intTypePromotion=1

Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về hoạt động ngân hàng

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
154
lượt xem
30
download

Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về hoạt động ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 của bài giảng Ngân hàng thương mại (NHTM) trình bày tổng quan về hoạt động ngân hàng . Nội dung chính của chương gồm: Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng, khái niệm NHTM, chức năng của NHTM, phân loại NHTM, khung pháp lý điều chỉnh hoạt động NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về hoạt động ngân hàng

 1. Chương 1:  TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG  NGÂN HÀNG  
 2. Kết cấu chương I. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân  hàng II. Khái niệm NHTM III. Chức năng của NHTM IV. Phân loại NHTM V. Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động NHTM 30/10/15 Tiền tệ ­ Ngân hàng - Chương 1 2
 3. I. Sự ra đời và phát triển của hệ  thống ngân hàng 1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng  nói chung 2. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng  Việt Nam
 4. 1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân  hàng nói chung Nguồn gốc của sự ra đời ngân hàng đã bắt đầu từ thời kỳ  cổ Hy Lạp, trải qua các thời kỳ La Mã, Trung Cổ, Phục  Hưng, Cận đại và cho đến ngày nay, hệ thống NH đã phát  triển ngày càng hoàn thiện hơn 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 1 4
 5. Sự phân hóa hệ thống ngân  hàng Thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 Ngân hàng thương mại đa năng - Doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ Bất ổn trong lưu Ngân hàng phát thông tiền tệ hành Giữ tiền Cho vay Sự can thiệp của Ngân hàng trung Thanh toán Nhà nước gian Phát hành Phát tiền hành tiền Bảo lãnh Sự phân hoá hệ Chiết khấu thương thống Ngân hàng phiếu…
 6. Các xu thế tác động tới hoạt động ngân  hàng ­ Cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. ­ Các dịch vụ ngân hàng ngày càng đa dạng hơn ­ Chi phí huy động vốn ngày càng cao ­ Nới lỏng kiểm soát của Nhà nước đối với ngành dịch  vụ tài chính 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 1 6
 7. 2. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân  hàng Việt Nam ­ Thời kỳ trước năm 1945 ­ Thời kỳ từ 1945 – 1975 ­ Thời kỳ từ sau 1975 đến nay 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 1 7
 8. II. Khái niệm NHTM ­ Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 1997: NHTM là một loại hình tổ chức tín dụng được thực  hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt  động khác có liên quan. ­ Theo Luật NHNN năm 1997: Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ  và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là  nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín  dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán. 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 1 8
 9. III. Chức năng của NHTM 1. Chức năng trung gian tín dụng 2. Chức năng thanh toán 3. Chức năng “tạo tiền” cho nền kinh tế 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 1 9
 10. Chức năng trung gian tín dụng NHTM Vốn n V ố Người cho  Người đi  vay vay
 11. Chức năng tạo tiền của NHTM               Mô hình tạo tiền giản đơn NGÂN HÀNG CÁC MÓN TIỀN CÁC MÓN CHO CÁC KHOẢN GỬI VAY DTBB A +100 + 90 +10 B + 90 + 81 + 9 C + 81 + 72,9 + 8,1 D + 72,9 + 65,61 + 7,29 E + 65,61 + 59,05 + 6,56 F + 59,05 + 53,14 + 5,91 Tổng ∆D= +1000,00 ∆C = +900,00 ∆r = +100,00
 12. IV. Phân loại NHTM 1. Dựa vào hình thức sở hữu ­ NHTM Nhà nước ­ NHTM cổ phần ­ NH liên doanh ­ Ngân hàng và chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước  ngoài 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 1 12
 13. Phân loại NHTM 2. Dựa vào đối tượng khách hàng ­Ngân hàng bán buôn ­Ngân hàng bán lẻ 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 1 13
 14. V. Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động NHTM  Việt Nam ­ Các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động ­ Các quy định về vốn pháp định ­ Các quy định về dự trữ và đảm bảo an toàn ­ Các quy định về hoạt động huy động tiền gửi và cấp  tín dụng ­ Cơ chế điều hành lãi suất 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 1 14
 15. Câu hỏi 1 Chức năng nào sau đây KHÔNG phải là chức năng của  NHTM: a. Chức năng trung gian tín dụng b. Chức năng trung gian thanh toán c. Chức năng ổn định tiền tệ d. Chức năng “tạo tiền” 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 1 15
 16. Câu hỏi 2 Đối với các ngân hàng thương mại, nguồn vốn nào sau đây  chiếm tỷ trọng lớn nhất: a. Nguồn vốn huy động tiền gửi  b. Vốn đi vay từ NHTW c. Vốn tự có d. Vay từ các tổ chức tài chính khác 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 1 16
 17. Câu hỏi 3 Ngày nay, xu thế các ngân hàng cạnh tranh với nhau chủ  yếu dựa trên cơ sở: a. Giảm thấp lãi suất cho vay và nâng lãi suất huy động b. Tăng cường cải tiến công nghệ và sản phẩm dịch vụ  ngân hàng c. Tranh thủ tìm kiếm sự ưu đãi của Nhà nước d. Chạy theo các dự án lớn có lợi ích cao dù có mạo hiểm
 18. Câu hỏi 4 Khả năng tạo tiền của NHTM tăng lên khi: a. Các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt tăng lên b. Ngân hàng thương mại giảm dự trữ vượt mức c. Hoạt động thanh toán bằng thẻ trở nên phổ biến  hơn d. b và c
 19. Câu hỏi 5 Vốn điều lệ của một  NHTM cổ phần Việt Nam  được hình thành chủ yếu từ: a. Ngân sách Nhà nước và lợi nhuận để lại b. Sự đóng góp của các cổ đông c. Phát hành trái phiếu  d. Phát hành kì phiếu ngân hàng 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2