intTypePromotion=4

Bài giảng Kinh tế học vi mô 2: Chương 8 - TS. Phan Thế Công

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
85
lượt xem
17
download

Bài giảng Kinh tế học vi mô 2: Chương 8 - TS. Phan Thế Công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

sau khi học xong chương 8 Khuyết tật của thị trường và vai trò của chính phủ thuộc bài giảng Kinh tế học vi mô 2 trình bày về các kiến thức các khuyết tật của thị trường, sức mạnh của thị trường, thông tin không hoàn hảo, vai trò của chính phủ, chức năng kinh tế của chính phủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vi mô 2: Chương 8 - TS. Phan Thế Công

  1. 12/9/2013 Nội dung chương 8 Chương 8  Các khuyết tật của thị trường KHUYẾT TẬT CỦA THỊ TRƯỜNG   Sức mạnh thị trường Thông tin không hoàn hảo VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ   Các ảnh hưởng ngoại ứng Vấn đề hàng hóa công cộng TS.GVC. Phan Thế Công  Vai trò của Chính phủ KHOA KINH TẾ & LUẬT - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Email: congpt@vcu.edu.vn  Các chức năng kinh tế của Chính phủ DĐ: 0966653999  Các biện pháp can thiệp của Chính phủ trong nền kinh http://sites.google.com/site/congphanthe/ tế thị trường 12/9/2013 TS.GVC. PHAN THẾ CÔNG 1 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 2 Bàn tay vô hình Khuyết tật của thị trường  Khuyết tật của thị trường xảy ra khi bàn tay vô hình  Nền kinh tế thị trường tự do là nền kinh tế được làm cho các quyết định của cá nhân không đưa đến điều tiết bằng “bàn tay vô hình” của thị trường sản lượng mà xã hội mong đợi  Các quy luật kinh tế khách quan  Bất cứ khi nào khuyết tật của thị trường tồn tại thì có lý do  “Bàn tay vô hình”: Thị trường cạnh tranh hoàn để chính phủ can thiệp vào thị trường nhằm cải thiện sản hảo đã dẫn dẵn các cá nhân tối đa hóa lợi ích của lượng xã hội. bản thân khi đưa ra sự lựa chọn, và sự lựa chọn cá  Có 4 lý do dẫn đến khuyết tật của thị trường: nhân này cũng mang lại lợi ích lớn nhất cho xã  Sức mạnh thị trường hội.  Thông tin không hoàn hảo  Các ngoại ứng  Hàng hóa công cộng 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 3 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 4 Sức mạnh độc quyền Sức mạnh độc quyền £ £ MC MC = MSC Tổn thất Thặng dư xã hội người TD b P1 Pm P2 = MSB a Ppc Thặng dư = MSC nhà sản xuất MC1 AR = MSB MR MR AR = D O Q1 Q2 Q O Qpc Qpc Q Sản lượng độc quyền Sản lượng CTHH 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 5 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 6
  2. 12/9/2013 Thông tin không hoàn hảo Thông tin không hoàn hảo Thị trường xe ô tô đã qua sử dụng  Xảy ra khi những người tham gia trên thị trường Giá nhận được thông tin không đầy đủ, hoặc không D0 chính xác về giá cả thị trường, chất lượng sản D1 phẩm, … S1 P2  Thông tin không hoàn hảo có thể làm cho P1 a  Người sản xuất cung cấp quá nhiều một loại sản phẩm và quá ít loại sản phẩm khác  Người tiêu dùng mua phải sản phẩm làm họ bị thiệt và không mua sản phẩm mang lại lợi ích cho họ… Q1 Q2 Q 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 7 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 8 Các ảnh hưởng ngoại ứng Các ảnh hưởng ngoại ứng  Các ảnh hưởng ngoại ứng là những ảnh hưởng  Ngoại ứng tiêu cực xảy ra khi một giao dịch thị của một quyết định đến bên thứ ba mà ảnh hưởng trường có ảnh hưởng gây bất lợi, gây thiệt hại đến này không được tính đến trong quá trình đưa ra những người khác quyết định  Ví dụ:  Có hai loại ngoại ứng:  Người hút thuốc lá gây ảnh hưởng đến sức khỏe của  Ngoại ứng tích cực những người xung quanh  Ngoại ứng tiêu cực  Hãng xả chất thải gây ô nhiễm không khí và nguồn nước 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 9 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 10 Các ảnh hưởng ngoại ứng Ngoại ứng tiêu cực  Ngoại ứng tích cực xảy ra khi giao dịch thị trường  Khi có ngoại ứng tiêu cực, chi phí xã hội cận biên có ảnh hưởng có lợi đến những người khác (MSC) lớn hơn chi phí cá nhân cận biên (MPC)  Ví dụ:  Chi phí xã hội cận biên bao gồm tất cả các chi phí mà  Trồng rừng xã hội phải gánh chịu khi tiến hành sản xuất hàng hóa  Chi phí xã hội cận biên được tính bằng chi phí cá nhân cận biên cộng với chi phí do những ảnh hưởng ngoại ứng tiêu cực tạo ra khi tiến hành sản xuất MSC = MPC + MEC (MEC: Marginal Externality Costs) 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 11 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 12
  3. 12/9/2013 Ngoại ứng tiêu cực Hạn chế ảnh hưởng ngoại ứng tiêu cực Price MSC Price  Đánh thuế đối với người tiêu dùng để làm cho MC MSCI đường cầu dịch chuyển sang trái B S = MCI  Đánh thuế đối với nhà sản xuất làm cho đường cung dịch chuyển sang trái P* A  Đặt ra hạn mức sản xuất P1 P1 C MECI MEC D q* q1 Firm output Q* Q1 Industry output 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 13 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 14 Hạn chế ảnh hưởng ngoại ứng tiêu cực Hạn chế ảnh hưởng ngoại ứng tiêu cực P P MSC SSau thuế C $1.00 B S B S $1.00 $2.60 A $2.00 A $2.00 $1.60 D D 100 125 Q Q 100 125 Sản lượng Sản lượng Sản lượng cân bằng mới hiệu quả cân bằng sau khi đánh thuế 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 15 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 16 Ngoại ứng tích cực 18.1 EXTERNALITIES Positive Externalities and Inefficiency  Khi có ngoại ứng tích cực, lợi ích cận biên xã hội Figure 18.2 (MSB) lớn hơn lợi ích cận biên cá nhân (MPB) External Benefits When there are positive  Lợi ích cận biên xã hội bằng lợi ích cận biên cá nhân externalities, marginal social benefits MSB are cộng với lợi ích thu được từ ảnh hưởng ngoại ứng tích higher than marginal cực trong việc sản xuất và tiêu dùng hàng hóa hay dịch benefits D. The difference is the vụ marginal external benefit MEB. MSB = MPB + MEB The price P1 results in a level of repair, q1. A lower price, P*, is required to encourage the efficient level of supply, q*. 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 17
  4. 12/9/2013 Imperfect Information on Product Quality Hàng hóa công cộng  Có hai đặc tính:  Không cạnh tranh: Khi một người tiêu dùng hàng hóa không ảnh hưởng đến việc tiêu dùng của người khác  Một hàng hóa được coi là không mang tính cạnh tranh nếu với một mức sản lượng đã cho, chi phí biên của việc cung cấp hàng hóa cho thêm một người tiêu dùng bằng 0  Không thể loại trừ: Một khi hàng hóa đã được cung F cấp, không thể ngăn người khác cũng được hưởng hàng hóa này 19 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 20 Hàng hóa công cộng Các chức năng kinh tế của Chính phủ  Vấn đề những “kẻ ăn không”  Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế  Không thể ngăn những người không trả tiền mà vẫn xã hội được hưởng lợi từ hàng hóa  Xây dựng pháp luật, các quy định và quy chế điều tiết  Do vậy, thị trường sẽ không cung cấp một cách hiệu  Ổn định và cải thiện các hoạt động nền kinh tế quả hàng hóa công cộng  Tác động đến việc phân bổ các nguồn lực  Cần sự can thiệp của Chính phủ để buộc mọi người đều phải đóng góp để tạo ra hàng hóa, dịch vụ công cộng  Quy hoạch và tổ chức thu hút các nguồn đầu tư về kết qua hình thức đóng thuế. cấu hạ tầng  Đảm bảo công bằng xã hội 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 21 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 22 Các công cụ điều tiết của Chính phủ Các phương pháp điều tiết  Điều tiết giá cả, điều tiết sản lượng  Chi tiêu của Chính phủ Dollars  Kiểm soát lượng tiền lưu thông  Thuế  Tổ chức và sử dụng hệ thống kinh tế nhà nước $80 A C $38 F LRATC $20 MC B MR D 50,000 100,000 Q 85,000 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 23 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 24
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản