intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứơc lượng phân phối tổn thất

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

170
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ứơc lượng phân phối tổn thất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứơc lượng phân phối tổn thất

  1. Ư C LƯ NG PHÂN PH I T N TH T Ư C LƯ NG 1. NGU N S LI U 2. Ư C LƯ NG TR C TI P PHÂN PHÂN PH I PH I T NG T N TH T 3. Ư C LƯ NG GIÁN TI P PHÂN T N TH T PH I T NG T N TH T 4. CÁC TÍNH CH T C A PHÂN PH I T NG T N TH T Ư C LƯ NG TR C TI P PHÂN PH I C A T NG T N TH T Khoaûng Xaùc suaát Xaùc suaát Naêm Toång toån thaát do hoûa hoaïn toån thaát tích luõy 1963 260000 1964 35000 0 – 10,000 0.15 0.15 1965 97000 1966 425000 10,001 - 25,000 0.1 0.25 1967 8000 1968 18000 1969 90000 25,001 – 50,000 0.25 0.5 1970 82000 1971 38000 50,001 – 75,000 0.05 0.55 1972 35000 1973 132000 1974 49000 75,001 – 100,000 0.2 0.75 1975 280000 1976 5000 100,001 – 250,000 0.05 0.8 1977 40000 1978 10000 1979 14000 250,001 – 500,000 0.15 0.95 1980 76000 1981 62000 500,001 – 750,000 0.05 1 1982 620000 Nă S Gtr T n M cñ Ch M cñ Ư C LƯ NG m TT TS s nghiêm tr ng s giá nghiêm PHÂN PH I T N TH T ñch tr ng ñch 1 1 1 2 500 82 610 Ư C LƯ NG GIÁN TI P PHÂN PH I 2 2 1 4 600; 15000 84 714; 17857 T NG T N TH T 3 0 1 0 - 85 - •Phân ph i c a t n s t n th t và m c ñ nghiêm tr ng 4 1 1 2 25000 88 28409 •L p b ng k t h p 5 1 1 2 4000 90 4444 •Mô ph ng 6 2 2 2 700; 5000 93 752; 5376 •Phương pháp gi i tích 7 3 2 3 600; 95 631; 9000; 16000 9474; 16842 8 1 2 1 7000 100 7000 1
  2. ð C TRƯNG C A T ns Xác su t M cñ Xác su t TT/năm PHÂN PH I C A T NG T N TH T t n th t • Giá tr trung bình: M(L) = ∑iPiLi • Phương sai: σ2 (L) = ∑Pi [Li − M(L)]2 i 0 0.125 0 – 1000 0.417 1 0.125 1001 – 5000 0.083 • ð l ch chu n: σ( L) = σ 2 ( L) 2 0.500 5001 – 10000 0.250 CV = σ( L ) 3 0.125 10001 – 20000 0.167 • H s bi n thiên: M(L ) n 1 4 0.125 20001 – 30000 0.083 • T n th t trung bình: L = ∑ L j n 1.000 1.000 j=1 1 • ð l ch chu n:  1 n 2 S( L ) =  ∑ (L j − L ) 2   n − 1 j=1  2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2