intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình nâng cao: Bài 4.1 - Nguyễn Xuân Hùng

Chia sẻ: Nhat Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

35
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình nâng cao: Bài 4.1 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Thực thi đọc và ghi tập tin, thực thi đọc và ghi tập tin nhị phân, thực thi tập tin hệ thống Windows, miêu tả về ngoại lệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình nâng cao: Bài 4.1 - Nguyễn Xuân Hùng

Object-Oriented Programming Using C#<br /> <br /> NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH NÂNG CAO<br /> <br /> Ver. 1.0<br /> <br /> Slide 1 of 25<br /> <br /> Object-Oriented Programming Using C#<br /> Mục tiêu<br /> Trong phần này, chúng ta sẽ học:<br /> Thực thi đọc và ghi tập tin<br /> Thực thi đọc và ghi tập tin nhị phân<br /> Thực thi tập tin hệ thống Windows<br /> Miêu tả về ngoại lệ<br /> <br /> Ver. 1.0<br /> <br /> Slide 2 of 25<br /> <br /> Object-Oriented Programming Using C#<br /> Thực thi đọc và ghi tập tin<br /> Lớp Stream được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu từ các tập<br /> tin.<br /> Nó là lớp abstract, hỗ trợ việc đọc ghi các byte vào nó.<br /> Nếu dữ liệu của tập tin chỉ có ký tự (text), chúng ta có thể<br /> sử dụng lớp StreamReader và lớp StreamWriter để thực<br /> thi hoạt động đọc và ghi.<br /> <br /> Ver. 1.0<br /> <br /> Slide 3 of 25<br /> <br /> Object-Oriented Programming Using C#<br /> Lớp StreamReader<br /> Lớp StreamReader được kế thừa từ lớp trừu tượng<br /> TextReader.<br /> Lớp TextReader đại diện cho việc đọc, có thể đọc một loạt<br /> các ký tự.<br /> <br /> Ver. 1.0<br /> <br /> Slide 4 of 25<br /> <br /> Object-Oriented Programming Using C#<br /> Lớp StreamReader (tiếp)<br /> Bảng sau miêu tả một vài phương thức hay sử dụng của<br /> lớp StreamReader.<br /> <br /> Ver. 1.0<br /> <br /> Phương thức<br /> <br /> Miêu tả<br /> <br /> Close<br /> <br /> Đóng đối tượng của lớp StreamReader và luồng cơ sở và thu hồi tài<br /> nguyên hệ thống liên quan tới việc đọc.<br /> <br /> Peek<br /> <br /> Trả về ký tự sẵn sàng tiếp theo nhưng không dùng di chuyển biến đọc<br /> <br /> Read<br /> <br /> Đọc ký tự tiếp theo hoặc tập ký tự tiếp theo từ luồng stream<br /> <br /> ReadLine<br /> <br /> Đọc dòng ký tự từ luồng stream hiện tại và trả về dữ liệu như một chuỗi<br /> <br /> Seek<br /> <br /> Cho phép vị trí đọc/ghi có thể di chuyển tới bất kỳ vị trí nào trong tập tin<br /> <br /> Slide 5 of 25<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2