intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân loại học quy nạp luật

Xem 1-5 trên 5 kết quả Phân loại học quy nạp luật
 • Bài giảng "Học máy - Các phương pháp học có giám sát: Học quy nạp luật - Rule induction" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp học quy nạp luật, các bài toán ví dụ, phân loại, chiến lược bao phủ gia tăng, Learn - one - Rule, đánh giá hiệu quản của một luật, các luật logic vị từ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf68p koxih_kothogmih7 24-09-2020 22 4   Download

 • Chương 4 - Các phương pháp học có giám sát (Học quy nạp luật - Rule induction). Chương này trình bày những nội dung chính sau: Phương pháp học quy nạp luật, các bài toán ví dụ, phân loại, chiến lược bao phủ gia tăng, Learn - one - Rule, đánh giá hiệu quản của một luật, các luật logic vị từ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p tieu_vu16 03-01-2019 42 2   Download

 • Khám phá quy luật dãy số hỗ trợ học sinh phát triển năng lực suy luận toán học và việc hiểu các khái niệm hàm số và biến số (NCTM, 2000). Bài báo này phân tích cơ sở lí thuyết cho thấy hai loại suy luận được sử dụng để khám phá quy luật dãy số là ngoại suy và quy nạp. Kết quả thực nghiệm phản ánh khó khăn của học sinh trong việc đưa ra một giả thuyết ngoại suy đủ mạnh để hỗ trợ cho quy nạp nhằm đi đến một quy tắc tổng quát.

  pdf13p thiendiadaodien_3 27-12-2018 51 2   Download

 • Khám phá quy luật dãy số hỗ trợ học sinh phát triển năng lực suy luận toán học và việc hiểu các khái niệm hàm số và biến số (NCTM, 2000). Bài báo này phân tích cơ sở lí thuyết cho thấy hai loại suy luận được sử dụng để khám phá quy luật dãy số là ngoại suy và quy nạp. Kết quả thực nghiệm phản ánh khó khăn của học sinh trong việc đưa ra một giả thuyết ngoại suy đủ mạnh để hỗ trợ cho quy nạp nhằm đi đến một quy tắc tổng quát.

  pdf13p allbymyself_07 02-02-2016 87 8   Download

 • Học máy(Machine Learning) là một ngành khoa học nghiên cứu các thuật toán cho phép máy tính có thể học được các khái niệm (concept). Phân loại:Có hai loại phương pháp học máy chính · Phương pháp quy nạp : Máy học/phân biệt các khái niệm dựa trên dữ liệu đã thu thập được trước đó. Phương pháp này cho phép tận dụng được nguồn dữ liệu rất nhiều và sẵn có. · Phương pháp suy diễn : Máy học/phân biệt các khái niệm dựa vào các luật. Phương pháp này cho phép tận dụng được các kiến thức chuyên ngành để hỗ trợ máy tính. Hiện nay, các...

  doc7p tienchay 14-07-2013 92 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân loại học quy nạp luật
p_strCode=phanloaihocquynapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2