intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn lực sản xuất

Xem 1-20 trên 1515 kết quả Nguồn lực sản xuất
 • Một trong những phương pháp hiệu quả nhất làm giảm chi phí trong sản xuất là việc xây dựng và tối ưu hóa hoạch định sản xuất sản phẩm. Việc đó cho phép doanh nghiệp giảm mức độ nhàn rỗi của thiết bị và chuyên gia có tay nghề chuyên môn cao, giảm thời gian thực hiện đơn hàng, không phá vỡ kế hoạch bán hàng vì lý do quá tải nguồn lực sản xuất, tối ưu hóa việc lưu chuyển nguyên vật liệu và hàng tồn kho, làm cho quá trình sản xuất trở nên rõ ràng và dễ điều khiển.

  doc6p zewujun 13-05-2020 39 8   Download

 • Nội dung của luận án bao gồm 4 chương với các nội dung tổng quan tình hình nghiên cứu; cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo nguồn nhân lực sản xuất tại các doanh nghiệp; thực trạng đào tạo nguồn nhân lực sản xuất tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam; giải pháp phát triển hoạt động đào tạo nguồn nhân lực sản xuất tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam.

  pdf207p mmlemmlem_124 22-12-2020 13 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm thu thập các thông tin và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực sản xuất tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam. Đưa ra các đánh giá chung cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực sản xuất tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam.

  pdf27p mmlemmlem_124 22-12-2020 10 0   Download

 • Vai trò mới của quản lý sản xuất là tạo ra một thế mạnh cạnh tranh bền vững. Vấn đề là nó được tạo ra bằng cách nào? Điểm lại vai trò truyền thống của sản xuất sẽ là cách tốt nhất để có thể mô tả điều cần thay đổi và nguyên nhân của những thay đổi về môi trường. Không chỉ đơn thuần là quản lý sản xuất cần thích nghi với những thay đổi về môi trường. Những định nghĩa mà dựa vào đó môn học được hình thành cũng cần được xem xét lại, hơn nữa......

  doc31p songngoc 12-03-2009 399 114   Download

 • Lao động là một trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và có ý nghĩa quyết định trong mọi hoạt động của doanh nghiệp với việc sáng tạo và sử dụng các yếu tố khác của quá trình sản xuất. Lao động có vai trò quyết định đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động, khai thác tối đa tiềm năng lao động của mỗi người là một yêu cầu...

  doc87p nhaquantritaiba 15-06-2011 273 105   Download

 • Hiệu quả sản xuất kinh doanh là phạm trù phản ánh mặt chất lượng của các hoạt động kinh doanh, phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực sản xuất ( lao dộng máy móc, thiết bị, nguyên liệu, tiền vốn… ) trong các quá trình tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf64p tengteng9 08-12-2011 194 57   Download

 • Kỳ Sơn là một huyện miền núi của tỉnh Hoà Bình, đất đai rộng, có thế mạnh về tiềm năng kinh tế rừng và cây công nghiệp, là huyện bao bọc thị xã Hoà Bình và gần thủ đô Hà Nội nên có nhiều thuận lợi cho sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông thôn Kỳ Sơn còn chậm, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao. Vấn đề cấp bách đặt ra tr-ớc mắt là phải thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp nhằm xoá đói giảm nghèo trong nông thôn, khắc phục từng b-ớc...

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 142 46   Download

 • Hệ thống trồng trọt hợp lý là tổng thể các biện pháp kinh tế, tổ chức và kỹ thuật tiến bộ để sử dụng đầy đủ, hợp lý và có hiệu quả nguồn lực sản xuất nhằm tạo ra nhiều sản phẩm trên đơn vị diện tích, với chi phí ít nhất trên đơn vị sản phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao độ phì của đất. Hạn chế tính thời vụ trong sản xuất, tạo điều kiện để sử dụng đầy đủ, có hiệu quả các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp....

  ppt63p delly12 24-10-2011 135 26   Download

 • Có thể khẳng định lao động có vai trò động lực quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế. Lao động có vai trò đặc biệt hơn các yếu tố khác vì lao động có vai trò 2 mặt. Thứ nhất là một nguồn lực sản xuất chính không thể thiếu trong các hoạt động kinh tế. Với vai trò này lao động luôn được xem xét ở cả 2 khía cạnh, đó là chi phí và lợi ích. Lao động là yếu tố đầu vào, nó có ảnh hưởng tới chi phí tương tự như...

  doc24p lqtien 22-08-2011 95 25   Download

 • Tuyển tập báo cáo nghiên cứu khoa học của trường đại học nông nghiệp 1 đề tài: quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp và sử dụng các nguồn lực sản xuất của huyện Kỳ Sơn tỉnh hoà bình...

  pdf6p thulanh2 07-09-2011 88 15   Download

 • Luận án được thực hiện với mục đích phân tích, đánh giá khía cạnh bình đẳng giới trong tiếp cận đất với tư cách là một yếu tố nguồn lực sản xuất trực tiếp.

  pdf220p change02 06-05-2016 73 11   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quốc tế - Chương 8 trình bày về di chuyển các nguồn lực quốc tế. Các vấn đề cần nghiên cứu của chương gồm: Các nguồn lực sản xuất quốc tế gồm những yếu tố nào? Tại sao có sự di chuyển các nguồn lực sản xuất giữa các quốc gia? Tác động của việc di chuyển các nguồn lực sản xuất quốc tế đối với nền kinh tế thế giới và các nước? Chủ thể nào thực hiện việc di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất quốc tế? Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p youcanletgo_03 14-01-2016 72 9   Download

 • Luận án được thực hiện với mục đích phân tích, đánh giá khía cạnh bình đẳng giới trong tiếp cận đất với tư cách là một yếu tố nguồn lực sản xuất trực tiếp.

  pdf12p change06 14-06-2016 50 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô do GV. Lâm Sinh Thư biên soạn, trong chương 1 trình bày khái quát về kinh tế học như các khái niệm về nguồn lực sản xuất, khan hiếm, nhu cầu, sự lựa chọn,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt6p dangthingocthuy96 12-01-2017 63 4   Download

 • Luận văn nhằm tìm hiểu tầm quan trọng của nguồn vốn đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Trên cơ sở đó định hình được các giải pháp hỗ trợ khả năng tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho DNNVV ở Bình Định. Từ đó, nâng cao năng lực phát triển cho các DNNVV và thích ứng với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf26p hpnguyen1 22-01-2018 25 4   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 5 - Nguồn lực sản xuất thiên phú và học thuyết H-O sau đây để nắm bắt những kiến thức về các giả thiết của học thuyết H-O; yếu tố thâm dụng, yếu tố dư thừa và hình dạng của đường giới hạn sản xuất; nguồn lực sản xuất thiên phú và học thuyết H-O; cân bằng hóa giá yếu tố và phân phối thu nhập; kiểm định mô hình H-O.

   

  ppt16p thuytrang_9 04-09-2015 39 3   Download

 • Bài giảng "Thương mại quốc tế - Chương 5: Nguồn lực sản xuất thiên phú và Học thuyết H-O" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giả thiết của học thuyết H-O, yếu tố thâm dụng, yếu tố dư thừa và hình dạng của đường giới hạn sản xuất, nguồn lực sản xuất thiên phú và học thuyết H-O,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt16p thangnamvoiva25 18-10-2016 59 3   Download

 • Chương 5 trình bày về "Nguồn lực sản xuất thiên phú và Học thuyết H-O ". Mục tiêu của chương này là giúp sinh viên giải thích được lợi thế so sánh dựa thế nào vào khác biệt về nguồn lực thiên phú giữa các quốc gia. Hiểu thương mại quốc tế ảnh hưởng thế nào đến giá so sánh của yếu tố sản xuất, và giải thích tại sao thương mại quốc tế có thể là lý do nhỏ của tình trạng bất bình đẳng về mức lương giữa lao động phổ thông và lao động có chuyên môn.

  ppt16p nganga_04 27-09-2015 35 2   Download

 • Nguồn lực sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn sẽ suy giảm mạnh và đến lúc tới hạn, đặc biệt là, nguồn lực đất đai (diện tích giảm và chất lượng đất kém) cộng với nguồn nước cung cấp cho nông nghiệp không ổn định do hiện tượng biến đổi khí hậu.

  pdf11p thicrom300610 03-04-2018 50 1   Download

 • Chương 4 - Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Các nguồn lực sản xuất quốc tế gồm những yếu tố nào? Tại sao có sự di chuyển các nguồn lực sản xuất giữa các quốc gia? Tác động của việc di chuyển các nguồn lực sản xuất quốc tế đối với nền KTTG và các nước? Chủ thể nào thực hiện việc di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất quốc tế? Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf35p tradaviahe17 17-03-2021 23 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1193 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn lực sản xuất
p_strCode=nguonlucsanxuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2