.<br /> <br /> Chuyên Đề Y tế Công cộng<br /> <br /> KẾT QUẢ<br /> <br /> Hình 1: Sơ đồ khám chữa bệnh khoa khám bệnh<br /> <br /> 69<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011<br /> <br /> Bảng 1: Thời gian trung bình cho toàn quy trình khu khám Công (đơn vị: phút)<br /> Khu Công<br /> Tiêm huyết thanh<br /> Tiêm vaccine<br /> Không Không BH<br /> XN, không<br /> Có BH<br /> toa<br /> Không Không BH<br /> XN,<br /> Có BH<br /> có toa<br /> Có XN, Không BH<br /> không toa Có BH<br /> Có XN, Không BH<br /> có toa<br /> Có BH<br /> <br /> Tiếp nhận<br /> Khám bệnh<br /> Tiếp<br /> Khám<br /> Tư vấn<br /> Thu phí<br /> nhận<br /> ban đầu KQXN<br /> 15<br /> 3<br /> 15<br /> 3<br /> 15<br /> 3<br /> 31<br /> 15<br /> 15<br /> <br /> Cấp thuốc<br /> Nhận<br /> Thủ tục Lấy máu Chờ KQ Thủ tục<br /> thuốc<br /> 19 + 60<br /> 6 + 30<br /> <br /> 46<br /> 3<br /> <br /> 15<br /> 15<br /> 15<br /> 15<br /> 15<br /> <br /> Xét nghiệm<br /> <br /> 3<br /> <br /> 97<br /> 54<br /> 49<br /> 61<br /> <br /> 31<br /> 46<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> 7<br /> <br /> 31<br /> 46<br /> 31<br /> 46<br /> <br /> 31<br /> 46<br /> 31<br /> 46<br /> <br /> 3<br /> 7<br /> 3<br /> 7<br /> <br /> 13<br /> 13<br /> 13<br /> 13<br /> <br /> 80<br /> 80<br /> 80<br /> 80<br /> <br /> 7<br /> <br /> 7<br /> <br /> 56<br /> <br /> 11<br /> <br /> 79<br /> <br /> 7<br /> 11<br /> <br /> 176<br /> 207<br /> 183<br /> 225<br /> <br /> (*) Thời gian ở khâu xét nghiệm lần lượt là thời gian lấy máu và chờ kết quả<br /> <br /> Hình 2: Quy trình khám chữa bệnh khu Khám công<br /> Bảng 2: Thời gian trung bình cho toàn quy trình khu HIV (đơn vị: phút)<br /> Khu HIV<br /> Không XN,<br /> không toa<br /> Có XN, không<br /> toa<br /> Có XN, có toa<br /> <br /> 70<br /> <br /> Tiếp<br /> nhận<br /> <br /> Khám<br /> Xét<br /> Cấp<br /> bệnh nghiệm thuốc<br /> <br /> 9<br /> <br /> 99<br /> <br /> 9<br /> <br /> 99<br /> <br /> 14<br /> <br /> 9<br /> <br /> 99<br /> <br /> 14<br /> <br /> Tổng<br /> 108<br /> 122<br /> <br /> 3<br /> <br /> 125<br /> <br /> Chuyên Đề Khoa học Cơ bản – Y tế Công cộng<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Bảng 3: Thời gian trung bình cho toàn quy trình khu chuyên khoa Gan (đơn vị: phút)<br /> Tiếp nhận<br /> Khu Gan<br /> Không<br /> XN,<br /> không<br /> toa<br /> <br /> Không<br /> BHYT<br /> Có<br /> BHYT<br /> Không Không<br /> XN, có BHYT<br /> toa<br /> Có<br /> BHYT<br /> Có XN, Không<br /> không BHYT<br /> toa<br /> Có<br /> (bệnh BHYT<br /> mới)<br /> Có XN, Không<br /> không BHYT<br /> toa<br /> Có<br /> (tái<br /> BHYT<br /> khám)<br /> Có XN, Không<br /> có toa BHYT<br /> (bệnh<br /> Có<br /> mới)<br /> BHYT<br /> Có XN, Không<br /> có toa BHYT<br /> (tái<br /> Có<br /> khám) BHYT<br /> <br /> Kiểm<br /> Tiếp<br /> BHYT<br /> nhận<br /> lần I<br /> 18<br /> 18<br /> <br /> 11<br /> <br /> 18<br /> 18<br /> <br /> 11<br /> <br /> 18<br /> 18<br /> <br /> 11<br /> <br /> 18<br /> 18<br /> <br /> 11<br /> <br /> 18<br /> 18<br /> <br /> 11<br /> <br /> 18<br /> 18<br /> <br /> 11<br /> <br /> Khám bệnh<br /> <br /> Thu<br /> phí<br /> <br /> Xét nghiệm<br /> <br /> Khám<br /> Tư vấn Thu<br /> ban<br /> KQXN phí<br /> đầu<br /> <br /> Kiểm<br /> BH<br /> YT<br /> <br /> SÂLấy<br /> điện<br /> máu<br /> tim<br /> <br /> Cấp thuốc<br /> Chờ Quầy In<br /> KQXN thuốc toa<br /> <br /> BS<br /> Kiểm Khoa Tổng<br /> ký<br /> BHYT dược<br /> tên<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 45<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 56<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 7<br /> 11<br /> 13<br /> 7<br /> 13<br /> 7<br /> 13<br /> 7<br /> 13<br /> <br /> Bảng 4: Thời gian trung bình cho toàn quy trình<br /> khu Tổng quát (đơn vị: phút)<br /> Tiếp nhận<br /> Xét nghiệm<br /> Khu tổng<br /> Khám<br /> Cấp<br /> Tiếp Thu bệnh Thu Lấy Chờ thuốc Tổng<br /> quát<br /> nhận phí<br /> phí máu KQXN<br /> Không<br /> XN,<br /> 1<br /> 2<br /> 12<br /> 15<br /> không toa<br /> Không<br /> XN, có<br /> 1<br /> 2<br /> 12<br /> 7<br /> 22<br /> toa<br /> Có XN,<br /> 1<br /> 2<br /> 12<br /> 1<br /> 5<br /> 24<br /> 45<br /> không toa<br /> Có XN,<br /> 1<br /> 2<br /> 12<br /> 1<br /> 5<br /> 24<br /> 7<br /> 52<br /> có toa<br /> <br /> Mô tả hoạt động khâu Tiếp nhận<br /> Khâu tiếp nhận ngoài chức năng chính là<br /> nhận bệnh, còn có nhiệm vụ giải áp khi các<br /> khâu khám bệnh hoặc xét nghiệm ùn tắc. Ở<br /> khoa khám bệnh của bệnh viện Nhiệt Đới mỗi<br /> khu có quầy tiếp nhận - thu phí riêng, 4 khu<br /> có 4 quầy. Nhìn chung, nhiệm vụ ở mỗi quầy<br /> đều giống nhau: tiếp nhận, khai thác thông tin<br /> khách hàng – bệnh nhân, phân loại bệnh<br /> mới/tái khám, phân diện ưu tiên, lưu máy<br /> tính, thu phí và chia về phòng khám thích<br /> <br /> Chuyên Đề Y tế Công cộng<br /> <br /> 52<br /> <br /> 7<br /> <br /> 2<br /> <br /> 7<br /> <br /> 11<br /> <br /> 87<br /> <br /> 13<br /> <br /> 31<br /> <br /> 93<br /> <br /> 209<br /> <br /> 13<br /> <br /> 31<br /> <br /> 93<br /> <br /> 214<br /> <br /> 13<br /> <br /> 93<br /> <br /> 178<br /> <br /> 13<br /> <br /> 93<br /> <br /> 183<br /> <br /> 13<br /> <br /> 31<br /> <br /> 93<br /> <br /> 13<br /> <br /> 31<br /> <br /> 93<br /> <br /> 13<br /> <br /> 93<br /> <br /> 13<br /> <br /> 93<br /> <br /> 7<br /> <br /> 216<br /> 11<br /> <br /> 2<br /> <br /> 7<br /> <br /> 11<br /> <br /> 7<br /> <br /> 245<br /> 185<br /> <br /> 11<br /> <br /> 2<br /> <br /> 7<br /> <br /> 11<br /> <br /> 214<br /> <br /> hợp. Riêng khâu tiếp nhận ở khu Công và khu<br /> Gan còn có nhiệm vụ phân và kiểm tra bảo<br /> hiểm y tế (BHYT). Số lượng nhân viên giải<br /> quyết việc tiếp nhận/ngày ở mỗi khu ít nhất 23 người, dao động tùy thuộc lượng bệnh đến<br /> khám mà điều động thêm nhân lực. Lý giải<br /> cho việc tốn thời gian ở tiếp nhận, các nhân<br /> viên khâu này cho rằng:<br /> “...Yêu cầu nhập vô máy vi tính phần tiếp<br /> nhận phải nhập đầy đủ hết thông tin: họ tên bệnh<br /> nhân, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ<br /> phải khai thác đủ: số nhà, đường, phường, quận.<br /> Nếu dưới quê, không có số nhà, khai thác thôn, ấp,<br /> xã, tỉnh... Địa chỉ liên quan yếu tố dịch tễ...”<br /> (Phỏng vấn sâu, nữ, khu Công)<br /> <br /> Mô tả hoạt động khâu Khám bệnh<br /> Khâu khám bệnh về cơ bản có một Điều<br /> dưỡng hỗ trợ trong một phòng Bác sĩ; chỉ<br /> phòng khám BHYT khu Công có hai Điều<br /> dưỡng: một lấy dấu sinh hiệu và hướng dẫn,<br /> một phụ trách in toa thuốc và ghi các xét<br /> nghiệm. Các phòng khám đều được tăng<br /> <br /> 71<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011<br /> <br /> cường vào buổi sáng (lúc bệnh đông nhất) so<br /> với chiều và tối.<br /> “Khám bệnh? Hiện tại bệnh viện chưa triển<br /> khai Bác sĩ khám mà ghi chỉ định trên máy. Điều<br /> dưỡng làm khâu đó… đánh máy rồi đưa lên phòng<br /> xét nghiệm. Điều dưỡng làm thì chỉ thu thập được<br /> mấy cái chỉ định, phần khám của Bác sĩ thì chưa<br /> ghi được. Thí dụ, sinh hiệu bệnh nhân Điều dưỡng<br /> ghi được nhưng phần khám như bữa nay bệnh<br /> nhân tỉnh táo, các bộ phận cơ quan chức năng<br /> trong cơ thể: bụng mềm, da niêm, tri giác thì<br /> không. Bác sĩ khám vẫn ghi sổ...”<br /> (Phỏng vấn sâu, nữ, khu Theo Yêu Cầu)<br /> <br /> hoặc là nơi mua thuốc cho những bệnh nhân<br /> không thuộc đối tượng trên. Ba quầy sau còn<br /> gọi là quầy thuốc lẻ.<br /> <br /> Tổng kết<br /> <br /> Khâu xét nghiệm là khâu hỗ trợ trong<br /> chẩn đoán lâm sàng của Bác sĩ. Bệnh viện có<br /> tất cả 4 phòng xét nghiệm, mỗi khu khám<br /> bệnh có một phòng xét nghiệm riêng. Nhiệm<br /> vụ của 4 phòng này chỉ là lấy mẫu máu của<br /> bệnh nhân và chuyển lên khoa xét nghiệm để<br /> thực hiện việc phân tích mẫu và cho ra kết<br /> quả. Các kỹ thuật xét nghiệm cao hơn sẽ<br /> chuyển thẳng lên khoa xét nghiệm để làm.<br /> Sau khi có kết quả, hộ lý của mỗi khu đảm<br /> nhận chuyển kết quả về phòng xét nghiệm.<br /> Từ đây, kết quả được đưa về phòng khám để<br /> Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân. Thời gian tổng ở<br /> khâu xét nghiệm (lấy máu và có kết quả)<br /> thường là thời gian lâu nhất trong 4 khâu;<br /> nhất là chờ kết quả xét nghiệm, mỗi loại xét<br /> nghiệm khác nhau thời gian sẽ khác nhau:<br /> “Xét nghiệm công thức máu, bệnh thưa:<br /> 15phút; bệnh đông: 30 – 45 phút… Ký sinh trùng<br /> trong năm tiếng. Một xét nghiệm nhanh nhất: 15<br /> phút; chậm nhất có khi đến 10 ngày”<br /> (Phỏng vấn sâu, nữ, khu Tổng Quát)<br /> <br /> Khu khám Công và khu Gan phải đối mặt<br /> với việc thiếu nhân sự và công việc ở hai khu<br /> này nặng hơn các khu khác vì phải gánh thêm<br /> phần kiểm tra BHYT. Việc giảm bớt thủ tục để<br /> hạn chế thời gian chờ ở khâu này cũng là điều<br /> cần thực hiện để cải thiện hoạt động khám<br /> chữa bệnh của bệnh viện. Các khu khám bệnh<br /> của bệnh viện phải đối phó với việc thiếu<br /> nguồn nhân lực bằng cách bố trí người hợp lý<br /> vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, việc bố trí<br /> máy vi tính đã hỗ trợ rất nhiều cho nhân viên<br /> trong giải quyết rắc rối cũng như làm giảm<br /> thời gian chờ đợi của khách hàng. Trong khâu<br /> khám bệnh, các phòng khám được tăng cường<br /> vào buổi sáng. Mật độ bệnh đông ở khu Gan,<br /> khu khám Công và khu HIV khiến những khu<br /> này xảy ra nhiều sự cố hơn so với các khu còn<br /> lại. Do tính chất của khâu khám bệnh nên<br /> bệnh nhân thường chấp nhận chờ ở khâu này<br /> hơn các khâu khác. Khâu xét nghiệm lấy máu<br /> ở khu Gan là lâu nhất so với ba khu còn lại.<br /> Tần số xét nghiệm trên một bệnh nhân ở đây<br /> cũng nhiều nhất. Khâu cấp thuốc thường có<br /> hai nơi, một dành cho bệnh nhân lấy thuốc<br /> BHYT và một cho những người mua thuốc.<br /> Khoa dược là kho cấp thuốc và cũng quản lý<br /> khâu cấp thuốc trong quy trình khám chữa<br /> bệnh. Việc sắp xếp các phòng (nơi làm việc<br /> của nhân viên, chỗ đợi của bệnh nhân) chưa<br /> hợp lý ở một số khu. Mối quan hệ về quản lý<br /> và thông tin chủ yếu qua buổi giao ban hoặc<br /> bảng thông báo do người quản lý báo cho các<br /> nhân viên trong khoa.<br /> <br /> Mô tả hoạt động khâu Cấp thuốc<br /> <br /> BÀN LUẬN<br /> <br /> Mô tả hoạt động khâu Xét nghiệm<br /> <br /> Khâu cấp thuốc của bệnh viện có ba nơi:<br /> đầu tiên là khoa dược, còn gọi là kho chẵn,<br /> nơi cung cấp thuốc đến toàn bệnh viện và là<br /> nơi phát thuốc BHYT. Thứ hai là quầy thuốc 4<br /> hoặc 5 đặt tại khoa khám bệnh cho những<br /> người mua thuốc. Cuối cùng là quầy thuốc<br /> HIV cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân khám<br /> HIV được tài trợ của trung tâm kiềm soát dịch<br /> bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Ủy ban AIDS quốc gia<br /> <br /> 72<br /> <br /> Quy trình khám chữa bệnh tại khoa<br /> Khám bệnh<br /> Khoa khám bệnh là bộ phận không thể<br /> thiếu trong mọi bệnh viện đa khoa cũng như<br /> chuyên khoa, từ bệnh viện quận, huyện đến<br /> bệnh viện trung ương. Khoa khám bệnh thuộc<br /> bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới chia hai khu: khám<br /> <br /> Chuyên Đề Khoa học Cơ bản – Y tế Công cộng<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2