intTypePromotion=3

Bài giảng Ngân hàng thương mại

Xem 1-20 trên 725 kết quả Bài giảng Ngân hàng thương mại
 • Nội dung chương 5 Các nghiệp vụ tín dụng trong bài giảng Ngân hàng thương mại trình bày về các nghiệp vụ tín dụng theo hình thức tài trợ, chiết khấu thương phiếu. Nghiệp vụ tín dụng theo hình thức bảo đảm, nghiệp vụ tín dụng theo thời gian và tín dụng tiêu dùng.

  pdf67p next_12 17-04-2014 237 36   Download

 •  Bài giảng Ngân hàng thương mại do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại, chức năng của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại, quản lý và sử dụng vốn của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p doinhugiobay_08 23-12-2015 145 29   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 2 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàng gồm các kiến thức về nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng, Quản lý nguồn vốn sẽ giúp bạn tìm hiểu đầy đủ về nghiệp vụ ngân hàng, vốn, lưu động vốn.

  pdf56p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 98 28   Download

 • Chương 1 của bài giảng Ngân hàng thương mại (NHTM) trình bày tổng quan về hoạt động ngân hàng . Nội dung chính của chương gồm: Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng, khái niệm NHTM, chức năng của NHTM, phân loại NHTM, khung pháp lý điều chỉnh hoạt động NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt19p namthangtinhlang_00 30-10-2015 101 26   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại Chương 6 Rủi ro trong các hoạt động ngân hàng nhằm trình bày về các nội dung chính ngân hàng và vấn đề rủi ro, các loại rủi ro chính và đặc điểm của rủi ro thanh khoản.

  pdf67p next_12 17-04-2014 109 21   Download

 • Chương 3 Quản lý tài sản nằm trong bài giảng Ngân hàng thương mại trình bày các khoản mục tài sản và đặc điểm của các khoản mục tài sản và quản lý tài sản. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf65p next_12 17-04-2014 86 19   Download

 • Nội dung chính Chương 3 Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng trong ngân hàng trong bài giảng Ngân hàng thương mại trình bày về các nội dung quy trình tín dụng, chính sách tín dụng, phân tích tín dụng.

  pdf57p next_12 17-04-2014 75 17   Download

 • Chương 2 của bài giảng Ngân hàng thương mại (NHTM) gồm có kết cấu gồm 3 nội dung chính, đó là: Nghiệp vụ huy động tiền gửi, các nghiệp vụ huy động vốn ngoài tiền gửi của NHTM, định giá chi phí huy động vốn của NHTM.

  ppt44p namthangtinhlang_00 30-10-2015 154 16   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 2 trình bày về đo lường và đánh giá hoạt động của ngân hàng. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người đọc tìm hiểu về các báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại, đồng thời đánh giá được hoạt động của ngân hàng thương mại qua các chỉ số tài chính.

  ppt32p namthangtinhlang_00 30-10-2015 50 11   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 4 Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng trong ngân hàng, tài liệu tổng quan về qui trình tín dụng, chính sách tín dụng, phân tích tín dụng. Xem và download để tham khảo các kiến thức nghiệp vụ ngân hàng thương mại chất lượng tại đây.

  pdf32p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 55 8   Download

 • Nội dung chính của bài giảng Ngân hàng thương mại chương 2 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàng trình bày nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng, quản lý vốn nợ, vốn chủ sở hữu, tiền gửi và các nghiệp vụ huy động tiền gửi.

  pdf52p next_12 17-04-2014 60 6   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 3 Quản lý tài sản sẽ giúp bạn tìm hiểu về các khoản mục tài sản và đặc điểm của các khoản mục tài sản, quản lý tài sản. Đây là những nghiệp vụ ngân hàng thương mại cơ bản, cùng theo dõi để học tốt môn Ngân hàng thương mại.

  pdf59p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 48 5   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 6 trình bày các nội dung sau: Khái niệm nghiệp vụ bao thanh toán, lợi ích của bao thanh toán, xác định phí và lãi bao thanh toán, các loại chứng từ cơ bản ngân hàng nhận chiết khấu,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

  pdf57p dongdong321 07-06-2018 18 4   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, các hình thức thanh toán qua ngân hàng, ngân hàng điện tử, đặc điểm và kênh phân phối, phương thức thanh toán giữa các ngân hàng,...

  pdf9p dongdong321 07-06-2018 26 3   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại trình bày về định nghĩa ngân hàng thương mại (NHTM) phân loại ngân hàng thương mại các chức năng của ngân hàng thương mại các nghiệp vụ của nhtm rủi ro và các biện pháp giảm thiểu một số điểm mạnh, yếu, thách thức, cơ hội và giải pháp của ngân hàng thương mại.

  pdf36p narrow_12 17-07-2014 167 39   Download

 • Chương 1 giới thiệu tổng quan về ngân hàng thương mại: Khái niệm - đặc điểm của ngân hàng thương mại, chức năng của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại, cơ cấu tổ chức - mạng lưới của ngân hàng thương mại, các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt37p tangtuy14 03-06-2016 193 43   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Chương 1 Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng gồm các kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng, các dịch vụ ngân hàng, các loại ngân hàng, hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cùng tham khảo để bổ sung kiến thức và học tốt môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại.

  pdf42p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 95 16   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Chương 5 các nghiệp vụ tín dụng gồm tính dụng theo hình thức tài trợ, tín dụng theo hình thức đảm bảo, tín dụng theo thời gian, tín dụng tiêu dùng...Tham khảo để tìm hiểu các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại.

  pdf35p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 56 8   Download

 • Bài giảng Bài 7: Ngân hàng thương mại (Học kì hè 2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn được cập nhật thêm một số nội dung từ bài giảng 2013 của Thầy Nguyễn Xuân Thành. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt một số vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại; khái lược hoạt động của ngân hàng thương mại;...

  pdf40p hera_01 06-04-2016 40 5   Download

 • Nội dung chương 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tổng quan về Ngân hàng thương mại", cụ thể như: Tổng quan về hệ thống ngân hàng Việt Nam, hệ thống ngân hàng Việt Nam chia làm hai cấp, vị trí của NHTM trong hệ thống tài chính, khái niệm ngân hàng thương mại,...

  pdf22p dongdong321 07-06-2018 25 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Ngân hàng thương mại
p_strCode=baigiangnganhangthuongmai
Đồng bộ tài khoản