THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Chia sẻ: Nguyen Duy Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
700
lượt xem
68
download

THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thanh lý hợp đồng gia công', biểu mẫu - văn bản, hợp đồng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc O0o THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG Số :………………/TLHĐ Căn cứ Luật Thương Mại được Quốc Hội thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997 và các văn bản pháp luật khác có liên quan . Hôm nay, ngày tháng năm BÊN NHẬN GIA CÔNG 1. CÔNG TY TNHH …………. Địa chỉ : …………., Tel : ……………….. Mã số thuế :………… Đại diện : ………….. Chức vụ : Giám đốc (sau đây gọi là bên A) 2. BÊN GIAO GIA CÔNG CÔNG TY TNHH ………. Địa chỉ : ……., TPHCM Tel : ……. Mã số thuế : …….. Đại diện : ……… Chức vụ: Giám đốc (sau đây gọi là bên B) Sau khi bàn bạc, hai bên thỏa thuận đồng ý thanh lý h ợp đ ồng gia công s ố ………………….. ký ngày ………………. như sau: • Bên B đã giao cho bên A số lượng nguyên vật liệu : Số lượng: o Tên NVL: • Bên A đã hoàn thành theo đúng yêu cầu và bàn giao cho Bên B số lượng thành phẩm: Số lượng: o Tên TP: o Số lượng NVL còn thừa sau khi gia công là: ……………………………… • Bên A xuất hoá đơn GTGT số ………………………………. ngày …………………. cho bên B trị giá: o Tổng tiền hàng: ………………………………… o Thuế GTGT ……………………………….. o Tổng thanh toán ……………………………….. (viết bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………….) • Bên B thanh toán cho bên A số tiền ………………………………… bằng ……………… trong …………………….. Thanh lý hợp đồng này được lập thành 04 (bốn ) b ản gốc , m ỗi bên gi ữ 02 (hai) b ản có giá tr ị như nhau. ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A 1
Đồng bộ tài khoản