intTypePromotion=1

Bài giảng Bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Chia sẻ: BUI QUANG XUAN | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:124

0
75
lượt xem
21
download

Bài giảng Bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng với các nội dung định nghĩa về văn hóa, các giải pháp đẩy mạnh văn hóa công sở, kỹ năng ứng xử với đồng nghiệp, kỹ năng trình bày với cấp trên, làm gì để có quan hệ tốt với thủ trưởng... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc các kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ

 1.                               BỘ NỘI VỤ                                           UBND T ỈNH LONG AN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI                            SỞ NỘI VỤ  LỄ KHAI GIẢNG LỚP  “BỒI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC  CÔNG VỤ, VĂN HÓA CÔNG SỞ  VÀ KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH”  Long An, ngày 24 tháng 9 năm 2019
 2. “Bồi  dưỡng  văn  hóa  công  sở,  đạo  đức  công  vụ”.  LỚP  “BỒI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC  CÔNG VỤ, VĂN HÓA CÔNG SỞ  VÀ KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH”  Hôm nay là ngày 9/26/19;  giờ chính xác là  09:44:09 AM TS. BÙI QUANG XUÂN buiquangxuandn@gmail.com  0913 183 168
 3. “Bồi  dưỡng  văn  hóa  công  sở,  đạo  đức  công  vụ”.  LỚP  “BỒI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC  CÔNG VỤ, VĂN HÓA CÔNG SỞ  VÀ KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH”  Hôm nay là ngày 9/26/19;  giờ chính xác là  09:44:09 AM TS. BÙI QUANG XUÂN buiquangxuandn@gmail.com  0913 183 168
 4. CÔNG SỞ VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ ­ Một số khái niệm; ­ Cơ sở để xây dựng văn hóa công sở; ­ Quy trình xây dựng văn hóa công sở đạt mục tiêu đề ra; ­ Văn hóa ứng xử trong giao tiếp hành chính; ­ Quyết định 67/2017/QĐ­UBND ngày 29/12/2017 của UBND  thành  phố  Hồ  Chí  Minh  về  ban  hành  quy  định  về  Quy  tắc  ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  làm  việc  trong  cơ  quan  hành  chính,  đơn  vị  sự  nghiệp  công  lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ­ Liên hệ thực tiễn.
 5. VĂN HÓA LÀ GÌ? “CÁI GÌ CÒN LẠI KHI TẤT CẢ NHỮNG CÁI KHÁC BỊ QUÊN ĐI - CÁI ĐÓ CHÍNH LÀ VĂN HÓA” Edouard Heriot - Nhà văn Pháp 5
 6. Company LOGO VĂN HÓA BUIQUANGXUAN 0913183168
 7. ?? VĂN HÓA
 8. VĂN HÓA LÀ GÌ? v “Văn  hoá  là  tổng  thể  các  giá trị vật chất và tinh thần  được  sáng  tạo  ra  và  tích  luỹ lại trong quá trình phát  triển của xã hội” Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư
 9. VĂN HÓA CULTUS (gieo trồng) AGRICULTURE CULTURE (Nông nghiệp) ?? (Văn hóa) Vì lợi ích mười năm: Trồng cây! Vì lợi ích trăm năm: Trồng người!
 10. VĂN HÓA  q Sản  phẩm  của  loài  người,  Ø Được  tạo  ra  và  phát  triển  trong  quan  hệ  qua  lại  giữa  con  người và xã hội.  q Tham  gia  vào  việc  tạo nên con người,  ü Duy  trì  sự  bền  vững  và trật tự xã hội.
 11. oi đường Chính là khẳng định vai trò  của văn hóa và cán bộ văn  Cân thơ trong đêm
 12. Một dân  tộc sống,  nếu văn  hoá của  dân tộc đó  sống. 9/26/19 Designed by BG Tuan© 12
 13. LÀM THẦY THUỐC MÀ  MỘT  LẦM,  NGƯỜI LÀM THẦY PHONG THỦY  MỘT HỌ. MÀ LẦM,  THÌ  GIẾT  MỘT  LÀM CHÍNH TRỊ MÀ LẦM,   NƯỚC. (Lão  tử  –  khoảng  369  –  286  trước  công  nguyên, thời xuân thu   CẢ MỘT  LÀM VĂN HOÁ MÀ LẦM,  ­ chiến quốc) THẾ HỆ.
 14. MỘT  DÂN  TỘC  SỐNG,  NẾU  VĂN  HOÁ  CỦA  DÂN  TỘC  ĐÓ SỐNG. (Dòng chữ tại bảo tàng Kabul, Afganistan)
 15. Cái  gì  còn  lại  khi  tất  cả  những  thứ  khác  bị  quên  đi  –  Cái  đó  chính  là  văn  hoá.
 16. Văn Hóa là gì ? Văn hóa là một hệ thống hữu cơ Vật chất tinh thần   của giá trị …………  &                      do                                                    con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình  hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác với.    môi                  trường tự nhiên và xã hội. 
 17. BẠN HIỂU THẾ NÀO VỀ VĂN HÓA  a,  Khái niệm văn hóa:  ­ Nghĩa rộng: Bao  gồm toàn bộ những giá  trị vật chất và tinh thần  do con người sáng tạo  ra.  ­ Nghĩa hẹp: chỉ bao  gồm các giá trị trong  lĩnh vực tinh thần.
 18. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA v "Vì lẽ  sinh tồn  _mục đích  của cuộc  sống, v   Sáng tạo và phát minh…. v Toàn bộ _ đó tức là văn hóa.  v   Là  sự  tổng  hợp  của  mọi  phương  thức  sinh  hoạt  cùng  với  biểu  hiện  của nó v nhằm  thích  ứng  những  nhu  cầu  đời  sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.
 19. Federico Mayor Zaragoza VĂN HÓA Tổng  thể  sống  động  của  các  hoạt  động  sáng tạo q Trong quá khứ và trong hiện tại v Hình  thành  nên  một  hệ  thống  các giá trị, các truyền thống và  thị hiếu  Những  yếu  tố  xác  định  dặc  ?? tính riêng của mỗi dân tộc”.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2