Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ngân hàng thương mại

Xem 1-20 trên 858 kết quả Bài giảng Ngân hàng thương mại
 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 3: Tín dụng. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: nắm được khái niệm và bản chất tín dụng; phân tích được chức năng và vai trò tín dụng; phân biệt được các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf10p hanlamcoman 26-11-2022 6 2   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 8: Ngân hàng thương mại. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được bản chất của ngân hàng thương mại; giải thích được các dịch vụ chính mà ngân hàng thương mại cung cấp cho người gửi tiền và người vay tiền; giải thích được các khoản mục cơ bản trên báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf60p hanlamcoman 26-11-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm và cách thức chiết khấu thương phiếu; chiết khấu các chứng từ có giá khác; khái niệm và cách thức hoạt động của nghiệp vụ bao thanh toán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức như: những vấn đề chung về cho thuê tài chính; các hình thức tài trợ thuê mua; khái quát chung về bảo lãnh ngân hàng; một số loại bảo lãnh thông dụng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 9 cung cấp cho người học những kiến thức như: phân loại các loại rủi ro trong ngân hàng thương mại; nguồn gốc phát sinh các loại rủi ro; xử lý rủi ro;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ 1: Chương 5 Ngân hàng thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của NHTM; Khái niệm Ngân hàng thương mại; Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại; Chức năng của Ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p trangvang0906 25-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển, khái niệm và chức năng của ngân hàng thương mại; phân loại ngân hàng thương mại; cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại; các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại; vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p trangvang0906 25-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: các hình thức huy động vốn chủ yếu của NHTM; nguyên tắc quản lý tiền gửi khách hàng; biện pháp gia tăng huy động vốn; thực tiễn huy động vốn tại một số NHTM điển hình;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p trangvang0906 25-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: các loại hình dịch vụ thanh toán chủ yếu của NHTM; các phương tiện thanh toán chủ yếu trong NHTM; thanh toán qua NHNN giữa các NHTM;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm và phân loại tín dụng ngân hàng; khái niệm và ý nghĩa của quy trình tín dụng; nội dung của quy trình tín dụng; các hình thức đảm bảo tín dụng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: nguyên tắc chung về cho vay; kỹ thuật cho vay ngắn hạn; trường hợp hạn chế và không cho vay; những vấn đề chung về cho vay ngắn hạn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên làm rõ mục đích vay trung dài hạn và cách thức mà ngân hàng đáp ứng mục đích này; trang bị những kiến thức cơ bản để thẩm định đề nghị vay trung dài hạn của doanh nghiệp bao gồm: đánh giá mức độ rủi ro, xác định mức cho vay, thời hạn vay, kỳ hạn trả nợ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p trangvang0906 25-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được các đặc điểm kinh doanh ngân hàng ảnh hưởng đến kế toán NHTM; Mô tả được đối tượng kế toán ngân hàng (Bảng cân đối kế toán & Báo cáo kết quả kinh doanh); Nắm được những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong NHTM, bao gồm hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ & sổ kế toán, các phân hệ nghiệp vụ & bộ máy kế toán.

  ppt52p trangvang0906 25-11-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 2, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên mô tả được các hoạt động ngân quỹ tại ngân hàng thương mạ; Nắm được quy trình kế toán thu/ chi tiền mặt của ngân hàng thương mạ; Giải thích được chỉ tiêu tiền mặt trên BCTC của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt28p trangvang0906 25-11-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 3, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết và phân biệt được các nguồn vốn huy động của NHTM; Hiểu được các nguyên tắc kế toán áp dụng để hạch toán nghiệp vụ huy động vốn; Nắm bắt phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn thường xuyên và phát hành giấy tờ có giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt52p trangvang0906 25-11-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 4, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích bản chất các nghiệp vụ tín dụng và phân tích được tác động đến thông tin tài chính; Trình bày và vận dụng các nguyên tắc kế toán nghiệp vụ tín dụng; Đọc và giải thích được các thông tin trên BCTC NHTM về hoạt động tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt69p trangvang0906 25-11-2022 6 2   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 5, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên phân biệt được hoạt động kinh doanh chứng khoán và đầu tư chứng khoán; Vận dụng được nguyên tắc kế toán ghi nhận ban đầu và sau ghi nhận ban đầu các chứng khoán kinh doanh và đầu tư; Đọc và giải thích được các thông tin trên BCTC về hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p trangvang0906 25-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 6, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được các thể thức thanh toán qua ngân hàng; Giải thích và xử lý được các giao dịch tài khoản tiền gửi của khách hàng tại NHTM; Phân biệt được các phương thức thanh toán vốn giữa các NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt34p trangvang0906 25-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 7, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích bản chất các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ & thanh toán quốc tế; Nhận biết, định giá, ghi nhận và trình bày các giao dịch ngoại tệ; Trình bày quy trình các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và xử lý kế toán các nghiệp vụ liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt52p trangvang0906 25-11-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 8, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích bản chất và phân loại được thu nhập, chi phí kinh doanh của NHTM; Vận dụng nguyên tắc kế toán ghi nhận thu nhập & chi phí phát sinh trong NHTM; Đọc và hiểu các chỉ tiêu thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh trên BCTC của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt17p trangvang0906 25-11-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1141 lượt tải
207 tài liệu
1332 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Ngân hàng thương mại
p_strCode=baigiangnganhangthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2