intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu vào ĐMC quy hoạch phát triển KTXH - Lê Hoàng Lan

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
41
lượt xem
7
download

Bài giảng Lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu vào ĐMC quy hoạch phát triển KTXH - Lê Hoàng Lan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu vào ĐMC quy hoạch phát triển KTXH do Lê Hoàng Lan biên soạn trình bày về xác định bối cảnh liên quan đến BĐKH; tham vấn các bên liên quan và thu thập thông tin về BĐKH liên quan tới quy hoạch; phân tích xu hướng tương lai trong các kịch bản BĐKH khi không thực hiện quy hoạch;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu vào ĐMC quy hoạch phát triển KTXH - Lê Hoàng Lan

 1. Lồng ghép các vấn đề biến đổi khí  hậu vào ĐMC quy hoạch phát triển  KTXH Lê Hoàng Lan
 2. Nội dung
 3. Xác định bối cảnh liên quan đến BĐKH • Sàng lọc các vấn đề BĐKH có liên quan tới các mối quan  tâm trong quá trình lập quy hoạch • Xác định phạm vi các vấn đề BĐKH có thể được xem xét  trong quá trình đánh giá ĐMC • Lồng ghép việc đánh giá các vấn đề BĐKH vào điều khoản  tham chiếu và ngân sách thực hiện ĐMC
 4. Tham vấn các bên liên quan và thu thập thông tin  về BĐKH liên quan tới quy hoạch • Xác định ngành/lĩnh vực nào trong khuôn khổ quy hoạch cần  quan tâm tới BĐKH • Những cơ quan ra quyết định nào tham gia nhiều nhất vào  những ngành/lĩnh vực này ? • Các rủi do nào liên quan đến BĐKH ? Nhóm cộng động và  khu vực địa lý nào bị ảnh hưởng nhiểu nhất ? • Các bên liên quan nào có thể cung cấp thông tin và dữ liệu  cần thiết cho quá trình đánh giá ?
 5. Xác định các mục tiêu của quy hoạch và vấn đề  môi trường cốt lõi có liên quan đến BĐKH • Các mục tiêu liên quan đến BĐKH có thể xuất pháp từ các  văn bản pháp luật; các chiến lược, chính sách phát triển  ngành; các chiến lược, chính sách, kế hoạch hành động về  môi trường và phát triển bền vững • Các mục tiêu này cần được xác định và chỉnh sửa nhằm  phản ánh nội dung của quy hoạch • Cân nhắc xem các vấn đề liên quan đến BĐKH có được coi  là 1 vấn đề môi trường cốt lõi không ? • Xác định các chỉ tiêu để đánh giá tác động và rủi ro tiềm   tàng của BĐKH: chỉ tiêu phát thải khí nhà kính; chỉ tiêu đánh  giá sự thay đổi thời tiết/khí hậu; chỉ tiêu giảm thiểu tác  động; chỉ tiêu thích nghi với BĐKH
 6. Phân tích xu hướng tương lai trong các kịch bản  BĐKH khi không thực hiện quy hoạch • Sự tiến triển của các xu hướng môi trường, xã hội và kinh  tế có thể xảy ra trong tương lai nếu các vấn đề về BĐKH  được dự báo sẽ xảy ra trong khu vực lập quy hoạch • Xác định xu hướng phát thải khí nhà kính trong tương lai  dưới những điều kiện cơ sở hiện tại
 7. Đánh giá các mục tiêu và kịch bản phát triển được  đề xuất trong xu hướng BĐKH • Phân tích các nguy cơ và tác động do BĐKH gây ra tới các  định hướng phát triển tổng thể trong quy hoạch • Đánh giá sự phù hợp của các mục tiêu và ưu tiên tổng thể  trong quy hoạch với mục tiêu của Chính phủ về giảm thiểu  và thích nghi với BĐKH • Đề xuất chỉnh sửa các mục tiêu và ưu tiên của quy hoạch  cho phù hợp với mục tiêu về giảm thiểu và thích nghi với  BĐKH, đồng thời xác định các nguy cơ và tác động của các  đề xuất này
 8. Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến xu hướng  diễn biến các vấn đề môi trường khi thực hiện  quy hoạch • Phân tích phạm vi tác động của BĐKH đến xu hướng diến  biến môi trường, xã hội và kinh tế liên quan • Đề xuất nguyên tắc lựa chọn các biện pháp giảm thiểu và  thích nghi với BĐKH và dự báo ảnh hưởng đến xu hướng  diễn biến môi trường
 9. Tổng quan về các giải pháp giảm thiểu và thích  nghi với BĐKH • Các biện pháp kỹ thuật và tài chính • Các biện pháp thể chế và quản lý • Các giả pháp tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức • Lồng ghép các biện pháp giám sáy việc giảm thiểu và thích  nghi với BĐKH với chương trình giám sát môi trường của  quy hoạch
 10. Đưa nội dung đánh giá BĐKH vào báo cáo ĐMC    • Lựa chọn phương pháp và dữ liệu để đánh giá BĐKH. Phân  tích sự không chắc chắn của các kết quả đánh giá đưa ra • Kết quả tham vấn các bên liên quan về BĐKH • Các xu hướng, tác động, nguy cơ và cơ hội từ BĐKH trong  mối liên hệ với các mục tiêu và nội dung của quy hoạch • Các biện pháp giảm thiểu và thích nghi với BĐKH. Phân tích  rõ biện pháp nào không được đưa vào quy hoạch và giải  thích lý do • Khuyến nghị các biện pháp hỗ trợ cần được xem xét bởi các  cơ quan có thẩm quyền khác
 11. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản