intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Mở đầu - ThS. Lương Thị Ngọc Khánh

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
125
lượt xem
4
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Mở đầu - ThS. Lương Thị Ngọc Khánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Mở đầu giới thiệu môn học Cơ sở dữ liệu; các thông tin chung; mục tiêu; kiến thức; kỹ năng; nội dung môn học; tài liệu tham khảo cho môn học. Mời bạn đọc cùng tham khảo các chương tiếp theo của bài giảng để tìm hiểu có hệ thống môn học Cơ sở dữ liệu do ThS. Lương Thị Ngọc Khánh thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Mở đầu - ThS. Lương Thị Ngọc Khánh

 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU GV: ThS. Lương Thị Ngọc Khánh Email: ltnkhanh@it.tdt.edu.vn Web: it.tdt.edu.vn/~ltnkhanh
 2. Giới thiệu môn học • Các thông tin chung – Tên môn học: CƠ SỞ DỮ LIỆU – Mã môn học: 504009 – Bộ môn: Hệ thống thông tin – Khoa Công nghệ thông tin – Giảng viên: ThS. Lương Thị Ngọc Khánh 01-2014 504009 – Phần giới thiệu 2
 3. Giới thiệu môn học • Mục tiêu – Kiến thức: Cung cấp cho SV: • lý thuyết cơ bản về hệ CSDL • phương pháp thiết kế CSDL xét dạng chuẩn và phân rã lược đồ CSDL • đại số quan hệ và phép tính quan hệ, ngôn ngữ truy vấn SQL trên hệ CSDL • lưu trữ dữ liệu, đánh chỉ mục và xử lý câu truy vấn, các thiết kế CSDL dữ liệu vật lý • kiến thức cơ bản về bảo mật CSDL. 01-2014 504009 – Phần giới thiệu 3
 4. Giới thiệu môn học • Mục tiêu (tt) – Kỹ năng: • SV có kỹ năng tiếp cận và thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán. 01-2014 504009 – Phần giới thiệu 4
 5. Giới thiệu môn học • Nội dung – Gồm 10 chương: • Chương 1: Giới thiệu • Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ • Chương 3: Ngôn ngữ SQL nâng cao • Chương 4: Đại số và phép toán quan hệ • Chương 5: Mô hình mối quan hệ thực thể • Chương 6: Thiết kế CSDL quan hệ • Chương 7: Phụ thuộc hàm • Chương 8: Chuẩn hóa CSDL • Chương 9: Lưu trữ dữ liệu và đánh chỉ mục • Chương 10: Tổng quan về bảo mật CSDL 01-2014 504009 – Phần giới thiệu 5
 6. Giới thiệu môn học • Tài liệu tham khảo – Giáo trình chính: • [1]. Ramez Elmasri, Shamkant Navathe, Fundamentals of Database Systems (6th Edition), Addison Wesley, 2011. – Tài liệu tham khảo chính: • [2]. Jeffrey A.Hoffer, ModernDatabase Management (10th Edition), Prentice Hall, 2010. • [3]. Ullman and Widon, A first course in database systems (3rd edition), Prentice Hall, 1997. 01-2014 504009 – Phần giới thiệu 6
 7. Giới thiệu môn học – Tài liệu tham khảo khác: • Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, Các hệ cơ sở dữ liệu – lý thuyết và thực hành tập 1, 2, NXBGD 2004-2005 • Date C.J., An introduction to database systems, seventh edition Addison. Wesley, 2000. • Jeffrey A.Hoffer , Modern Database Management, 2000 • Jeffrey D. Ullman, Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức, Biên dịch: Trần Đức Quang tập 1,2, NXB Thống kê, 1999. 01-2014 504009 – Phần giới thiệu 7
 8. Giới thiệu môn học • Nhiệm vụ của sinh viên: – Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập ở nhà. – Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. – Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời hạn. – Đọc thêm sách, tài liệu tham khảo liên quan đến môn học. – Tham gia kiểm tra giữa kì, thi kết thúc môn học. 01-2014 504009 – Phần giới thiệu 8
 9. Giới thiệu môn học • Đánh giá: – Điểm thứ 1 (10%): Kiểm tra trên lớp – Điểm thứ 2 (20%): Thi viết giữa kỳ – Điểm thứ 3 (20%): 02 Bài tập lớn tăng cường – Thi cuối kỳ (50%): Thi viết cuối kỳ 01-2014 504009 – Phần giới thiệu 9
 10. Lưu ý đối với môn học • Đối với việc cấm thi: – Sinh viên bị 50% điểm 0 bài tập 10% cấm thi – Sinh viên không làm 01 bài tập lớn  cấm thi – Sinh viên vắng quá 30% (5 buổi) số giờ lên lớp của môn học  cấm thi • Sinh viên thường xuyên vào sakai để nắm bắt thông tin kịp thời. 01-2014 504009 – Phần giới thiệu 10
 11. GIỚI THIỆU MÔN HỌC • Thông tin giảng viên: – ThS. Lương Thị Ngọc Khánh – Email: ltnkhanh@it.tdt.edu.vn – http://it.tdt.edu.vn/~ltnkhanh 01-2014 504009 – Phần giới thiệu 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2