intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Chương 0 - Nguyễn Khánh Hoàng

Chia sẻ: Conbongungoc09 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

25
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm bao gồm những kiến thức cơ bản trong hoạt động nhóm như: Khái niệm nhóm, lợi ích và hạn chế của làm việc nhóm; Các nguyên tắc làm việc nhóm; Các mô hình cơ sở lý thuyết về kỹ năng làm việc nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Chương 0 - Nguyễn Khánh Hoàng

 1. Giới thiệu môn học Kỹ năng làm việc nhóm Giảng viên: Nguyễn Khánh Hoàng Viện KHCN&QLMT nguyenkhanhhoang@iuh.edu.vn
 2. Mục tiêu môn học • Tổng hợp được những kiến thức về kỹ năng làm việc nhóm; Thực hiện được một số kỹ năng, cách thức hoạt động nhóm hiệu quả. • Vận dụng được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, trong công việc một cách hiệu quả. • Hình thành thái độ tích cực trong hoạt động nhóm nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc và trong cuộc sống
 3. Mô tả vắn tắt môn học • Học phần này bao gồm những kiến thức cơ bản trong hoạt động nhóm như: Khái niệm nhóm, lợi ích và hạn chế của làm việc nhóm; Các nguyên tắc làm việc nhóm; Các mô hình cơ sở lý thuyết về kỹ năng làm việc nhóm. • Học phần này bao gồm những nội dung thực hành về kỹ năng làm việc nhóm giúp sinh viên có thể vận dụng được kỹ năng này vào học tập, làm việc trong môi trường đa văn hóa.
 4. CLOs Chuẩn đầu ra của học phần SO/PI 1 Trình bày và giải thích được những kiến thức cơ bản về kỹ năng làm việc nhóm 2 Thực hiện được các hoạt động làm việc nhóm 3 Áp dụng được những kỹ năng cần thiết để làm việc nhóm hiệu quả 4 Hình thành được thái độ tích cực, tinh thần đoàn kết trong làm việc nhóm
 5. Nội dung chương 1 Số tiết Phương pháp STT Nội dung giảng dạy (LT/TH) CLOs giảng dạy 30(15/15) 1  Chương 1. Khái quát về Kỹ năng làm việc nhóm 1. Một số khái niệm căn bản 1 Thuyết giảng 2. Quá trình hình thành và phát triển 4(3/1) 1 nhóm Thảo luận nhóm 3. Mô hình PDCA và tiến trình làm 1 việc nhóm 4. Các hình thức làm việc nhóm 1 Thực hành 5. Vai trò quan trọng của làm việc nhóm
 6. Nội dung chương 2 2  Chương 2. Kỹ năng thành lập nhóm làm việc Thuyết giảng 1. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ 6(2/4) 1 2. Các nguyên tắc thành lập nhóm 1 Thảo luận nhóm 3. Biểu mẫu thành lập nhóm 1,2 4. Qui chế hoạt động nhóm 1,2 5. Một số kỹ năng cần thiết trong 1,3,4 thành lập nhóm làm việc 6. Thực hành thành lập nhóm 2,4 Thực hành
 7. Nội dung chương 3 3  Chương 3. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức nhóm làm việc 1. Lập kế hoạch làm việc nhóm 1 Thuyết giảng 2. Tổ chức nhóm làm việc 1 3. Một số kỹ năng cần thiết trong 6(3/3) 1,3,4 Thảo luận lập kế hoạch và tổ chức nhóm nhóm làm việc 2,4 4. Thực hành lập kế hoạch và tổ Thực hành chức nhóm làm việc
 8. Nội dung chương 4 4 Chương 4. Kỹ năng điều hành và kiểm soát nhóm làm việc 4.1 Điều hành nhóm làm việc 1 Thuyết giảng 4.2 Kiểm soát nhóm làm việc 1 4.3 Một số kỹ năng cần thiết để điều 6(3/3) 1,3,4 Thảo luận nhóm hành và kiểm soát nhóm làm việc hiệu quả 2,4 Thực hành 4.4 Thực hành điều hành và kiểm soát nhóm làm việc
 9. Nội dung chương 5 5  Chương 5. Kỹ năng làm việc nhóm toàn cầu 1 Thuyết giảng 1. Khái quát về nhóm toàn cầu 1,3,4 2. Ngôn ngữ, cử chỉ trong môi Thảo luận trường đa văn hóa 6(3/3) 1,2,4 nhóm 3. Điều hành nhóm làm việc toàn 1 cầu. 4. Mô hình CAAP 2,4 5. Thực hành kỹ năng làm việc Thực hành nhóm toàn cầu
 10. Nội dung chương 6 6  Chương 6. Kỹ năng làm việc nhóm trực tuyến (ảo) 1. Đặc điểm công nghệ của làm việc 1.3,4 Thuyết giảng nhóm trực tuyến 2. Huấn luyện nhóm làm việc trực 2(1/1) 2,4 Thảo luận nhóm tuyến 2,4 3. Điều hành và kiểm soát nhóm làm việc trực tuyến 2,4 Thực hành 4. Thực hành làm việc nhóm trực tuyến
 11. Tỷ trọng CLOs Phương pháp đánh giá % 1 Bài tập trên lớp (tự luận) 25 Bài tập về nhà (tự luận) 25 Kiểm tra thường kỳ (tự luận) 50 Cách đánh 2 Thực hành trên lớp 50 giá Kiểm tra giữa kỳ (tự luận) 50 3 Thực hành trên lớp 50 Kiểm tra cuối kỳ (tự luận) 50 4 Thực hành trên lớp 50 Báo cáo/ thuyết trình 50
 12. Phương pháp đánh giá Tỷ trọng % Phương Lý thuyết Đánh giá thường xuyên 20 pháp đánh Kiểm tra giữa kỳ 30 giá Kiểm tra cuối kỳ 50 Thực hành Thực hành trên lớp 50 Báo cáo/ thuyết trình 50
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2