intTypePromotion=1

Ứơc lượng phân phối tổn thất

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
157
lượt xem
18
download

Ứơc lượng phân phối tổn thất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ứơc lượng phân phối tổn thất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứơc lượng phân phối tổn thất

  1. Ư C LƯ NG PHÂN PH I T N TH T Ư C LƯ NG 1. NGU N S LI U 2. Ư C LƯ NG TR C TI P PHÂN PHÂN PH I PH I T NG T N TH T 3. Ư C LƯ NG GIÁN TI P PHÂN T N TH T PH I T NG T N TH T 4. CÁC TÍNH CH T C A PHÂN PH I T NG T N TH T Ư C LƯ NG TR C TI P PHÂN PH I C A T NG T N TH T Khoaûng Xaùc suaát Xaùc suaát Naêm Toång toån thaát do hoûa hoaïn toån thaát tích luõy 1963 260000 1964 35000 0 – 10,000 0.15 0.15 1965 97000 1966 425000 10,001 - 25,000 0.1 0.25 1967 8000 1968 18000 1969 90000 25,001 – 50,000 0.25 0.5 1970 82000 1971 38000 50,001 – 75,000 0.05 0.55 1972 35000 1973 132000 1974 49000 75,001 – 100,000 0.2 0.75 1975 280000 1976 5000 100,001 – 250,000 0.05 0.8 1977 40000 1978 10000 1979 14000 250,001 – 500,000 0.15 0.95 1980 76000 1981 62000 500,001 – 750,000 0.05 1 1982 620000 Nă S Gtr T n M cñ Ch M cñ Ư C LƯ NG m TT TS s nghiêm tr ng s giá nghiêm PHÂN PH I T N TH T ñch tr ng ñch 1 1 1 2 500 82 610 Ư C LƯ NG GIÁN TI P PHÂN PH I 2 2 1 4 600; 15000 84 714; 17857 T NG T N TH T 3 0 1 0 - 85 - •Phân ph i c a t n s t n th t và m c ñ nghiêm tr ng 4 1 1 2 25000 88 28409 •L p b ng k t h p 5 1 1 2 4000 90 4444 •Mô ph ng 6 2 2 2 700; 5000 93 752; 5376 •Phương pháp gi i tích 7 3 2 3 600; 95 631; 9000; 16000 9474; 16842 8 1 2 1 7000 100 7000 1
  2. ð C TRƯNG C A T ns Xác su t M cñ Xác su t TT/năm PHÂN PH I C A T NG T N TH T t n th t • Giá tr trung bình: M(L) = ∑iPiLi • Phương sai: σ2 (L) = ∑Pi [Li − M(L)]2 i 0 0.125 0 – 1000 0.417 1 0.125 1001 – 5000 0.083 • ð l ch chu n: σ( L) = σ 2 ( L) 2 0.500 5001 – 10000 0.250 CV = σ( L ) 3 0.125 10001 – 20000 0.167 • H s bi n thiên: M(L ) n 1 4 0.125 20001 – 30000 0.083 • T n th t trung bình: L = ∑ L j n 1.000 1.000 j=1 1 • ð l ch chu n:  1 n 2 S( L ) =  ∑ (L j − L ) 2   n − 1 j=1  2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2