intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ngân hàng thương mại

Xem 1-20 trên 808 kết quả Bài giảng Ngân hàng thương mại
 • Nội dung chương 5 Các nghiệp vụ tín dụng trong bài giảng Ngân hàng thương mại trình bày về các nghiệp vụ tín dụng theo hình thức tài trợ, chiết khấu thương phiếu. Nghiệp vụ tín dụng theo hình thức bảo đảm, nghiệp vụ tín dụng theo thời gian và tín dụng tiêu dùng.

  pdf67p next_12 17-04-2014 299 40   Download

 •  Bài giảng Ngân hàng thương mại do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại, chức năng của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại, quản lý và sử dụng vốn của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p doinhugiobay_08 23-12-2015 227 34   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 2 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàng gồm các kiến thức về nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng, Quản lý nguồn vốn sẽ giúp bạn tìm hiểu đầy đủ về nghiệp vụ ngân hàng, vốn, lưu động vốn.

  pdf56p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 147 31   Download

 • Chương 1 của bài giảng Ngân hàng thương mại (NHTM) trình bày tổng quan về hoạt động ngân hàng . Nội dung chính của chương gồm: Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng, khái niệm NHTM, chức năng của NHTM, phân loại NHTM, khung pháp lý điều chỉnh hoạt động NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt19p namthangtinhlang_00 30-10-2015 172 30   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại Chương 6 Rủi ro trong các hoạt động ngân hàng nhằm trình bày về các nội dung chính ngân hàng và vấn đề rủi ro, các loại rủi ro chính và đặc điểm của rủi ro thanh khoản.

  pdf67p next_12 17-04-2014 133 22   Download

 • Chương 3 Quản lý tài sản nằm trong bài giảng Ngân hàng thương mại trình bày các khoản mục tài sản và đặc điểm của các khoản mục tài sản và quản lý tài sản. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf65p next_12 17-04-2014 121 22   Download

 • Nội dung chính Chương 3 Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng trong ngân hàng trong bài giảng Ngân hàng thương mại trình bày về các nội dung quy trình tín dụng, chính sách tín dụng, phân tích tín dụng.

  pdf57p next_12 17-04-2014 101 18   Download

 • Chương 2 của bài giảng Ngân hàng thương mại (NHTM) gồm có kết cấu gồm 3 nội dung chính, đó là: Nghiệp vụ huy động tiền gửi, các nghiệp vụ huy động vốn ngoài tiền gửi của NHTM, định giá chi phí huy động vốn của NHTM.

  ppt44p namthangtinhlang_00 30-10-2015 272 18   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 2 trình bày về đo lường và đánh giá hoạt động của ngân hàng. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người đọc tìm hiểu về các báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại, đồng thời đánh giá được hoạt động của ngân hàng thương mại qua các chỉ số tài chính.

  ppt32p namthangtinhlang_00 30-10-2015 92 13   Download

 • Nội dung chính của bài giảng Ngân hàng thương mại chương 2 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàng trình bày nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng, quản lý vốn nợ, vốn chủ sở hữu, tiền gửi và các nghiệp vụ huy động tiền gửi.

  pdf52p next_12 17-04-2014 93 8   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 4 Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng trong ngân hàng, tài liệu tổng quan về qui trình tín dụng, chính sách tín dụng, phân tích tín dụng. Xem và download để tham khảo các kiến thức nghiệp vụ ngân hàng thương mại chất lượng tại đây.

  pdf32p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 79 8   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 3 Quản lý tài sản sẽ giúp bạn tìm hiểu về các khoản mục tài sản và đặc điểm của các khoản mục tài sản, quản lý tài sản. Đây là những nghiệp vụ ngân hàng thương mại cơ bản, cùng theo dõi để học tốt môn Ngân hàng thương mại.

  pdf59p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 74 5   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 6 trình bày các nội dung sau: Khái niệm nghiệp vụ bao thanh toán, lợi ích của bao thanh toán, xác định phí và lãi bao thanh toán, các loại chứng từ cơ bản ngân hàng nhận chiết khấu,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

  pdf57p dongdong321 07-06-2018 51 5   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, các hình thức thanh toán qua ngân hàng, ngân hàng điện tử, đặc điểm và kênh phân phối, phương thức thanh toán giữa các ngân hàng,...

  pdf9p dongdong321 07-06-2018 54 4   Download

 • "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 5: Phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại" nêu những vấn đề chính trong phân tích kết quả kinh doanh thông qua báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán từ đó tìm ra những đặc điểm chính của từng ngân hàng thương mại khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

  pdf25p quenchua11 21-03-2021 18 2   Download

 • "Bài giảng Ngân hàng thương mại – Bài 3: Quản lý rủi ro tín dụng" cung cấp các kiến thức về quản lý rủi ro tín dụng; ưu điểm, nhược điểm của từng mô hình đo lường rủi ro tín dụng; cách thức trích lập và xử lý rủi ro tín dụng của ngân hàng.

  pdf25p nguathienthan9 08-12-2020 23 1   Download

 • "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 1: Ngân hàng và hoạt động ngân hàng" được biên soạn với mục tiêu thông tin đến người học các kiến thức lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng; chức năng của ngân hàng; các dịch vụ của ngân hàng; các loại hình ngân hàng; hệ thống ngân hàng Việt Nam; tổ chức hệ thống và điều hành của ngân hàng; các nhân tố tác động tới hoạt động của ngân hàng.

  pdf53p nguathienthan9 11-12-2020 22 0   Download

 • Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn" để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng; quản lý vốn nợ; quản lý vốn chủ sở hữu.

  pdf52p nguathienthan9 11-12-2020 12 0   Download

 • "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 3: Tài sản và quản lý tài sản" được biên soạn nhằm giúp người học nắm được kiến thức về các khoản mục tài sản và đặc điểm; quản lý tài sản; công thức áp dụng.

  pdf32p nguathienthan9 11-12-2020 14 1   Download

 • "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng" giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của chính sách tín dụng và phân tích tín dụng đối với các Ngân hàng thương mại; nội dung cơ bản trong chính sách tín dụng của mỗi ngân hàng; quy trình tín dụng tại các Ngân hàng thương mại; các phương pháp và chỉ số tài chính quan trọng trong hoạt động phân tích tín dụng.

  pdf58p nguathienthan9 11-12-2020 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1051 lượt tải
207 tài liệu
1132 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Ngân hàng thương mại
p_strCode=baigiangnganhangthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2