intTypePromotion=3

Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
168
lượt xem
16
download

Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 của bài giảng Ngân hàng thương mại (NHTM) gồm có kết cấu gồm 3 nội dung chính, đó là: Nghiệp vụ huy động tiền gửi, các nghiệp vụ huy động vốn ngoài tiền gửi của NHTM, định giá chi phí huy động vốn của NHTM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại

 1. Chương 2: Đo lường và đánh  giá hoạt động của ngân hàng
 2. Kết cấu chương I. Tìm hiểu về các báo cáo tài chính của NHTM II. Đánh giá hoạt động của NHTM qua các chỉ số tài  chính 30/10/15 2
 3. I. Tìm hiểu về các báo cáo tài chính của NHTM BCTC của NHTM tuân theo quyết định số 16/2007/QD­ NHNN ngày 18/4/2007 về chế độ báo cáo tài chính đối với  các TCTD do Thống đốc NHNN ban hành 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 5 3
 4. 1. Bảng cân đối kế toán Bảng CĐKT là một báo cáo tài chính của ngân hàng phản  ánh khái quát tình hình sử dụng vốn và nguồn gốc hình  thành vốn đó tại một thời điểm nhất định. 30/10/15 4
 5. Bảng cân đối kế toán Đầu ra Tài chính (Financial Outputs) Đầu vào Tài chính (Financial Inputs) Nghiệp vụ sử dụng vốn Nghiệp vụ huy động vốn Cho vay và cho thuê Tiền gửi của công chúng Đầu tư chứng khoán Vay nợ ngoài nhận gửi Tiền mặt và tiền gửi tại các tổ chức Vốn chủ sở hữu khác 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 5
 6. Bảng cân đối kế toán của NHTM 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 6
 7. 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 7
 8. 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 8
 9. Cân đối TS Nợ ­ TS Có của ngân hàng NỢ PHẢI TRẢ TÀI SẢN CÓ VỐN NGÂN HÀNG 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 9
 10. Tài sản Có = Tài sản Nợ      (Tài sản = Nguồn vốn)             (Tài sản = Nợ phải trả + Vốn của ngân hàng)                  (Assets = Liabilities + Capital) 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 10
 11. 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 11
 12. 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 12
 13. 30/10/15 13
 14. 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 14
 15. Nghiệp vụ Tài sản Nợ (nghiệp vụ huy động  vốn) ­ Phần Tài sản nợ (Nguồn vốn) cho biết NHTM huy động  vốn từ đâu. a.Các khoản nợ phải trả (Liabilities) b.Vốn chủ sở hữu (Bank capital)  30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 15
 16. Các khoản nợ phải trả * Tiền gửi: Nguồn vốn lớn và quan trọng nhất của các  NHTM Các loại tiền gửi:  ­ Tiền gửi thanh toán       ­ Tiền gửi tiết kiệm      ­ Tiền gửi có kỳ hạn * Vốn đi vay ­ Vay từ NHTW ­ Vay từ các NHTM khác ­ Vay dưới hình thức phát hành các giấy tờ có giá ­ Vay khác 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 16
 17. Vai trò vốn chủ sở hữu Vốn CSH là điều kiện bắt buộc để NH được thành lập và  hoạt động Vốn CSH đóng vai trò quan trọng vì nó được ví như chiếc  đệm giúp NH tránh khỏi tình trạng phá sản.  Vốn CSH tạo niềm tin cho công chúng và là sự đảm bảo  với chủ nợ về sức mạnh tài chính của NH. 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 17
 18. Cấu trúc vốn chủ sở hữu 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 18
 19. 2. Nghiệp vụ Tài sản Có (hoạt động sử dụng  vốn) Nghiệp vụ Tài sản Có (Tài sản) cho biết NHTM sử dụng  nguồn vốn huy động được như thế nào a. Nghiệp vụ ngân quỹ b. Nghiệp vụ tín dụng c. Nghiệp vụ đầu tư 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 19
 20. 2. Báo cáo kết quả kinh doanh Là báo cáo tài chính cho thấy tình hình doanh thu, chi phí  và lợi nhuận của ngân hàng qua một thời kỳ. 30/10/15 Tài chính tiền tệ- Chương 3 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản