intTypePromotion=4

Bài giảng Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Chia sẻ: Huyền Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
12
lượt xem
4
download

Bài giảng Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước trình bày nguyên nhân hình thành, những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; phân tích các biểu hiện của chủ nghĩa tư bản ngày nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

 1. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Trình bày được nguyên nhân hình thành, những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Phân tích các biểu hiện của chủ nghĩa tư bản ngày nay CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. Caâu hoûi thuyeát trình: 1. Giải thích xuất khẩu tư bản có phải quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa? Những biểu hiện mới của xuất khẩu tư bản hiện nay. 2. Nghiên cứu tư bản tài chính đã rút ra điều gì trong việc giải quyết vấn đề khủng hoảng tài chính thế giới và Việt Nam hiện nay? 3. Phân tích những biểu hiện của qui luật giá trị và qui luật giá trị thặng dư qua các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. 1 2 NHÖÕNG NEÙT MÔÙI TRONG SÖÏ PHAÙT TRIEÅN 3 CUÛA CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN HIEÄN ÑAÏI. 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. Mayback Toyota Mercedes CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. Tự do cạnh tranh đẻ ra tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất này khi phát triển đến mức độ nhất định, lại dẫn tới độc quyền CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. Tổ chức độc quyền là tổ chức liên minh giữa các nhà tư bản để tập trung vào trong tay phần lớn việc sản xuất và tiêu thụ một số loại hàng hoá nào đó nằm mục đích thu được lợi nhuận độc quyền cao Các nhà doanh nghiệp liên Khi mới bắt đầu quá kết theo chiều ngang: trình độc quyền: Các nhà doanh nghiệp Sau một thời gian liên kết theo chiều dọc CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. Xanh - Coong Cac- Tơ - xooc ten Đi - Ca Rơt xiom Sở hữu tư nhân Sở hữu tư bản tập thể CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. Khi sản xuất trong ngành công nghiệp tích tụ đến trình độ cao, thì các ngân hàng nhỏ không đủ tiềm lực và uy tín phục vụ cho công việc kinh doanh của các xí nghiệp vừa và nhỏ Các tổ chức này phải sáp nhập CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. Cử đại diện tham gia để theo dõi việc sử dung tiền vay NGÂN HÀNG TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN CÔNG NGHIỆP Mua cổ phần của các ngân hàng, hoặc lập Ngân hàng phục vụ riêng cho mình Trước đây Giờ đây chỉ thực hiện chức năng Nắm hầu hết tư bản Tư bản tài chính thanh toán và tín dụng tiền tệ của xã hội Khống chế mọi hoạt động của nền Đầu sỏ tài chính kinh tế TBCN (chi phối toàn bộ đời sống kinh tế và xã hội của xã hội tư bản) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. Đầu sỏ tài chính Tư bản tài chính Các tổ chức độc quyền Nền kinh tế Nền kinh tế trong nước CuuDuongThanCong.com thế giới https://fb.com/tailieudientucntt
 12. Đầu tư trực tiếp thông qua xây dựng nhà Cho vay để lấy lãi xưởng tại nước được đầu tư CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. Lịch sử phát triển của CNTB đã chứng tỏ thị trường trong Trong giai đoạn nước luôn gắn với thị trường CNTB độc ngoài nước quyền Thị trường ngoài nước có ý nghĩa đặc biệt Một mặt: Cần chi phí đầu vào thấp, Mặt khác: cần có thị và mở rộng thị trường tiêu thụ sản trường ổn định để kiếm lợi phẩm nhuận siêu ngạch CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. CNTB phát triển ngày càng cao Thiếu nguyên liệu Chiến tranh tìm kiếm thuộc địa ngày càng quyết liệt CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. Không thủ tiêu cạnh tranh Tự do cạnh tranh Độc quyền Làm cho cạnh tranh đa dạng và gay gắt hơn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. Tổ chức độc quyền Giá mua vào Giá bán ra thấp cao CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. Về thực chất, giá cả độc quyền vẫn không thoát ly và không phủ định cơ sở của nó là giá trị, các tổ chức độc quyền thi hành chính sách giá cả độc quyền chẳng qua là chiếm đoạt một phần giá trị và giá trị thặng dư của người khác CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. Lợi nhuận lợi nhuận các nguồn độc quyền = bình quân + lợi nhuận khác. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản