intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng kiến thức thái độ và thực hành tìm hiểu thông tin về Basedow của người dân Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Chia sẻ: Hoang Son | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

56
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu 401 người lớn ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên từ 30/10/2010 đến 30/12/2010, các tác giả thu được kết quả như sau: 1) Kiến thức tốt về bệnh của đối tượng nghiên cứu có tỷ lệ thấp (3,5%). Thái độ về bệnh mức trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất (60,1%). Mức độ thực hành yếu chiếm cao nhất (87,3%). 2) Hành vi tìm kiếm thông tin về Basedow có liên quan tới trình độ kiến thức về bệnh và việc người dân đã nghe về bệnh Basedow trước đó hay chưa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng kiến thức thái độ và thực hành tìm hiểu thông tin về Basedow của người dân Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Đàm Khải Hoàn và đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 82(06): 109 - 113<br /> <br /> THỰC TRẠNG KIẾN THỨC THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH TÌM HIỂU THÔNG TIN<br /> VỀ BASEDOW CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG HỶ -THÁI NGUYÊN<br /> Đàm Khải Hoàn1, Vũ Thị Thanh Hoa1*, Lương Ngọc Khuê2<br /> 1<br /> <br /> Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên, 2Cục Khám chữa bệnh - Bộ Y tế<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Nghiên cứu 401 người lớn ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên từ 30/10/2010 đến 30/12/2010, các<br /> tác giả thu được kết quả như sau:<br /> 1) Kiến thức tốt về bệnh của đối tượng nghiên cứu có tỷ lệ thấp (3,5%). Thái độ về bệnh mức<br /> trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất (60,1%). Mức độ thực hành yếu chiếm cao nhất (87,3%).<br /> 2) Hành vi tìm kiếm thông tin về Basedow có liên quan tới trình độ kiến thức về bệnh và việc<br /> người dân đã nghe về bệnh Basedow trước đó hay chưa. Ngoài hai yếu tố trên, hành vi đi khám<br /> sức khỏe định kỳ còn liên quan với: nghề nghiệp người dân; khoảng cách từ nhà tới TYT; thu nhập<br /> trung bình/người/tháng; phân loại thái độ trong tìm hiểu thông tin về bệnh Basedow.<br /> Các tác giả khuyến nghị đội ngũ cán bộ y tế tại các cơ sở cần tăng cường giáo dục sức khỏe, nâng<br /> cao hiểu biết về bệnh Basedow cho người dân sinh sống tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.<br /> Từ khóa: Basedow, kiến thức, thái độ, thực hành, tìm hiểu.<br /> ∗<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Hiện nay, Basedow được xác định là một<br /> bệnh nội tiết nguyên nhân do yếu tố tự miễn.<br /> Bệnh có thể xảy ra bất cứ thời gian nào trong<br /> cuộc đời người bệnh, gây ảnh hưởng nghiêm<br /> trọng tới sức khỏe và đời sống của họ khi<br /> bệnh phát hiện muộn và không được điều trị<br /> đúng cách [1]. Phòng chống Basedow chủ yếu<br /> là phòng chống bệnh tiến triển nặng hơn,<br /> phòng xảy ra biến chứng. Đạt được điều đó,<br /> đòi hỏi nhiều nỗ lực từ nhiều phía, của người<br /> bệnh cũng như đội ngũ y bác sỹ điều trị. Một<br /> yếu tố rất quan trọng góp phần lớn vào việc<br /> phòng chống Basedow là việc bệnh được phát<br /> hiện sớm, từ đó được điều trị kịp thời và đúng<br /> cách, hạn chế làm nặng thêm tình trạng bệnh,<br /> tăng cao khả năng khỏi bệnh.<br /> Bên cạnh đó, người dân thường là người phát<br /> hiện ra những bất thường đầu tiên trong sức<br /> khỏe của bản thân mình. Và những kiến thức<br /> cơ bản về bệnh Basedow nói riêng cũng như<br /> bệnh khác nói chung sẽ định hướng cho hành<br /> động tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe của<br /> họ. Như vậy, những kiến thức và thái độ đúng<br /> ∗<br /> <br /> đắn của người dân về Basedow đóng một vai<br /> trò quan trọng trong phòng chống bệnh<br /> Basedow. Thực tế người dân ở huyện Đồng Hỷ<br /> tỉnh Thái Nguyên có kiến thức, thái độ và thực<br /> hành về bệnh Basedow như thế nào? Và những<br /> yếu tố nào có liên quan tới hành vi tìm kiếm<br /> thông tin về Basedow của họ? Đây là những câu<br /> hỏi mà chúng tôi cần tìm câu trả lời trong<br /> nghiên cứu này. Chính vì thế chúng tôi tiến<br /> hành nghiên cứu này nhằm các mục tiêu sau:<br /> 1) Đánh giá thực trạng kiến thức thái độ và<br /> thực hành của người dân ở huyện Đồng Hỷ<br /> tỉnh Thái Nguyên trong tìm kiếm thông tin về<br /> bệnh Basedow.<br /> 2) Mô tả các yếu tố liên quan tới hành vi của<br /> người dân ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên<br /> trong tìm kiếm thông tin về bệnh Basedow.<br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> Người lớn (tuổi ≥16) sinh sống tại huyện<br /> Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.<br /> Thời gian và địa điểm nghiên cứu<br /> - Thời gian: Từ 30/10/2010 đến 30/12/2010.<br /> - Địa điểm: Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.<br /> <br /> Tel: 0915 409047<br /> <br /> 109<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Đàm Khải Hoàn và đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 82(06): 109 - 113<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> * Phương pháp xử lý số liệu<br /> <br /> * Thiết kế nghiên cứu mô tả, nghiên cứu dọc<br /> từ 30/10/2010 đến 30/12/2010.<br /> * Chọn mẫu: có chủ đích<br /> <br /> Các số liệu thu thập được xử lý theo phương<br /> pháp thống kê y học, sử dụng phần mềm<br /> SPSS16.0.<br /> <br /> * Cỡ mẫu: tính theo công thức<br /> <br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN<br /> <br /> n = Z21- α/2 pq/d p(1 −2 p)<br /> ∆<br /> <br /> Điều tra 401 đối tượng chúng tôi thu được các<br /> kết quả sau:<br /> <br /> P= 0,5 vì chưa có nghiên cứu trước đó.<br /> <br /> Kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh<br /> Basedow của đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> Chọn ∆ = 0,049<br /> <br /> Kiến thức<br /> <br /> Áp dụng vào công thức ta tính được cỡ mẫu<br /> n= 401<br /> * Chỉ số nghiên cứu<br /> - Kiến thức của đối tượng nghiên cứu về bệnh<br /> Basedow.<br /> - Thái độ của đối tượng nghiên cứu về bệnh<br /> Basedow.<br /> - Thực hành trong tìm hiểu thông tin về bệnh<br /> Basedow.<br /> - Ngoài ra còn các chỉ số về tuổi, giới, dân<br /> tộc, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu<br /> nhập, điều kiện sinh hoạt, khoảng cách từ<br /> nhà tới trạm Y tế, đã nghe về bệnh Basedow<br /> hay chưa?...<br /> <br /> Kết quả cho thấy kiến thức mức tốt về bệnh<br /> của đối tượng nghiên cứu có tỷ lệ thấp<br /> (3,5%). Kiến thức kém chiếm tỷ lệ cao nhất<br /> (71,1%). Chúng tôi cho rằng điều này phản<br /> ánh đúng thực trạng kiến thức về bệnh của đối<br /> tượng nghiên cứu. Basedow là bệnh tuyến<br /> giáp tự miễn, không lây nhiễm và ít được<br /> quan tâm. Hiện nay chưa có một chương trình<br /> cụ thể nào truyền thông về bệnh Basedow<br /> trong cộng đồng nên hiểu biết về bệnh của<br /> người dân nói chung còn hạn chế. Trong<br /> nghiên cứu cũng khảo sát về tỷ lệ người dân<br /> đã nghe về bệnh Basedow, kết quả cho thấy<br /> tỷ lệ này khá cao (71,3%). Như vậy, ngay<br /> cả đối tượng đã nghe về bệnh Basedow<br /> trước đó cũng có hiểu biết rất hạn chế về<br /> bệnh Basedow.<br /> <br /> Với độ tin cậy là 95% thì Z1- α/2 =1,96<br /> <br /> * Phương pháp đánh giá mức độ<br /> - Kiến thức về bệnh: Kiến thức tốt về bệnh<br /> là trả lời đúng ≥80% các chỉ số nghiên cứu,<br /> kiến thức trung bình là trả lời đúng 60- 79%<br /> và kiến thức kém là trả lời đúng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2