Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
102
lượt xem
4
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 1 do ThS. Nguyễn Thị Tâm biên soạn, trình bày các nội dung sau: Cơ sở dữ liệu là gì, các vấn đề cơ sở dữ liệu cần giải quyết, phân loại cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

CƠ SỞ DỮ LIỆU<br /> QUAN HỆ<br /> ThS. Nguyễn Thị Tâm<br /> 45 tiết Lý thuyết<br /> tamntam@gmail.com<br /> Sites.google.com/site/tamntam<br /> <br /> Hình thức đánh giá<br /> thức đánh giá:<br /> Bài tập lớn<br /> Chia nhóm: 3 SV/ 1 đề tài<br /> <br /> Hình<br /> <br /> tính điểm:<br />  10%: Chuyên cần<br />  20%: Điểm giữa kỳ<br />  Kiểm tra<br />  BTVN<br />  Lên bảng<br />  70%: Kết thúc môn<br />  BTL: 35%<br />  Thi viết: 35%<br /> <br /> Cách<br /> <br /> 20/09/2012<br /> <br /> 2<br /> <br /> Cách đánh giá điểm chuyên cần<br /> <br /> Học phần<br /> Nội dung<br /> <br /> 30 tiết<br /> <br /> 45 tiết<br /> <br /> 60 tiết<br /> <br /> 75 tiết<br /> <br /> Vắng không phép<br /> <br /> - 2 điểm/tiết<br /> <br /> - 1.5 điểm/tiết<br /> <br /> - 1 điểm/buổi<br /> <br /> - 0.5 điểm/tiết<br /> <br /> Vắng có phép<br /> <br /> - 1 điểm/tiết<br /> <br /> - 0.5 điểm/tiết<br /> <br /> - 0.5<br /> điểm/buổi<br /> <br /> - 0.25<br /> điểm/tiết<br /> <br /> Đến lớp trễ<br /> <br /> - 0.5 điểm/lần<br /> <br /> - 0.5 điểm/lần<br /> <br /> - 0.5<br /> điểm/buổi<br /> <br /> - 0.25<br /> điểm/lần<br /> <br /> 20/09/2012<br /> <br /> 3<br /> <br /> Mục đích<br /> bị cho sinh viên các kiến thức sau:<br /> Các khái niệm về cơ sở dữ liệu<br /> Thành thạo các phép toán đại số quan hệ<br /> Các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu quan hệ<br /> Các dạng chuẩn cơ bản<br /> Phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu<br /> Ngôn ngữ truy vấn bằng đại số quan hệ<br /> <br /> Trang<br /> <br /> 20/09/2012<br /> <br /> 4<br /> <br /> Yêu cầu<br /> Kết<br /> <br /> thúc chương trình, sinh viên cần nắm vững:<br /> Các khái niệm cơ bản về CSDL Quan hệ<br /> Nắm được các ràng buộc dữ liệu trong CSDL<br /> Hiểu và biết cách vận dụng các mô hình thực thể<br /> liên kết (ER) để đặc tả CSDL của hệ thống thực<br /> Nắm vững phương pháp và thiết kế được CSDL<br /> theo chuẩn 3NF hoặc chuẩn Boyce – Codd<br /> Viết được các biểu thức truy vấn CSDL Quan hệ<br /> bằng đại số quan hệ<br /> <br /> 20/09/2012<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản