Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Trần Thị Tuyết Thanh

Chia sẻ: Nguoibakhong01 Nguoibakhong01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

0
19
lượt xem
3
download

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Trần Thị Tuyết Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính 2 có cấu trúc gồm 7 chương cung cấp cho người học các kiến thức về ngoại tệ và kinh doanh XNK, bất động sản đầu tư, thuê tài sản, đầu tư tài chính, công ty cổ phần, dự phòng phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Trần Thị Tuyết Thanh

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> Kế toán tài chính 2<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM<br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Vị trí môn học<br /> <br /> Kế toán tài chính 2<br /> <br /> Kế toán tài chính 1<br /> • Các yếu tố cơ bản<br /> <br /> Kế toán tài chính 2<br /> • Các vấn đề<br /> nâng cao<br /> <br /> Kế toán tài chính 3<br /> • Chứng từ và sổ kế<br /> toán<br /> • Các vấn đề về trình<br /> bày BCTC<br /> <br /> Trần Tuyết Thanh<br /> Email: thanh.tt@ou.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục tiêu<br /> <br /> Mô tả môn học<br /> <br /> • Kết thúc học phần, sinh viên có thể:<br /> – Giải thích chuẩn mực kế toán Việt Nam liên<br /> quan đến ngoại tệ, bất động sản đầu tư, đầu tư<br /> tài chính, thuê tài sản, dự phòng và nợ tiềm<br /> tàng, thuế TNDN từ khái niệm, ghi nhận, đánh<br /> giá, trình bày thông tin.<br /> – Vận dụng được hệ thống tài khoản kế toán Việt<br /> Nam trong phản ánh các giao dịch có liên quan.<br /> <br /> • Cung cấp kiến thức chuyên sâu về kế toán để sinh viên<br /> nắm được cách thức ghi nhận, đánh giá trình bày các đối<br /> tượng như ngoại tệ, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư<br /> tài chính, ...<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đánh giá kết quả<br />  Chương 1: Ngoại tệ và kinh doanh XNK<br /> <br /> Đánh<br /> giá<br /> <br />  Chương 2: Bất động sản đầu tư<br /> <br /> Hình thức đánh giá<br /> <br /> Tỷ<br /> trọng<br /> <br /> Giữa kỳ<br /> <br />  Chương 3: Thuê tài sản<br /> <br /> 40%<br /> Bài thi<br /> <br />  Chương 5: Công ty cổ phần<br /> <br /> Bài thi (trắc nghiệm + Tự luận): 60’ -90’<br /> <br /> Điểm quá<br /> trình<br /> <br />  Chương 4: Đầu tư tài chính<br /> <br /> Làm các bài test, bài nhóm, tích cực, …<br /> <br /> Cuối kỳ<br /> <br />  Chương 6: Dự phòng phải trả<br /> <br /> 60%<br /> Bài thi (trắc nghiệm + Tự luận): 90’ -120’<br /> <br /> Bài thi<br /> <br />  Chương 7: Thuế thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> 60%<br /> <br /> • Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi giữa kỳ và cuối kỳ<br /> <br /> 5<br /> <br /> 7<br /> <br /> Lịch trình – 14 buổi<br /> Buổi Nội dung<br /> <br /> Tài liệu học tập<br /> Buổi Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> 8<br /> <br /> Chương 4 (tiếp)<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 1 (tiếp)<br /> <br /> 9<br /> <br /> Kiểm tra giữa kỳ<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> • Tài liệu chính: Slide bài giảng và bài tập<br /> <br /> 10 Chương 5<br /> <br /> • Tài liệu tham khảo:<br /> – Kế toán tài chính 2, Bộ môn Kế toán tài chính,<br /> Trường ĐHKT TPHCM<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 2 (tiếp)<br /> <br /> 11<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chương 3 –<br /> <br /> 12 Chương 6 (tiếp)<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chương 3 (tiếp)<br /> <br /> 13 Chương 7<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chương 4<br /> <br /> – Tìm hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Vũ Hữu<br /> <br /> 14 Chương 7 (tiếp)<br /> <br /> Chương 6<br /> <br /> Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc.<br /> – Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế<br /> toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính<br /> – Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22.12.2014<br /> – Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21.3.2016<br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục tiêu<br /> <br /> Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán-Kiểm toán<br /> <br /> o<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> o<br /> <br /> KẾ TOÁN GIAO DỊCH NGOẠI TỆ VÀ<br /> o<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> XUẤT NHẬP KHẨU<br /> <br /> o<br /> <br /> Giải thích các khái niệm cơ bản về đơn vị tiền tệ<br /> kế toán, tỷ giá hối đoái, khoản mục tiền tệ, phi<br /> tiền tệ.<br /> Phân tích các giao dịch bằng ngoại tệ, ghi nhận,<br /> đánh giá các khoản mục tiền tệ và phi tiền tệ<br /> Phân biệt và xử lý chênh lệch tỷ giá trong hoạt<br /> động kinh doanh và vào cuối kỳ<br /> Phân tích và xử lý trên hệ thống tài khoản các<br /> nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh xuất nhập<br /> khẩu.<br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> Các văn bản và quy định pháp lý liên quan<br /> <br /> <br /> <br /> Giao dịch bằng ngoại tệ<br /> <br /> <br /> <br /> Các văn bản và quy định liên quan<br /> <br /> Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập<br /> <br /> <br /> <br /> VAS 10- Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá<br /> <br /> <br /> Thông tư 105/2003, Thông tư 161/2007/TT-BTC:<br /> hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán<br /> <br /> <br /> <br /> khẩu<br /> <br /> Thông tư 200/2014/TT-BTC- Hướng dẫn Chế độ<br /> kế toán Doanh nghiệp.<br /> <br /> <br /> <br /> Thông tư 53/2016/TT-BCT- Sửa đổi, bổ sung<br /> thông tư 200/2014/TT-BTC<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản