intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Học máy (IT 4862): Chương 4.3 - Nguyễn Nhật Quang

Chia sẻ: Ti Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

39
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 - Các phương pháp học có giám sát (Học quy nạp luật - Rule induction). Chương này trình bày những nội dung chính sau: Phương pháp học quy nạp luật, các bài toán ví dụ, phân loại, chiến lược bao phủ gia tăng, Learn - one - Rule, đánh giá hiệu quản của một luật, các luật logic vị từ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Học máy (IT 4862): Chương 4.3 - Nguyễn Nhật Quang

Học Máy<br /> (IT 4862)<br /> <br /> Nguyễn<br /> ễ Nhật<br /> hậ Quang<br /> quangnn-fit@mail.hut.edu.vn<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> Viện Công nghệ thông tin và truyền thông<br /> Năm học 2011-2012<br /> <br /> Nội dung<br /> d<br /> môn<br /> ô học:<br /> h<br /> „<br /> <br /> Giới thiệu chung<br /> g<br /> <br /> „<br /> <br /> Đánh giá hiệu năng hệ thống học máy<br /> <br /> „<br /> <br /> Các phương pháp học dựa trên xác suất<br /> <br /> „<br /> <br /> Các phương pháp học có giám sát<br /> „<br /> <br /> Học quy nạp luật (Rule induction)<br /> <br /> „<br /> <br /> Các phương pháp học không giám sát<br /> <br /> „<br /> <br /> L cộng<br /> Lọc<br /> ộ tác<br /> tá<br /> <br /> „<br /> <br /> Học tăng cường<br /> Học Máy – IT 4862<br /> <br /> 2<br /> <br /> Quy nạp<br /> p luật – Giới thiệu (1)<br /> „<br /> <br /> Để học một tập các luật (IF-THEN) cho bài toán phân loại<br /> • Phù hợp khi hàm mục tiêu (phân loại) có thể được biểu diễn bằng<br /> một tập các luật (IF-THEN)<br /> Hàm mục tiêu: h ≡ {Luật1, Luật2, ..., Luậtm}<br /> Luậtj ≡ IF (Điều-kiệnj1 Λ Điều-kiệnj2 Λ ... Λ Điềukiệnjn) THEN Kết luậnj<br /> <br /> „<br /> <br /> Các luật (IF-THEN)<br /> • Một phương pháp phổ biến để biểu diễn tri thức<br /> • Phương pháp biểu diễn dễ hiểu nhất đối với người dùng<br /> <br /> Học Máy – IT 4862<br /> <br /> 3<br /> <br /> Quy nạp<br /> p luật – Giới thiệu (2)<br /> „<br /> <br /> Nhắc lại: Học cây quyết định (Decision tree learning) cũng<br /> phép<br /> p học<br /> ọ một<br /> ộ tập<br /> ập các luật<br /> ậ logic<br /> g định<br /> ị đề<br /> có cho p<br /> • Bước 1: Học cây quyết định<br /> • Bước 2: Biểu diễn mỗi đường đi trong cây (từ nút gốc đến nút lá)<br /> thành một luật tương ứng<br /> <br /> „<br /> <br /> Học một tập các luật<br /> • Học<br /> ọ cây<br /> yq<br /> quyết<br /> y định:<br /> ị<br /> Tập<br /> ập các luật<br /> ậ logic<br /> g định<br /> ị đề được<br /> ợ học<br /> ọ đồng<br /> g thời<br /> • Học quy nạp luật: Tập các luật logic định đề/vị từ được học tuần tự<br /> (từng luật một)<br /> <br /> „<br /> <br /> Cá giải<br /> Các<br /> iải thuật<br /> th ật khác<br /> khá nhau<br /> h để học<br /> h các<br /> á kiểu<br /> kiể luật<br /> l ật khác<br /> khá nhau<br /> h<br /> • Các luật logic định đề (chỉ sử dụng các ký hiệu hằng)<br /> ậ logic<br /> g vịị từ ((sử dụng<br /> ụ g cả các ký<br /> ý hiệu<br /> ệ biến và các ký<br /> ý hiệu<br /> ệ vịị từ))<br /> • Các luật<br /> – khả năng diễn đạt cao hơn<br /> Học Máy – IT 4862<br /> <br /> 4<br /> <br /> Quy nạp<br /> p luật – Ví dụ (1)<br /> „<br /> <br /> Học một tập các luật logic định đề<br /> Vd: Hàm mục<br /> ụ tiêu (p<br /> (phân loại)<br /> ạ ) Buy<br /> y_Computer<br /> p<br /> được<br /> ợ biểu diễn bởi:<br /> IF (Age=Old Λ Student=No) THEN Buy_Computer=No<br /> IF (Student=Yes) THEN Buy_Computer=Yes<br /> IF (Age=Medium Λ Income=High) THEN Buy_Computer=Yes<br /> <br /> „<br /> <br /> Học một tập các luật logic vị từ<br /> Vd: Hàm mục tiêu (khái niệm) Ancestor được biểu diễn bởi:<br /> ( ,y) THEN Ancestor(x,y)<br /> ( ,y)<br /> IF Parent(x,y)<br /> IF Parent(x,y) Λ Ancestor(y,z) THEN Ancestor(x,z)<br /> ((Parent(x,y)<br /> ( ,y) là một<br /> ộ vịị từ thể hiện<br /> ệ y là cha/mẹ<br /> ẹ của x))<br /> Học Máy – IT 4862<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2