intTypePromotion=1

Bài giảng: kinh tế chính trị - chương 5

Chia sẻ: Thach Anh Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:71

0
207
lượt xem
60
download

Bài giảng: kinh tế chính trị - chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuần hoàn của tư bản là sự chuyển biến liên tiếp của tư bản qua 3 giai đoạn, trải qua 3 hình thái ,thực hiện 3 chức năng tương ứng,để trở về hình thái ban đầu vói lượng giá trị lớn hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: kinh tế chính trị - chương 5

 1. Ths . Cao thị Toàn 05/08/11 1 05/08/11
 2.  SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TƯ BẢN VÀ TÁI SẢN XUẤT TƯ BẢN XÃ HỘI TÁI 05/08/11 2
 3. Chương 5 gồm 2 phần:  1.Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản  2.Tái sản xuất tư bản xã hội và khủng hoảng  kinh tế 05/08/11 3
 4. Với tư cách là giá trị đẻ ra giá trị ,tư bản không những bao hàm một tính chất xã hội nhất định, dựa trên sự kiện là lao động tồn tại với tư cách là lao động làm thuê.Tư bản là một sự vận động,một quá trình tuần hoàn tiến hành qua những giai đoạn khác nhau,quá trình này lại bao gồm ba hình thái khác nhau của quá trình tuần hoàn.Vì thế người ta có thể hiểu tư bản là một sự vận động,chứ không phải là vật đứng yên. C.Mác C.Mác (Tư bản,quyển 2,tập1,tr179) (T 05/08/11 4
 5. I. TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN CỦA TƯ BẢN 1.1. Tuần hoàn của tư bản 1.1. 1.1.1. Khái niệm: Tuần hoàn của tư 1.1.1. Tu bản là sự chuyển biến liên tiếp của tư bản qua 3 giai đoạn, trải qua 3 hình thái ,thực hiện 3 chức năng tương ứng,để trở về hình thái ban đầu vói lượng giá trị lớn hơn ví dụ: ví 05/08/11 5
 6. TLSX TLSX T-H … SX … H’ - T’ SLĐ SLĐ 1.1.2. Ba giai đoạn tuần hoàn • Giai đoạn: Mua T – H -Tư bản thực hiện chức năng biến hoá hình thái từ tư bản tiền thành tư bản sản xuất. * 05/08/11 6
 7. -. Giai đoạn: Sản xuất -. Giai TLSX TLSX H … SX … H’ SX SLĐ SLĐ - tư liệu sản xuất và sức lao động kết hợp với nhau tạo thành quá trình sản xuất. - Kết thúc giai đoạn này tư bản sản xuất biến thành tư bản hàng hoá 05/08/11 7
 8. * Giai đoạn : Bán H’ ----- T’ Giai - Kết thúc giai đoạn này tư bản hàng hoá biến thành tư bản tiền, 05/08/11 8
 9. Tổng hợp cả 3 giai đoạn: TLSX TLSX T-H … SX … H’ - T’ SX SLĐ SLĐ 05/08/11 9
 10. 1.1.3 ba hình thái tuần hoàn của tư bản công nghiệp: -tuần hoàn của tư bản tiền tệ: TLSX +công thức:T-H SX… H’-T’ +công SLĐ SLĐ +Phản ánh rõ động cơ ,mục đích của vận +Ph động là làm tăng giá trị 05/08/11 10
 11. -Tuần hoàn tư bản SX: TLSX TLSX + công thức:SX-H’-T’-H … SX SLĐ SLĐ + chỉ rõ nguồn gốc của tư bản đó là lao động của công nhan tích lũy lại, là từ quá trình SX 05/08/11 11
 12. -tuần hoàn của tư bản hàng hoá: tlsx tlsx +công thức: H’ - T’-H … SX … H’’ +công slđ slđ + trực tiếp phản ánh quan hệ giữa những người SX tr hàng hóa 05/08/11 12
 13. Ba giai đoạn tuần hoàn của tư bản công nghiệp 1.Phạm vi lưu thông:                         SLĐ  T­H               TLSX                                 2. phạm vi sx: T ổng h ợp     SLĐ SLĐ T-H SX…H’-T’          H                 SX….H’ TLSX TLSX 3.phạm vi lưu thông:  H’­T’(T+t) 05/08/11 13
 14. Ba hình thái tuần hoàn của tư bản CN TLSX  Tuần hoàn TB tiền tệ T­H                                …SX…H’­T’(T+t) slđ SLĐ  Tuần hoàn TB SX SX…H’-T’-H …SX … TLSX  SLĐ H’­T’­H                        …SX…H’  Tuần hoàn TB hàng hóa TLSX 05/08/11 14
 15. sự vận động của tư bản công nghiệp là sự thống nhất của 3 hình thái tuần hoàn: -Sự vận động thống nhất giữa quá trinh SX và quá trình lưu thông - Sự vận động thống nhất giữa quá trình liên tục không ngừng và quá trình đứt quãng không ngừng 05/08/11 15
 16. - sự thống nhất 3 hình thái tuần hoàn của th tư bản đòi hỏi: +ba hình thái này tồn tại cùng một thời +ba gian xen kẽ nhau trong không gian nghĩa là: tồn tại và sắp xếp kề nhau trong nghĩa không gian để vận động liên tục trong thời gian 05/08/11 16
 17. - mục đích của tuần hoàn của tư bản là giá trị tăng thêm giá trị - nếu xét riêng từng hình thái, mỗi hình thái chỉ phản ánh hiện thực CNTB một cách phiến diện, làm nổi bật bản chất này ,và che dấu mặt bản chất khác của sự vận động của TB công nghiệp ->để hiểu đầy đủ bản chất vận động của CNTB ,phải xem xét đồng thời cả 3 hình thái tuần hoàn 05/08/11 17
 18. -đặc trưng của tư bản là sự vận động liên tục Điiều kiện cho sự vận động liên tục đó là: Đ + tư bản tồn tại đồng thời ở cả 3 hình thái: . -> hình thái tiền -> ->hình thái SX, ->hình ->hình thái hàng hóa ->hình + mỗi hình thái phải không ngưng liên tục vận động trải qua 3 giai đoạn và lần lượt mang 3 hình thái 05/08/11 18
 19. 1.2. Chu chuyển của tư bản 1.2.1.Khái niệm: sự tuần hoàn của tư bản, nếu xét nó là một quá trình định kỳ đổi mới và lắp đi lắp lại, chứ không phải là một quá trình cô lập,riêng lẻ thì gọi là chu chuyển của TB 05/08/11 19
 20. 1.2.2Thời gian chu chuyển của tư bản: - Thời gian chu chuyển của tư bản là khoảng thời gian kể từ khi tư bản ứng ra dưới một hình thức nhất định( tiền tệ, sản xuất,hàng hóa,) cho đến khi nó trở về tay nhà tư bản cũng dưới hiình thức như thế ,nhưng có thêm giá trị thặng dư. 05/08/11 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2