intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 6 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
50
lượt xem
7
download

Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 6 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 6: Trục vít" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, tải trọng và hiệu suất, tính toán truyền động trục vít, vật liệu và ứng suất cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 6 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

12/17/2017<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 6.1 Khái niệm chung<br /> •<br /> <br /> 1. Khái niệm chung<br /> <br /> Truyền động trục vít dùng để truyền chuyển<br /> động giữa hai trục chéo nhau<br /> <br /> 2. Tải trọng và hiệu suất<br /> 3. Tính toán truyền động trục vít<br /> 4. Vật liệu và ứng suất cho phép<br /> <br /> •<br /> <br /> Trục vít là trục có ren, bánh vít là bánh răng<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6.1 Khái niệm chung<br /> <br /> 6.1 Khái niệm chung<br /> <br /> Trục vít<br /> <br /> Bánh vít<br /> <br /> -<br /> <br /> Trục vít hình trụ:<br /> <br /> •<br /> <br /> Trục vít Acsimet<br /> <br /> •<br /> <br /> Trục vít Konvolut<br /> <br /> •<br /> <br /> Trục vít thân khai<br /> <br /> •<br /> <br /> Được chế tạo bằng dao phay lăn trục vít, có<br /> hình dạng và kích thước giống trục vít sẽ ăn<br /> khớp với bánh vít<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> 12/17/2017<br /> <br /> 6.1.2 Các thông số hình học<br /> <br /> 6.1.2 Các thông số hình học<br /> <br /> <br /> d1 : đường kính chia trục vít<br /> <br /> <br /> <br /> Mođun m<br /> <br /> m<br /> <br /> <br /> <br /> p<br /> <br /> được tiêu chuẩn hóa<br /> <br /> <br /> <br /> Hệ số đường kính q<br /> <br /> q<br /> <br /> d1<br /> m<br /> <br /> q tiêu chuẩn theo m<br /> 5<br /> <br /> 6.1.2 Các thông số hình học<br /> <br /> <br /> 6<br /> <br /> 6.1.2 Các thông số hình học<br /> <br /> Số ren trục vít và số răng bánh vít<br /> <br /> - Số ren trục vít z1 = 1, 2, 4<br /> - Số răng bánh vít z2 = uz1<br /> z2 ≥ 26 (tránh cắt lẹm chân răng)<br /> z2 ≤ 80 (tránh gây nên biến dạng trục vít)<br /> <br /> <br /> Góc vít <br /> <br /> tg <br /> 7<br /> <br /> pz z1 p mz1 z1<br /> <br /> <br /> <br /> d1 d1 d1<br /> q<br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> 12/17/2017<br /> <br /> 6.1.2 Các thông số hình học<br /> <br /> <br /> 6.1.2 Các thông số hình học<br /> <br /> Dịch chỉnh và hệ số dịch chỉnh<br /> <br /> Dịch chỉnh nhằm đảm bảo khoảng cách trục<br /> <br /> <br /> <br /> Độ chính xác chế tạo<br /> <br /> o<br /> <br /> Trục vít rất nhạy với sai số về lắp ghép do đó<br /> dung sai khoảng cách trục và vị trí mặt trung<br /> <br /> x : hệ số dịch chỉnh<br /> <br /> bình bánh vít đòi hỏi chặt chẽ<br /> <br /> x.m : khoảng dịch chỉnh<br /> o<br /> <br /> Khi cắt BV phải dùng dao có kích thước giống<br /> <br /> Có 12 cấp chính xác<br /> <br /> TV sẽ ăn khớp với BV -> dịch chỉnh chỉ tiến<br /> hành đối với BV<br /> •<br /> <br /> Khoảng cách trục a <br /> <br /> m<br /> ( q  Z 2  2 x)<br /> 2<br /> 9<br /> <br /> 6.1.3 Các thông số động học<br /> a.<br /> <br /> 6.1.3 Các thông số động học<br /> <br /> Vận tốc vòng và tỷ số truyền<br /> <br /> Nhận xét<br /> <br /> pz<br /> TV quay 1 vòng -> BV quay<br /> vòng<br /> d 2<br /> TV quay n1 vòng -> BV quay n2 = n1.<br /> <br /> 10<br /> <br /> z1 = 1,2,4, z2min = 26 => u khá lớn<br /> <br /> pz vòng<br /> d 2<br /> <br /> u<br /> <br /> Tỷ số truyền u  n1  d 2   .m.Z 2  Z 2<br /> n2<br /> pz<br /> Z1 p<br /> Z1<br /> <br /> 11<br /> <br /> d 2<br /> pz<br /> <br /> <br /> <br /> d 2<br /> <br /> d2<br /> d<br />  2 => vectơ vận tốc<br /> d1tg d1tg d1<br /> v1 ≠ v2<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> 12/17/2017<br /> <br /> 6.1.3 Các thông số động học<br /> <br /> 6.1.3 Các thông số động học<br /> <br /> b. Vận tốc trượt<br /> <br /> <br /> <br /> Nhận xét<br /> <br /> vt: vận tốc trượt<br /> <br /> o<br /> <br /> vt có trị số khá lớn<br /> <br /> o<br /> <br /> Làm tăng tổn thất do ma sát -> nguy cơ bị<br /> <br /> vt <br /> <br /> v1<br /> d1n1<br /> <br /> cos  60.1000. cos <br /> <br /> v d n<br /> mZ 2 Z1<br /> tg  2  2 2 <br /> <br /> v1 d1n1 mqu q<br /> cos  <br /> vt <br /> <br /> 1<br /> 1  tg 2<br /> <br /> <br /> <br /> q<br /> Z12  q 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> dính và mòn rất lớn<br /> <br /> v2<br /> <br /> o<br /> <br /> m.n1<br /> Z12  q 2<br /> 19100<br /> <br /> vt lớn -> chọn vật liệu có f nhỏ<br /> <br /> 1<br /> <br /> v2<br /> v1<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> vt<br /> 13<br /> <br /> 6.1.4 Kết cấu trục vít và bánh vít<br /> <br /> <br /> Trục vít được chế tạo liền trục<br /> <br /> <br /> <br /> Bánh vít chế tạo rời rồi lắp lên trục<br /> <br /> Dùng giá trị vt để chọn vật liệu<br /> <br /> 14<br /> <br /> 6.1.4 Kết cấu trục vít và bánh vít<br /> Khi đường kính bánh vít lớn, để tích kiệm kim<br /> loại màu =><br /> o Làm vành răng BV bằng vật liệu đắt tiền<br /> o Làm mayơ bằng vật liệu khác<br /> •<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> 12/17/2017<br /> <br /> 6.2 Tải trọng và hiệu suất<br /> <br /> 6.2.1 Lực tác dụng khi ăn khớp<br /> <br /> 6.2.1 Lực tác dụng khi ăn khớp<br /> n2<br /> Fr2<br /> <br /> Ft1<br /> <br /> Ft2<br /> <br /> Fa1<br /> Fa2<br /> <br /> n1<br /> <br /> Fr1<br /> <br /> Ft1<br /> Fa1<br /> n1<br /> <br /> 17<br /> <br /> 6.2.1 Lực tác dụng khi ăn khớp<br /> <br /> 18<br /> <br /> 6.2.1 Lực tác dụng khi ăn khớp<br /> <br /> Ft1  Fa 2 <br /> <br /> 2T1<br /> d1<br /> <br /> Ft1  Fa 2 <br /> <br /> 2T1<br /> d1<br /> <br /> Ft 2  Fa1 <br /> <br /> 2T2<br /> d2<br /> <br /> Ft 2  Fa1 <br /> <br /> 2T2<br /> d2<br /> <br /> Ft1  Fa1tg (   )<br /> Fn '  Fa1<br /> <br /> cos <br /> cos(   )<br /> <br /> Fr1  Fa1<br /> <br /> tg n cos <br /> cos(   )<br /> <br /> Ft1  Fa1tg<br /> <br /> Fr1  Fr 2  Ft 2<br /> Fn <br /> 19<br /> <br /> tg n<br /> cos <br /> <br /> Ft 2<br /> cos  n cos <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2