intTypePromotion=1

Tờ trình công tác phí vượt khung hạng

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
331
lượt xem
46
download

Tờ trình công tác phí vượt khung hạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định chế độ công tác phí - Tờ trình công tác phí vượt khung hạng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ trình công tác phí vượt khung hạng

  1. Mã tài liệu: HC – 12 – BM08 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ Phiên bản: Ver 1.0 CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ Ngày ban hành: 15/02/08 Tờ trình xin phê duyệt V/v được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng -Căn cứ: ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………………………… - Căn cứ Quy chế chi tiêu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số: ngày của Tổng Giám đốc Cty Kính đề nghị Tổng Giám đốc phê duyệt cho sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng như sau: 1. Họ và tên người đi công tác: ……….………………… chức danh: …………………… ……….…………………...chức danh: ……………........... 2. Được đi công tác bằng phương tiện: ……………………… hạng: ……………………........ 3. Lý do: …………………………………………………………………………………………… (Ban, phòng, đơn vị trình) Phê duyệt Người trình Trưởng ban, phòng Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2