intTypePromotion=1
ADSENSE

Các phép biến đổi

Xem 1-20 trên 1753 kết quả Các phép biến đổi
 • Bài viết trình bày về định lí giới hạn trung tâm theo trung bình đối với dãy hiệu Martingale trong lớp các định lý giới hạn của lý thuyết xác suất thì Định lý giới hạn trung tâm đóng vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu các bài toán thống kê và các ứng dụng. Tuy nhiên bài toán thống kê nói chung không cho phép chúng ta nhiên cứu với kích thước mẫu lớn vô hạn, chính vì vậy bài toán “xấp xỉ phân phối chuẩn” sẽ cho phép chúng ta ước lượng được kích thước mẫu cần thiết để chúng ta có thể áp dụng được Định lí giới hạn trung tâm.

  pdf3p vilexus 30-09-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Kỹ thuật OFDM (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu lịch sử sự ra đời của kỹ thuật OFDM; Lý thuyết về sự điều chế về đơn sóng mang và đa sóng mang, đặc biệt là điều chế đa sóng mang trực giao OFDM; Lý thuyết điều chế OFDM;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf30p vikoenigsegg 29-09-2022 8 1   Download

 • Luận văn "Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Đầu tư tập đoàn Khải Vy" khảo sát thực tế công tác kế toán quản trị chi phí của Công ty Khải Vy thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Khải Vy chuyên sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu có quy mô tương đối lớn; qua đó xác định những tồn tại trong công tác kế toán quản trị chi phí, rút ra những nguyên nhân và các điều kiện cho phép áp dụng KTQT chi phí cho công ty. Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện một số nội dung về công tác kế toán quản trị chi phí phù hợp với đặc thù của công ty.

  pdf120p unforgottennight05 19-09-2022 5 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tuyển tập bài giảng môn Giải tích - Tập 2" giới thiệu tới người đọc các bài học thuộc chương 9 và 10 bao gồm: Phép tính vi phân trên Rn, tích phân bội Riemann. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf169p unforgottennight06 19-09-2022 6 2   Download

 • Bài viết Ứng dụng công nghệ 3D laser scan trong việc đánh giá hiện trạng các bồn chứa xăng dầu trình bày giải pháp đánh giá hiện trạng bồn chứa xăng dầu bằng công nghệ 3D laser scan. Kết quả thực nghiệm đối với một bồn chứa dầu ở thực tế sản xuất cho thấy công nghệ 3D laser scan không những cho biết độ nghiêng và hướng nghiêng tổng thể của bồn mà còn cho phép theo dõi toàn bộ vỏ bồn về sự biến dạng một cách chi tiết và trực quan.

  pdf10p vihennessey 26-09-2022 8 1   Download

 • Tài liệu "Kỹ thuật mã hóa mật mã (Tập 2)" trình bày các nội dung chính sau: Ánh xạ biến đổi; Định lý Fermat nhỏ; Trường hữu hạn; Tính toán số lớn; Các phép toán số học dựa trên cơ sở B; Một số phương pháp tính nhanh trên số lớn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf48p viastonmartin 08-09-2022 5 1   Download

 • Giáo trình 3D Max phần 1 gồm các nội dung chính như: Tổng quan, một số lệnh, thao tác cơ bản; Phép biến đổi Align - Mirror Spacing - Array - Snapshot; Shape – Hiệu chỉnh shape; Loft, Boolean. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p viastonmartin 15-08-2022 27 2   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 10 sách Chân trời sáng tạo - Chương 9: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được tọa độ của vectơ đối với một hệ trục tọa độ; tìm được tọa độ của một vectơ; sử dụng được biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ trong tính toán; vận dụng được phương pháp tọa độ vào bài toán giải tam giác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc10p manhitieulinh 29-08-2022 9 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 10 sách Chân trời sáng tạo - Chương 10: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được một số khái niệm về xác suất cổ điển: phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố (biến cố là tập con của không gian mẫu); biến cố đối; mô tả được không gian mẫu, biến cố trong một số thí nghiệm đơn giản (ví dụ: tung đồng xu hai lần, tung đồng xu ba lần, tung xúc xắc hai lần);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc9p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 2: Bài 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được các quy tắc cộng, trừ số nguyên; nhận biết được tính chất của phép cộng số nguyên; nhận biết được số đối của một số nguyên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 5: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết tìm số đối của phân số đã cho; thực hiện được cộng trừ các phân số; sử dụng được tính chất phép cộng phân số để tính hợp l;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p manhitieulinh 29-08-2022 3 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 6: Bài 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân; vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số thập phân trong tính toán; giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính với số thập phân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 13 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nắm được cách vẽ các hình khối; nắm được cách tùy chỉnh màu tô và màu vẽ; biết và sử dụng được một số chức năng của các lệnh tạo, điều chỉnh các đối tượng đồ họa đơn giản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được thừa số, tích ; số bị chia, số chia, số dư trong phép chia hết và phép chia có dư; nhận biết được tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân; tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p manhitieulinh 29-08-2022 7 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả thứ tự thực hiện các phép tính; hình thành thứ tự thực hiện phép tính đối với số hữu tỉ; mô tả quy tắc chuyển vế; áp dụng thứ tự thực hiện phép tính vào các bài toán tính toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p manhitieulinh 29-08-2022 14 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài luyện tập chung trang 23 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức về lũy thừa của một số hữu tỉ, tính chất của lũy thừa; thứ tự thực hiện phép tính; quy tắc chuyển vế đổi dấu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p manhitieulinh 29-08-2022 25 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài tập cuối chương 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố lại các kiến thức về: tập hợp số hữu tỉ, thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ, cách biểu diễn, so sánh hai số hữu tỉ; cộng trừ nhân chia và thứ tự thực hiện phép tính trong tập hợp số hữu tỉ; lũy thừa của số hữu tỉ; quy tắc chuyển vế đổi dấu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p manhitieulinh 29-08-2022 24 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 10 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được tọa độ của véctơ đối với một hệ trục tọa độ; tìm được tọa độ của một véctơ, độ dài của một véctơ khi biết tọa độ hai đầu mút của nó; sử dụng được biểu thức tọa độ của các phép toán véctơ trong tính toán; vận dụng được phương pháp tọa độ vào bài toán giải tam giác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc13p manhitieulinh 29-08-2022 8 1   Download

 • Giáo án môn Vật lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài ôn tập học kì 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ôn lại kiến thức về các quy tắc an toàn trong Vật lí, sai số các phép đo, độ dịch chuyển và quãng đường đi được, tốc độ và vận tốc, đồ thị độ dịch chuyển, thời gian, gia tốc - chuyển động biến đổi đều, sự rơi tự do, chuyển động ném; ôn lại kiến thức về tổng hợp và phân tích lực, ba định luật Newton, trọng lực và lực căng, lực ma sát, lực cản và lực nâng;...

  doc11p manhitieulinh 29-08-2022 40 1   Download

 • Mục tiêu của luận văn "Phép biến đổi tích phân dạng Fourier hữu hạn và ứng dụng" là nghiên cứu các tính chất của phép biến đổi tích phân dạng Fourier hữu hạn và ứng dụng chúng vào giải các phương trình vi - tích phân.

  pdf45p unforgottennight02 20-08-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các phép biến đổi
p_strCode=cacphepbiendoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2