intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên - Chi đội ở Trường Tiểu học

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

207
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội tại đơn vị, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Giúp các em trong Ban chỉ huy Liên - Chi đội phát huy được hết khả năng, tính tự quản, sáng tạo trong mọi hoạt động. Tìm ra nội dung, phương pháp bồi dưỡng BCH Liên – Chi đội đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội ở địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên - Chi đội ở Trường Tiểu học

Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> MỤC LỤC<br /> NỘI DUNG TRANG<br /> <br /> Mục lục 1<br /> <br /> Phần thứ nhất: Mở đầu 2<br /> <br /> I. Đặt vấn đề 2<br /> <br /> II. Mục đích nghiên cứu 3<br /> <br /> Phần thứ hai: Giải quyết vấn đề 3<br /> <br /> I. Cơ sở lý luận của vấn đề 3<br /> <br /> II. Thực trạng vấn đề 4<br /> <br /> III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề 6<br /> <br /> IV. Tính mới của giải pháp. 21<br /> <br /> V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 22<br /> <br /> Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị 24<br /> <br /> Tài liệu tham khảo 27<br /> <br /> Nhận xét của hội đồng sáng kiến cấp trường – cấp huyện. 28<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phần thứ nhất : Mở đầu<br /> I. Đặt vấn đề.<br /> Ngày nay giáo dục và đào tạo đang được Đảng và Nhà nước quan tâm và <br /> xem đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đặc biệt là lớp lớp thiếu nhi, <br /> nhi đồng là những chủ nhân tương lai của đất nước, là những người kế thừa <br /> sự  nghiệp và phát huy truyền thống cha anh. Đáp  ứng được những nhu cầu  <br /> trên, mục tiêu giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục học sinh Tiểu học nói  <br /> riêng có nhiệm vụ  đào tạo ra những con người có tính tự  chủ, năng động,  <br /> sáng tạo, có kiến thức văn hóa...Để làm tốt việc giáo dục học sinh thì tổ chức  <br /> Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chiếm một vị trí quan trọng chính vì <br /> lẽ đó nên hoạt động Đội cần phải đảm bảo tính lành mạnh, thu hút, gây hứng <br /> thú và tính chất vui chơi giải trí.<br />  Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ  chức của Thiếu  <br /> nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ  tịch Hồ  Chí Minh sáng <br /> lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ  trách. Đội lấy 5 điều Bác <br /> Hồ  dạy làm mục tiêu phấn đấu phát triển mọi khả  năng trong học tập và <br /> trong hoạt động Đội, thực hiện quyền và bổn phận theo luật bảo vệ và chăm <br /> sóc trẻ  em. Mục đích của hoạt động Đội luôn bám sát mục tiêu đào tạo con  <br /> người mới xã hội chủ  nghĩa, con người phát triển toàn diện. Mục đích hoạt  <br /> động của Đội cũng thống nhất với mục tiêu giáo dục của nhà trường tiểu  <br /> học. Chính vì thế, tổ  chức Đội phải cùng với nhà trường và các lực lượng <br /> giáo dục khác kết hợp một cách chặt chẽ  để  giáo dục các em  ở  cả  trường  <br /> học, trên địa bàn dân cư, trong giờ học và ngoài giờ  học.  Vì vậy cần có một <br /> lực lượng có năng lực tổ chức, đó là Ban chỉ huy (BCH) Liên – Chi đội. BCH <br /> Liên – Chi đội đại diện cho số đông Đội viên, chỉ huy và trực tiếp điều hành <br /> các hoạt động của Đội, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục Đội viên trở  thành <br /> con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn thanh <br /> niên Cộng sản Hồ  Chí Minh. Đội TNTP là tổ  chức của các em, do các em <br /> điều hành. <br /> Muốn tổ  chức các phong trào thi đua và các hoạt động thì phải có đội ngũ  <br /> BCH Liên ­ Chi đội vững vàng, nhiệt tình, có nghiệp vụ. Bởi vậy giáo viên <br /> Tổng phụ  trách Đội phải biết lựa chọn, bồi dưỡng các em để  các em trở <br /> thành những chỉ huy Đội giỏi. Muốn làm được việc đó phải có phương pháp  <br /> phù hợp, khoa học thì đội ngũ BCH Liên, Chi đội sẽ  phát huy được trách  <br /> nhiệm và hiệu quả công tác cao.<br /> Vấn đề lựa chọn Ban chỉ huy Đội là một việc làm cần thiết, quyết <br /> 2<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> định chất lượng của hoạt động Đội trong trường học. Việc lựa chọn và bồi  <br /> dưỡng cán bộ Đội xuất phát từ nhiệm vụ của Liên đội và phong trào thiếu nhi <br /> ngày càng phát triển cả  bề  rộng và chiều sâu. BCH Liên ­ Chi đội là những <br /> đội   viên Thiếu  niên  Tiền phong  Hồ   Chí   Minh  được  đại hội Liên  đội tín <br /> nhiệm bầu ra có nhiệm vụ điều hành các hoạt động Đội, thực hiện mục tiêu <br /> giáo dục đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt. <br /> BCH Liên – Chi đội là nơi biến nghị  quyết của Liên đội thành chương trình <br /> kế hoạch cụ thể của từng tuần, tháng, học kỳ vì vậy một Liên đội được đánh <br /> giá xuất sắc hay yếu kém phụ  thuộc nhiều vào việc chỉ  huy điều hành của  <br /> BCH Liên đội và đặc biệt là sự  điều hành của BCH Chi đội. Chính vì lẽ  đó <br /> công tác tập huấn Ban chỉ huy Liên ­ Chi đội là việc làm rất cần thiết vô cùng <br /> quan trọng và thường xuyên cho mỗi năm học, giáo viên Tổng phụ  trách Đội <br /> phải biết lựa chọn, bồi dưỡng các em để giúp các em trở thành những chỉ huy <br /> giỏi. Muốn làm được việc đó phải biết cách tổ  chức, động viên, tạo điều <br /> kiện cho các em tự giác tham gia một cách nhiệt tình. Nếu không có phương  <br /> pháp lựa chọn bồi dưỡng phù hợp, khoa học thì đội ngũ BCH Liên ­ Chi đội <br /> sẽ  không phát huy được trách nhiệm và hiệu quả  công tác không cao. Với <br /> những lý do trên nên tôi đã quyết tâm chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao <br /> kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên ­ Chi đội ở Trường Tiểu học” để <br /> nghiên cứu, thực hiện với Liên đội Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi năm học 2017 <br /> – 2018 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.<br /> II. Mục đích nghiên cứu<br /> Cùng với những khó khăn của học sinh tiểu học, cũng như  những khó <br /> khăn của bản thân là giáo viên Tổng phụ trách Đội còn bâng khâng trong việc <br /> nâng cao kỹ  năng công tác Đội cho Ban chỉ  huy Liên ­ Chi đội vừa giữ  được <br /> sự linh hoạt, sáng tạo, tích cực của học sinh và tạo được cho các em sự hứng <br /> thú cũng như sự tự quản khi tham gia các hoạt động Đội. Tôi nghiên cứu đề <br /> tài này nhằm mục đích:<br /> Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội tại đơn vị, góp phần giáo dục <br /> toàn diện cho học sinh.<br /> Giúp các em trong Ban chỉ  huy Liên ­ Chi đội phát huy được hết khả <br /> năng, tính tự quản, sáng tạo trong mọi hoạt động.<br /> Tìm ra nội dung, phương pháp bồi dưỡng BCH Liên – Chi đội đạt hiệu  <br /> quả cao nhất, đồng thời phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội ở địa <br /> phương.<br /> Xây dựng một đội ngũ BCH có đủ  phẩm chất của người Đội viên, có <br /> hiểu biết về  Đội, có khả  năng điều hành hoạt động đội, nhanh nhẹn, chủ <br /> động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc được giao, giúp cho hoạt động <br /> của Đội ngày một phát triển cả về bề rộng và chiều sâu  đồng thời khắc phục <br /> những hoạt động còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.<br /> 3<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> Phần thứ hai : Giải quyết vấn đề<br /> I. Cở sở lý luận của vấn đề.<br /> Giáo dục là một trong những nhiệm vụ  trọng tâm, là quốc sách hàng <br /> đầu trong công tác đào tạo thế hệ trẻ. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ   “Vì <br /> lợi   ích   mười   năm   thì   phải   trồng   cây,   vì   lợi   ích   trăm   năm   thì   phải   trồng  <br /> người”. <br /> Trong giai đoạn hiện nay, đồng hành với việc phát triển giáo dục thì việc <br /> nâng cao hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh là con đường giáo dục không thể <br /> thiếu trong quá trình giáo dục trẻ  em. Bởi vì mỗi trẻ  em trong quá trình giáo <br /> dục  để  phát triển trí tuệ, phẩm chất, năng lực  đều phải bằng nhiều con <br /> đường khác nhau. Đối với Đội TNTP Hồ  Chí Minh phương pháp giáo dục là <br /> thông qua hoạt động thực tiễn của Đội và tự rèn luyện Đội viên. Chính vì vậy <br /> công tác Đội được Đảng ta và Bác Hồ  coi đó là sự  nghiệp đào tạo một lớp <br /> người mới cho xã hội.<br /> Người giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cần biết vận động các nguồn <br /> lực và sự  hỗ  trợ ngay chính trong đơn vị, tổ  chức xã hội nhằm thực hiện tốt  <br /> các hoạt động của Đội.<br /> Tuy nhiên để  có được kết quả tốt nhất đòi hỏi rất nhiều yếu tố và sự <br /> nỗ lực trong hoạt động của người Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và BCH <br /> Liên – Chi đội. Do đó để nâng cao kỹ năng công tác Đội cho BCH Liên – Chi <br /> đội tại trường, nhất là học sinh là các em nhỏ  đang lứa tuổi vui chơi là rất  <br /> cần thiết. Từ những thực tế đó và qua 8 năm đảm nhiệm vai trò Giáo viên làm <br /> Tổng phụ trách Đội đã giúp bản thân hiểu hơn và đúc kết được một số  biện  <br /> pháp, kinh nghiệm để giải quyết vấn đề này.<br /> II. Thực trạng vấn đề.<br /> 1. Thuận lợi<br /> Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trong những năm qua đã có nhiều  <br /> chuyển biến tích cực trong các hoạt động phong trào mà cụ  thể là hoạt động <br /> phong trào của Liên đội. Có được kết quả  này chính là được sự  quan tâm  <br /> hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, chuyên môn nhà trường, sự ủng hộ <br /> các tổ  chức trong và ngoài nhà trường, các Anh chị  phụ  trách, Đội viên, Nhi  <br /> đồng. Nhiều nội dung được đưa vào trong các hoạt động Đội phù hợp với <br /> điều kiện cơ sở vật chất của trường, đối tượng học sinh nên phát huy được  <br /> tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tạo hứng thú cho các em khi tham gia.<br /> ­ Học sinh ngoan, nhiều em chăm chỉ, có ý thức học tập cao. Đa số các <br /> em là người địa phương nên thuận lợi trong việc nắm bắt nội dung cần thực  <br /> hiện.<br /> ­ Đa số  phụ  huynh quan tâm đến con em mình, tạo điều kiện tốt nhất  <br /> khi các em đến trường tham gia hoạt động ngoại khóa.<br /> <br /> 4<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> ­ Trong những năm qua, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm từ các  <br /> cấp lãnh đạo, cán bộ  ngành tạo điều kiện để  trường có đầy đủ  các thiết bị <br /> Đội, phòng học khang trang, rộng rãi.<br /> ­ Học sinh tích cực tham gia các hoạt động và phong trào đội nên thuận <br /> lợi cho việc tổ chức các hoạt động của Liên đội.<br /> 2. Khó khăn<br /> Qua nhiều năm làm Tổng phụ  trách Đội tại trường Tiểu học, tôi nhận <br /> thấy hoạt động Công tác Đội chưa được quan tâm sâu sát, đặc biệt là chưa  <br /> phát huy được tính tự quản, tự giác của Ban chỉ huy Liên đội. Tổng phụ trách  <br /> Đội vẫn còn làm thay cho các em một số  công việc. Dẫn đến kết quả  hoạt  <br /> động Công tác Đội tại liên đội chưa cao.<br /> Để  có cơ  sở  thực tiên va khach quan h<br /> ̃ ̀ ́ ơn khi đưa ra cac ph<br /> ́ ương phap ́ <br /> thực hiện phù hợp, thông qua việc quan sát, giao tiếp với phụ  trách Chi đội,  <br /> các em đội viên, quá trình tham gia hoạt động và kiểm tra năng lực của các em <br /> đội viên. Tôi đã rút ra một số nguyên nhân cơ bản sau:<br /> ­ Trường có 2 điểm trường cách nhau 1km nên việc tổ chức, triển khai <br /> sinh hoạt Đội ­ Sao nhi đồng chưa được đồng loạt và còn gặp rất nhiều bất <br /> cập.<br /> ­ Tổng phụ trách đội còn lúng túng trong công tác tổ chức, chỉ đạo, việc  <br /> phối hợp với anh chị phụ trách chưa nhịp nhàng.<br /> ­ Một số Anh (chị) phụ trách đứng lớp chưa thấy được tầm quan trọng <br /> trong việc lựa chọn và bồi dưỡng BCH là nhiệm vụ  hết sức cần thiết, là <br /> điểmc hốt để phát huy vai trò tự quản trong công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh.<br /> ­ Công tác tập huấn BCH Liên – Chi đội chưa được tổ  chức thường  <br /> xuyên còn mang tính đại khái, có lệ, tập huấn cho có.<br /> ­ Các em chưa nhận thức được vai trò quản lý, chỉ  huy của mình rất <br /> quan trọng, là trụ  cột của đơn vị, quyết định chất lượng hoạt động của Liên <br /> đội mình.<br /> 3. Thực trạng vấn đề Liên đội Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.<br /> Bước vào đầu năm học 2017 ­ 2018, Liên đội triển khai kế  hoạch Đại  <br /> hội Chi đội tiến tới Đại hội Liên đội và đã bầu ra Ban chỉ huy Liên ­ Chi đội. <br /> Song, các hoạt động còn mang tính chất chung chung, Ban chỉ  huy Liên ­ Chi <br /> đội chưa phát huy hết năng lực, chưa sáng tạo trong công việc nên chất lượng <br /> hoạt động chưa cao.<br /> Để khảo sát thực trạng hoạt động của BCH Liên  ­ Chi đội học kỳ I năm  <br /> học 2016 ­ 2017 tôi đã tiến hành khảo sát và kết quả thu được như sau:<br /> ­ Số lượng khảo sát:<br /> 5<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> + Ban chỉ huy Liên đội : 09 em<br /> + Ban chỉ huy Chi đội : 25 em<br /> ­ Nội dung khảo sát:<br /> + Phương pháp tổ chức hội họp;<br /> +Tổ chức điều khiển sinh hoạt Đội;<br /> + Tác phong chỉ huy, kỹ năng nghi thức Đội.<br /> + Công tác ghi chép hồ  sơ, sổ sách, thông tin báo cáo, kỹ  năng xử  lý các tình <br /> huống về công tác Đội.<br /> Kết quả khảo sát như sau:<br /> Bảng 1 : Bảng khảo sát các phương pháp kỹ  năng của BCH Liên – Chi đội  <br /> trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.<br /> Tá<br /> Công <br /> c <br /> T tác <br /> ph<br /> ổ  ghi <br /> on<br /> ch chép <br /> g <br /> ứ c  hồ <br /> ch<br /> Phư đi sơ, <br /> ỉ <br /> S ơng  ều  sổ <br /> hu<br /> Ban  ố  pháp  Đ kh Đ Đ sách,  Đ<br /> T y, <br /> chỉ  lư tổ  ạ iể ạ ạ kỹ  ạ<br /> T kỹ <br /> huy ợ chức  t n  t t năng  t<br /> nă<br /> ng hội  sin xử lý <br /> ng  <br /> họp h  tình <br /> ng<br /> ho huốn<br /> hi <br /> ạt  g <br /> th<br /> Đ công <br /> ứ c <br /> ội tác <br /> Đ<br /> Đội<br /> ội<br /> 3 5 4 2<br /> Liên <br /> 1 09 3 3 5 5 4 4 2 2<br /> đội<br /> % % % %<br /> 2 3 2 1<br /> Chi <br /> 2 25 5 0 9 6 6 4 4 6<br /> đội<br /> % % % %<br /> <br /> Qua bảng thống kê cho thấy, ở giai đoạn đầu, BCH Liên – Chi đội gặp <br /> rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện các kỹ  năng, điều đó xuất phát từ <br /> những nguyên nhân sau:<br /> 6<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> ­ Tổng phụ  trách Đội lựa chọn và bồi dưỡng đội ngũ Ban chỉ  huy liên ­ <br /> chi Đội chưa thích hợp.<br /> ­ Ban chỉ  huy Liên ­ Chi đội chưa hứng thú, mạnh dạn trong việc tham <br /> gia các hoạt động các kỹ năng của Liên đội. <br /> ­ Số lượng Đội viên nắm vững kỹ năng chỉ đạt khoảng 50%, Ban chỉ huy  <br /> chưa nắm được nội dung hoạt động, chưa hiểu sâu.<br /> III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề.<br /> Bồi dưỡng BCH Liên – Chi đội là việc làm thường xuyên và quan trọng  <br /> không thể  thiếu được của phụ  trách. Bồi dưỡng BCH Liên – Chi đội là yếu <br /> tố quyết định sự thành công của phong trào Đội.<br />             Bồi dưỡng BCH Liên – Chi đội  là nâng cao và phát huy những mặt <br /> mạnh sẵn có của các em, đồng thời khơi dậy niềm tiềm năng còn tiềm  ẩn <br /> trong các em, giúp các em vươn tới những phẩm chất năng lực cần có của  <br /> người chỉ huy.<br /> Với nhiều năm kinh nghiệm làm Tổng phụ  trách Đội, cùng với việc tìm <br /> hiểu nghiên cứu về  kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – Chi đội tôi  <br /> đưa ra một số biện pháp để giải quyết những hạn chế khó khăn, hạn chế kỹ <br /> năng công tác Đội không đạt hiệu quả như sau :<br /> ­ Giải pháp 1: Phối hợp và tổ chức thành lập Ban chỉ huy Chi – Liên đội.<br /> ­ Giải pháp 2: Thành lập Câu lạc bộ Chỉ huy Đội giỏi.<br /> ­ Giải pháp 3: Tổ  chức đa dạng các hình thức bồi dưỡng kỹ  năng cho <br /> Ban chỉ huy Liên – Chi đội.<br /> ­ Giải pháp 4: Giao nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát các hoạt động.<br /> ­ Giải pháp 5: Tích cực công tác neo gương, khen thưởng.<br /> 1. Phối hợp và tổ chức thành lập Ban chỉ huy Chi – Liên đội.<br /> Việc lựa chọn Ban chỉ huy Liên đội là một việc làm hết sức quan trọng <br /> và có sự lựa chọn sáng suốt đúng đối tượng thì mới có được một đội ngũ Ban  <br /> chỉ huy Liên đội  tốt, đáp ứng nhu cầu của Liên đội.<br /> 1.1. Những tiêu chí lựa chọn Ban chỉ huy Chi – Liên đội.<br /> Căn cứ theo điều lệ Đội về công tác Đội.<br /> Căn cứ  vào đặc điểm, tình hình của từng trường để  lựa chọn BCH cho  <br /> phù hợp với tình hình.<br /> Để  lựa chọn được một Ban chỉ  huy liên đội có đầy đủ  phẩm chất và <br /> năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được phân công cần có một số tiêu chuẩn chủ <br /> yếu sau:<br /> ­ Thứ nhất, nắm vững điều lệ đội, gương mẫu về các mặt học tập, hoạt <br /> động tập thể, đạo đức, tác phong, đoàn kết với bạn bè…<br /> ­ Thứ  hai, căn cứ  vào hướng dẫn của điều lệ  đội: Việc chọn cử  phải <br /> đảm bảo các quy định học lực khá hoặc giỏi, đạo đức tốt, có hiểu biết về <br /> <br /> 7<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> Đội, có khả năng tổ chức chỉ huy, nhanh nhẹn, hoạt bát.<br /> ­ Thứ  ba, tham mưu ý kiến của phụ  trách Chi: Phụ  trách Chi là những <br /> người sâu sát và nắm rõ nhất về đặc điểm cá tính cũng như năng lực của các  <br /> em.<br /> ­ Thứ tư, thăm dò ý kiến của đội viên: Đây là công việc không kém phần <br /> quan trọng, mục đích là để  các em giới thiệu những đội viên gương mẫu,  <br /> được các em tín nhiệm chọn làm “Thủ lĩnh nhỏ tuổi của mình”.<br /> Ngoài ra còn có thể kiểm tra cụ thể năng lực và uy tín của các em: Trao  <br /> đổi trực tiếp, trắc nghiệm khách quan, thử thách một số nhiệm vụ với vai trò <br /> tự quản.<br /> 1.2. Bầu chọn Ban chỉ huy thông qua các kỳ Đại hội.<br /> Tổ  chức họp BCH Liên – Chi đội lâm thời để  định hướng cho các em  <br /> biết được vai trò của từng đội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình <br /> với hoạt động Đội.<br /> Do các bạn tín nhiệm bầu BCH Chi – Liên đội hoặc do các bạn Đội viên  <br /> ứng cử.<br /> Khác với mọi năm là chỉ giới thiệu nhân sự trong giờ Đại hội nhưng với <br /> năm học này Liên đội tổ  chức giới thiệu dự  kiến nhân sự  bằng mở  rộng để <br /> toàn bộ Liên đội được biết đến thông qua các hình thức sau:<br /> ­ Giới thiệu nhân sự  bằng cách chạy slide  ở  các trang mạng của nhà <br /> trường qua đầu giờ các tiết Tin học, phát thanh măng non.<br /> ­ In hình  ảnh, thông tin cá nhân, sở  trường và điểm mạnh của các nhân <br /> sự dán ở bảng thông báo đầy đủ các thông tin cần thiết để các em hiểu rõ hơn  <br /> trong việc bầu cử.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình : Bảng thông tin nhân sự và phiếu bầu nhân sự BCH Liên đội nhiệm lỳ mới.<br /> Khi lựa chọn Ban chỉ huy, việc kế thừa những  ưu điểm đã có ở  các em <br /> là rất cần thiết, nhưng không phải vì thế mà chỉ tiếp nhận những cái đã có mà  <br /> người phụ  trách cần phải nhìn nhận được những em có tiềm năng nhưng <br /> chưa bộc lộ để đào tạo bồi dưỡng cho Ban chỉ huy.<br /> ­ Khi hướng dẫn cho các em lựa chọn Ban chỉ huy, giáo viên phụ  trách  <br /> 8<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> Đội cần phân tích, giúp các em hiểu và biết cách đánh giá con người một cách <br /> khách quan, toàn diện. Từ  đó hướng dẫn để  các em lựa chọn cho mình một <br /> Ban chỉ  huy có phẩm chất và năng lực. Cần phải tôn trọng quyền lựa chọn <br /> Ban chỉ huy của các em.<br /> ­ Khi lựa chọn ban chỉ  huy qua các kỳ  Đại hội Đội thì trong đại hội,  <br /> giáo viên phụ trách phải để các em tự điều hành đại hội, tôn trọng quyền đề <br /> cử,  ứng cử  và bầu cử  của đội viên. Không được áp đặt, tạo không khí vui <br /> tươi thoải mái phát huy cao nhất nguyên tắc dân chủ tự quản của đội viên.<br /> Một Ban chỉ huy do các em  bầu chọn và tín nhiệm thì các em mới ủng  <br /> hộ  và như  thế  ban chỉ  huy  ấy mới quản lý, chỉ  huy được đơn vị  mình hoạt <br /> động đạt hiệu quả.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 2,3 : Đại hội các Chi đội và Liên đội nhiệm kỳ 2017 – 2018.<br /> 2. Thành lập Câu lạc bộ chỉ huy Đội giỏi.<br /> Sau quá trình bầu chọn ra Ban chỉ huy Liên – Chi đội thì Liên đội tổ chức  <br /> thành lập Câu lạc bộ  chỉ  huy Đội giỏi nhằm theo dõi, bồi dưỡng kỹ  năng ­ <br /> nghiệp vụ  công tác Đội, kỹ  năng thực hành xã hội cho các em Ban Chi huy ̉  <br /> ̣<br /> Liên ­ Chi đôi mà còn góp ph ần nâng cao chất lượng hoạt động Đội, tính tự <br /> quản trong lực lượng Đội viên ở trường học. <br /> Tham mưu Ban giám hiệu nhà trường ra quyết định thành lập Câu lạc bộ <br /> chỉ huy Đội giỏi với đầy đủ các thành phần trong Câu lạc bộ như Chủ nhiệm, <br /> phó chủ nhiệm và các thành viên.<br /> Đặc điểm của trường là 2 phân hiệu cách nhau 1km nên việc bầu chọn <br /> và thành lập sẽ được định hướng 1 chủ nhiệm và 2 phó chủ nhiệm nhằm chia <br /> đều  ở  hai phân hiệu thuận tiện cho việc giúp đỡ  Tổng phụ  trách điều khiển  <br /> và quản lý mọi hoạt động. <br /> Có kế  hoạch tổ  chức sinh hoạt theo thời gian quy định 1 tháng/ lần với  <br /> các nội dung đa dạng hình thức. Ví dụ tháng 9 sinh hoạt theo chủ đề “Truyền <br /> 9<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> thống nhà trường”. Liên đội triển khai tập huấn các hoạt động về tìm hiểu và <br /> ôn lại lịch sử  Anh hùng Nguyễn văn Trỗi, ngày thành lập và lịch sử  của  <br /> trường bằng cách tổ chức thi trên giấy để các em tự tìm hiểu và nhớ lâu hơn. <br /> Cứ  như  vậy theo từng tháng sẽ  họp Câu lạc bộ  và triển khai các hoạt động <br /> khác nhau. <br /> Liên đội còn tổ  chức thành lập các Câu lạc bộ  học tập, Thể  dục thể <br /> thao, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tuyên truyền măng non....Thông qua, các buổi sinh  <br /> hoạt câu lạc bộ, các kĩ năng như: phát biểu trước tâp thê, k<br /> ̣ ̉ ỹ năng thuyêt phuc,<br /> ́ ̣  <br /> ky năng t<br /> ̃ ự  bao vê, k<br /> ̉ ̣ ỹ  năng làm việc nhóm, tổ  chức trò chơi; ky năng phong<br /> ̃ ̀  <br /> ̣<br /> chông tai nan th<br /> ́ ương tich, ky năng th<br /> ́ ̃ ực hanh s<br /> ̀ ơ  câp ć ứu, phương phap phat<br /> ́ ́ <br /> thanh măng non trong trương hoc, tìm hi<br /> ̀ ̣ ểu về  vai trò Ban chỉ  huy Đội trong <br /> trường học … đều được Ban Chủ  nhiệm câu lạc bộ  tổ  chức và được sự <br /> hưởng ứng nhiệt tình của các thành viên. Ngoài ra, các bạn trong Câu lạc bộ <br /> còn được hướng dẫn thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên. Hướng dẫn <br /> thực hành Nghi thức, Nghi lễ Đội, ky năng đôi viên và th<br /> ̃ ̣ ực hanh các bài hát<br /> ̀  <br /> thiếu nhi, múa hát tập thể, múa dân vũ, tạo sân chơi sang tao khoa hoc trong<br /> ́ ̣ ̣  <br /> ̣<br /> Chi đôi, Liên đôi. ̣  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 4 :Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2017 – 2018<br /> 3. Bồi dưỡng kỹ năng cho Ban chỉ huy Liên – Chi đội.<br /> Muốn cho Ban chỉ  huy Liên – Chi đội hoạt động thực sự  có hiệu quả <br /> ngay sau khi lựa chọn, hình thành được đội ngũ Ban chỉ huy Liên ­ Chi đội, thì <br /> Tổng phụ  trách phải tiến hành tập huấn bồi dưỡng cho các em có được <br /> những kiến thức:<br /> ­ Hiểu biết và nắm vững kiến thức kỹ năng Đội thành thạo.<br /> ­ Biết xây dựng kế hoạch hoạt động của bản thân và của Liên đội.<br /> ­ Dám đấu tranh để bảo vệ và phát huy những mặt tích cực của Đội viên, <br /> <br /> 10<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> ngăn chặn những mặt chưa tốt.<br /> ­ Chủ động và có trách nhiệm trong công tác Đội.<br /> ­ Luôn có ý thức học hỏi để không ngừng nâng cao tri thức, trình độ  cho <br /> bản thân, tương ái giúp đỡ nhau trong học tập, công tác.<br /> ­ Làm gương tốt cho nhi đồng noi theo, tích cực tham gia công tác Nhi <br /> đồng.<br /> Để  có được những điều đó cần phải có kế  hoạch tập huấn, bồi dưỡng  <br /> cụ thể cho các em như: <br /> 3.1. Triển khai kế hoạch, chương trình bồi dưỡng theo định kỳ.<br /> 3.1.1. Xây dựng kế hoạch công tác của Liên đội<br />   Kế  hoạch đầu năm học: Đó chính là bản phương hướng đã được xây <br /> dựng và thông qua đại hội Liên đội khi xây dựng phương hướng năm học cần <br /> lưu ý những nội dung:<br /> ­ Đặc điểm chung của Liên đội (thuận lợi, khó khăn).<br /> ­ Các chỉ tiêu phấn đấu của Liên đội, Chi đội.<br /> ­ Chủ đề năm học và các chương trình hành động.<br /> ­ Thời gian và tiến độ thực hiện.<br />  Xây dựng kế hoạch hoạt động Đội cho từng đợt thi đua:<br /> ­ Căn cứ  vào chủ  đề  của từng đợt thi đua mà lên kế  hoạch sao cho phù <br /> hợp, ví dụ  như: Với chủ  đề  của tháng 3 là “Uống nước nhớ  nguồn”, có thể <br /> thay đổi mỗi một hoạt động tốt sẽ  tương  ứng với một bông hoa điểm tốt, <br /> cuối đợt thi đua sẽ tổng kết khen thưởng. <br /> ­ Tương tự  như  vậy, với các hoạt động khác, tuỳ  theo chủ  điểm, tuỳ <br /> theo các hoạt động mà lên kế  hoạch sao cho hợp lý và phải mang tính vừa  <br /> sức.<br />  Triển khai các kế hoạch hoạt động đến toàn Liên đội:<br /> ­ Thông qua các buổi sơ  kết, phát động thi đua mà triển khai các kế <br /> hoạch hoạt động tới Liên đội. Tuy nhiên vào những buổi sinh hoạt định kì của <br /> Ban chỉ huy Liên đội lại phải triển khai các kế hoạch này một cách cặn kẽ và <br /> các cán bộ  lớp Ban chỉ  huy Chi đội phải ghi chép cẩn thận. Có như  vậy, kế <br /> hoạch Liên đội mới được Chi đội nắm rõ và thực hiện.<br /> ­ Tất cả  những kế  hoạch này phải được thư  kí trong Ban chỉ  huy Liên  <br /> đội ghi lại để tiện cho việc theo dõi đánh giá của từng chặng thi đua và cuối <br /> năm học.<br /> 3.1.2. Bồi dưỡng định kỳ.<br /> Bản thân tôi đã mở lớp bồi dưỡng cho BCH Liên ­ Chi đội theo định kỳ. <br /> Các bài học đều được soạn kỹ  (soạn thành bài giảng điện tử). Qua các bài  <br /> học đều có kiểm tra, bài kiểm tra vừa mang tính lý thuyết vừa có phân loại  <br /> vận dụng sáng tạo. Bồi dưỡng theo hình thức mở lớp giúp cho các em tiếp thu <br /> có hệ  thống, bài bản và sâu sắc. Các em được trang bị  những kiến thức cơ <br /> <br /> 11<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> bản, những lý luận chung rất cần cho hoạt động Đội. Phương pháp này cũng <br /> rất cần thiết và có tác dụng lớn đến đội ngũ BCH Đội về  lý thuyết và thực <br /> hành.<br /> ­ Đầu năm học:  Cần tổ  chức bồi dưỡng phương pháp cách tổ  chức <br /> điều khiển Đại hội Chi đội, Liên đội, phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt <br /> động năm, tháng, tuần, báo cáo, ghi chép sổ sách ...<br /> ­ Giữa năm học: Bồi dưỡng cho Ban chỉ  huy kỹ năng nghiệp vụ  công <br /> tác Đội như: Nghi thức Đội, múa hát, trò chơi, … và phương pháp hướng dẫn  <br /> tổ chức điều khiển sinh hoạt tập thể. Qua những buổi sinh hoạt Đội, các em  <br /> được giao nhiệm vụ điều kiển và hướng dẫn các bạn Đội viên thực hiện nghi  <br /> thức Đội, múa hát tập thể, tổ  chức các trò chơi. Từ  đó các em nắm vững và <br /> từng bước hoàn thiện kỹ năng của mình.<br /> ­ Cuối năm học: Hướng dẫn phương pháp tổng hợp đánh giá thi đua, <br /> kiểm tra chéo các Chi đội cuối năm học. Qua đó, các em được bồi dưỡng về <br /> kỹ năng đánh giá xếp loại thi đua giữa các Chi đội<br /> Ví dụ  : Tổng phụ  trách cần lên kế  hoạch hàng tháng, tuần làm những <br /> công việc gì sau đó BCH cụ  thể  các công việc đó và thực hiện. Bồi dưỡng <br /> cho đội ngũ BCH về cách chấm điểm, thang điểm, cách đánh giá thi đua. <br /> 3.1.3. Bồi dưỡng thường xuyên.<br /> Xây dựng bồi dưỡng kỹ năng BCH Liên – Chi đội thường xuyên ngay từ <br /> đầu năm học theo tuần, tháng, học kỳ. Hướng dẫn nội dung yêu cầu, tổ chức <br /> sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm. Phải thường xuyên duy trì hoạt động này và <br /> nên tổ  chức họp vào đầu tháng để  Tổng phụ  trách Đội đánh giá hoạt động  <br /> tháng trước đưa ra những tồn tại, yếu kém để  khắc phục và triển khai kế <br /> hoạch tháng tới. <br /> 3.1.4. Một số hình thức bồi dưỡng kỹ năng cứng và mềm.<br /> Bồi dưỡng về kiến thức Đội<br />  ­ Phần nghi thức : Điều này với Ban chỉ huy Liên đội không khó bởi vì là <br /> một đội viên bình thường các em phải nắm được những kiến thức đó, song <br /> yêu cầu với các em ở mức độ cao hơn, chắc hơn. Để  thực hiện tốt điều này <br /> trong những buổi họp Ban chỉ huy Liên đội và đội hình mẫu nên kết hợp tập <br /> huấn ôn tập những kiến thức này cho các em.<br /> Tập huấn kỹ  năng nghi thức từ  Tổng phụ  trách Đội làm mẫu các em <br /> thực hiện theo và tổ  chức để  các chi đội kết nghĩa để  các em tự  thực hành <br /> trao dồi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.<br /> Ví dụ: Trong thời gian đầu có thể dành ra một buổi ôn lại toàn bộ phần <br /> nghi thức đội. Những tuần sau đó chỉ cần ôn từng phần giúp các em khắc sâu <br /> và rèn luyện kỹ  năng về  nghi thức đội. Trên cơ  sở  đó tạo điều kiện cho các  <br /> em giúp các Chi đội, và Đội viên trong Liên đội. Điển hình như các bài trống <br /> quy định được tập huấn cho các em học sinh lớp 5 đánh thành thạo và từ  đó <br /> <br /> 12<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> các em học sinh lớp 5 tự  hướng dẫn cho các em học sinh khối 3, trong thời  <br /> gian này các em thỏa mái trao đổi và tiếp thu nhanh hơn.<br /> Với các nội dung sau: Múa hát tập thể, Nghi thức và phương pháp hướng <br /> dẫn nghi thức, các phương pháp tổ  chức trò chơi, dấu đi đường, mật thư, tín <br /> hiệu Morse, cắm trại,… Khi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Đội cần chú ý các <br /> loại hình cho phù hợp như: Luyện tập cho đội nòng cốt, luyện tập chung, tổ <br /> chức kiểm tra nghiệp vụ bằng các hội thi và kiểm tra dưới cờ.<br /> ­ Tập hợp đội hình đội ngũ: cách tập hợp, cách chỉnh đốn đội hình theo <br /> cự ly rộng, hẹp.<br /> + BCH đọc kỹ nội dung cách tập hợp đội hình.<br /> + Thực hành: Chia BCH của một Chi đội thành một phân đội, Liên đội <br /> trưởng chỉ huy cho tập hợp đội hình: hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn. <br /> Khi BCH đã nắm vững tập đội hình, tập hợp lại đội hình hàng dọc và tập hợp <br /> điểm số, báo cáo sĩ số theo từng phân đội và toàn Chi đội, Liên đội. <br /> + Điểm số  báo cáo: từng thành viên trong BCH thay nhau tập cách báo <br /> cáo và biết hướng dẫn bạn mình báo cáo. <br /> ­ Tập huấn 6 kỹ năng và 3 bài trống. <br /> Kỹ năng:<br /> + Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca.<br /> + Thắt ­Tháo khăn quàng đỏ.<br /> + Chào kiểu Đội viên<br /> + Cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ.<br /> + Hô, đáp khẩu hiệu đội.<br /> + Các động tác cá nhân tại chổ và di động.<br /> Bài trống: Chào cờ, chào mừng, hành tiến<br /> + TPT soạn nội dung 6 kỹ  năng và 3 bài trống. thực hiện mẫu và kỹ <br /> năng kết hợp lời nói. <br /> + BCH tập kỹ năng và biết cách hướng dẫn cho các đội viên khác. <br /> + Ba bài trống của Đội chỉ  tập cho BCH và đội nghi thức mẫu của  <br /> trường đánh chuẩn. Còn các đội viên nắm nội dung bài trống, biết điểm đúng <br /> nhịp.<br /> ­ Triển khai các bài múa của Đội (hành khúc Đội TNTP Hồ  Chí Minh,  <br /> Đi ta đi lên.v.v..) <br /> + TPT hướng dẫn cho các em nắm rõ từng động tác chân (nhịp đi) tay <br /> và biết kết hợp lời hát với điệu múa.<br /> <br /> 13<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> + BCH biết hướng dẫn cho các bạn khác các động tác múa. <br /> ­ Triển khai các trò chơi, hình phạt.<br /> + TPT soạn cụ  thể  nội dung của từng trò chơi như: cách chơi, luật  <br /> chơi. <br /> + TPT thực hiện mẫu các trò chơi, khi các em nắm được cho các em lần <br /> lượt làm người quản trò của các trò chơi và biết triển khai  ở  Chi đội của <br /> mình. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 5  : Tập huấn các kỹ năng yêu cầu của Đội viên.<br /> ­ Phần lí thuyết: Giúp các em có được những hiểu biết về  Đội, Đoàn, <br /> Đảng và Bác Hồ. Tổng phụ trách cần sưu tầm những cuốn sách nói về công <br /> tác đội như: Điều lệ  đội, hướng dẫn chương trình rèn luyện đội viên, nghi  <br /> thức đội viên, phụ trách sao nhi đồng, ...Sau đó đưa cho từng em trong Ban chỉ <br /> huy Liên đội để các em tự đọc, tự nghiên cứu. Mặt khác, cần động viên, khích  <br /> lệ các em tự tìm hiểu thông qua sách báo trong giờ  ra chơi tại thư viện hoặc <br /> tổ chức các hội thi lý thuyết tìm hiểu trong các giờ sinh hoạt tập thể, chào cờ <br /> giúp các em ghi nhớ nhanh hơn.<br /> Bồi dưỡng kĩ năng xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác Đội<br /> <br /> 14<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> ­ Đây là những kĩ năng không thể thiếu và rất quan trọng đối với Ban chỉ <br /> huy Liên đội. Một Liên đội hoạt động mạnh hay yếu phụ thuộc vào khả năng  <br /> xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác Đội. Bởi vì bất kể công tác gì trong <br /> lĩnh vực hoạt động nào, dù lớn hay nhỏ đều đòi hỏi phải có kế hoạch.<br /> ­ Kế hoạch hoạt động của Liên đội trong một năm đã được Đại hội Liên  <br /> đội thảo luận và thông qua. Nhưng với Ban chỉ  huy Liên đội mới nhất thiết <br /> phải cho các em đọc, thảo luận lại để các em nắm chắc hơn. Bởi vì trong ban <br /> chỉ  huy Liên đội mới có những em không trực tiếp xây dựng kế  hoạch này.  <br /> Đồng thời qua đó bồi dưỡng cho các kỹ  năng xây dựng kế  hoạch hoạt động  <br /> Đội trong năm học tới.<br /> ­ Kế  hoạch hoạt động Đội trong từng đợt thi đua sẽ  được dựa trên kế <br /> hoạch chung và dựa trên chủ  đề  hoạt động Đội trong từng đợt và chú ý đến <br /> biện pháp thực hiện những kế hoạch đó.<br /> Để bồi dưỡng các kỹ năng này có thể làm theo các cách:<br /> ­ Cho các em tập lập kế hoạch theo chủ đề theo từng đợt thi đua rồi thảo <br /> luận tổng hợp thành một kế hoạch có khả năng đạt hiệu quả nhất.<br /> ­ Cho các em tập lập kế  hoạch theo một kế hoạch mẫu của Tổng phụ <br /> trách Đội; Lập kế  hoạch sẽ giúp cho mọi hoạt động đội của Liên đội có sự <br /> suy tính, cân nhắc, có mục tiêu rõ ràng. Sự lựa chọn công việc chủ yếu nhất, <br /> quan trọng nhất trong từng thời gian.<br /> ­ Chính vì vậy, lập kế  hoạch cho hoạt động của Liên đội cần sự  nhẫn  <br /> nại, kiên trì phải kiểm tra đi, kiểm tra lại cho chắc chắn trước khi quyết định.  <br /> Lập kế hoạch kỹ lưỡng là điều kiện tốt để thành công trong hoạt động Đội.<br /> Tổng phụ  trách Đội phải theo dõi hướng dẫn cụ  thể  cho các em bởi vì <br /> các em đội viên Tiểu học còn nhỏ nên việc để các em tự làm kế hoạch là rất  <br /> khó khăn và hiệu quả sẽ không đảm bảo.<br />  Bồi dưỡng kỹ năng nói và viết cho Ban chỉ huy Liên đội:<br /> ­ Bồi dưỡng kỹ  năng nói: Đây là kỹ  năng cần thiết đối với mỗi thành <br /> viên trong Ban chỉ  huy Liên đội. Vì thường xuyên các em phải tiếp xúc và <br /> điều hành hoạt động Đội, nếu không nói năng rõ ràng, truyền cảm, có sức  <br /> thuyết phục thì khả năng triển khai của hoạt động sẽ kém hiệu quả.<br /> Thông thường những em được chọn vào Ban chỉ  huy Liên đội thì đã có <br /> chú ý năng khiếu này. Nhưng các em vẫn thường mắc một số  lỗi như: Lúng <br /> túng trong diễn đạt.<br /> Bồi dưỡng kỹ  năng này không thể  chỉ  một sớm một chiều, mà phải <br /> thường xuyên thông qua các hoạt động cụ  thể  như: Chủ  trì trong các cuộc <br /> họp Ban chỉ huy Liên đội, đội nòng cốt, Đại hội Liên đội, các buổi nhận xét <br /> hoạt động Đội, các hoạt động tập thể...<br /> Qua các hoạt động này các em sẽ cứng cáp hơn trong khả năng nói. Cũng  <br /> cần lưu ý nhắc nhở, uốn nắn trong các lỗi và các hoạt động lớn (Đại hội Liên <br /> <br /> 15<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> đội, Cháu ngoan Bác Hồ), cần phải tập dượt trước.<br />   Bồi dưỡng kỹ năng viết: Các em học tập cách ghi biên bản, thực hiện <br /> ghi đúng sổ  sách của Đội, dự  thảo nghị  quyết, báo cáo thi đua, báo cáo tổng <br /> kết, ... Học tập phương pháp tổ chức họp ban chỉ huy; phương pháp xây dựng <br /> kế  hoạch (theo chủ  đề, kế  hoạch tháng, tuần), kế  hoạch tổ  chức các phong  <br /> trào thi đua; phương pháp tổ  chức điều khiển sinh hoạt Đội cũng như  các  <br /> hoạt động tập thể. Bên cạnh đó, cần hướng dẫn các em học tập phương pháp  <br /> kiểm tra, đánh giá các phong trào, phương pháp chỉ  đạo và tổng kết, rút kinh <br /> nghiệm.<br /> ­ Cách ghi chép sổ  sách của Đội theo qui định như  sổ  Chi đội, sổ  Liên <br /> đội và các loại sổ khác do trường qui định.<br /> Ví dụ: Sổ  Chi đội thì thư  ký của các Chi đội nắm rõ cách ghi chép sổ <br /> Chi đội, thư ký của Liên đội ghi chép sổ Liên đội (các em khác cũng phải theo <br /> dõi cách ghi).<br /> ­ Cách viết biên bản của các cuộc họp của Chi đội và Liên đội (Tổng <br /> phụ trách hướng dẫn cách viết cụ thể của từng loại biên bản).<br /> ­ Báo cáo hoạt động tháng, báo cáo sơ kết phong trào.v.v..<br /> ­ Cách tổ chức họp BCH Chi đội và Liên đội.<br /> Ví dụ: Hướng dẫn và chọn Chi đội 5A họp BCH cho các Chi đội khác <br /> theo dõi tiến trình của cuộc họp diễn ra (cuộc họp tháng 11 của BCH Chi <br /> đội).<br /> ­ Chi đội phó thông qua chương trình cuộc họp.<br /> ­ Chi đội trưởng đánh giá hoạt động tháng 10 và nêu ra nội dung hoạt  <br /> động tháng 11.<br /> + Ý kiến của từng thành viên trong BCH Chi đội. <br /> + Chi đội trưởng giải trình ý kiến và cuối cùng tập thể thống nhất kế <br /> hoạch hoạt động. <br /> Các Chi đội khác đóng góp ý kiến cho buổi họp mẫu.<br /> ­ Cách điều khiển chương trình: chào cờ đầu tuần, các cuộc thi của Đội <br /> do trường tổ chức, tổ chức các hoạt động. <br /> ­ Tập huấn BCH trở thành cán bộ Đội gương mẫu trong các hoạt động, <br /> có uy tín và sức thuyết phục trước tập thể. (cách nói của các em nhẹ  nhàng,  <br /> tình cảm, gần gủi, bản thân các em trong BCH phải thực hiện trước mọi  <br /> phong trào như: Kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất, giữ vệ sinh môi trường.v.v..)<br /> Tóm lại, với kỹ năng nói và viết là những kỹ năng không những cần cho <br /> hoạt động Đội mà còn là hành trang cho các em sau này. Nên ngoài các kỹ <br /> năng trong lĩnh vực hoạt động Đội còn giúp các em có được những kỹ  năng <br /> trong ứng xử, giao tiếp với thầy cô, bạn bè, xã hội...   <br /> 3.2. Bồi dưỡng thông qua việc tổ chức các hoạt động lớn.<br /> Một trong những cách bồi dưỡng kỹ năng thiết thực nhất để giúp bồi dưỡng  <br /> 16<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> cho các em nhanh hiểu và thực hiện một cách thực tế  và tốt nhất, nắm bắt  <br /> được nhiều kỹ  năng nhất tổ  chức các hội thi lớn tại Liên đội như  “Em yêu <br /> lịch sử  Việt Nam”, “Hội thi nghi thức Đội – chỉ  huy đội giỏi” “Hội thi phụ <br /> trách Sao giỏi’ thông qua đó giúp các em nắm vững được các ngày lễ lớn, các <br /> Anh hùng của dân tộc, các kỹ  năng thực hành nghi lễ, nghi thức một cách <br /> thiết thực, rõ ràng và từ đó lấy kết quả công nhận rèn luyện chuyên hiệu cho <br /> Đội viên.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 5,6 : Các hội thi của Liên đội<br /> <br /> <br /> <br /> <br />   <br /> Hình 7,8 : Tham gia trại kỹ năng cấp Huyện, Tỉnh.<br /> 3.3. Bồi dưỡng thông qua hình thức ngoại khóa thực tế. <br /> Liên đội tổ chức tham quan học hỏi tại Bảo tàng Đắk Lắk, nhà đày Buôn  <br /> Ma Thuột sau đó lồng ghép vào các tiết học địa phương, tổ  chức viết bài thu <br /> hoạch giúp các em nắm rõ lịch sử tại địa phương, tổ chức làm mô hình cổng  <br /> trại ở tại Liên đội để giúp các em thực hành kỹ năng nút dây.<br /> Phối hợp tổ chức các chuyên đề về kỹ năng đuối nước, xâm hại, An toàn <br /> giao thông được các em trực tiếp tham gia và chia sẽ  kinh nghiệm từ các cán <br /> bộ tuyên truyền các cấp.<br /> 17<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> Những hoạt động thực tế này giúp các em rút ra được nhiều bài học thực <br /> hành thực tiễn cho bản thân.<br /> Tổ  chức cho các em trong BCH sinh hoạt cùng đội viên trong Chi đội <br /> mình, với những kiến thức đã học được các em vân dụng thực hành ở các Chi <br /> đội. Trong quá trình đó sẽ  bộc lộ  những  ưu, nhược điểm; từ  đó bồi dưỡng <br /> thêm cho các em để  khắc sâu hơn, có kế  hoạch rèn luyện bản thân hơn nữa <br /> để làm việc ngày càng hiệu quả, đạt chất lượng cao.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />     <br /> Hình 6,7 : Tham gia thực địa tại Buôn Ma thuột.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />   <br /> Hình 8,9 : Chuyên đề các kỹ năng.<br /> 3.4. Tạo sự say mê và hứng thú cho các đội viên trong Ban chỉ huy.<br /> ­ Sự  say mê hứng thú trong công việc bao giờ  cũng mang lại kết quả,  <br /> thành công cao.<br /> ­ Đối với BCH Liên – Chi đội, chúng ta cũng phải tạo cho các em niềm <br /> 18<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> say mê và hứng thú vì: Các em phải có đam mê mới cố  gắng, quyết tâm với  <br /> đội, có hứng thú mới lôi cuốn các em hăng hái tham gia các hoạt động.<br /> ­ Để làm được điều này tổng phụ trách phải giúp các em thấy được vai <br /> trò quan trọng của BCH trong tổ  chức Đội. Thông qua đó cho các em thấy  <br /> được sự vinh dự khi đứng trong hàng ngũ của BCH, tạo cho các em tinh thần <br /> phấn đấu, nổ  lực. Giới thiệu một mô hình hoạt động đội có hiệu quả  (tìm <br /> hiểu trên mạng và tạp chí người TPT, các trường bạn…) nhằm lôi cuốn các <br /> em đến với tổ chức đội.<br /> ­ Lồng ghép trong buổi tập luyện là những trò chơi nhỏ, những tiết <br /> mục văn nghệ và những câu chuyện hay.<br /> ­ Thực hiện phương châm “gần gũi, lắng nghe và chia sẻ” đến từng đội <br /> viên trong đội. khi người tổng phụ trách biết lắng nghe và chia sẽ với các em, <br /> giúp các em thổ  lộ  tâm tư, tình cảm của mình, từ  đó các em thấy thân thiện <br /> với tổ chức, với mọi người…<br /> Ví dụ : Khi có một em trong BCH không hoàn thành tốt công việc được  <br /> giao, tôi đã tìm hiểu nguyên nhân và hướng dẫn cho em cái khó mà em gặp <br /> phải, khuyến khích, khích lệ…để  em cố  gắng hơn và đạt đựợc kết quả  tốt  <br /> trong thời gian sau đó…..<br /> ­ Các em học sinh có lịch học dày đặc nên việc sắp xếp thời gian để <br /> tham gia tập luyện, bồi dưỡng là rất khó khăn, người tổng phụ trách phải biết <br /> làm cho các em nhận thức được rằng khi đi tham gia bồi dưỡng, tập luyện  <br /> cũng giống như là một buổi vui chơi, giải trí. Bên cạnh đó phải tích cực tham <br /> mưu với ban giám hiệu, anh chị  phụ trách, phụ  huynh học sinh sắp xếp thời  <br /> gian, cũng như   ủng hộ  về  mặt tinh thần cho các em thỏa mái tham gia tập  <br /> luyện.<br /> Ví dụ: Chiều thứ  6 các em được nghỉ, thay vì tập luyện vào thứ  7 và  <br /> chủ  nhật, tôi điều các em đến phòng đội để  cùng tập luyện, hướng dẫn các <br /> em ghi chép hồ sơ Đội ... để không ảnh hướng tới 2 ngày nghỉ của các em.<br /> 4. Giao nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá các hoạt động<br /> 4.1. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ huy.<br /> Giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy liên đội là nhằm kích thích tính tích cực,  <br /> chủ  động, sáng tạo của mỗi cá nhân, thông qua đó giáo dục lòng tự  tin, tinh <br /> thần trách nhiệm, ý chí tổ chức kỉ luật và tính tự quản của các em.<br /> Việc giao nhiệm vụ phải đảm bảo tính chính xác, cụ thể, rõ ràng và phù  <br /> hợp với năng lực của từng em .<br /> Phân công cụ thể từng công việc cho các thành viên để các em có ý thức  <br /> trong công việc của mình. Cụ thể với Ban chỉ huy Liên đội đã được phân công <br /> với từng công việc cụ thể, tôi đã tiến hành tập huấn cho các mảng như sau:<br /> Bảng 2 : Danh sách Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2017 – 2018.<br /> <br /> <br /> 19<br /> Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – <br /> Chi đội ở trường Tiểu học.<br /> STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHỨC VỤ GHI CHÚ<br /> <br /> Liên đội <br /> 1 Lê Nhật Khôi My 4B Phụ trách chung<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=207

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2