intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đạo đức công vụ

Chia sẻ: BUI QUANG XUAN | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:41

83
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng "Đạo đức công vụ" trình bày khái niệm đạo đức, điều chỉnh về đạo đức, cấu trúc đạo đức và vai trò của đạo đức. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đạo đức công vụ

 1. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ TS. BÙI QUANG XUÂN HV  CHÍNH  TRỊ  ­  HÀNH CHÍNH
 2. oCán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém. oVới ý nghĩa như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, cán bộ là lực lượng tinh tuý nhất của xã hội, có vị trí vừa tiên phong vừa là trung tâm của xã hội và có vai trò cực kỳ quan trọng của hệ thống chính trị nước ta.
 3.  ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ 
 4. KHÁI NiỆM ĐẠO ĐỨC  • Đạo đức bao gồm “nguyên lý tự nhiên là đạo, được vào trong lòng người là đức- cái pháp lý người ta nên noi theo“ (Hán –Việt từ điển, Đào Duy Anh, 1957). • Đạo đức là những tiêu chuẩn, nguyên tắc được dư luận xã hội thừa nhận, quy định quan hệ của con người đối với nhau và đối
 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hồ Chí Minh: Vấn đề cán bộ. NXB Sự thật. 2. Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ- TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 3. Nghị quyết trung ương lần thứ 4 Khóa XI của Ban Chấp hành trung ương. 4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008. 5. Luật phòng, chống tham nhũng. 6. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 7. Giáo trình đạo đức công vụ - Học viện Hành chính, 2012.
 6. Tốt  Đạo đức ? Hợp lý  Đúng đắn  Công bằng Hợp pháp cái nên làm
 7. Đạo đức ? n Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội n Đạo đức là một phương thức điều chỉnh hành vi con người Ø Như vậy, đạo đức là một trong những phương thức tạo nên mối quan hệ hài hoà giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội.
 8. Điều chỉnh về đạo đức Điều chỉnh tự chủ/ Hợp thức/ ưu tiên ưu tiên tôn trọng tuân thủ các chuẩn quyền tự chủ (được mực (hỗ trợ bởi hỗ trợ bởi các lãnh đạo cao cấp) thành viên trong tổ chức)
 9. CẤU TRÚC ĐẠO ĐỨC  - Xét quan hệ ý thức & hành động: Ý thức ĐĐ và Thực tiễn ĐĐ - Xét quan hệ người & người: Quan hệ đạo đức - Xét quan hệ cái chung & cái riêng: ĐĐ XH và ĐĐ cá nhân.
 10. Đạo đức là một hệ thống các giá trị  w Đạo đức là một hiện tượng ý thức xã  hội, mang tính chuẩn mực, mệnh lệnh ­  đánh giá rõ rệt.  w Hệ thống giá trị đạo đức là cái mà người  w Sự hình thành, phát triển và hoàn thiện  của hệ thống giá trị đạo đức không tách  rời sự phát triển và hoàn thiện của ý thức  đạo đức  và sự điều chỉnh đạo đức. 
 11. Tương quan giữa đạo đức và các hình thái ý thức xã hội khác oĐạo đức và chính trị oĐạo đức và pháp luật oĐạo đức và tôn giáo
 12. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ, công chức q Cán bộ là giây chuyền của bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân, “là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. q Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”
 13. Cần, Kiệm, Liêm, Chính n Sức mạnh của đạo đức cách mạng là ở chỗ nó xoá đi những gì là lỗi thời và phát huy mạnh mẽ những tiềm năng tinh thần, những phẩm chất đạo đức đang tồn tại. ØNgày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính là cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để cho nước, cho dân
 14. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nghề nghiệp n Đạo đức của công chức thì phạm trù trung tâm là “Đức” và “tài”. n “Cũng như- sông phải có nguồn mới có n-ước, không có nguồn thì sông cạn. v Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. v Phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo đư-ợc nhân dân
 15. VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC  1. Điều chỉnh hành vi: -. Mang tính tự giác -. Tính tích cực, bền vững -. Đảm bảo sự hài hòa các nhóm lợi ích 2. Chức năng giáo dục: -. Các môi trường -. Xã hội hóa -. Định hướng cá nhân 3. Chức năng nhận thức: -. Từ nhận thức giá trị đến hành vi đạo đức;
 16. Chức năng Chức năng điều chỉnh hành vi giáo dục • Mỗi người tự giác trong ứng xử theo chuẩn mực • Con người được (điều chỉnh của chủ thể uốn nắn theo ĐĐ) chuẩn mực đạo • Dư luận xã hội tác động đức (trong gia khiến cá nhân điều chỉnh hành vi, bằng đình, nhà trường, cách khuyến khích xã hội) những hành vi phù hợp các giá trị, phản đối, lên • Thông qua giáo án, ngăn cản các hành dục đạo đức, các
 17. Chức năng nhận thức • Nhận thức hướng ngoại: lấy nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức xã hội làm đối tượng nhận thức, chuyển hoá thành ý thức, phẩm chất đạo đức cá nhân • Nhận thức hướng nội: sự tự đánh giá về thái độ, hành vi của bản thân so với • Đạo đức là mục tiêu, đồng thời là động  nguyên tắc,ểchuẩn lực phát tri mực đạo n của loài người đức xã hội, • Đtừ đóứhình ạo đ c là nthành các quan ền tảng cho s điểm, ển  ự phát tri của cá nhân, c nguyên tắc sốngộng đ ng, xã hội. choồmình.
 18. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẠO ĐỨC  Ý thức đạo đức Quan hệ đạo Hành vi đạo đức đức
 19. UÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẠO ĐỨC XàHỘI 1. Nhận thức cá nhân về những chân giá trị của các QHXH, con người; 2. Hình thành nhận thức của 1 nhóm về các chân giá trị chung; 3. Hình thành và công nhận lẫn nhau các chân giá trị của các QHXH, con người; 4. Tính pháp lý hóa các chân giá trị (quy tắc, quy chế, luật lệ, pháp luật.
 20. ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN  Đạo đức cá nhân là những giá trị mà bản thân hướng tới, cố gắng tạo ra cho mình, thể hiện cách ứng xử, quan hệ với nhau trong đời sống xã hội, cộng đồng. Chân – Thiện – Mỹ 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2