intTypePromotion=1

ÔN THI VỚI LẬP TRÌNH WINDOWS

Chia sẻ: Lê Quảng Vàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
52
lượt xem
4
download

ÔN THI VỚI LẬP TRÌNH WINDOWS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viết chương trình mô phỏng chức năng của một số thiết bị như: Điện thoại, Radio, CD Player,…sử dụng các control chuẩn EditText, StaticText Button ComboBox, ListBox Radio Button, CheckBox Image Frame…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÔN THI VỚI LẬP TRÌNH WINDOWS

 1. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Nội dung thi thực hành • Loại 1: Mô phỏng điện thoại, máy tính… • Loại 2: Xử lý tập tin • Loại 3: Lập trình CSDL và Crystal Report Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com
 2. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Nội dung thi thực hành • Loại 1: Mô phỏng điện thoại, máy tính… • Loại 2: Xử lý tập tin • Loại 3: Lập trình CSDL và Crystal Report Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com
 3. BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS Loại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính… Viết chương trình mô phỏng chức năng của NỘI DUNG ÔN TẬP THI THỰC HÀNH một số thiết bị như: Điện thoại, Radio, CD Player,…sử dụng các control chuẩn EditText, StaticText Button ComboBox, ListBox Radio Button, CheckBox Image Frame… TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA TO ÁN --TIN TOÁN TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHẠM ” (3) TP.HCM ” (3)
 4. BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS Loại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính… Viết chương trình mô phỏng chức năng của NỘI DUNG ÔN TẬP THI THỰC HÀNH Điện thoại TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA TO ÁN --TIN TOÁN TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHẠM ” (4) TP.HCM ” (4)
 5. Loại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính… Viết chương trình mô phỏng chức năng của BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS NỘI DUNG ÔN TẬP THI THỰC HÀNH Điện thoại TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA TO ÁN --TIN TOÁN TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHẠM ” (5) TP.HCM ” (5)
 6. BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS Loại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính… Viết chương trình mô phỏng chức năng của NỘI DUNG ÔN TẬP THI THỰC HÀNH máy tính bỏ túi TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA TO ÁN --TIN TOÁN TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHẠM ” (6) TP.HCM ” (6)
 7. BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS Loại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính… Viết chương trình mô phỏng chức năng của NỘI DUNG ÔN TẬP THI THỰC HÀNH Máy Radio TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA TO ÁN --TIN TOÁN TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHẠM ” (7) TP.HCM ” (7)
 8. BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS Loại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính… Viết chương trình mô phỏng chức năng của NỘI DUNG ÔN TẬP THI THỰC HÀNH nhắn tin SMS TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA TO ÁN --TIN TOÁN TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHẠM ” (8) TP.HCM ” (8)
 9. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Nội dung thi thực hành • Loại 1: Mô phỏng điện thoại, máy tính… • Loại 2: Xử lý tập tin • Loại 3: Lập trình CSDL và Crystal Report Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com
 10. Loại 2 - xử lý tập tin Viết chương trình nhập/xuất thông tin sinh BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS NỘI DUNG ÔN TẬP THI THỰC HÀNH viên, học sinh, giáo viên,…từ tập tin TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA TO ÁN --TIN TOÁN TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHẠM ” (10) TP.HCM ” (10)
 11. Loại 2 - xử lý tập tin Viết chương trình nhập/xuất thông tin sinh BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS NỘI DUNG ÔN TẬP THI THỰC HÀNH viên, học sinh, giáo viên,…từ tập tin TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA TO ÁN --TIN TOÁN TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHẠM ” (11) TP.HCM ” (11)
 12. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Nội dung thi thực hành • Loại 1: Mô phỏng điện thoại, máy tính… • Loại 2: Xử lý tập tin • Loại 3: Lập trình CSDL và Crystal Report Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com
 13. Loại 3 - Lập trình CSDL Viết chương trình nhập/xuất thông tin sinh BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS NỘI DUNG ÔN TẬP THI THỰC HÀNH viên, học sinh, giáo viên,…từ CSDL TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA TO ÁN --TIN TOÁN TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHẠM ” (13) TP.HCM ” (13)
 14. Loại 3 - Lập trình CSDL Thiết kế Report với Crystal Report và liên kết BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS NỘI DUNG ÔN TẬP THI THỰC HÀNH report với chương trình TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA TO ÁN --TIN TOÁN TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHẠM ” (14) TP.HCM ” (14)
 15. BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS NỘI DUNG ÔN TẬP THI THỰC HÀNH TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA TO ÁN --TIN TOÁN TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHẠM ” (15) TP.HCM ” (15)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2