intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 6: Các chiến lược tiếp thị sản phẩm và chiến lược sản phẩm

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
100
lượt xem
6
download

Bài giảng Chương 6: Các chiến lược tiếp thị sản phẩm và chiến lược sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 6: Các chiến lược tiếp thị sản phẩm và chiến lược sản phẩm tập trung làm rõ sản phẩm và phức hợp sản phẩm, chiến lược tiếp thị theo vòng đời sản phẩm (giai đoạn giới thiệu, giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn chính muồi, giai đoạn suy thoái).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 6: Các chiến lược tiếp thị sản phẩm và chiến lược sản phẩm

Chương 6<br /> Các chiến lược tiếp thị<br /> SẢN PHẨM VÀ<br /> CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 1<br /> <br /> Sản phẩm và Phức hợp sản phẩm<br /> <br /> <br /> Sản phẩm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> Các thành phần của<br /> <br /> Hàng hóa tiêu dùng<br /> Dịch vụ<br /> Kinh nghiệm<br /> Sự kiện<br /> Con người<br /> Địa điểm<br /> Tài sản<br /> Tổ chức<br /> Thông tin<br /> Ý tưởng<br /> <br /> một bản chào thị trường<br /> (market offerings)<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 2<br /> <br /> Sản phẩm và Phức hợp sản phẩm<br /> Các mức độ của sản phẩm<br /> Theo thang bậc giá trị của khách hàng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Lợi ích chủ yếu<br /> Sản phẩm cơ bản<br /> Sản phẩm được mong đợi<br /> Sản phẩm được gia tăng giá trị<br /> Sản phẩm tiềm năng<br /> <br /> Năm mức độ sản phẩm<br /> <br /> 3<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 3<br /> <br /> Sản phẩm và Phức hợp sản phẩm<br /> <br /> <br /> Hệ thống Thang bậc sản phẩm<br /> Product hierarchy<br /> Cùng nhu cầu Demand<br />  Cùng họ sản phẩm Product family<br />  Cùng lớp sản phẩm Product class<br />  Dòng sản phẩm Product line<br />  Kiểu sản phẩm Product type<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 4<br /> <br /> Sản phẩm và Phức hợp sản phẩm<br /> Phân loại sản phẩm theo độ bền<br />  Sản<br /> <br /> phẩm mau hỏng<br /> Nondurable goods<br />  Sản phẩm bền vững<br /> Durable goods<br />  Dịch vụ<br /> Services<br /> <br /> 5<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2