intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống thông tin Marketing

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hệ thống thông tin Marketing
 • Giáo trình Marketing (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) nhằm giúp học viên phát hiện được những nhu cầu khác nhau từ thị trường và mô tả được thị trường; nhận biết được các yếu tố thuộc môi trường marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của khách hàng theo các tiêu thức khác nhau;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p hayatogokudera 18-07-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Marketing (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) giới thiệu những khái niệm cơ bản về Marketing, nghiên cứu hành vi mua của khách hàng là người tiêu dùng, khách hàng là tổ chức, tầm quan trọng của việc phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị hình ảnh của doanh nghiệp trên đoạn thị trường đó, đồng thời hình thành kỹ năng tính giá sản phẩm theo các phương pháp khác nhau, thiết kế nhãn hiệu sản phẩm, xây dựng kênh phân phối và xây chương trình quảng cáo cho doanh nghiệp.

  pdf81p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình "Marketing thương mại quốc tế" nhằm luận giải rõ nét và hệ thống những định hướng chủ. yếu của marketing thương mại quốc tế ở các doanh nghiệp nước ta trong giai đoạn hiện nay và những năm triển vọng. Giáo trình có kết cấu gồm 18 chương và được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: quản lý marketing sản phẩm trong thương mại quốc tế; quản lý marketing định giá trong thương mại quốc tế; quản trị marketing phân phối trong thương mại quốc tế;...

  pdf395p ryomaechizen 01-07-2022 14 4   Download

 • Giáo trình "Quản trị chuỗi cung ứng" được biên soạn nhằm giảng dạy cho cả đối tượng đại học và sau đại học, với các ngành quản trị kinh doanh, quản trị marketing, kinh doanh thương mại và kế toán. Giáo trình được kết cấu thành hệ thống 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mua và quản lý nguồn cung; phân phối và thu hồi trong chuỗi cung ứng; quản lý thông tin chuỗi cung ứng; cộng tác chuỗi cung ứng; đánh giá, đo lường và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng;...

  pdf333p ryomaechizen 01-07-2022 11 5   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing cung cấp cho học viên những kiến thức về hệ thống thông tin Marketing (MIS); các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin Marketing; lập kế hoạch nghiên cứu Marketing; xử lý và phân tích thông tin Marketing đã thu thập;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt19p yenkhi 24-05-2022 17 3   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 3: Quản trị thông tin & Nghiên cứu marketing (Đại học Kinh tế Quốc dân) có nội dung trình bày về hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing; hệ thống hỗ trợ ra quyết định marketing; quá trình nghiên cứu marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf7p linyanjun_2408 23-04-2022 16 2   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng có nội dung trình bày về phân tích cơ hội thị trường; hệ thống thông tin & nghiên cứu marketing; phân tích môi trường marketing; phân tích thị trường khách hàng và hành vi khách hàng; phân tích đối thủ cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf127p hanthienngao 15-04-2022 14 2   Download

 • Giáo trình Marketing 2 (Nghề Khai thác vận tải đường bộ - Trình độ Trung cấp) bao gồm: Chương 1 hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing, chương 2 nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường, chương 3 chiến lược sản phẩm, chương 4 thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm, chương 5 chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

  pdf28p cucngoainhan8 14-03-2022 16 1   Download

 • Giáo trình Marketing cung cấp những kiến thức, nguyên lý marketing căn bản, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của sinh viên, các tổ chức kinh tế và các tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực marketing. Giáo trình được biên soạn với 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf98p cucngoainhan8 14-03-2022 24 0   Download

 • Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: Phần 1 giới thiệu tổng quan hệ thống thông tin, đề cập đến các khái niệm về thông tin, hệ thống thông tin; Vai trò, sự cần thiết của hệ thống thông tin trong hoạt động các doanh nghiệp thời kỳ cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf65p chenlinong_0310 23-02-2022 13 3   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet trang bị cho sinh viên ngành Marketing các kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet bao gồm: các khái niệm, thuật ngữ cơ bản liên quan đến máy tính, mạng máy tính, các giao thức mạng, các hệ điều hành, các công cụ truy nhập mạng và Internet….cách thức sử dụng các công cụ trên Internet để áp dụng vào thực tiễn giúp sinh viên nhận biết các thành phần cơ bản của hệ thống mạng máy tính và Internet và trang bị cho sinh viên các kỹ năng thiết lập, sử dụng các công cụ Internet: Email, website, blog...

  pdf62p chenlinong_0310 23-02-2022 17 2   Download

 • Giáo trình Marketing cung cấp những kiến thức, nguyên lý marketing căn bản, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của sinh viên, các tổ chức kinh tế và các tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực marketing. Giáo trình được biên soạn với 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf36p cucngoainhan6 07-02-2022 14 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu đồ án là Tìm hiểu, nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động truyền thông cổ động và quan hệ công chúng; tìm hiểu và phân tích thực trạng thực hiện chương trình truyền thông trong hoạt động tuyển sinh của nhà trường giai đoạn 2016 – 2018; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động PR và xây dựng một số chương trình truyền thông (PR) phù hợp cho hoạt động tuyển sinh tại Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt Hàn.

  pdf24p tomjerry008 11-12-2021 20 2   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu mô tả chất lượng dịch vụ, truyền hình internet của công ty FPT chi nhánh Quảng Nam (mục tiêu mô tả), khảo sát ý kiến đánh giá của khách hàng về sự hài lòng đối với chât lượng dịch vụ của FPT chi nhánh Quảng Nam (mục tiêu khảo sát), đồng thời thấy được được mối quan hệ giữa chúng để từ đó đề xuất hướng giải quyết phù hợp (mục tiêu thực nghiệm).

  pdf28p tomjerry008 11-12-2021 33 0   Download

 • Giáo trình Quản trị Marketing (Tái bản lần thứ 2): Phần 1 cung cấp cho học viên những kiến thức về bản chất của marketing và quản trị marketing, phát triển các kế hoạch và chiến lược marketing, quản trị hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, phân tích môi trường marketing, các khánh hàng của doanh nghiệp, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt, phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu,...

  pdf253p hanthienngao 14-12-2021 96 22   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích thực trạng hoạt động marketing và các nguồn lực của công ty để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing của công ty; Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện hoạt động marketing cho công ty.

  pdf95p canhvatxanhbaola 08-12-2021 30 7   Download

 • Cuốn sách “Quản trị marketing” cung cấp cho người học và các bạn đọc những kiến thức cô đọng, xúc tích và đầy đủ về hoạt động quản trị marketing trong doanh nghiệp.

  pdf302p cucngoainhan4 26-11-2021 37 7   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống lý luận, thực tiễn, làm rõ các vấn đề liên quan đến NLCT, phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh tại trung tâm Anh ngữ - Tin học HUEITC, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả năng lực cạnh tranh tại trung tâm.

  pdf95p tomjerry010 22-11-2021 32 3   Download

 • Tập bài giảng Marketing căn bản gồm có 7 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1: khái quát chung về marketing; chương 2: hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; chương 3: lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường; chương 4: các quyết định về sản phẩm; chương 5: các quyết định về giá; chương 6: các quyết định về phân phối; chương 7: chiến lược xúc tiến hỗn hợp.

  pdf209p cucngoainhan3 19-11-2021 30 12   Download

 • Mục tiêu của đề tài là vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm vào thực tiễn để thiết lập hệ thống thông tin marketing tương đối hoàn chỉnh về thị trường nước ép trái cây và những giải pháp xây dựng thương hiệu của Công ty Rau quả Tiền Giang mang tính chiến lược và tác nghiệp, từ đó giúp công ty xây dựng thương hiệu đạt hiệu quả.

  pdf83p closefriend06 01-11-2021 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống thông tin Marketing
p_strCode=hethongthongtinmarketing

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2