intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư bản hiện đại

Xem 1-20 trên 7762 kết quả Tư bản hiện đại
 • Tài liệu Chủ nghĩa tư bản hiện đại: Tập 1 - Khoa học công nghệ và phát triển kinh tế gồm có 3 chương trình bày về cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và sự phát triển của lực lượng sản xuất; sự thay đổi cơ cấu kinh tế của chủ nghĩa tư bản hiện đại; phát triển kinh tế chu kì tái sản xuất trong chủ nghĩa tư bản hiện đại.

  pdf204p huybinh_89 22-06-2016 191 67   Download

 • Tài liệu Chủ nghĩa tư bản hiện đại: Tập 2 - Những thay đổi trong tổ chức quản lý kinh tế cung cấp cho các bạn những kiến thức về điều chỉnh kinh tế của nhà nước tư bản hiện đại, tư bản tài chính trong chủ nghĩa tư bản hiện đại và một số nội dung khác.

  pdf287p huybinh_89 22-06-2016 145 59   Download

 • Chủ nghĩa tư bản từ khi ra đời đến nay đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Việc nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay là một nhu cầu cấp thiết để từ đó đề ra những chính sách đúng đắn cho công cuộc đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Để hiểu rõ hơn về chủ nghĩa tư bản hiện đại mời các bạn tham khảo tài liệu Chủ nghĩa tư bản hiện đại: Tập 3 - Sự phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế sau đây.

  pdf158p huybinh_89 22-06-2016 145 55   Download

 • Tài liệu Chủ nghĩa tư bản hiện đại giới thiệu về chủ nghĩa tư bản hiện đại, các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của gía trị thặng dư, Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, Lưu thông của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội,...

  doc5p marssuoh 29-05-2014 218 37   Download

 • Đề tài: Thế nào là tích tụ và tập trung tư bản? Phân biệt tích tụ và  tập trung tư bản? Vai trò của tập trung tư bản trong chủ nghĩa tư 

  ppt18p batman_1 09-01-2013 833 80   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế chính trị Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa (hệ cao cấp lý luận chính trị)", phần 2 trình bày các nội dung: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư, chủ nghĩa tư bản hiện đại, chủ nghĩa tư bản ngày nay và xu hướng vận động của nó. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf175p doinhugiobay_02 12-11-2015 193 59   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu chủ nghĩa tư bản độc quyền; chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; chủ nghĩa tư bản hiện đại; vai trò của chủ nghĩa tư bản được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương VI: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước (12tr)".

  pdf12p hera_01 20-04-2016 196 30   Download

 • Nội dung nghiên cứu trong bài giảng Học thuyết của Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản hiện đại nhằm nêu học thuyết của Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền. Những biểu hiện mới trong năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Những điều chỉnh mới về kinh tế của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

  pdf19p red_12 19-05-2014 140 23   Download

 • Chủ nghĩa tư bản (CNTB) thế kỷ XIX trong thời của C.Mác và chủ nghĩa tư bản hiện nay có những điểm khác biệt trên lĩnh vực kinh tế và chính trị - xã hội. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf4p duaheocuctan 30-03-2018 66 7   Download

 • Phần 2 Tài liệu Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại trình bày nội dung phần điều khiển thích nghi. Mời bạn tham khảo nội dung hai phần Tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf104p talata_4 01-12-2014 218 86   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Martin Heidegger và hệ tư tưởng hiện đại, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nương tử quân, Diane, Ariane, Soeren Kierkegaard và cơ sở chủ nghĩa hiện sinh, Frederic Nietzche, Albert Camus nhìn Nietzche, đổi bầu gió Shakespeare với Romeo and Juliet, Jean Paul Sartre và vấn đề tự do,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf433p tramnamcodon_09 12-05-2016 91 30   Download

 • Trong quá trình phát triển đó ta đã thấy rằng sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế là một tất yếu khách quan, vai trò của nhà nước ngày càng trở nên quan trọng. Bởi vì, xã hội mới mà chúng ta muốn xây dựng trong chủ nghĩa tư bản là một nhà nước tư sản hiện đại – phải tính đến một cách đầy đủ những đặc điểm mới về số lượng và chất lượng của sự phát triển xã hội hoặc nói rộng hơn của nền văn minh tri thức...

  pdf37p tengteng11 13-12-2011 118 27   Download

 • Dưới đây là bài giảng Chuyên đề 6: Pháp luật tư sản do ThS. Phạm Thị Phương Thảo biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về pháp luật tư sản thời kỳ tự do cạnh tranh; pháp luật tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản lũng đoạn và chủ nghĩa tư bản hiện đại.

  ppt32p cocacola_07 10-11-2015 121 14   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'kinh tế tư bản hiện đại tại việt nam và tín dụng cho loại hình này tại các ngân hàng nhà nước', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf66p ttcao9 30-08-2011 41 4   Download

 • "Xã hội học (XHH) tư bản là một hệ thống tổ chức xã hội phức tạp của nhận thức, hệ thống này có nhiệm tụ chứng minh "một cách khoa học" quyền được tồn tại của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Nó theo đuổi mục đích phân hướng tư tưởng của quần chúng, soạn thảo ý thức con người theo hướng có lợi cho giai cấp thống trị. Những thành phần của hệ thống này là các thuyết XHH, các thuyết có các dạng, mức độ và các hướng khác nhau.......

  doc96p orchid 18-03-2009 581 188   Download

 • Dưới sự tác động của sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của kỹ thuật và công nghệ, ngày nay lực lượng sản xuất đã có bước phát triển mạnh mẽ. Lực lượng sản xuất thay đổi cả về tính chất và trình độ kéo theo sự thay đổi về quan hệ sản xuất. Do đó mà trong các nước chủ nghĩa tư bản, bản chất của nó cung mang những đặcđiểm mới. Nhân dân ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa,...

  pdf40p notonline1122 21-02-2013 624 138   Download

 • Chủ nghĩa tư bản với tư cách là một phương thức sản xuất xã hội từ khi ra đời cho đến nay, nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mỗ giai đoạn phát triển nó đều dựa trên nền tảng của giai đoạn trước nó, nó vừa kế thừa của giai đoạn trước, vừa là sự vươn lên hoặc phủ định lại giai đoạn trước. Trong quá trình phát triển đó ta đã thấy rằng sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế là một tất yếu khách quan, vai trò của nhà nước ngày...

  pdf37p truongan 19-11-2009 351 125   Download

 • Chủ nghĩa tư bản được xác lập là một phương thức sản xuất thống trị khi có một nền đại công nghiệp cơ khí. (Từ cuối thế kỷ 18 ở nước Anh bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần I) Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển qua 2 giai đoạn:  Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh (cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19) Trong thời kỳ tự do cạnh tranh nhà tư bản đồng thời vừa là chủ sở hữu vừa là giám đốc điều hành.  Chủ nghĩa tư...

  pdf11p window1234 12-12-2012 529 121   Download

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Chương 6 có nội dung trình bày học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước bao gồm chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, những nét mới trong sự phát triển, của chủ nghĩa tư bản hiện đại, vai trò, giới hạn và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản.

  ppt41p hoa_dai91 25-06-2014 563 89   Download

 • Nền kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa từ sau chiến tranh thế giới thứ II (19511971) có nhiều biến đổi so với trước chiến tranh một trong những nhân tố quan trọng gây nên những biến đổi đó là sự điều chỉnh kinh tế của Nhà nước. Nhờ điều chỉnh kinh tế của Nhà nước chủ nghĩa tư bản đã vượt qua được nguy cơ sụp đổ, góp phần tạo ra mấy thập kỉ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất là sau chiến tranh thế giới thứ II (1951-1970). Vậy nhờ đâu mà Nhà nước...

  pdf12p notonline1122 20-02-2013 139 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tư bản hiện đại
p_strCode=tubanhiendai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2