intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 5 - Nguyễn Xuân Hùng

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

34
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng bài 5 "Nạp chồng toán tử, hàm bạn" cung cấp cho người học các kiến thức về: Nạp chồng toán tử, hàm bạn, lớp bạn. Với mục tiêu giúp các bạn nắm được căn bản về nạp chồng toán tử: nạp chồng dưới hàm thành viên, từ khóa friend và chuyển đổi kiểu tự động, hàm friend, lớp friend, hàm kiến tạo và chuyển kiểu tự động,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 5 - Nguyễn Xuân Hùng

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH<br /> <br /> Nạp chồng toán tử, hàm bạn<br /> <br /> Giảng viên: Nguyễn Xuân Hùng<br /> Mobile: 0908 386 366<br /> Email: nguyenxuanhung@wru.vn<br /> <br /> Nguyễn Xuân Hùng – Khoa CNTT – Trường Đại học Thủy Lợi<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Nạp chồng toán tử<br /> 2. Hàm bạn<br /> 3. Lớp bạn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nguyễn Xuân Hùng – Khoa CNTT – ĐH Thủy Lợi<br /> <br /> 12/18/2014<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> 1. Căn bản về nạp chồng toán tử: nạp<br /> <br /> chồng dưới hàm thành viên<br /> 2. Từ khóa friend và chuyển đổi kiểu tự<br /> động<br />  Hàm friend, lớp friend<br />  Hàm kiến tạo và chuyển kiểu tự động<br /> <br /> 3. Tham chiếu và nạp chồng: toán tử >><br /> <br /> và >>, =, [], ++, -3<br /> <br /> Nguyễn Xuân Hùng – Khoa CNTT – ĐH Thủy Lợi<br /> <br /> 12/18/2014<br /> <br /> 1 Nạp chồng<br /> Các toán tử chẳng hạn +, -, %, ==, vv... chẳng qua chỉ là<br /> các hàm được sử dụng với cú pháp hơi khác một chút. Chúng<br /> ta viết x + 7 chứ không phải là +(x, 7). Thế nhưng toán tử + là<br /> một hàm có hai đối số (hai toán hạng) và trả lại một giá trị đơn.<br /> Như vậy các toán tử là không thực sự cần thiết. Chúng ta có<br /> thể viết +(x, 7) hoặc add(x,7).<br />  “+” là tên hàm<br />  X, 7 là đối số<br />  Hàm “+” trả về “tổng” của các đối số.<br />  Đây chính là nạp chồng toán tử<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nguyễn Xuân Hùng – Khoa CNTT – ĐH Thủy Lợi<br /> <br /> 12/18/2014<br /> <br /> 1 Nạp chồng<br />  Qui tắc nạp chồng toán tử<br />  Khi nạp chồng một toán tử thì phải có ít nhất một tham số<br /> (một toán hạng) của toán tử được nạp chồng có kiểu lớp<br />  Hầu hết các toán tử đều có thể được nạp chồng dưới dạng<br /> hàm thông thường, hàm thành viên của lớp, hoặc hàm bạn<br /> của lớp.<br />  Các toán tử sau đây chỉ có thể được nạp chồng dưới dạng<br /> thành viên (không tĩnh) của lớp: =, [], -> và ( ).<br />  Bạn không thể tạo ra một toán tử mới. Tất cả những gì bạn có<br /> thể làm đó là nạp chồng các toán tử đã có sẵn chẳng hạn: +, , *, /, %, vv…<br /> 5<br /> <br /> Nguyễn Xuân Hùng – Khoa CNTT – ĐH Thủy Lợi<br /> <br /> 12/18/2014<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2