intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ sở lập trình 1: Giới thiệu môn học - Lê Quý Tài

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:9

0
103
lượt xem
6
download

Bài giảng Cơ sở lập trình 1: Giới thiệu môn học - Lê Quý Tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng Cơ sở lập trình 1 được trình bày trong 9 chương. Bài giảng trang bị những khái niệm cơ bản về lập trình, hình thành và nâng cao tư duy thuật toán cho sinh viên; đồng thời cũng trang bị những kĩ năng lập trình cơ bản trên ngôn ngữ lập trình C. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở lập trình 1: Giới thiệu môn học - Lê Quý Tài

  1. CƠ SỞ LẬP TRÌNH 1 Lê Quý Tài quytai3985@gmail.com http://sites.google.com/site/quytai85 Hà Nội – 2015
  2. Giới thiệu môn học o Số tín chỉ: 3 o Thời gian: n Lý thuyết: 60% n Thực hành, thảo luận: 40% n Tự học: 200% o Đánh giá n Kiểm tra giữa kì: 30% o 02 bài thực hành trên máy (2x15%) n Chuyên cần: 10% n Thi cuối kì: 60% 12/24/15 Giới thiệu môn học 2/9
  3. Giới thiệu môn học o Mục tiêu của học phần n Về lý thuyết: Trang bị những khái niệm cơ bản về lập trình, hình thành và nâng cao tư duy thuật toán cho sinh viên. n Về kĩ năng: Trang bị những kĩ năng lập trình cơ bản trên ngôn ngữ lập trình C. o Tài liệu tham khảo n Phạm Văn Ất (2009), Giáo trình kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao, NXB Hồng Đức n Quách Tuấn Ngọc (1998), Ngôn ngữ lập trình C, NXB Giáo dục 12/24/15 Giới thiệu môn học 3/9
  4. Yêu cầu đối với học viên o Tham dự các buổi học trên lớp o Đọc, nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo o Tham gia thảo luận trên lớp o Làm bài tập từng chương o Thực hành tại Phòng máy tính o Có ý thức tổ chức, kỷ luật theo quy định của trường, lớp và của giảng viên phụ trách. 12/24/15 Giới thiệu môn học 4/9
  5. Nội dung o Chương 1: Các khái niệm cơ bản về lập trình n Các khái niệm cơ bản về lập trình n Các bước xây dựng một chương trình n Thuật toán và cách biểu diễn thuật toán o Chương 2: Các phần tử cơ bản của NNLT C n Bộ ký tự/Từ khoá/Tên n Cấu trúc chung của chương trình n Các kiểu dữ liệu cơ sở n Biểu thức/ Câu lệnh n Vào – ra dữ liệu trong C n Môi trường làm việc C 12/24/15 Giới thiệu môn học 5/9
  6. Nội dung o Chương 3: Các cấu trúc điều khiển n Cấu trúc rẽ nhánh (If, switch) n Cấu trúc lặp (while, do…while, for) n Các lệnh nhảy (goto, break…) o Chương 4: Chương trình con n Khái niệm về chương trình con n Cách xây dựng hàm n Tham số và truyền tham số cho hàm n Hàm đệ quy n Một số hàm thông dụng 12/24/15 Giới thiệu môn học 6/9
  7. Nội dung o Chương 5: Kiểu dữ liệu mảng n Mảng một chiều n Mảng nhiều chiều o Chương 6: Kiểu con trỏ n Địa chỉ và con trỏ n Khai báo, các phép toán trên con trỏ n Con trỏ và mảng một chiều, mảng nhiều chiều n Mảng các con trỏ n Con trỏ hàm n Cấp phát bộ nhớ động và danh sách liên kết 12/24/15 Giới thiệu môn học 7/9
  8. Nội dung o Chương 7: Xâu kí tự n Khai báo và các thao tác với xâu kí tự n Một số hàm xử lí xâu kí tự n Mảng xâu kí tự o Chương 8: Kiểu dữ liệu cấu trúc n Khai báo, truy cập đến các thành phần cấu trúc n Mảng cấu trúc n Con trỏ của cấu trúc o Chương 9: Kiểu dữ liệu tệp n Khái niệm về tệp, các bước xử lý n Tệp nhị phân n Tệp văn bản 12/24/15 Giới thiệu môn học 8/9
  9. Tiến trình học tập Buổi Nội dung Buổi Nội dung 1 Chương 1 9 Chương 5 2 Chương 2 10 Thực hành chương 5 3 Thực hành chương 1+2 11 Kiểm tra bài 1 – Thực hành 4 Chương 3 12 Chương 6+7 5 Thực hành chương 3 13 Thực hành chương 7 6 Chương 4 14 Chương 8+9 7 Thực hành chương 4 15 Thực hành chương 8 8 Chương 5 16 Kiểm tra bài 2 – Thực hành 12/24/15 Giới thiệu môn học 9/9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2