intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiểm soát nội bộ

Xem 1-20 trên 205 kết quả Bài giảng Kiểm soát nội bộ
 • Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 3: Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo coso" cung cấp cho người học các kiến thức về môi trường kiểm soát bao gồm: Tính trung thực và các giá trị đạo đức, cam kết về năng lực, hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán, triết lý quản lý và phong cách điều hành của nhà quản lý,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p bautroibinhyen13 10-01-2017 380 65   Download

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Khuôn mẫu lý thuyết (phần 2) gồm có các mục tiêu sau đây: Trình bày mục đích và các nội dung của các hoạt động kiểm soát cơ bản trong tổ chức, giải thích vai trò và các nội dung của thông tin và truyền thông, trình bày các hoạt động giám sát trong tổ chức, nêu những đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tổ chức và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 183 43   Download

 • Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ" trình bày các định nghĩa về kiểm soát nội bộ, lịch sử phát triển, quy trình soạn thảo báo cáo COSO, sự hữu hiệu của HTKSNB, KSNB và quá trình quản lý, trách nhiệm về KSNB. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p bautroibinhyen13 10-01-2017 277 43   Download

 • Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 2: Gian lận - Biện pháp phòng ngừa gian lận" trình bày định nghĩa gian lận, các công trình nghiên cứu gian lận kinh điển, công trình nghiên cứu gian lận của ACFE, công trình nghiên cứu gian lận của ACFE, các phương pháp gian lận trên BCTC.

  pdf29p bautroibinhyen13 10-01-2017 375 40   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Kiểm soát nội bộ: Khuôn mẫu lý thuyết (phần 1) nhằm giúp người học: Giải thích tầm quan trọng và các nhân tố thuộc môi trường kiểm soát; nêu vai trò và các nội dung cơ bản của việc đánh giá rủi ro, bao gồm việc nhận dạng, phân tích rủi ro và quản trị sự thay đổi. Mời các bạn bùng tham khảo.

  pdf51p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 161 32   Download

 • Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 4: Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của chu trình, gian lận, sai sót và mục tiêu kiểm soát; các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền; một số kỹ thuật gian lận thường gặp trong chu trình và biện pháp kiểm soát.

  pdf14p bautroibinhyen13 10-01-2017 186 34   Download

 • Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 5: Kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của chu trình, gian lận, sai sót; các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền; một số kỹ thuật gian lận thường gặp trong chu trình và biện pháp kiểm soát.

  pdf16p bautroibinhyen13 10-01-2017 165 30   Download

 • Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về kiểm soát nội bộ trong các chu trình tiền lương. Mục tiêu của việc kiểm soát này nhằm: Có chính sách tiền lương phù hợp; giúp cho việc tuyển dụng, trả lương, khen thưởng,...phù hợp chính sách của đơn vị và luật pháp; tiền lương, thưởng được tính chính xác;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf13p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 321 64   Download

 • Bài giảng này trình bày tổng quan về kiểm soát nội bộ với các nội dung cụ thể như: Định nghĩa kiểm soát nội bộ, lịch sử phát triển, quy trình soạn thảo báo cáo COSO, sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ và quá trình quản lý, trách nhiệm về kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 231 55   Download

 • Chương này cung cấp cho người học những hiểu biết về kiểm soát nội bộ trong hoạt động mua hàng. Sau khi nghiên cứu nội dung này, người học có thể: Giải thích được đặc điểm của chu trình mua hàng, nêu các loại sai sót và gian lận thường xảy ra, trình bày các mục tiêu kiểm soát đối với từng khâu trong hoạt động mua hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài học.

  pdf47p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 157 43   Download

 • Chương này đề cập đến vấn đề kiểm soát nội bộ về tiền. Các nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Đặc điểm của chu trình, gian lận, sai sót và mục tiêu kiểm soát tiền trong nội bộ; các thủ tục kiểm soát chủ yếu; một số kỹ thuật gian lận thường gặp trong chu trình và biện pháp kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 199 47   Download

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ đối với vốn bằng tiền trình bày các nội dung như: khái niệm kiểm soát nội bộ, các yêu cầu của kiểm soát nội bộ, các nguyên tắc xây dựng kiểm soát nội bộ đối với vốn bằng tiền.

  pdf7p six_12 14-03-2014 228 36   Download

 • Bài giảng này cung cấp cho người học những hiểu biết về kiểm soát nội bộ trong hoạt động bán hàng. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung như: Rủi ro và mục tiêu kiểm soát, các thủ tục kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 132 36   Download

 • Bài giảng được biên soạn với mục đích nhằm nâng cao hiểu biết của học viên về kiểm soát nội bộ; nâng cao năng lực và hoạt động của tổ chức, áp dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt20p binhminh9002 04-03-2017 144 19   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Kiểm toán nội bộ: Chương 2 Kiểm toán nội bộ doanh nghiệp là: Khái niệm, bản chất của kiểm soát nội bộ, cơ cấu kiểm soát nội bộ, đánh giá kiểm soát nội bộ,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 178 12   Download

 • Bài giảng này cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến việc kiểm soát tài sản cố định. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đặc điểm của chu trình, gian lận, sai sót và mục tiêu kiểm soát; các thủ tục kiểm soát chủ yếu; một số kỹ thuật gian lận thường gặp trong chu trình và biện pháp kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf17p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 506 71   Download

 • Kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả là gì? Trong một doanh nghiệp có thể có nhiều khoản phải trả cho các đối tượng khác nhau và có những đặc điểm về kiểm soát nội bộ khác nhau. Tuy nhiên, kiểm soát nội bộ đối với hai khoản nợ phải trả phổ biến và thường là quan trọng đó là nợ phải trả cho người bán, các khoản vay và kiểm soát nội bộ phải trả công nhân viên.

  pdf15p six_12 14-03-2014 629 56   Download

 • Mục tiêu chính của chương 1 Tổng quan về kiểm toán nội bộ là: Năm vững các khái niệm và thuật ngữ sử dụng trong kiểm toán nội bộ, nắm vững quy trình kiểm toán nội bộ, quy trình hoạt động kiểm soát nội bộ,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 77 17   Download

 • Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp đươc hiểu là hệ thống các thủ tục, chính sách được thiết kế và thực hiện trong doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu quản lí.

  doc63p chikorita 15-04-2010 1976 1007   Download

 • Với mục tiêu cung cấp sự hiểu biết về hai khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát, hiểu được sự ảnh hưởng của hai khái niệm này đến quá trình kiểm toán hãy tham khảo bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 6: Hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết hơn.

  ppt19p lamtran89 12-07-2014 334 88   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Kiểm soát nội bộ
p_strCode=baigiangkiemsoatnoibo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2