intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 6. LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ

Chia sẻ: Abcdef_50 Abcdef_50 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

217
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu cần đạt được khi học sinh học xong bài này: • Củng cố kiến thức về: Thứ tự các phân lớp electron theo chiều tăng của năng lượng trong nguyên tử; Số electron tối đa trong một phân lớp, một lớp; Cấu hình electron của nguyên tử. • Rèn luyện kĩ năng xác định số electron của các lớp và số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử 20 nguyên tố đầu trong bảng tuần hoàn, từ đó suy ra tính chất cơ bản của nguyên tố....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 6. LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ

  1. Bài 6. LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ Yêu cầu cần đạt được khi học sinh học xong bài này: • Củng cố kiến thức về: Thứ tự các phân lớp electron theo chiều tăng của năng lượng trong nguyên tử; Số electron tối đa trong một phân lớp, một lớp; Cấu hình electron của nguyên tử. • Rèn luyện kĩ năng xác định số electron của các lớp và số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử 20 nguyên tố đầu trong bảng tuần hoàn, từ đó suy ra tính chất cơ bản của nguyên tố. A - Kiến thức cần nắm vững 1. Lớp và phân lớp electron
  2. Số thứ tự lớp electron 1 2 3 4 ... Tên của lớp K L M N ... Số electron tối đa 2 8 18 32 ... Số phân lớp 1 2 3 4 ... 3s, 3p, 4s, 4p, 4d, Kí hiệu phân lớp 1s 2s, 2p ... 3d 4f Số electron tối đa ở phân lớp v à 2 2, 6 2, 6, 10 2, 6, 10, 14 ... ở lớp 2. Mối liên hệ giữa lớp electron ngoài cùng với loại nguyên tố ns1 ns2 np3 Cấu hình ns2 np6 electron l ớp ns2 ns2 np2 ns2 np4 (He:1s2) ngoài cùng ns2 np1 ns2 np5 Số electron thuộc 1,2 5, 6 hoặc 7 8 (2 ở He) 4 lớp ngoài cùng hoặc 3
  3. kim loại có thể là kim thường là Loại nguyên tố khí hiếm (trừ H, loại hay phi kim phi kim He, B) có thể là tính tính Tính chất cơ bản thường có tương đối trơ về kim loại hay tính kim của nguyên tố mặt hóa học tính phi kim loại phi kim
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2