intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Phản xạ & tán xạ sóng phẳng - Nguyễn Công Phương

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

48
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phản xạ của sóng tới vuông góc, tỉ số sóng dừng, phản xạ sóng trên nhiều mặt, lan truyền sóng phẳng theo hướng bất kỳ, phản xạ của sóng tới xiên, lan truyền sóng trong môi trường tán xạ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Phản xạ & tán xạ sóng phẳng - Nguyễn Công Phương

Nguyễn Công Phương<br /> <br /> Lý thuyết trường điện từ<br /> Phản xạ & tán xạ sóng phẳng<br /> <br /> Nội dung<br /> I. Giới thiệu<br /> II. Giải tích véctơ<br /> III. Luật Coulomb & cường độ điện trường<br /> IV. Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive<br /> V. Năng lượng & điện thế<br /> VI. Dòng điện & vật dẫn<br /> VII. Điện môi & điện dung<br /> VIII.Các phương trình Poisson & Laplace<br /> IX. Từ trường dừng<br /> X. Lực từ & điện cảm<br /> XI. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell<br /> XII. Sóng phẳng<br /> XIII.Phản xạ & tán xạ sóng phẳng<br /> XIV.Dẫn sóng & bức xạ<br /> Phản xạ & tán xạ sóng phẳng - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phản xạ & tán xạ sóng phẳng<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> <br /> Phản xạ của sóng tới vuông góc<br /> Tỉ số sóng dừng<br /> Phản xạ sóng trên nhiều mặt<br /> Lan truyền sóng phẳng theo hướng bất kỳ<br /> Phản xạ của sóng tới xiên<br /> Lan truyền sóng trong môi trường tán xạ<br /> <br /> Phản xạ & tán xạ sóng phẳng - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phản xạ của sóng tới vuông góc (1)<br /> Ex1 ( z , t )  Ex10e 1 z cos(t  1 z )<br /> <br />   jk1 z<br /> Exs<br /> 1  E x10 e<br /> 1   jk1 z<br /> <br /> H ys<br /> <br /> Ex10e<br /> 1<br /> <br /> Sóng tới<br /> <br />  jk2 z<br /> <br /> <br /> Exs<br /> <br /> E<br /> e<br /> x 20<br /> 2<br /> 1   jk2 z<br /> <br /> H ys<br /> <br /> Ex 20e<br /> 2<br /> <br /> §iÒu kiÖn bê :<br /> <br /> <br /> §iÒu kiÖn bê : H xs<br /> 1<br /> <br /> z 0<br /> <br /> z 0<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  Ex10<br /> z 0<br /> <br /> E<br /> <br /> x10<br /> <br /> H xs<br /> 2<br /> z 0<br /> 1<br /> <br /> E2 , H 2<br /> <br /> E1 , H1<br /> <br /> Sóng khúc xạ<br /> <br /> Sóng phản xạ<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> Exs<br /> 2<br /> <br /> 2 ,  2' ,  2''<br /> <br /> 1, 1' , 1''<br /> E1 , H1<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> Exs<br /> 1<br /> <br /> Vùng 2<br /> <br /> x<br /> <br /> Vùng 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ex20<br /> Ex20<br /> <br /> 2<br /> <br /> z=0<br /> <br /> z<br /> <br />  1  2 (vô lý)<br /> jk1 z<br /> <br /> <br /> Exs<br /> 1  E x10 e<br /> <br /> H ys<br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ex10e jk1 z<br /> <br /> Phản xạ & tán xạ sóng phẳng - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 4<br /> <br /> Phản xạ của sóng tới vuông góc (2)<br /> Exs1  Exs 2 ( z  0)<br /> <br />  Ex10  Ex10  Ex20<br /> <br /> <br /> <br /> <br />  Exs<br /> <br /> E<br /> <br /> E<br /> 1<br /> xs1<br /> xs 2 ( z  0)<br /> <br /> H ys1  H ys 2 ( z  0)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H ys<br /> 1  H ys1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H ys<br /> 2<br /> <br /> ( z  0)<br /> <br /> <br /> <br /> Ex10<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> Ex10<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br />  E x10<br /> <br /> <br /> <br /> Ex10<br /> <br /> Ex10<br /> Ex10  Ex10<br /> <br /> 2  1<br /> <br /> 2  1<br />  Ex20<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2 ,  2' ,  2''<br /> <br /> 1, 1' , 1''<br /> E1 , H1<br /> Sóng tới<br /> <br /> E2 , H 2<br /> <br /> E1 , H1<br /> <br /> 2  2 <br /> <br /> E x10  E x10<br /> 1<br /> 1<br />  <br />  Ex10  Ex10 2 1<br /> 2  1<br /> <br /> E x10<br /> <br /> Ex20<br /> <br /> Vùng 2<br /> <br /> x<br /> <br /> Vùng 1<br /> <br /> Sóng khúc xạ<br /> <br /> Sóng phản xạ<br /> z=0<br /> <br />  <br /> <br /> Ex20<br /> Ex10<br /> <br /> <br /> <br /> z<br /> <br /> 22<br />  1 <br /> 1  2<br /> <br /> Phản xạ & tán xạ sóng phẳng - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=48

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2