intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 14: Lập kế hoạch tài chính - PGS.TS. Trương Đông Lộc

Chia sẻ: Trần Tú | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
236
lượt xem
53
download

Bài giảng Chương 14: Lập kế hoạch tài chính - PGS.TS. Trương Đông Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng chương 14 "Lập kế hoạch tài chính" giới thiệu đến các bạn những nội dung nguyên tắc lập kế hoạch tài chính, dự báo doanh thu, lập kế hoạch tài chính theo tỷ lệ doanh thu,... Với các bạn đang học chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 14: Lập kế hoạch tài chính - PGS.TS. Trương Đông Lộc

 1. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH PGS.TS. TRƯƠNG ĐÔNG LỘC KHOA KINH TẾ - QTKD, ĐH CẦN THƠ 1
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG 14 - Nguyên tắc lập kế hoạch tài chính - Dự báo doanh thu - Lập kế hoạch tài chính theo tỷ lệ doanh thu 2
 3. NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - Dữ liệu đầu vào: • Các báo cáo tài chính trong quá khứ • Dự báo các hoạt động sản xuất kinh doanh - Phương pháp lập kế hoạch tài chính - Kết quả đầu ra: Các báo cáo tài chính và tỷ số tài chính ước tính - Xác định nguồn vốn cần thiết cho kế hoạch hoạt động 3
 4. DỰ BÁO DOANH THU (1) - Cơ sở dự báo: • Doanh thu của các năm trước • Tình hình kinh tế - xã hội • Các chính sách vĩ mô của nhà nước • Chiến lược quảng cáo, khuyến mãi • Lạm phát 4
 5. DỰ BÁO DOANH THU (2) - Các phương pháp dự báo doanh thu: Phương pháp từ trên xuống (top-down approach): • Ước lượng doanh thu của toàn thị trường • Xác định thị phần của công ty • Dự báo giá của hàng hoá 5
 6. DỰ BÁO DOANH THU (3) Phương pháp từ dưới lên (bottom-up approach): • Dự báo nhu cầu từ các khách hàng hiện tại • Ước lượng tỷ lệ khách hàng mất đi • Ước lượng số lượng khách hàng mới và doanh thu từ nhóm khách hàng này. - Dự báo doanh thu phải phù hợp với tình trạng của ngành, vị thế cạnh tranh, bằng chứng lịch sử về tăng trưởng của công ty. - Có thể sử dụng nhiều kịch bản cho các trường hợp không chắc chắn. 6
 7. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THEO TỶ LỆ DOANH THU - Xác định các khoản mục có mối quan hệ với DT - Phân tích tỷ trọng của các khoản mục so với doanh thu trong quá khứ - Dự báo bảng báo cáo kết quả kinh doanh - Dự báo bảng cân đối kế toán - Dự báo nguồn vốn cần thêm - Điều chỉnh ảnh hưởng của tài trợ 7
 8. XÁC ĐỊNH VỐN CẦN THÊM (1) AFN = (A*/S0)∆S – (L*/S0)∆S – (P/S0)∆S AFN = (A*/S0 – L*/S0 – P/S0)∆S A*: Tài sản gia tăng khi doanh thu tăng S0: Doanh thu năm trước A*/S0: Tỷ lệ tài sản so với doanh thu 8
 9. XÁC ĐỊNH VỐN CẦN THÊM (2) L*: Nợ phải trả tăng khi doanh thu tăng L*/S0: Tỷ lệ nợ phải trả tăng so với doanh thu ∆S: Mức thay đổi doanh thu (S1 – S2) P: Lợi nhuận chưa phân phối P/S0: Lợi nhuận chưa phân phối tăng so với doanh thu 9
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản