intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng (Năm 2022)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

8
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đặc điểm hệ thống ngân hàng Việt Nam và nhiệm vụ kế toán; đối tượng và nguyên tắc kế toán ngân hàng thương mại; tổ chức công tác kế toán trong ngân hàng thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng (Năm 2022)

 1. Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 1
 2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN • Trang bị cho sinh viên lý luận chung và những kiến thức cơ bản về nguyên tắc và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế cơ bản trong các NHTM. • Sinh viên học xong có thể thực hiện các công việc kế toán và tham gia giám sát, quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn kế toán tại các NHTM. Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 2
 3. TÀI LIỆU HỌC TẬP • Nguyễn Thị Loan (2017), Kế toán Ngân hàng: Lý thuyết, bài tập và bài giải, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh • Nguyễn Phú Giang và cộng sự (2014), Kế toán Ngân hàng, NXB ĐH Kinh tế quốc dân • Thuỳ Linh & Viêt Trinh (2014), Cẩm nang nghiệp vụ kế toán ngành ngân hàng, NXB Tài chính • Nguyễn Thị Loan (2011), Bài tập và bài giải kế toán ngân hàng, NXB Phương Đông • Các Website: - https://www.sbv.gov.vn - http://www.statista.com -… Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 3
 4. NỘI DUNG Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn trong NHTM Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng trong NHTM Chương 4: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trong NHTM Chương 5: Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán vốn giữa các NHTM Chương 6: Kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh trong NHTM Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 4
 5. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 1.1. Đặc điểm hệ thống ngân hàng Việt Nam và nhiệm vụ kế toán 1.2. Đối tượng và nguyên tắc kế toán ngân hàng thương mại 1.3. Tổ chức công tác kế toán trong ngân hàng thương mại Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 5
 6. 1.1. Đặc điểm hệ thống ngân hàng Việt Nam và nhiệm vụ kế toán Hệ thống NHVN NH trung gian NHNN NH NH NH NH Thương Phát Chính mại Hợp tác triển sách Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 6
 7. Ngân hàng thương mại Chức năng Vai trò • Thủ quĩ XH • Mở rộng SX • Trung gian thanh • Thực hiện chính toán sách của NHNN • Trung gian tín dụng • Phát triển kinh tế đối ngoại • Phân bổ nguồn lực Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 7
 8. 1.1.2. Đặc điểm hoạt động của ngân hàng và yêu cầu quản lý Hoạt động của ngân hàng Yêu cầu quản lý Kế toán Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 8
 9. 1.1.3. Nhiệm vụ kế toán ngân hàng Ghi chép, phản ánh, tính Phân loại, tổng hợp, phân toán các nghiệp vụ kinh tế tích & cung cấp thông tin phát sinh của NH theo đối cho các đối tượng để QL, tượng, nội dung công việc quản trị, kinh doanh ngân kế toán, theo đúng pháp hàng luật, chuẩn mực kế toán. Tổ chức tốt công tác kế toán Giám đốc quá trình sử dụng tại chi nhánh và toàn hệ tài sản, tăng cường kỷ luật tài thống; Giao dịch với khách chính hàng
 10. 1.2. Đối tượng và nguyên tắc kế toán NHTM 1.2.1. Đối tượng và đặc điểm KTNH Đối tượng Đặc điểm đối tượng • Vốn • Tồn tại giá trị • Sự vận động của • Quan hệ chặt chẽ vốn với các chủ thể khác • Qui mô lớn, vận động thường xuyên Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 10
 11. Đặc điểm của kế toán ngân hàng Tính tổng hợp cao Đồng thời ghi sổ và hạch toán Số lượng chứng từ lớn, luân chuyển phức tạp Đơn vị tiền tệ là chủ yếu Cập nhật và chính xác cao Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 11
 12. 1.2.2. Nguyên tắc kế toán CƠ SỞ DỒN HOẠT TÍCH ĐỘNG LIÊN TỤC TRỌNG YẾU NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN GIÁ GỐC PHÙ HỢP THẬN TRỌNG NHẤT QUÁN
 13. 1.3. Tổ chức công tác kế toán trong NHTM 1.3.1. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán Phù hợp Phù hợp trình độ Tuân thủ quản lý và Tiết kiệm, nhân sự pháp luật kinh hiệu quả quản lý và doanh kế toán Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 13
 14. 1.3.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán Tổ chức hệ Tổ chức Tổ chức bộ kiểm tra thống thông máy kế toán tin kế toán kế toán Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 14
 15. Tổ chức bộ máy kế toán Bất kiêm Kiểm soát Bố trí KTT nhiệm nội bộ Nguyên tắc tổ chức lao động kế toán Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 15
 16. Tổ chức bộ máy kế toán của pháp nhân ngân hàng (Cấp độ hệ thống) Tổ chức Tổ chức Tổ chức bộ máy kế Tổ chức bộ máy kế bộ máy kế bộ máy kế toán tập toán phân toán vừa tập trung toán trong trung tán điều kiện vừa phân tán ứng dụng CNTT Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 16
 17. Tổ chức bộ máy kế toán tại các chi nhánh Mô hình Mô hình giao dịch giao dịch “nhiều cửa” “một cửa” Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 17
 18. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán • Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán • Tổ chức hệ thống tài khoản • Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết • Tổ chức hệ thống BCKT-TC Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 2022 18
 19. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán  Chứng từ giấy và chứng từ điện tử.  Số lượng lớn, quy trình luân chuyển phức tạp.  Thường sử dụng chứng từ gốc kiêm ghi sổ  Trách nhiệm kiểm soát chứng từ  Lưu trữ chứng từ lâu dài, bảo quản khá phức tạp.
 20. Tổ chức hệ thống Tài khoản kế toán Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng thương mại gồm: 8 loại tài khoản trong trong bảng (Loại 1 đến 8): Áp dụng phương pháp ghi sổ kép (Đối ứng Nợ - Có)  Tài khoản ngoài bảng (Loại 0 và 9): Áp dụng phương pháp ghi đơn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2