intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ra quyết định

Xem 1-20 trên 11199 kết quả Ra quyết định
 • Bài viết "Báo cáo chi phí phục vụ quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất" đưa ra các giải pháp hoàn thiện là giải pháp các doanh nghiệp nên báo cáo chi phí theo khách hàng và báo cáo chi phí theo chi nhánh. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo chi phí của các doanh nghiệp, bao gồm mẫu và hướng dẫn cách lập các báo cáo chi phí nhằm đánh giá kết quả hoạt động của các bộ phận và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình “Phân tích kỹ thuật" được Bộ môn Đầu tư tài chính, Học viện Tài chính tổ chức biên soạn nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập một cách hệ thống của giáo viên và sinh viên về sử dụng các công cụ, mô hình, dữ liệu để phân tích, xác định phương hướng và ra quyết định đầu tư trên thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf108p khanhchi2590 10-06-2024 5 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kế toán quản trị doanh nghiệp" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh; kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn; kế toán quản trị cho việc đánh giá trách nhiệm quản lý; kế toán quản trị chiến lược chi phí; kế toán quản trị chiến lược: kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động và ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf333p khanhchi2590 10-06-2024 9 2   Download

 • Bài viết phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong phân tích tài chính thông qua việc hợp lý hóa các quy trình, cải thiện độ chính xác và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu sâu sắc hơn.

  pdf4p viamancio 04-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp bằng biện pháp khấu trừ tiền từ tài khoản" phân tích một số hạn chế của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng biện pháp cưỡng chế này, đồng thời đưa ra các kiến nghị hoàn thiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 5 1   Download

 • Cuốn sách "Triết học - những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy" do tác giả Đức Doãn Đoàn và Đăng Sinh Trần biên soạn tập hợp những bài viết đã được công bố. Mỗi bài viết là một công trình khoa học ở một mức độ nhất định với những tìm tòi mới, những phát hiện riêng. Bên cạnh những nội dung cơ bản vốn đã quen thuộc với giới nghiên cứu triết học, như: Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Chủ nghĩa duy vật lịch sử, những đóng góp của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin đối với sự phát triển triết học v.v..., rất nhiều những vấn đề mới đã được các tác giả đặt ra và giải quyết.

  pdf123p zizaybay1102 03-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị học (Ngành: Quản trị khách sạn - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các hoạt động quản trị chủ yếu; bản chất của môi trường kinh doanh; các yếu tố của lập kế hoạch, ra quyết định, động viên, khuyến khích, lãnh đạo, thông tin và mô tả được bản chất, tầm quan trọng của các yếu tố đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p gaupanda035 03-06-2024 2 0   Download

 • Luật Kế toán năm 2015 và các văn bản hướng dẫn đã tạo cơ sở pháp lý khá toàn diện về lĩnh vực kế toán để thực hiện vai trò là công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu và chức năng tạo lập hệ thống thông tin về kinh tế, tài chính phục vụ cho việc quản lý, điều hành và đưa ra quyết định kinh tế của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức khác trong nền kinh tế. Bài viết này phân tích các nội dung cần nghiên cứu sửa đổi và đề xuất hoàn thiện Luật Kế toán năm 2015.

  pdf3p viamancio 04-06-2024 13 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của tóm tắt luận án "Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua sản phẩm thân thiện với môi trường của khách hàng - Nghiên cứu trường hợp xe ô tô điện tại Việt Nam" là xác định các yếu tố có ảnh hưởng tới quyết định mua của khách hàng đối với một sản phẩm thân thiện với môi trường cụ thể là ô tô điện. Qua đó, rút ra các hàm ý quản trị dành cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh ô tô điện trong nước, đồng thời cung cấp hàm ý chính sách cho Chính phủ nhằm thúc đẩy quyết định mua ô tô điện của khách hàng tại thị trường Việt Nam.

  doc31p gaupanda031 03-06-2024 2 2   Download

 • Tài liệu "Khi bạn tắc đường thì tôi đang chơi golf (Bí quyết thành công trong kinh doanh theo mạng)" không bàn về những khía cạnh lý thuyết của lĩnh vực kinh doanh theo mạng, mà hơn hết, đó là cẩm nang hướng dẫn cụ thể về cách thức đưa bạn tiến lên vị trí cao nhất. Phần 1 sẽ trình bày các chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công như: Sẵn sàng tiếp thu cái mới; Sẵn sàng lắng nghe tư vấn; Hãy là người mơ mộng; Hãy là người đặt ra các mục tiêu; Hãy làm chủ; Hãy kiên định; Hãy là một sinh viên xuất sắc nhất; Hãy làm việc chăm chỉ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf133p vibloomberg 29-05-2024 2 2   Download

 • Mẫu Quyết định về việc thu hồi Văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng này được sử dụng để ra quyết định thu hồi Văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc1p khanhchi0905 21-05-2024 3 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Phân tích kinh tế-xã hội" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phân tích các nhân tổ anh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế; ảnh hưởng của thu nhập và tiêu dùng tới tăng trưởng và phát triển; so sánh và đánh giá trình độ phát triển; phân tích ra quyết định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p khanhchi2560 25-05-2024 6 5   Download

 • Giáo trình "Quản trị học" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị tổ chức; Sự phát triển của các tư tưởng quản trị; Môi trường quản trị; Ra quyết định quản trị; Chức năng hoạch định. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf222p khanhchi2560 25-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Hành vi tổ chức" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về hành vi tổ chức; cơ sở hành vi cá nhân; ra quyết định cá nhân; cơ sở của hành vi nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p khanhchi2560 17-05-2024 2 0   Download

 • Khai thác sử dụng không gian biển hướng đến mục tiêu phát triển Côn Đảo bền vững. Nghiên cứu này ứng dụng trọng số AHP kết hợp với kỹ thuật tích hợp ra quyết định TOPSIS xếp hạng thứ tự các phương án đánh giá hỗ trợ lựa chọn phương án phù hợp nhất.

  pdf15p vijaychest 16-05-2024 0 0   Download

 • Mẫu Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính này được sử dụng để ra quyết định giao quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính cho cấp phó quy định tại khoản 2 Điều 123 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 4 2   Download

 • Mẫu Quyết định định chính quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định đính chính các quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc3p khanhchi0905 21-05-2024 3 2   Download

 • Mẫu Quyết định hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định hủy bỏ toàn bộ nội dung các quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 3 2   Download

 • Mẫu Quyết định trưng cầu giám định này được sử dụng để ra quyết định trưng cầu giám định quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 3 2   Download

 • Mẫu Quyết định chuyển giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã quá thời hạn tạm giữ/hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định chuyển giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong trường hợp hết thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mà người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng quy định tại khoản 4b Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
207 tài liệu
1443 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2