intTypePromotion=1

Bài giảng E-marketing - Chương 3: Phân khúc – định vị

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
58
lượt xem
8
download

Bài giảng E-marketing - Chương 3: Phân khúc – định vị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 3 trình bày chiến lược phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược định vị. Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ nhận thức được tầm quan trọng của các chiến lược cấp 1, tư duy lại các chiến lược cấp 1 trong bối cảnh mới, liệt kê được những biến phân khúc và định vị, mô tả được hành vi người tiêu dùng có khả năng phân tích và đánh giá các báo cáo số liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng E-marketing - Chương 3: Phân khúc – định vị

 1. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 CHIẾN LƢỢC TRIỂN KHAI HÀNHCẤP ĐỘNG1 KẾ HOẠCH MARKETING MIX ÔN LẠI KIẾN THỨC CĂN BẢN Lựa chọn TT Phân khúc Khác biệt hóa Định vị mục tiêu Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị CÁC KHÁI NIỆM PHÂN KHÚC là … CHƢƠNG 3 LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU là … PHÂN KHÚC – LỰA CHỌN THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU – ĐỊNH VỊ KHÁC BIỆT HÓA là … NỘI DUNG CHƢƠNG 3 1. Chiến lược phân khúc ĐỊNH VỊ là … 2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 3. Chiến lược định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 1
 2. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 MỤC TIÊU CỦA CHƢƠNG • Nhận thức được tầm quan trọng của các chiến lược cấp 1 (phân khúc – lựa chọn thị trường mục tiêu – khác biệt hóa – NỘI DUNG TRÌNH BÀY định vị) 1.1 Khái niệm phân khúc 1.2 Mục đích của phân khúc • Tư duy lại các chiến lược cấp 1 trong bối cảnh mới. 1.3 Tiêu chuẩn của một khúc thị trường • Liệt kê được những biến phân khúc và định vị 1.4 Các tiêu thức phân khúc 1.5 So sánh phân khúc truyền thống và phân khúc trong môi • Mô tả được hành vi người tiêu dùng trường internet Có khả năng phân tích và đánh giá các báo cáo số liệu. 1 CHIẾN LƢỢC PHÂN KHÚC • Mô tả các chiến lược phân khúc – lựa chọn thị trường mục tiêu – khác biệt hóa – định vị phổ biến, trong bối cảnh môi trường internet. Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Marketer nhìn thấy gì? Ngƣời tiêu dùng nhìn thấy gì? Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 2
 3. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 1.1 Khái niệm phân khúc 3 loại Thị Trƣờng cơ bản DOANH NGHIỆP NGƢỜI TIÊU DÙNG CHÍNH PHỦ THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP B2B B2C B2G PHÂN KHÚC NGƯỜI TIÊU DÙNG C2B C2C C2G CHÍNH PHỦ G2B G2C G2G KHÚC THỊ TRƯỜNG Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị 1.2 Mục đích của phân khúc thị trƣờng 1.2 Mục đích của phân khúc thị trƣờng MỨC ĐỘ LIÊN QUAN KDĐT MỤC ĐÍCH PHÂN KHÚC C Thuần Công ty trực tuyến, sản phẩm Thuần Dưới góc độ chiến thuật dot- hoặc dịch vụ điện tử trực tuyến dot- com com  Nhận dạng thị trường và người tiêu dùng Marketing Mix ustomer  So sánh với các đối thủ trong thị trường  Hoàn thành một “bản đồ địa hình” về thị trường Công ty trực tuyến, kinh Doanh Doanh  TĂNG THỊ PHẦN A Nghiệp doanh sản phẩm hoặc dịch vụ Nghiệp Dưới góc độ truyền thông Quy trình Quy trình  Xác định thính giả để truyền thông điệp UDIENCE Sử dụng CNTT cho các hoạt Quản trị thông tin  Đánh giá tình thế để lập kế hoạch truyền thông Kinh Doanh động kinh doanh Kinh Doanh  TĂNG ROI (tỷ lệ hoàn vốn) Truyền thông, marketing, Nhận dạng đối Các hoạt động Các hoạt động quảng cáo,… tượng tiếp cận Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 3
 4. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 1.3 TIÊU CHUẨN CỦA MỘT KHÚC THỊ TRƢỜNG KẾT LUẬN Đo lƣờng đƣợc • Công nghệ mới tạo ra những cách thức để tập hợp các nhóm mới. Quy mô • Chỉ có công cụ thôi chưa đủ. Những công cụ chỉ là Khác biệt những kênh để truyền tải những động cơ sẵn có. Nhờ môi trường thích hợp, những động cơ này phát thành hành động. Khả thi Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị 1.4 Các tiêu thức phân khúc thị trường internet 1.4 Các tiêu thức phân khúc thị trường internet Hồ sơ Người Tiêu Dùng (NTD là ai?) Tuổi tác Giới tính NHÂN KHẨU HỌC Nhân Khẩu Học Vị trí địa lý Thu nhập Học vấn – Đạo đức Tỉnh thành – Bang Khu vực Tâm lý – Cá Tính B2B – đặc điểm DN VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Khí hậu – Địa hình Quốc gia Các hoạt động Sở thích Hành vi Người Tiêu Dùng (NTD làm gì?) TÂM LÝ CÁ TÍNH ? Quan điểm – Giá trị Cá tính Lợi ích Cách sử dụng Tìm kiếm lợi ích Lòng tin HÀNH VI Mức độ sử dụng Trình độ Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 4
 5. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 1.5 So sánh phân khúc truyền thống và phân khúc 1.5 So sánh phân khúc truyền thống và phân khúc trong môi trƣờng internet trong môi trƣờng internet INTERNET TRUYỀN THỐNG MARKETING TRUYỀN THỐNG INTERNET MARKETING NHÓM người tiêu dùng. TẬP HỢP người sử dụng. Marketer/DN thực hiện Người sử dụng TỰ PHÂN KHÚC 2 phân khúc TT tiêu dùng. (self-segmentation) 1  DN thực hiện phân khúc  Mạng xã hội  Phối hợp để tạo những bộ lọc  Web 2.0  Các phương pháp truyền thống  Các thiết bị kết nối cá nhân Theo quan điểm mới, trong bối cảnh người tiêu dùng mới với môi trường mới Thông tin từng cá nhân    Người tiêu dùng biết rõ nhất cái mà họ muốn. Ghi nhận từng hành  Những công cụ NCTT trở thành rào cản ngăn cách đầy rủi ro. động của từng người    DN/marketer không còn nỗ lực TÌM HIỂU về người tiêu dùng. Người tiêu dùng được đào tạo để THAM GIA tạo ra những giá trị và tự phân khúc. Sự trao đổi giữa các thành phần, khúc TT   Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị TIẾP CẬN NGƢỜI TIÊU DÙNG VÍ DỤ FACEBOOK • Số điện thoại, địa chỉ email, IP,… • Cookies, lịch sử mua hàng,… • Thông tin tài khoản cá nhân Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 5
 6. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 FACEBOOK ACCOUNT • Tag • Hashtag #marketing NỘI DUNG TRÌNH BÀY 2.1 Đánh giá phân khúc hấp dẫn • Location 2.2 Các chiến lược chọn lựa thị trường mục tiêu • Status Moods 2.3 So sánh với marketing truyền thống Thời đại của thị trường ngách 2 LỰA CHỌN THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị TIẾP CẬN CÁI ĐUÔI DÀI 2.3 So sánh với marketing truyền thống Thế mạnh của môi trường internet là MÔ HÌNH CÁI ĐUÔI DÀI Không khan hiếm SỐ SẢN PHẨM ĐƯỢC BÁN Phần đầu ngắn Không giới hạn không gian MÔ HÌNH CÁI ĐUÔI DÀI Những chi phí gần bằng Zero ??? SỐ SẢN PHẨM ĐƯỢC BÁN Phần đầu ngắn CÁI ĐUÔI DÀI  Cái đuôi có thể dài đến vô tận, LOẠI SẢN PHẨM  Số lượng lớn những ngách thị trường nhỏ,  Hoàn toàn có khả năng sinh lời,  NTD tham gia tạo ra các giá trị CÁI ĐUÔI DÀI LOẠI SẢN PHẨM Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 6
 7. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 CÁC NGUỒN LỰC CỦA CÁI ĐUÔI DÀI BÀI HỌC KINH NGHIỆM PHỔ BIẾN SẢN XUẤT PHỔ BIẾN PHÂN PHỐI KẾT NỐI CUNG – CẦU • Giúp NTD tiếp cận tất cả mọi sản phẩm Các nhà sản xuất Các dịch vụ tìm kiếm Các bộ lọc – Đa dạng sự lựa chọn và sản phẩm, dịch vụ – Đa dạng mức giá – Tạo điều kiện cho khách hàng làm việc – Đa dạng cách phân phối • Giúp NTD tìm ra bất cứ thứ gì họ muốn – Chia sẻ thông tin – Phát huy sức mạnh của sự tự do Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Quyền lực gì? Thể hiện nhƣ 2.1 Đánh giá phân khúc hấp dẫn thế nào? – Môi trường thuận lợi để NTD: » Được minh bạch về thông tin Quy mô & Độ tăng trưởng của khúc thị trường » Cá nhân hoá » Tạo ra, biên tập, phân loại nội dung Cấu trúc hấp dẫn của khúc thị trường  Mức độ cạnh tranh  Tác động đến chiến lƣợc PHÂN KHÚC THỊ TRƢỜNG:  Các sản phẩm thay thế  NTD tự phân khúc  Khả năng mua của người tiêu dùng  Khả năng cung cấp của các nhà cung cấp  NTD phân khúc sản phẩm/thương hiệu  Tác động đến chiến lƣợc LỰA CHỌN THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU Mục tiêu & Nguồn lực của doanh nghiệp  Thị trường phân mảnh: mỗi NTD là một khúc thị trường  Tác động đến chiến lƣợc KHÁC BIỆT HOÁ & ĐỊNH VỊ  Cá nhân hoá  Định vị không còn là “trò chơi” của câu chữ Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 7
 8. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 2.2 Các chiến lƣợc lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 2.2 Các chiến lƣợc lựa chọn thị trƣờng mục tiêu CRM Cột mốc P Product – Price – Place – Promotion S Segment Market – Khúc thị trường Marketing Đại chúng Số lượng người tiêu dùng Đại chúng Đa phân khúc Ngách Vi mô Marketing đa phân khúc S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 P1 P1  P1  P1  Marketing “ngách” P2    P2  P2  P2  P3 P3  P3  P3  Marketing vi mô Cùng P với Khác Ps đến Khác Ps đến Khác Ps cho Giá trị người tiêu dùng khác Ss khác Ss cùng S mỗi S cá nhân Những NTD có giá trị nhất Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị KHÁC BIỆT HÓA và ĐỊNH VỊ Thay đổi tư tưởng 3.1 Các khía cạnh tạo sự khác biệt trong bối cảnh mới 3.2 Các chiến lược khác biệt hóa Định vị 3.3 Các chiến lược định vị - Tái định vị Thay đổi sản phẩm 3 KHÁC BIỆT HÓA – ĐỊNH VỊ Khác biệt hóa Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 8
 9. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 3.1 Các khía cạnh để tạo sự khác biệt trong 3.1 Các khía cạnh để tạo sự khác biệt trong bối cảnh mới bối cảnh mới KHÁC BIỆT VỀ SẢN PHẨM KHÁC BIỆT VỀ SẢN PHẨM Nỗ lực thiết kế bao bì sản phẩm  Tập trung vào chức năng và giá trị sản phẩm Nỗ lực trưng bày hàng hóa một cách Tổ chức trình bày và quản lý thông tin một  Đầu tư vào sản phẩm tăng thêm  Tập trung vào sản phẩm cốt lõi sáng tạo để tạo ra sự khác biệt cách khoa học để tạo ra sự tiện dụng:  Các công cụ tìm kiếm  Các bộ lọc  Người tiêu dùng tham gia quá trình phân loại và tìm kiếm Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị 3.1 Các khía cạnh để tạo sự khác biệt trong 3.1 Các khía cạnh để tạo sự khác biệt trong bối cảnh mới bối cảnh mới KHÁC BIỆT VỀ SẢN PHẨM KHÁC BIỆT VỀ DỊCH VỤ Dịch vụ chăm sóc khách hàng  Phản hồi 24/7  Những cộng đồng thông tin, sở thích VÍ DỤ THAM KHẢO: www.HotDeal.vn Dịch vụ thanh toán trực tuyến Dịch vụ đặt hàng trực tuyến NGƯỜI TIÊU DÙNG THAM GIA TẠO SỰ ĐA DẠNG SẢN PHẨM Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 9
 10. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 www.HotDeal.vn www.HotDeal.vn DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG  Hỗ trợ khách hàng  Đặt hàng trực tuyến  Đường dây điện thoại 80 giờ/tuần  Hỗ trợ trực tuyến bằng Y! 24/7  Quản lý lịch sử mua hàng  Hỗ trợ khách hàng  Hướng dẫn trực quan sinh động – chi tiết  FAQ – Những câu hỏi thường gặp  Dành cho những khách hàng muốn tự mình giải quyết những vấn đề.  Cộng đồng Hot Deal – Diễn đàn thảo luận  Không gian mở cho mọi ý kiến dân chủ  Nơi tìm kiếm và chia sẻ các lời khuyên  Dành cho những khách hàng muốn tìm lời tư vấn mà họ TIN TƯỞNG NHẤT. Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị 3.1 Các khía cạnh để tạo sự khác biệt trong 3.1 Các khía cạnh để tạo sự khác biệt trong bối cảnh mới bối cảnh mới KHÁC BIỆT VỀ CON NGƢỜI KHÁC BIỆT VỀ HÌNH ẢNH Duy trì mối quan hệ 1:1 Tùy chỉnh giao diện  Cùng một lúc với nhiều khách hàng  Chọn nền (skin/theme)  Sự tự động hóa  Bố trí thành phần trang (layout)  chuyên nghiệp  đồng bộ  chi phí thấp  Người tiêu dùng TỰ PHỤC VỤ Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 10
 11. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 3.1 Các khía cạnh để tạo sự khác biệt trong bối cảnh mới 3.2 Các chiến lƣợc khác biệt hóa KHÁC BIỆT VỀ HÌNH ẢNH = Nhận diện (Identity) Hình ảnh (Image)  Tên – Logo  Ảnh đại diện, tính cách, văn hóa 1 2 3  Hệ thống nhận diện thương hiệu  Môi trường tương tác MÔI TRƯỜNG – KHÔNG GIAN CỤ THỂ HÓA XÂY DỰNG WEBSITE NHỮNG YẾU TỐ VÔ HÌNH LÒNG TIN CẬY NĂNG SUẤT CAO ĐỊNH GIÁ CRM QUY TRÌNH ĐÚNG GIỜ 4 5 6 KHẢO SÁT VÍ DỤ THỰC TẾ Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị 1 KFC VIỆT NAM 3 KFC VIỆT NAM KHÔNG GIAN ĐỘ TIN CẬY 2 4 6 CỤ THỂ HÓA YẾU TỐ VÔ HÌNH ĐÚNG GIỜ CRM Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 11
 12. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 3.3 Các chiến lƣợc định vị - Tái định vị 3.3 Các chiến lƣợc định vị - Tái định vị LỢI ÍCH NGƯỜI TIÊU DÙNG Những cơ sở định vị thương hiệu Người tiêu dùng được lợi ích gì? Thuộc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ LỢI ÍCH SP CHẤT LƯỢNG CAO Công nghệ của sản phẩm hoặc dịch vụ Lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ Phân loại người sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ Tích hợp sản phẩm hoặc dịch vụ Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị 3.3 Các chiến lƣợc định vị - Tái định vị 3.3 Các chiến lƣợc định vị - Tái định vị LỢI ÍCH NGƯỜI TIÊU DÙNG LỢI ÍCH VÔ HÌNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG Người tiêu dùng được lợi ích gì? Người tiêu dùng được lợi ích gì? LỢI ÍCH MUA SP GIÁ THẤP Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 12
 13. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 3.3 Các chiến lƣợc định vị - Tái định vị 3.3 Các chiến lƣợc định vị - Tái định vị LỢI ÍCH VÔ HÌNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG LỢI ÍCH VÔ HÌNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG Người tiêu dùng được lợi ích gì? Người tiêu dùng được lợi ích gì? LỢI ÍCH ĐẲNG CẤP LỢI ÍCH HẤP DẪN GIỚI TÍNH Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị 3.3 Các chiến lƣợc định vị - Tái định vị 3.3 Các chiến lƣợc định vị - Tái định vị LỢI ÍCH VÔ HÌNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG Người tiêu dùng được lợi ích gì? TÁI ĐỊNH VỊ (repositioning) là quy trình tạo mới hoặc hiệu chỉnh thương hiệu, công ty hoặc định vị của sản phẩm.  Marketers phải nhạy bén với cảm nhận của thị trường và cách nhìn của công ty về cùng một sản phẩm  Dựa trên những phản hồi của thị trường, DN phải đủ linh hoạt để phản ứng lại những quan điểm đó bằng cách nâng cấp hoặc điều chỉnh định vị của mình Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 13
 14. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 3.3 Các chiến lƣợc định vị - Tái định vị 3.3 Các chiến lƣợc định vị - Tái định vị KHẢO SÁT TRƯỜNG HỢP KFC VIETNAM KHẢO SÁT TRƯỜNG HỢP YAHOO! “Yet Another Hierarchical Officious Oracle” (tạm dịch: lời chỉ dẫn không chính thức theo danh mục)  Logo mới – “So Good”  Thiết kế nội thất cửa hàng mới Web Portal  Đẩy mạnh đặt hàng online và Cổng thông tin điện tử giao hàng tận nơi Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị 3.3 Các chiến lƣợc định vị - Tái định vị 3.3 Các chiến lƣợc định vị - Tái định vị KHẢO SÁT TRƯỜNG HỢP YAHOO! KHẢO SÁT TRƯỜNG HỢP YAHOO! My Yahoo! - Yahoo!Mail - Yahoo!Messenger … Công cụ của cuộc sống Life Engine MỤC TIÊU CỦA YAHOO! TỪ NGÀY ĐẦU THÀNH LÂP Thu hút người tiêu dùng mới Giữ họ quay lại trang web Công cụ tìm kiếm Search Engine Nhận thức được rằng Y! là nơi đầu tiên phải đến mỗi khi kết nối internet Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 14
 15. Chương 3: PHÂN KHÚC – ĐỊNH VỊ 6/10/2014 HỎI & ĐÁP Chương 3: Phân khúc – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị Người trình bày: PHẠM THANH THUÝ VY 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2