intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng định hướng nhiệm vụ khoa học công nghệ của trung tâm công nghệ cơ khí chính xác đáp ứng xu thế phát triển mới

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

44
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo trình bày khái quát các sản phẩm do Trung tâm Công nghệ Cơ khí chính xác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trong hơn 45 năm xây dựng và phát triển, đồng thời xác định những định hướng - mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Công nghệ cơ khí chính xác trong những năm tiếp theo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Viện KH-CN quân sự, đáp ứng tình hình và xu hướng phát triển của ngành cơ khí chính xác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng định hướng nhiệm vụ khoa học công nghệ của trung tâm công nghệ cơ khí chính xác đáp ứng xu thế phát triển mới

Những vấn đề chung<br /> <br /> XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ<br /> CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC<br /> ĐÁP ỨNG XU THẾ PHÁT TRIỂN MỚI<br /> Bùi Đức Tiến*<br /> Tóm tắt: Bài báo trình bày khái quát các sản phẩm do Trung tâm Công nghệ Cơ<br /> khí chính xác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trong hơn 45 năm xây dựng và phát triển,<br /> đồng thời xác định những định hướng - mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm<br /> Công nghệ cơ khí chính xác trong những năm tiếp theo phù hợp với yêu cầu nhiệm<br /> vụ của Viện KH-CN quân sự, đáp ứng tình hình và xu hướng phát triển của ngành cơ<br /> khí chính xác.<br /> Từ khóa: Cơ khí chính xác, Công nghệ chế tạo máy, Cơ khí.<br /> <br /> I. KHÁI QUÁT NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN<br /> Trung tâm Công nghệ Cơ khí chính xác/Viện KH-CN quân sự, tiền thân là Xưởng mẫu<br /> thuộc Viện Kỹ thuật quân sự - BTTM được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-QP do<br /> Thiếu tướng Trần Sâm, thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký ngày 29/7/1969 với quân số ban đầu<br /> khoảng 20 đồng chí, được biên chế vào các tổ sản xuất theo các chuyên ngành cơ khí.<br /> Ngay từ ngày đầu thành lập, Xưởng mẫu đã tích cực tham gia vào nhiệm vụ chế tạo, chế<br /> thử vũ khí góp phần vào truyền thống vẻ vang của Viện Kỹ thuật quân sự trong cuộc<br /> kháng chiến chống Mỹ cứu nước [3].<br /> Trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Công nghệ cơ khí chính xác<br /> luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Quân ủy TW-BQP mà trực tiếp là của<br /> Đảng ủy, Thủ trưởng Viện KH-CN quân sự qua các thời kỳ. Trung tâm đã vượt qua mọi<br /> khó khăn luôn hoàn thành và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với chức năng:<br /> nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KHCN để triển khai chế thử, hoàn thiện công nghệ sản<br /> xuất các sản phẩm cơ, cơ - điện tử phục vụ quốc phòng - an ninh và kinh tế quốc dân.<br /> Trung tâm Công nghệ Cơ khí chính xác đã thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế,<br /> chế tạo các loại vũ khí trang bị và phục vụ chế thử các sản phẩm cơ khí chính xác thuộc<br /> các đề tài, nhiệm vụ KHCN của các đơn vị trong Viện KH-CN quân sự và trong toàn quân<br /> như: mìn định hướng MĐH-10, MĐH-7; mìn lõm; thủ pháo mảnh, thủy lôi đáy với ngòi<br /> nổ áp suất APS; cải tiến tên lửa BM 14; vũ khí phá rào FR, mìn phóng MF-2; các loại bia<br /> bắn phục vụ huấn luyện và diễn tập; các bộ khuôn ép nhựa cho các chi tiết túi bảo quản vũ<br /> khí trang bị; vũ khí siêu nhỏ; các chi tiết cơ khí kính ngắm bắn đêm SVD, PKMS, kính đo<br /> xa D49; các chi tiết cụm phân phối khí, các bộ khuôn ép nhựa chi tiết khoang lái, thân<br /> máy lái trên tên lửa Igla; các chi tiết cơ khí chính xác bộ gá tháo lắp tên lửa Kh35 - E;<br /> tham gia chế tạo hệ thống cảm biến đo lực và áp suất động cơ tên lửa; các chi tiết vũ khí<br /> phá mìn vật cản FMV-B, FMV-08; chế tạo khuôn và gia công sản phẩm bộ vỏ hộp điều<br /> khiển nổ từ xa; các loại dưỡng kiểm tra súng bộ binh, súng cối, pháo và nhiều loại phụ<br /> tùng phục vục vụ cho công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí trang bị…và các thiết bị phục<br /> vụ cho công tác quản lý hành chính cho Bộ Công an.<br /> Trong giai đoạn 2010-2015, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác KHCN theo các<br /> mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Viện KH-CN quân<br /> <br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Kỷ niệm 55 năm Viện KHCNQS, 10 - 2015 55<br /> Những vấn đề chung<br /> <br /> sự, hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm Công nghệ cơ khí chính xác đã không<br /> ngừng phát triển. Đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn và phát huy mọi nguồn lực trong<br /> hoạt động; bám sát các nội dung, định hướng chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng,<br /> của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự. Hoạt động khoa học và công nghệ của Trung<br /> tâm đã phát triển mạnh và toàn diện hơn so với các giai đoạn trước đó; đã lựa chọn được<br /> hướng đi đúng đắn và tập trung đẩy mạnh tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực nên đã có<br /> những bước đột phá trong việc xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ<br /> trong thời kỳ mới. Trong giai đoạn này, ngoài việc tham gia chế tạo các sản phẩm cơ khí<br /> chính xác phục vụ cho các Viện chuyên ngành trong Viện KH-CN quân sự và các đơn vị<br /> trong và ngoài quân đội, Trung tâm đã tổ chức thực hiện và kết thúc nhiều đề tài nghiên<br /> cứu KHCN các cấp mà nổi bật là các đề tài có tính công nghệ và ứng dụng cao như: 02 đề<br /> tài nền cấp Viện KH-CN quân sự “Lựa chọn giải pháp và thiết kế công nghệ chế tạo các<br /> phần tử cơ khí - thủy khí chính xác điển hình trong khoang thủy - khí ứng dụng cho tên lửa<br /> T05” và “Nghiên cứu, thiết kế và chế thử thiết bị lọc nước biển cơ học trang bị cho bộ đội<br /> Trường Sa”; đề tài cấp Sở KHCN thành phố Hồ Chí Minh “Nghiên cứu, thiết kế theo mẫu<br /> và chế thử thiết bị lọc nước biển cá nhân theo nguyên lý thẩm thấu ngược và tạo áp lực<br /> bằng tay trang bị cho bộ đội hoạt động trên các vùng biển đảo” nghiệm thu đạt kết quả<br /> xuất sắc; tổ chức thực hiện 02 đề tài thuộc đề án KC-T “Nghiên cứu thiết kế, chế thử máy<br /> lái điện- khí nén theo mẫu PG-27 của tên lửa Kh35- E” và “Nghiên cứu thiết kế chế thử<br /> theo mẫu hệ thống cấp khí nén cho máy lái và hệ thống bung cánh lái, cánh nâng tên lửa<br /> đối hải Kh35-E” bảo đảm tốt nội dung và tiến độ.<br /> Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thế hệ cán bộ kỹ thuật của Trung tâm<br /> Công nghệ Cơ khí chính xác đã xây dựng được bản sắc riêng trong phương pháp tư duy và<br /> triển khai công nghệ gia công cơ khí chính xác trên nền trang thiết bị của đơn vị đáp ứng<br /> tốt yêu cầu kỹ thuật khắt khe của sản phẩm, đồng thời có khả năng làm chủ các công nghệ<br /> thiết kế, chế tạo tiên tiến.<br /> II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ<br /> TRONG GIAI ĐOẠN MỚI<br /> Những năm đầu của thế kỷ XXI, cuộc cách mạng KH&CN hiện đại có sự phát triển vũ<br /> bão, mà đặc trưng là các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin, công nghệ sinh<br /> học, công nghệ vật liệu mới - công nghệ nano, công nghệ năng lượng mới, công nghệ hàng<br /> không. Trong sự phát triển đó, ngành công nghiệp cơ khí chế tạo đóng vai trò có tính nền<br /> tảng và có sự hiện diện hầu như trong tất cả các lĩnh vực.<br /> Trên cơ sở phát huy, kế thừa những thành tựu, kết quả đã đạt được trong những năm<br /> qua, hoạt động khoa học và công nghệ Trung tâm CN-CK chính xác tiếp tục được xác định<br /> và xây dựng những định hướng - mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ<br /> của Viện KH-CN quân sự và đáp ứng tình hình và xu hướng phát triển của ngành cơ khí<br /> chính xác. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Định hướng nhiệm vụ KHCN&MT giai đoạn<br /> 2016 - 2020 của Viện KH-CN quân sự theo quyết định 1512/QĐ-BQP ngày 06/5/2015 của<br /> Bộ trưởng BQP, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng phục vụ cho việc nghiên cứu<br /> thiết kế chế tạo bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ<br /> huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Trung tâm CN-CK chính xác đã xây dựng kế<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 56 Bùi Đức Tiến, “Xây dựng định hướng nhiệm vụ… đáp ứng xu thế phát triển mới.”<br /> Những vấn đề chung<br /> <br /> hoạch thực hiện công tác KHCN trong giai đoạn 2016-2020 mà trọng tâm là thực hiện các<br /> nhiệm vụ sau đây:<br /> 1. Về định hướng nhiệm vụ và cơ cấu sản phẩm<br /> Tham gia vào các đề án, chương trình trọng điểm của Quân đội và Nhà nước: tham gia<br /> thực hiện giai đoạn II đề án KC-T: “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo một số cụm chi tiết tên<br /> lửa đối hải”. Phối hợp với các đơn vị tham gia nghiên cứu phát triển, nội địa hóa các bộ<br /> phận cấu thành tên lửa I và T-05. Phối hợp triển khai và thực hiện các nhiệm vụ trên<br /> những mặt mà Trung tâm có thế mạnh trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo sản<br /> phẩm quốc gia “Tên lửa phòng không tầm thấp TL-01”.<br /> Tập trung giải quyết tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo định hướng được phê duyệt:<br /> đề tài, nhiệm vụ các cấp; nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí trang bị kỹ thuật<br /> (VKTBKT) thế hệ mới và các nhiệm vụ theo Nghị quyết 382 ngày 29/11/2007 của Quân<br /> ủy Trung ương; các nhiệm vụ phục vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Chế tạo<br /> vật tư, phụ tùng thay thế cho công tác bảo đảm VKTBKT.<br /> Tiếp tục cải tiến, đổi mới công nghệ theo hướng nâng cao cấp chính xác và chất lượng<br /> các bộ dưỡng kiểm tra chất lượng súng bộ binh dùng đạn 7,62 mm; súng dùng đạn 9mm;<br /> dưỡng kiểm tra phân cấp chất lượng súng 12,7 mm. Đồng thời nghiên cứu công nghệ chế<br /> tạo các loại dưỡng mới và các trang bị công nghệ như: dưỡng kiểm tra chất lượng súng<br /> nòng trơn: cối 60 mm, cối 82 mm, súng DKZ, ...; các bộ dưỡng kiểm tra súng cao xạ: 37<br /> mm, 57 mm, 23 mm một nòng và hai nòng, các loại dưỡng hiệu chỉnh và kiểm tra tính<br /> năng kỹ thuật vũ khí trang bị bảo đảm cho công tác kiểm tra phân cấp chất lượng vũ khí.<br /> Tham gia chế tạo các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác huấn luyện.<br /> Phối hợp triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ của các đơn vị: thiết kế công nghệ,<br /> chế thử và sản xuất các sản phẩm được hình thành từ các kết quả nghiên cứu của các Viện<br /> chuyên ngành (Viện Tên lửa, Viện Vật lý kỹ thuật, Viện Tự động hóa, Viên Hóa học và<br /> Vật liệu, Viện Điện tử, Viện Rađa,…) thuộc Viện KH&CN QS, các đơn vị trong và ngoài<br /> quân đội.<br /> 2. Xây dựng tiềm lực KHCN<br /> Nâng cao năng lực trang thiết bị, đầu tư trang thiết bị theo đúng định hướng chuyên<br /> ngành đã được phê duyệt, đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, hiện đại, tiết kiệm. Quản lý,<br /> khai thác có hiệu quả các trang thiết bị đã được đầu tư. Tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp hệ<br /> CAD/CAM, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong thiết kế và gia công chế tạo.<br /> Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác thiết kế, công nghệ sản xuất, công tác<br /> Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.<br /> Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, song song đào tạo cán bộ chuyên môn ở<br /> lĩnh vực công nghệ cao, phục vụ các nhiệm vụ trọng điểm của Nhà nước, Bộ Quốc phòng,<br /> Viện KH&CN quân sự, chủ động tự đào tạo chuyên viên kỹ thuật đáp ứng công tác làm<br /> chủ và khai thác trang thiết bị công nghệ cao CNC phục vụ gia công chế tạo cơ khí. Tiếp<br /> tục triển khai thực hiện có chất lượng Nghị quyết số 128-NQ/ĐU ngày 12/10/2012 của<br /> Đảng ủy Viện “Về việc xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ trình độ cao đến<br /> năm 2015 và những năm tiếp theo”.<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Kỷ niệm 55 năm Viện KHCNQS, 10 - 2015 57<br /> Những vấn đề chung<br /> <br /> Trung tâm CN-CK chính xác rất mong được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Thủ<br /> trưởng Viện KH-CN quân sự, các cơ quan cấp trên và sự hợp tác của các đơn vị trong<br /> Viện để Trung tâm hoàn thành được những định hướng và mục tiêu nhiệm vụ nêu trên góp<br /> phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Viện KH-CN quân sự trong giai đoạn mới.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1]. Trung tâm Khoa học kỹ thuật - Công nghệ quân sự/Bộ Quốc phòng, “Quá trình hình<br /> thành và phát triển”, 2005.<br /> [2]. “Lịch sử Viện Khoa học - Công nghệ quân sự (1960 - 2010)”, 2010.<br /> [3]. “Biên niên sự kiện Liên hiệp Khoa học sản xuất cơ điện chính xác (1969 - 2009)”,<br /> 2009.<br /> ABSTRACT<br /> BUILDING TASK ORIENTATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER<br /> OF PRECISION MECHANICAL TECHNOLOGY APPROPRIATE<br /> THE NEW DEVELOPMENT TREND<br /> This article reviews generally the products by the Centre for Precision<br /> Engineering Technology research, design and manufacturing for more than 45 years<br /> of construction and development and defines the orientations - objectives and key<br /> tasks to Center technology Center precision Engineering in the subsequent years<br /> consistent with mission requirements of Military Science and Technology Institute<br /> meeting the situation and development trend of the precision engineering industry.<br /> Keywords: Precision engineering, Manufacturing technology, Mechanics.<br /> <br /> <br /> Nhận bài ngày 15 tháng 7 năm 2015<br /> Hoàn thiện ngày 15 tháng 8 năm 2015<br /> Chấp nhận đăng ngày 05 tháng 9 năm 2015<br /> <br /> <br /> <br /> Địa chỉ: * Đại tá, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Cơ khí chính xác, Viện KH-CNQS.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 58 Bùi Đức Tiến, “Xây dựng định hướng nhiệm vụ… đáp ứng xu thế phát triển mới.”<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=44

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2