intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập kế hoạch tài chính

Xem 1-20 trên 1512 kết quả Lập kế hoạch tài chính
 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 4: Lập kế hoạch kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đánh giá thị trường; kế hoạch marketing và bán hàng; kế hoạch sản xuất, vận hành; tổ chức và quản lý nhân sự; kế hoạch tài chính; tóm tắt kế hoạch kinh doanh với mô hình Canvas;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p hidetoshidekisugi 15-06-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính cung cấp cho học viên những kiến thức về: thực hành lập kế hoạch kiểm toán; thực hành kiểm toán tài sản; thực hành kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; thực hành kiểm toán doanh thu và chi phí; thực hành kiểm toán lưu chuyển tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf29p charaznable 06-06-2022 26 2   Download

 • Giáo trình Thực tập tốt nghiệp với mục tiêu giúp các bạn có thể lựa chọn một chủ đề nghiên cứu và thực hiện theo chuyên ngành học; Xác định yêu cầu của đề tài, các điều kiện về kỹ thuật, tài chính, hạn chế; - Lập kế hoạch thực hiện đề tài; Sử dụng được các kỹ thuật đã học để làm đề tài;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf143p tomjerry001 09-06-2022 18 1   Download

 • Bài giảng Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA); vận dụng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị, tổ chức; là cơ sở đối chiếu, so sánh giữa VSA với ISA và với chuẩn mực kiểm toán của các quốc gia khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p charaznable 06-06-2022 8 0   Download

 • Quản lý đất đai luôn là vấn đề đã và đang được quan tâm đặc biệt ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Việt Nam đang trong giai đoạn ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý đất đai luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là tài liệu không thể thiếu trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là trong thống kê, kiểm kê, lập quy hoạch sử dụng đất,…

  pdf7p vipatriciawoertz 30-05-2022 13 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về quản lý địa chính - đất đai của chính quyền cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong quản lý nhà nước về địa chính, đất đai; Quản lý nhà nước về đất đai, Pháp lật trong phân hạng đất; Thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf142p viginnirometty 04-05-2022 15 3   Download

 • Tài liệu "Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hội họp và sự kiện với tư cách là các hình thức cụ thể của giáo tiếp công vụ; Lập kế hoạch hội họp và sự kiện;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf82p viginnirometty 04-05-2022 9 1   Download

 • Tài liệu "Kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, phường thị trấn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, phường thị trấn; Nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cấp xã, phường thị trấn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf89p viginnirometty 04-05-2022 9 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, phường thị trấn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống biểu mẫu phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở cấp xã; Hỏi và đáp về kỹ năng lập và chỉ đạo thự hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf241p viginnirometty 04-05-2022 9 2   Download

 • Tài liệu "Cẩm nang về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về lập kế hoạch thôn bản; Sự cần thiết khách quan của sự tham gia của người dân trong quá trình phát triển địa phương; Lập kế hoạch phát triển thôn bản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf44p viginnirometty 04-05-2022 17 8   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cẩm nang về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các công cụ sử dụng trong quá trình lập kế hoạch thôn bản; Quy trình các bước lập kế hoạch thôn bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf129p viginnirometty 04-05-2022 18 8   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá sức mạnh tài chính, hiệu quả kinh doanh cũng như những hạn chế còn tồn tại của công ty. Trên cơ sở đó đưa ra các quyết định quản trị hoặc xây dựng các kế hoạch dài hạn nhằm mục đích cải thiện tình hình tài chính của công ty Cổ phần cơ khí lắp máy lilama.

  pdf143p badbuddy10 21-04-2022 19 3   Download

 • Bài viết này giới thiệu trò chơi mô phỏng Lập kế hoạch tài chính và ứng dụng của trò chơi nay trong giảng dạy các môn học Tài chính, kế toán. Trò chơi mô phỏng tái tạo một môi trường kinh doanh thực tế cho phép người học đảm nhận các vai trò khác nhau khi họ phân tích tình huống và đưa ra quyết định.

  pdf14p vithales 20-04-2022 12 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kiến thức kinh doanh cơ bản dành cho nhà nông" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những nội dung cơ bản về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; Thị trường nông sản; Hình thành ý tưởng sản xuất, kinh doanh sản phẩm; Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf129p viedison 13-04-2022 12 2   Download

 • Báo cáo Chương trình Trung tâm Hỗ trợ Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (TISC) 2016 dành cho các chính phủ và tổ chức muốn tham gia chương trình TISC. Hướng dẫn này phác thảo bốn giai đoạn chính liên quan đến việc thiết lập và đưa TISC vào hoạt động: Lập kế hoạch dự án; Khởi động dự án; Phát triển nguồn lực; Cung cấp dịch vụ.

  pdf8p redrose24 08-04-2022 12 2   Download

 • Tài liệu "Lắp dựng nhà thép" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lắp dựng an toàn kết cấu thép; An toàn cho phần bao che (tôn tường, tôn mái); Quy trình, kế hoạch lắp dựng; Chuẩn bị công trường; Quy trình lắp dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf53p viplato 05-04-2022 13 0   Download

 • Bắt nguồn từ tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính và thực tế công việc được thực hiện tại công ty, đề tài này sẽ giúp tìm hiểu hơn nữa về thủ tục đánh giá rủi ro tại công ty. Từ đó xem xét những mặt được và chưa được trong việc thực hiện thủ tục đánh giá rủi ro. Sau đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị dưới góc nhìn từ một bên thứ ba để giúp công ty hoàn thiện thêm.

  pdf58p badbuddy10 02-04-2022 15 1   Download

 • Từ ý nghĩa của việc đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch, đề tài này muốn làm rõ hơn quy trình về đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính. Đồng thời, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn để có những nhận xét khách quan về ưu, khuyết điểm trong quy trình thực hiện của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng, từ đó đưa ra một số kiến nghị cũng như giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức kiểm toán tại công ty.

  pdf51p badbuddy10 02-04-2022 14 1   Download

 • Các bạn hãy tham khảo và tải về Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020-2021 có đáp án - Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf3p cuchoami2510 18-03-2022 12 1   Download

 • Lập kế hoạch tài chính hưu trí ngày càng được quan tâm rộng rãi trên thế giới trong thực tiễn và nghiên cứu về tài chính cá nhân, nhưng còn khá mới ở Việt Nam. Bài viết này phân tích hoạt động lập kế hoạch tài chính hưu trí cho đối tượng giáo viên mầm non và tiểu học ở tỉnh Hà Nam.

  pdf15p vilouispasteur 03-03-2022 23 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lập kế hoạch tài chính
p_strCode=lapkehoachtaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2