intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp lập trình Windows

Xem 1-20 trên 720 kết quả Phương pháp lập trình Windows
 • Bài giảng Lập trình Windows: Chương 0 Giới thiệu chung về môn học trình bày đề cương môn học; cách thức đánh giá môn học; phương pháp dạy học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tomjerry010 14-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 Windows Socket, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến trúc; Đặc tính; Lập trình WinSock; Các phương pháp vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p hoathachthao090 10-02-2022 13 1   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao giúp cho người học trang bị được kiến thức về lập trình trên môi trường ứng dụng. Trình bày được quy trình xây dựng một chương trình C# đơn giản. Xác định được các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C#. Trình bày được cú pháp câu lệnh trong lập trình C#. Phát biểu được sự hoạt động của câu lệnh chương trình con. Khái quát hóa được trong phương pháp lập trình hướng đối tượng. Phân biệt được các điều khiển trong lập trình window form.

  pdf119p solua999 05-05-2021 41 5   Download

 • Giáo trình nhằm giúp người học có kiến thức và kỹ năng lập trình cơ sở trên môi trường Windows. Nội dung giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng chính sau: Cài đặt và sử dụng được với môi trường VB.NET trên bộ Visual Studio.Net 2010 trở lên; khai báo được lớp đối tượng, các thành phần của lớp đối tượng và sử dụng được lớp đối tượng trên ngôn ngữ VB.Net; cài đặt và xây dựng được chương trình theo phương pháp hướng đối tượng trên một ngôn ngữ lập trình VB.NET;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf117p tradaviahe18 01-04-2021 57 8   Download

 • Đề cương chi tiết học phần Lập trình trên Windows (Windows Programming) thông tin đến các bạn về thời gian giảng dạy, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm tổng quát quát chương trình môn học và có phương pháp học tập hiệu quả hơn.

  pdf8p hoangcanhminh_111191 23-12-2020 36 2   Download

 • Chương 3 - Windows Socket. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kiến thức của Windows Socket (WinSock), đặc tính của Windows Socket, lập trình WinSock, các phương pháp vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf90p tieu_vu16 03-01-2019 29 2   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows - Chương 1: Tổng quan lập trình Windows cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản lề lập trình Windows, phương pháp lập trình Windows, lập trình C trên Windows, một số lệnh API đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p bautroibinhyen12 07-01-2017 128 7   Download

 • Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 3: Lập trình C++ trên Windows" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp OOP và trên Windows, xây dựng lớp ứng dụng, xây dựng lớp cửa sổ, xử lý thông điệp trên cửa sổ, một số thông điệp cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p bautroibinhyen12 07-01-2017 62 6   Download

 • Tài liệu Các giải pháp trong lập trình C# có cấu trúc gồm 17 chương trình bày các nội dung: Phát triển ứng dụng, thao tác dữ liệu, miền ứng dụng, cơ chế phản chiếu và siêu dữ liệu, tiểu trình, tiến trình, và sự đồng bộ, Windows Form, đồ họa, đa phương tiện và in ấn, cơ sở dữ liệu, lập trình mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf706p nguyenthuancn2 15-06-2016 118 17   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows: Bài 1 - Trần Ngọc Bảo cung cấp cho sinh viên kiến thức về phương pháp lập trình trên môi trường Windows, cơ chế quản lý chương trình và xử lý thông điệp trên MS Windows, lập trình giao diện đồ họa - người dùng (GUI), cơ chế giao tiếp thiết bị đồ họa (GDI), và cơ chế quản lý bộ nhớ, tập tin.

  pdf77p anhgau456 24-11-2015 91 4   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng - Chương 3: Windows Socket" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc Windows Socket, đặc tính Windows Socket, lập trình WinSock, các phương pháp vào ra. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf90p nhansinhaoanh_03 21-10-2015 125 14   Download

 • Bài này giới thiệu phương pháp xây dựng và sử dụng Thực đơn và Thanh công cụ bằng ngôn ngữ XAML trong ứng dụng WPF từ những ví dụ đơn giản là các mục menu (Menu Item) thông thường (không có biểu tượng và trạng thái) đến những ví Menu Item với biểu tượng hình ảnh (Icon) và các trạng thái (Checked và UnChecked).

  pdf25p vantung_dong 07-11-2014 101 20   Download

 • Cuốn sách Các giải pháp lập trình C# được chia thành 17 chương, mỗi chương tập trung vào một chủ đề cụ thể trong quá trình tạo các giải pháp C# với các nội dung chính: phát triển ứng dụng, thao tác dữ liệu, miền ứng dụng, cơ chế phản chiếu và siêu ứng dụng, tiến trình và sự đồng bộ, XML, windows form, ASP.Net, đồ họa, đa phương tiện và in ấn, cơ sở dữ liệu, lập trình mạng,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên CNTT.

  pdf706p 2111002778 22-04-2014 220 61   Download

 • Chương 8 Lập trình đa luồng nhằm giới thiệu lập trình đa luồng, khai thác tính đa nhiệm, một chương trình có thể lập trình thực hiện nhiều phần việc đồng thời. Gọi là lập trình đa luồng (thread), có thể gọi đa tuyến. Luồng là quá trình thực hiện một đơn vị chương trình, độc lập với thực hiện các đơn vị khác trong chương trình đó. Mỗi luồng thường gắn với thực hiện một hàm nào đó trong chương trình, ta gọi hàm này là hàm luồng.

  pdf9p top_12 21-04-2014 187 33   Download

 • Trong chương 2 Lập trình với cửa sổ bằng API của bài giảng Lập trình Windows trình bày cách tổ chức quản lý cửa sổ, đăng ký và hiện cửa sổ, vòng lặp và hàm cửa sổ, một số thông điệp cơ bản. Một số hàm API.

  pdf10p top_12 21-04-2014 121 12   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows Chương 3 Lập trình C++ trên Windows trình bày phương pháp OOP và trên Windows, xây dựng lớp ứng dựng lớp cửa sổ, xử lý thông điệp trên cửa sổ thông điệp cơ bản và một số thông điệp cơ bản.

  pdf16p top_12 21-04-2014 77 6   Download

 • Nội dung của chương 9 Lập trình thư viện động trong bài giảng Lập trình Windows nhằm giới thiệu thư viện động - DLL. Thư viện là một tập các đại lượng, các hàm cung cấp cho việc thực hiện các công việc cho các chương trình ứng dụng. Thư viện tĩnh (static library) được lập trình, dịch và liên kết với chương trình sử dụng nó. Dẫn đến các chương trình rất lớn khi lưu trữ, chiếm tài nguyên nhiều khi chạy,...

  pdf9p top_12 21-04-2014 76 6   Download

 • Nội dung của chương 7 Kiến trúc Document/View nằm trong bài giảng Lập trình Windows nhằm giới thiệu document/view, một ứng dụng theo kiến trúc document/view. Các đặc điểm của kiến trúc tài liệu/quan sát, tính độc lập dữ liệu, tài liệu của chương trình.

  pdf13p top_12 21-04-2014 80 5   Download

 • Nội dung chính của bài giảng Lập trình Windows Chương 6 Lập trình File và Print trình bày về cơ chế đọc/ghi tệp, các lớp gồm CFile, các cơ chế in tài liệu, các hàm in tài liệu.

  pdf7p top_12 21-04-2014 62 4   Download

 • Nội dung chính của chương 4 Xử lý đồ họa & văn bản của bài giảng lập trình Windows trình bày về cơ chế đồ họa trên Windows – Device Context, lớp CDC và một số lệnh đơn giản, các đối tượng khác: CPen, CBrush, CRgn,…thông điệp WM_PAINT và cửa sổ ảo, xử lý văn bản.

  pdf13p top_12 21-04-2014 78 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1131 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp lập trình Windows
p_strCode=phuongphaplaptrinhwindows

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2