intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Dược học: Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
28
lượt xem
5
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Dược học: Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của luận văn này trình bày khảo sát thực trạng sử dụng vancomycin tại bệnh viện Bạch Mai, thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin tại một số khoa lâm sàng. Từ đó, đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, an toàn trong việc sử dụng vancomycin tại Bệnh viện Bạch Mai. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Dược học: Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI<br /> <br /> LÊ VÂN ANH<br /> THỬ NGHIỆM CAN THIỆP CỦA DƯỢC SỸ LÂM SÀNG<br /> VÀO VIỆC SỬ DỤNG VANCOMYCIN NHẰM ĐẢM BẢO<br /> HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN TRONG ĐIỀU TRỊ<br /> TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LÝ VÀ DƯỢC LÂM SÀNG<br /> MÃ SỐ: 62720405<br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC<br /> <br /> Hà nội, 2015<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại : ………………………………<br /> …………………………………………………………………<br /> Người hướng dẫn khoa học : GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền<br /> <br /> Phản biện 1 : …………………………………………..<br /> …………………………………………..<br /> Phản biện 2 : …………………………………………..<br /> …………………………………………..<br /> Phản biện 3 : …………………………………………..<br /> …………………………………………..<br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp<br /> trường họp tại :<br /> ………………………………………………….....................<br /> Vào hồi …………..giờ……….ngày……….tháng…….. năm<br /> Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện : Thư viện Quốc gia VN<br /> Thư viện trường ĐH Dược HN<br /> <br /> CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN<br /> ĐỀ TÀI<br /> 1. Lê Vân Anh, Lương Thuý Lan, Hoàng Thị Kim Huyền,<br /> (2013), “Khảo sát thực trạng sử dụng vancomycin tại bệnh<br /> viện Bạch Mai ”, Tạp chí Dược học, số 451, trang 6-12<br /> 2. Lê Vân Anh, Lương Thuý Lan, Hoàng Thị Kim Huyền,<br /> (2013), “Phân tích tình hình sử dụng vancomycin tại Bệnh<br /> viện Bạch mai”, Tạp chí Dược học, số 452, trang 14-18.<br /> 3. Lê Vân Anh, Hoàng Thị Kim Huyền, Nguyễn Thị Liên<br /> Hương, (2013), “Đánh giá khả năng đạt chỉ số AUC/MIC mục<br /> tiêu trên bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng tại Bệnh viện Bạch<br /> Mai”, Tạp chí y học thực hành, số 10, trang 91-94.<br /> 4. Lê Vân Anh, Đỗ Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Hồng Thuỷ,<br /> Nguyễn Thị Liên Hương, (2014), “Đánh giá tác động của hoạt<br /> động Dược lâm sàng trong sử dụng vancomycin tại Bệnh viện<br /> Bạch mai”, Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc, số 4/2014,<br /> trang 139-143<br /> <br /> A. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN<br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Với sự phát triển nhanh chóng hiện nay của nền y học trên<br /> thế giới, việc kê đơn hoàn toàn do bác sỹ quyết định đã trở thành<br /> gánh nặng với bác sỹ điều trị, đặc biệt hiện nay xu hướng mới trong<br /> việc áp dụng các chỉ số dược động học, dược lực học để tối ưu hoá<br /> hiệu quả điều trị. Sự có mặt của dược sỹ lâm sàng hỗ trợ cho bác sỹ<br /> trong việc ra quyết định sử dụng thuốc có ý nghĩa quan trọng trong<br /> việc cải thiện chất lượng điều trị. Vancomycin là kháng sinh được<br /> đưa vào sử dụng từ những năm 60, tuy nhiên hiện nay vancomycin<br /> vẫn là lựa chọn hàng đầu trong điều trị nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng<br /> kháng methicillin (MRSA) và cầu khuẩn ruột kháng ampicillin.<br /> Trước thực trạng vi khuẩn kháng thuốc đang gia tăng trên phạm vi<br /> toàn cầu, để sử dụng vancomycin hiệu quả và an toàn, các hướng<br /> dẫn sử dụng vancomycin đã có sự thay đổi, trong đó ứng dụng các<br /> thông số dược động học để tối ưu hoá hiệu quả điều trị, hạn chế gia<br /> tăng đề kháng và hạn chế độc tính được đồng thuận rộng rãi. Tuy<br /> nhiên, tại Việt Nam nói chung cũng như tại Bệnh viện Bạch mai nói<br /> riêng chưa có hướng dẫn mới nào được đưa ra. Vì vậy, vai trò của<br /> DSLS trong việc đánh giá sử dụng vancomycin đề từ đó xây dựng<br /> hướng dẫn sử dụng vancomycin và nghiên cứu các thông số dược<br /> động học, dược lực học, lựa chọn thông số PK/PD phù hợp để áp<br /> dụng trong giám sát điều trị nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn khi<br /> sử dụng vancomycin là cần thiết.<br /> 2. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN<br /> 2.1 Mục tiêu của luận án<br /> 1. Khảo sát thực trạng sử dụng vancomycin tại bệnh viện Bạch Mai.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng<br /> vancomycin tại một số khoa lâm sàng.<br /> 2.2. Nội dung luận án<br /> - Khảo sát thực trạng sử dụng vancomycin tại Bệnh viện Bạch Mai<br /> với các nội dung:<br /> + Chỉ định, liều dùng, cách dùng, giám sát điều trị.<br /> + Nồng độ đáy, giá trị MIC vancomycin với tụ cầu vàng và<br /> khả năng đạt chỉ số AUC/MIC mục tiêu trên bệnh nhân nhiễm tụ cầu<br /> vàng.<br /> - Xây dựng hướng dẫn sử dụng vancomycin<br /> - Can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin theo<br /> hướng dẫn sử dụng đã được ban hành.<br /> 3. Ý NGHĨA CỦA LUẬN ÁN<br /> - Với mục tiêu khảo sát thực trạng sử dụng vancomycin tại bệnh viện<br /> Bạch Mai, xác định các thông số Dược động học của thuốc cùng với<br /> độ nhạy cảm của tụ cầu vàng gây bệnh để dự đoán khả năng đạt<br /> thông số PK/PD mục tiêu từ đó xây dựng hướng dẫn sử dụng, triển<br /> khai can thiệp Dược lâm sàng có ý nghĩa thực tiễn, tính thời sự trong<br /> thực hành lâm sàng. Kết quả của đề tài sẽ cung cấp hình ảnh sử dụng<br /> vancomycin, phát hiện những tồn tại về chỉ định, chế độ liều, cách<br /> dùng thuốc và giám sát điều trị, xây dựng hướng dẫn điều trị và triển<br /> khai can thiệp có thể thực hiện tại khoa phòng của dược sỹ lâm sàng,<br /> làm cơ sở nhân rộng và áp dụng thường qui các hoạt động này để<br /> nâng cao hiệu quả sử dụng vancomycin đảm bảo hợp lý, an toàn.<br /> 4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN<br /> 1. Lần đầu tiên khảo sát thực trạng sử dụng vancomycin một<br /> cách toàn diện tại bệnh viện Bạch Mai. Kết quả khảo sát cũng đã chỉ<br /> ra những tồn tại trong chỉ định kháng sinh, về liều dùng, cách sử<br /> <br /> 2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản